سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

اگر هر ایرانی عصرانه فقط یک فنجان کتاب باطعم دلخواه را میل کندچه خواهد شد .این یک ابتکار تازه است ابتکار بومی ایرانی اسلامی .که شما میتوانید تجربه کنید وهم خودتان از آن لذت ببرید وبهرمند گردید هم آیندگان ومردمی که هنوز با میل کردن یک فنجان کتاب بیگانه هستند این را گفتم تا بدانید همیشه خوردنی های معمول وتکراری کار برد ندارند بلکه بسیاری از کتابها هست که نه تنها خواندنی بلکه خوردنی هستند وطعمشان را همیشه بخاطر خواهید سپرد بیاد ماندنی وچه خوب بود اگر از همین فرداشروع میکردیم آنوقت چقدر بخودمان کمک کرده بودیم که با بسیاری از ناشناخته ها وزیبایی ها ومفاهیم عالی حیات آشنا شویم از گذشته پر پیچ وخم های آن. و .با بیداری یک ذهن فعال وپویا عصر دلچسبی را در کنار خانواده ودوستان سپری کنیم. یک فنجان کتاب میتواند در درمان بسیاری از مشکلات وگره های ذهن پیشگیری کند انرژی مضاعف ببخشد برای همه در هرسنی لازم است در همه جا میشود آن رامیل نمود در اتوبوس هواپیما پارک مترو .در مطب ها آرایشگاه هاو...این را کسانی تجربه کرده اند عصرانه یک فنجان کتاب پاسخ آنان عالی بوده است خواستم شمارا هم خبرکنم 

 

                                                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/8/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 ای خدا من از تو.ممنونم خدا

  عاشق وشیدا ومجنونم خدا

  از بلندای برین آسمان

 کن نگاهی بردل خونم خدا

آسمان گریان شد از داغ حسین  ابرمی بارد ز.احسان حسین   لاله میروید بدشت نینوا    کربلا جان تو جان حسین 

دلم گرفته زغم گریه بی امان دارم به سینه داغ وغمی ناله جاودان دارم    برای ماه بنی هاشم وبنی آدم

زجور وکین خسان رنجها بجان دارم  

خدا راشکر بار دیگر از برکت تاسوعای حسینی در آسمان خدا بازوباران رحمت جاری شدتا اصفهان مغبون را طربناک نماید خدا را شکر باردیگر زنده بودیم ودر مراسم با شکوه تاسوعای حسینی شرکت نمودیم

 خدا راشکر ازین همه لطف واحسان وخیر وبرکت خدا را شکر

اما زمزمه امروز شهدائ شرمنده ایم شهدائ شرمنده ایم

 شهداءخوشا براحوالتان که فریب دنیای ناپایدار را نخوردید وراه حق راپیمودید.وبدا بحال آنانکه امشب هم متنبه نمیشوند بدا بحال آنانکه غیرت عفت شان خود را به دست شیطان سپرده  ودارند صورت جامعه را بارفتار ناپسند خودزشت وناهنجار میکنند

                                                          مدیر وبلاگشیدای اصفهانی


[ جمعه 92/8/24 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مشکلی که امروزه وجود دارد اما به چشم نمی آید برمیگردد به نوع تربیت وتعلیم فرزندان اعم از دختر یا پسر سرمایه ای که تنها به صورت اندوخته پدید آمدوشما کارتان نگهبانی بود نتوانستید کاری کنید که این سرمایه به صورت درگردش فرصت بروز استعدادهای نهفته خود را پیدا کند امروز گاها مدارک تحصیلی را گرفته اما ناتوان از مهارت کار آفرینی وتوانمندی در ارتباط بین فردی جهت شغل ودرآمد ویا مسئله ازدواج است ذهن اجتماعی بسیاری از جوانان نا کار آمد است .وهمین نا کار آمدی دارد به شغل وازدواج به هنگام آنان لطمه وارد میکند روح مدرک گرایی از یک طرف وبی تفاوتی به رفتار گفتار آداب اجتماعی از طرف دیگر بزرگ شدن وابراز وجود نمودن در برابر بزرگتران والدین سبب شده که جوان نتواند توانایی های خود را بدیگران معرفی کندواین ناشی از نوع تربیت یک طرفه است درس بخوان مدرک بگیر چه بسیاری از افراد که مدارج علمی را دریافت نموده اما هنوز در الفبای رفتار اجتماعی خود با نزدیکترین افراد ناتوان هستند نوع تعامل وبرخورد درست را نمیدانندبهر حال اگر این رویه ادامه یابد وتوجه به آموزشهای صحیح آداب معاشرت ورفتار اجتماعی نشود ظلم بزرگی به نسل نو وآینده خواهد شد از طرفی به نتیجه مطلوب وکار آمد دست نخواهیم یافت فرزنان را از کودکی باید برای یک زندگی سالم اجتماعی تربیت کنیم اجازه ابراز وچود به آنها بدهیم نظرات آنان را محترم وبا آنان همچون دوستی صمیمی گپ وگفتگو داشته باشیم شرکت در مجامع عموی واجتماعی رفت وآمدهای فامیلی داشته سعی در پاستوریزه کردن وجدا سازی نابجا نداشته باشیم امروزه بخاطر فقدان روابط اجتماعی مثبت وسازند چه بسیار دختران وپسران درخانه تنگ دل خانواده مانده وگاهی سربار خانواده هستند نتوانسته اند از موقعیت های خوب بهرمند گردند

                                                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/8/20 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حادثه عظیم عاشورا یک پیام بزرگ جهانی دارد نباید از کنار آن به آسانی بگذریم فرهنگ عاشورا از همه ابعاد معنوی اخلاقی اجتماعی انسانی الهی باید به جهانیان معرفی گردد.این فرهنگ میتواند از راه فیلم ونمایش کتاب درسی در سطوح مختلف سنی مورد توجه جدی قرار بگیرد عاشورا یک تحول بزرگ حرکت آفرین برای تغییر نظام سلطه گرانه است نظام سلطه وزور گویی زرمداران که میخواهند انسانها را تحت تسلط خود بکار بگیرنداگر فرهنگ عاشورا فراگیر گردد هچ ستمگری جرات نمیکندبرمظلومی ستم روا داردامام حسین ع کاری را انجام داد که جبهه حق وباطل از هم تفکیک شد وچشم گوش مردم برروی آن باز شد .امام حسین ع ویاران خاندانش .دین را زنده کردندجان تازه بخشیدند دینی که سلطه جویان فرصت طلب به ظاهر اکتفائ واز درون ریشه آن را میخواستند قطع کنند وخود را رنگ کرده بودند رنگ دینی عوام فریبانه وخواص ساده لوح وترسو وخواص خاص که داشتند پای آن جان میکندند وخفقان اموی هر روز برظلم خود می افزود وامام حسین ع یارانش این قدرت را داشتند که با همه توان هیبت دیوسیرتان اموی را در هم شکستندوماندگار شدندبرای جهانی شدن پیام عاشورا تک تک ما باید همت کنیم کم کاری ساده انگاری تک بعدی ونگاهمان از جنبه عاطفی صرف واحساسی کافی نیست باید سیره وروش امام حسین ع را بشناسیم وبا قلبمان به آن ایمان بیاوریم همانگونه که حضرت قاسم س وحر وبقیه یارانش اورا شناختند باید نگاهمان نگاه حسین ع وزینب س باشد .اشک ما اشک بیدارگرانه باشد .تحول آفرین باشد عزاداری ما مودت محبت راسر لوحه خود قرار بدهد من وما در آن مطرح نشود هدف را باید در نظر بگیریم من در آوردن ها وبدعتهای چشم هم چشمانه نداشته باشد مقتل خوانی صحیح وایمان واخلاص خدمت صادقانه در آن برقرار باشد جلسات روضه کار گاه فراگیری ووام گرفتن روح عزت وحماسه است .معرفت در آن حرف اول است باوضوپا به این مجالس بگذاریم ودلهایمان را با عطر صلوات برمحمد وآل محمد گلشن کنیم باران اشکهایمان لاله های سرخ شهادت را آبیاری کنیم 


                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/8/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حضرت رقیه س نماد عزت عمق عواطف .محبت وغربت برای تمام سه ساله های دنیاست .سه ساله ای که در اوج ظلمت قدرت استکباری همانندستاره ای درخشید.

تا جهان برپاست شور وغوغا بپا کرد هیچ هنرمندی وهیچ سیاست مداری نقشی را که اوایفا کرد. تاکنون نتوانسته بکار بندد روش ومنش ومودت عشق را باهم آمیخته وجان برسرآن گذاشت

وکدام سه ساله است در عالم که ادبیات با شکوهش دلهارا تکان دهد حتی دلهای همچون سنگ را واشکها را جاری نماید ومتحول کند وتغییر ایجاد کند عطر محبت را جاری وبیزاری از ظالمان را رنگ ابدیت ببخشد

.حضرت رقیه سه ساله خاندان عصمت وطهارت حکمت عنایت خدای جهانیان است درهر عصر ظلمها وستمها وجود دارد دخترکان جنگ زده آواره. بی خانمان شدگان استکبار وقدرتهای جهانی ویزیدیان زمان تکرار همیشه تاریخ انسانی است

واز همه جانسوز تر عشق دختر سه ساله امام حسین ع به سر از تن جدای ولحظه ای که تاریخ مانند آن را ندیده است

چه تراژدی وزین جانگدازی. به نظر میرسد باید همه جهانیان آن را بفهمند وبشناسند غربت سوگ رنج دختر سه ساله را رنج سفر او برپشت جهاز شتر در هوای گر. گرفته لبهای عطشان  چشمهای بخون نشسته اش را دنبال پدرگشتن در جمع شهیدان را بمیدان رفتن برادرجوانش علی اکبر را ورفتن عمویش ابوالفضل العباس برای آوردن آب و دودست از تن جدای اورا  خاموش شدن گریه برادر شیر خوار وقنداقه غرق بخونش را   .......به کنج خرابه رفتن را وخواب پدرودیدن سر او را وهزاران هزار باید تامل داشت ودلدادتا رقیه س را بشناسی وعاشقش شوی ,حرفها وخواسته هایت بگویی وچه میشنود وچه زود جواب میگیری

السلام علیک یارقیه یابنت الحسین سلام برشهیده سه ساله 

                                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 92/8/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بساط گناه را جمع کنید تا سفره های خیر وبرکت در سلامتی مال خانواده مشاغل علم خرد پیشرفت وعزت دینی واقتدار ملی ازدواج جوانان تولد نسل نو وحرکتهای بزرگ انسانی برویتان گشوده گرددتا بیماری وفقر از جامعه رخت بربندد بساط گناه را جمع کنید شما که به امام حسین علیه السلام وشهدائ وچهارده شما که اهل نماز قیام قعودیدبه امامان  معصوم عشق میورزید بساط گناه را جمع کنید این وضع کوچه پارک خیابان اسلامی وانسانی نیست .خودتان را تهذیب به احکام اخلاق اسلامی کنید بازارهای شما وقتی پر رونق خواهد شد که درآن قش. ربا. قسم دروغ کلاهبرداری کلک نباشد. ازدواج نسل جوان وقتی انجام خواهد شد که جوان خودش را وچشم سر و.دلش را دراختیار شیاطین نگذارد. وقتی باران رحمت الهی نازل میشود که که گندم کار جوفروش نباشد. حق خدارا بپردازد بساط سر دواندنهای اداری وظلم اذیت نباشد در خانه ای که محل عبودیت است بساط فساد نباشد ویروس گناه فراگیر نشده باشد بساط گناه راجمع کنید تا درهای سعادت برویتان باز گردد. چشمهایتان را بازکنید دنبال مومنان واقعی بگردید زندگیشان را بررسی کنیدآنها زندگی دنیایی شیرین وآرامی دارند. نظر خداوند به آنان است خانه هایشان محل رفت وآمد فرشتگان است قوتشان تلاوت قران واخلاقشان خیررساندن ومحبت بهمدیگر ودیگر مردمانست دلهایتان با ذکر السلام که نام پروردگار عالم است از نفاق وحسد کینه پاک کنید.دیروز حاجیان بیت الله از حج ابراهیمی آمدند مراحل عملی سلوک راطی نمودند وامروز همه سیاه پوش از منای مکه دارند دلها را به منای کربلا میبرند امام حسین علیه السلام ویاران با وفایش. ومن وتو دلهایمان را بدست کاروان سرخ حسینی سپرده ایم خداکند از غافله عقب نمانیم در نیت وعمل بوی محرم را در ماه ذیحجه شنیدم وبوی رمضان را هر سحرگاه میتوان استشمام کرد وتوای عزیز جوان شاید برایت سنگین باشد اما از سنگینی گناه سبک تر است .به سمت نور آمدن است وخدایی حسینی شدن است هرچه آرزو داری تنها خدا واهل البیت ع دلت را به سمت نور خدا بگیر آنوقت خواهی رسید 

آنوقت نورانی خواهی شد نفسهایت پر از نسیم بهشت الهی میشود 

                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                                    


[ پنج شنبه 92/8/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چقدرخوب بود اگر سایه شوم استکبار جهانی واسراییل جنایتکار آمریکای جهانخوار از سر مردم دنیا کم میشد سایه خودخواهان شیطان صفتان بی اعتبار چقدرخوب بوداگر ملتهااجازه نمیدادند دولتهایشان نوکراجنبی باشند.هرجاآمریکا نقش داشت ویران کرد ویرانگر قهار چه بی شرم وحیاست چه قدرخوب بود مردم آمریکا بیدار می شدند.اهانت  تحقیرهایی را که دولتشان برایشان ببار آورده است می فهمیدند اهانتهایی را که اسراییل غاصب برای حیات خودش برآنان واردمیکندمتوجه می شدند نکته قابل توجه این که آمریکا مستعمره اسراییل است دولت آمریکاازخودش اراده ای ندارد اقتداری ندارد جیره خواراسراییل است .آمریکا طبل توخالی است میگویید نه امتحان کنید رعب بیهوده وحشت نابجا براثر تبلیغ گوناگون به اوهیبت پوشالی بخشیده برای ترساندن ترسوها بی عرزه هاوعربستان هم نقش همکاری ویاری این هیبت پوشالی رادارد 

                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/8/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از کودکی بامادر بزرگم بزیارت علامه مجلسی میرفتم قبل ازرفتن وضومیگرفتم ودرراه دستم را مادر بزرگم میگرفت. دربین را که میرفتیم تعدادی از زنان مردان نابینا وعاجز بودندیکی دوتای آنها شمع وتسبیح میروختند ودیگری گدایی میکرد.مرد فال گیری که عرقچین سبزی به سر داشت. کنارکوچه برای زنان و دختران دم بخت سرکتاب باز میکرد مادر بزرگم یکدسته شمع قلمی میخرید وبه من میداد تا در حرم روشن کنم وپولی خودش به فقیرمیداد ویک پول هم به من میداد تابه فقیر بدهم وقتی وارد حیاط کوچک مجلسی می شدیم بااحترام سلام میدادیم وبعد دم کفش داری کفشهایمان را کیسه میگذاشیم میرفتیم توی حرم پشت ضریح زنها تسبیح بدست ذکرمیگفتند ومادر بزرگم حمد وسوره میخواند وبعد دورکعت نماز ومن به تماشای مردم برخی دخیل می بستند ومردکوری بود که باصدای سوزناکی هروقت اورا میدیدی داشت زیارت وارث را میخواند صدای تاثیر گذاری داشت وگاهی سوره ای از قران بستگی داشت زایران ازاوبخواهند چه بخواند البته پول به اومیدادند آقای سید رشیدی بود که آنهم متولی وهم روضه خوان حرم بود گاهی خانمی آنقدر بی تابی میکرد وگریه سروصدا- خدا خدا کمکم کن -اقای مجلسی برایم دعا کنید.ومن عاج واج اورا نگاه می کردم این خانم چه مشکلی دارد دلم برایش میسوخت خانمهایی هم باپاکت آجیل مشکل گشا وشکلات لابلای جمعیت به من وبقیه نذری میدادند راستش خیلی بدهنم مزه میکرد احساس خوشی به من دست میداد اما بیشتر از همه مردکور زیارتنامه خوان بود من به اوزل میزدم ازحفظ میخواند وروضه خوان پیر سیدی هم بیشتر وقتها جلویش سفره حضرت رقیه نان خرما- بوداواز خرابه شام حضرت رقیه مرثیه میخواند وخانمها گریه میکردندومنهم دلم برای دختر کوچولوی امام حسین میسوخت در دهه محرم که میشد بیشتر بزیارت میرفتیم

نکته ای که میخواهم بگویم منهم در عالم بچگی برای آقای مجلسی نذر میکردم سوره حمد را بخوانم تا وقتی بزرگ شدم به هر مشکلی برخوردم حاجتم برآورده شود

وقتی مدرسه رفتم برای موفق شدن درامتحان بارها نذرکردم قرآن بخوانم وموفق هم می شدم 

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/8/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

   بنام الله  جل جلاله  

سلام برعاشوراییان در همه عصرها ونسلها آنان که ایستادند وبا خون قلب خود درخت اسلام را آبیاری کردند سلام برسیدالشهدائ ویاران با وفایش وفرزندان وخاندان پاکش 

نسیم محرم وزیدن گرفت .پیام محرم هرسال تازه ترازسال قبل قوی تر ومحکم تردر سرتاسر عالم منتشر گردید.اما چه بهتر بود اگر هر کدام ازما واقعا در عمل واخلاق محرم وعاشورایی شدن را معنا میکردیم وتفسیرتاثیر این قیام با شکوه را ازخویشتن خود آغاز میکردیم چه بهتر بود درماه محرم به حرمت خون شهدای کربلا هر کدام ناهی منکر خود ودیگران بودیم خانواده خود همسایه فامیل خودراآاگاهی می بخشیدیم وغبار غفلت ازدیدگانشان می شستیم تا بهتر بتوانند به سمت معروف بروند

چه بهتر بود اگر امر بمعروف ونهی از منکر مورد استقبال وهمراهی مردم قرارمیگرفت وهمه اذهان به هدف از قیام عاشور وپیام او متوجه می شد چه بهتر بوداگرزنان ودختران در این ماه باسر وضع خدا پسندانه در اجتماع حضور پیدا میکردند

از خودنمایی جلوه گریهای شیطانی وحصار آن خودرانجات میدادند وجوانان ومردان غیرت.شجاعت ...ایمان واخلاص رااز پیام عاشورا دریافت می نمودند

ماه محرم ماه مبارزه با مفاسد اجتماعی واخلاقی است .کسانیکه در زیر پرچم اباعبدالله قرارمیگیرند ودر برپایی عزاداری نقش دارند بایدبیشتر از دیگران خود آمر بمعروف باشند منکری راانجام ندهند حلال حرام را بفهمند ورعایت کنندنکته قابل توجه در آستانه ماه محرم نودو دوقرارداریم هرکه هستیم اخلاص را سر لوحه خود قرار دهیم خادم باشیم نه حاکم دنبال نام وشهرت ندویم برای خدا برای پاسداری از خون شهدا ئ در صحنه بیاییم تا درست جواب بگیریم وگرنه محرم ها می آیند ومیروند سرو صدا کرده ایم بدون اثری سازنده مثبت 

                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/8/11 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همه جا به ظاهر یک فاصله یک شکاف شایدو..به چشم میخورداز خانه گرفته تا محله مسجد تجارت امکانات خوب وغیره همه جا را افراد مسن دراختیار دارند به خاطر نام به خاطر تجربه به خاطر داشتن lمکانات مادی بهترین ماشینهابهترین پست هاهمه مال افراد مسن است درحالی که جوانان همچنان بدنبال یک کارقرار دادی یک کار بادر آمد کم سرگردان هستند. آرزوی داشتن یک وسیله نقلیه ساده رابدل دارند. به نظر میرسد جوانان با همه توان ونیرو وانرژی هنوز نتوانسته اند شایستگی های خود رانشان بدهندیاجو.غالب چنین چیزی را میخواهد

باورکنید حقیر بابسیاری از موسسات ادارات سروکارداشتم افرادی پیر درحال چرت زدن پشت میز نشسته اند ودارند حقوق میگیرند. از طرفی یک جوان باهمه سرمایه جوانیش از نظراعتبار واسم رسم ناشناخته است هر کجا برودسابقه ازاومیخواهند حتی مربی کلاس ابتدایی. پیر بود . از طرفی امکان دارد بسیاری از افراد از نظر سن شناسنامه ای هنوز فرصت کار دارند. اما به انرژی وتوان هم باید توجه داشت کار آمدی هم باید در نظر گرفته شود باید سیستم طوری عمل کند که هوای تازه همیشه درجریان باشددرکنار هر مسن مشاوران فعال وجوان باشند. تا هم آموزش ببینند هم از فکرجوان تجربه پیر هردو استفاده شود جوانان در خانه هم مظلوم واقع شده اند بخاطر این که والدین خود برای آنان تصمیم میگیرند واجازه نمیدهند ابراز وجود واحساس عواطف ونظرات خود را مطرح کند. خودشان میبرند ومیدوزند حتی درخرید خانه باید به جوانان اهمیت داد چه بسیار جوانانی که والدینشان بخاطر خواسته ونظرات شخصی حتی رشته تحصیلی را به اوتحمیل کرده اند وهم اکنون این جوان با گذراندن اجباری آن رشته کاملابا شغل ورشته خود خدا حافظی کرده وسالها عمر خود رابهدر داده است 

                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                


[ جمعه 92/8/10 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 219
بازدید دیروز: 225
کل بازدیدها: 800162