سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

مدت ده سال است که وام قرض الحسنه میدهیم بدون چک وضامن تنها به شخص وشخصیت افراد اعتماد کرده ایم    به آنها میگویم برای قول

وعمل درستکاری شمااحترام وارزش قایلم باور کنید . این حسن رفتار روی آنان تاثیر میگذارد سروقت وام را پرداخت میکند واین برای من

بسیار مهم است شاید از صدنفر یک آنهم بندرت

پرداخت نکرده این کسانی که وام میدهم از دوقشر فقیر وپول دار هستند انصافا خوب عمل میکنند آخر تنها ملاک ما شخصیت وحسن اعتماد

به آنهاست که برایشان از هر چیزی عزیزتر است گاهی اوقات به این مطلب فکر میکنم چرا ؟قوانین هر روز پیچیده تر میشود بخاطر جرائم وندانم

   کاری برخی افراد است. وقتی اعتماد از جامعه ای صلب شود دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود

 

                                                                                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/9/9 ] [ 10:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بنام جهان آفرین بزرگ

سخنی با مسولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وبا ملت شهید پرورکه از جان ونام مال خود در اعتلای پرچم اسلام وقرآن وراه امامان

معصوم گذشتند وبا رهبری حضرت امام قدس سره ومقام معظم رهبری مراحل پر پیچ وخم فراز ونشیب های فراوان راطی کردنددر سختی ها

مقاومت کرده گوش بفرمان رهبر دادند اما مسولان محترم نظام امروز وظیفه سنگینی را بعهده دارند ملت ایران به آنان اعتماد کرده وچشم امید

دارد که از نظر قول وعمل وکردار ورفتار تابع اخلاق اسلامی باشند نه هوای نفس ورودربایستیها تعارفات به مردم اهمیت بدهند مشکلات آنان را

بحق بر طرف کنند نگذارند حقی ضایع شود خدا را در نظر بیاورند نه گروهها وافراد را قبل از هرچیزی خودشان به قوانین عمل کنند مشکلات

مردم را سریع وبجا ومنطقی حل نمایند از سر دواندن قول بی جا دادن ابا کنندبه قشر محروم توجه ویژه نمایند ساده زیستی را ملکه زندگی

خود کنندهیچ اتفاقی نمی افتد آنقدر که به دوستان آشنایانخود اهمیت میدهند به مردم بی پناه هم اهمیت بدهند

اسلام آمد تا پا برهنه وشکم گرسنه ای نباشد احترام به حقوق مردم وکرامت هر انسانی از اصول آیین ماست ای مسولان محترم اگر شما تک

تکتان اخلاق ورفتار اسلامی را ملکه خود قرار دهید همه عالم هم جمع بشوند برعلیه نظام نمیتوانند لطمه ای وارد کنند شما باید بیش ا زپیش به

این مطلب توجه داشته باشید چه بگویم از چه کسانی که قدر جایگاه وموقعیت خودرا نمیداننداین جایگاهها موهبتی است که اگر از آن برای

اعتلای اسلام استفاده نکنید غاصب بشما خواهید آمد امروزشهدا وحضرت امام ازشما ومردم ایران انتظار دارند نگذارید با رفتار ناصواب خدشه

ای به آن برسد شما بیش از همه مسول هستید در پیشگاه خدا شهدائ وامام زمان پیامبر مهربانیها حضرت محمد صلی الله علیه واله

                                                                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/9/8 ] [ 9:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مادران جوانی را میشناسم که از دوران بارداری ومراقبتهای ویزه رفتاری اخلاقی وهمچنین تغذیه وبخصوص لقمه حرام وحلال توجه کرده وبعد از

تولد نیز با وضوبچه اشان راشیر میدهند واز محیط های نامناسب برنامه های مستهجن هم خودشان وهمسرشان دوری میکنند اینان درتربیت

فرزند خود وقت گذاری کرده وزمینه یک نسل سالم را پایه ریزی ومراقبت مینمایندبراستی خوشا بحال کودکانی که از پدر ومادر لایق وشایسته

ای برخوردارنددر برابرآنان پدران ومادران جوان بی فکری هستند که با تربیت ومراقبت آشنایی که ندارند هیچ بلکه کودک خود را قربانی نفسانیات

خود کرده ونسل ناسالمی را به جامعه وارد میکننداینان بدترین والدین هستند کسانی که سرنوشت انسانهای معصوم را پایمال خواسته های

آنی خود کرده ودر جرم وجنایت آنان شریک هستند

                                                                                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 90/9/6 ] [ 11:35 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دیروز غروب بعد از نمازمغرب وعشا داشتم باصدای بلند دعای الهی عظم البلا را میخوندم یکدفعه محمد حسین گفت بیا بریم مشهد پیش

امام رضا وقتی توچشمای معصومش نگاه کردم تندی بادستش اشکهایی را که حلقه زده بودپاک کرد اون را بوسیدم ونازش کردم

اونوقت سرش را گذاشت رو زانوم گفت یکبار دیگه قصه علی اصغر را برام بگو باور کنید تعجب کردم حرفی از علی اصغرنبودحرف از محرم بود

امام حسین یعنی فضای صحبت ما قبل از نماز این ها بود این کودک سه ساله چطور با حرفهای ما تحت تاثیر قرارگرفته که احساس نیاز کرد

قصه علی اصغررا که برخی شبها هنگام خواب براش گفته بودن دوباره بشنود اون همش میگه من آدم بدها را دوست ندارم

یکبار نشستیم با هم دسته بندی کردیم آدم بد وآدم خوب چه طوری اون خوب یاد گرفته چند وقت پیش در ایستگاه راه آهن روی صندلی

نشسته بودیم مردی سیگار میکشید محمد حسین رفت به او گفت آقا توخیلی بدی بعد دست منوگرفت وگفت از اینجا بریم و....

                                                                                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ یکشنبه 90/9/6 ] [ 11:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر عضوی از بدن یک حقی داره که باید اون را ادا کنی حق زبان این که هر حرفی را نزنی با اون فحش ناسزا نگی دروغ وغیبت تهمت نگویی

تجسس در زندگی خصوصی افراد نکنی میان مردم نفاق نیرنگ نکنی بااو شکرخدارا بجابیاری عبادت کنی میان مردم صلح ودوستی برقرار کنی

زبانت را بخیر ونیکویی واداری بجا ودرست از آن استفاده کنی مردم فریبی نکنی آسمون ریسمون نبافی قول وعده دروغ ندهی  حق را باطل

وباطل را حق جلوه ندهی

 زبان سخنگوی

انسان است به آن خیلی نیاز داری اومنعکس کننده افکار ونیات توست بد زبانی بدترین چیز است کنترل زبانت را بدست عقلت بده نه هوای

نفس

واحساساتت. زبان کلید بدبختی وخوشبختی است انسان را به عرش اعلا  یا اسفل السافلین میبرد خیلی ها بخاطر زبان خوششان موفق

شدند

وبه اهداف عالیه خود رسیدند وبرخی هم بازبان بد خود گور خود را کندند

                                                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 90/9/6 ] [ 10:58 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر سنی مسیحی وزرتشتی ویهودی هستی من به توسلام میکنم سلام محبت وسلام وحدت برای توآرزوی خیر میکنم تعجب نکن آخر من

حسینی هستم عاشقم عاشق اندیشه ناب امام حسینم اون همه را دوست داره قلبش پراز محبت زبان نژاد سیاه سپیده مسیحی و...غیره

همه مورد توجه اوهستند دل مهربانی داره وقتی ماه شهادت اون میاداز درو دیوار عالم خیر وبرکت میباره مایه وحدت گرد هم آیی همدلی

همکاری وتعاون مردم میشه هر کسی میخواد یک قدمی برای اون بردارهآی جوانهای مسیحی زرتشتی یهودی مسلمان بیاین نزدیکتر بشین با

مرام امام حسین  ع خودتون عاشقش میشین دیگه نمیتونین فراموشش کنین چراغ وجودتان نورانیت پیدا میکنه یکوقتی در سفری دیدم جان

بودایی از در معبدشون اومد توبا چه تواضع واحترامی ظرف میوهای را گذاشت جلوی مجسمه بودا مثل ما دربرابر اون به سجده افتاد من

نمیفهمید چی میگه وقتی سرش را از زمین برداشت از اشک اون زمین خیس شده بود آی جوانها به هرکه میپرستید حقیقت همه چیز در امام

حسین است برین دنبالش پیداش کنین با اون زندگی کنید

                                                                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 90/9/4 ] [ 1:6 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من همه جوانهای دنیا را دوست دارم به خصوص اونهایی که معرفت دارن نکتهای که باید یاد اوریکنم شما به ظاهر افراد گیر ندین رفتار وانسانیت اونها را ملاک قرار بدین وبعد در آستانه ماه عاشقی هستیم عاشق حق وحقیقت طلبی ماهی که با ید رنگ خدایی پیدا کنیم از امام حسین ع درس آزادگی وشرف وعزت بیاموزیم آی بچه کی حسینی تر اونکه بنده عبد ومطیع خداست نه اونکه تابع جو وهواستآی بچها ی مسلمون غیر مسلمونی که اما حسی را دوست دارید سلام به شما که خوبی زیبایی از وجودتون می باره شما که خیر وبرکت حسینی بودن

را خواهید دید این ده شب اول بهانه وآغاز نو شدن اندیشه امام ع حسین است حواست باشه

ولله هیچ چیز توی عالم به اندازه امام حسین ع ارزش نداره هیچ عشقی نه برای دختر ونه پسر ونه ...اگر طعم عشق اون نصیبت بشه از همه بی نیاز میشی ناامیدی رنج تنهایی غصه از دلت برای همیشه میره در این شبها وروزهای پربار که دلت حسینی میشه بما هم دعا کن

                                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

     


[ جمعه 90/9/4 ] [ 12:50 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از اول روز که البته براش ساعت ده صبح است وقتی بیدار میشه هی دنبال بهانه میگرده بعد هم که صبحونش را میخوره نزدیک دوساعت به

سر وصورتش ور میره ساعت دوازده از خونه میره بیرون نمیشه ازش چیزی بپرسی میگه به موبلیلم زنگ بزن دیگه اون را نمیبینم تا دوازده شب

اون بچه بود که منو پدرش اختلاف پیداکردیم چند سال پیش هم پدرش تصادف کرد وفوت شد من تا حالا دوبار ازدواج کردمیکی که پیرمد زن

مردهای بود که چندین بچه بزرگ داشت اونها سر خونه زندگی خودشون بودن این پیرمرد خیلی مومن وبا خدا بود منو بچم راحت بودیم ولی

عمرش کفاف نداداز اون یک مغازه کوچک به من رسید بعد هم بایک مرد زن طلاق داده ازدواج کردم که اونهم کلاه بردار بود دار ندار من را گرفت

ورفت که رفت بعدش گفتم دیگه ازدواج نمیکنم با پسرم زندگی میکنم که اونهم توی این همه گرفتاری من حالا بیا وببین با رفیقای نامردش داره

چه بلایی سر خودش ومن میاره راستش روزگار سختی دارم یک خشت خونه دارم در محله پایینشهر خونه که نه یک اتاق مخروبه این را باکار

زحمت خریدهام این پسر میگه بفروش پولش را بده به من اصلا فکرمن نیست مدتی که یک تومور توی سرم زده حتی پول دکتر ودارو ندارم

این پسر از زیر سربازی هم در رفته دستش را جایی بند نمیکنند من تازه چهل سال دارم دستهاش را نشون داد انگشتانش کج موج شده  

میرم روقالی کار میکنم راستش پسرم تا اول دبیرستان درس نخوند از مدرسه فرارمیکرد هنرستان هم نرفت حالا با کوهی از غم واندوه وناتوانی

کسی گفت بیام اینجا کلی گشتم تا پیدا کردم پدر ومادرم را سالها پیش از دست دادم وخواهر وبرادرم را نمیدونم کجا هستندسر ازدواج سوم

من بامن قهر کردندبیشتر از همه چیزنگران پسرم هستم راستش تا حالا در بدبختی بزرگ شده

                                                                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/9/3 ] [ 8:29 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی دلم تنگ میشه پروبال فکرم راجمع میکنم وسرم را میبرم زیر بالم وبا ذهنم پرواز میکنم میرم میرم تا برسم به حرم اماlم رضا نفسهام را

عمیقتر میکنم تا بوی حرمش را حس کنم میرم دور بر گنبد ضریح صحن رواقش میگردم ومیگردم تا بهترین جا را که اون بهم اجازه میده پیدا کنم

آرام بیام اونجا بشینم وبا اون درد دل کنم وچشم ازشعاع نورانی حرمش برندارم البته من یقین دارم مرا میبینه صدام را میشنوه آه اشک

چشمم در اومد چقدر امام رضا ع را دوست دارم بوی عطر دوستیشو تو ذره ذره وجودم حس میکنم ماه رمضان که مهمونش بودم روبروی ضریح

مینشستم وازش میخواستم کمک کنه تا به کمال برسم عبد صالح خدا بشم صفات عباد الرحمن را به من عطا کنه و...از امام رضا خواستم هر

وقت اراده میکنم بتونم با روح جانم خودم را در جوار حرمش قراربدم وحالا امشب چقدر دلم براش تنگ شده

                                                                                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                                                         حرم اما رضا


[ چهارشنبه 90/9/2 ] [ 9:40 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حسن اقا چند روزی توی کوچه پس کوچه رفت وآمدش بیشتر کرده بود همه همسایه بهم میگفتن دوباره محرم رسید وحسن آقا کاروبارش را برای راه انداختن روضه خونی دست شاگردش سپرد تا بعد از عاشورا یکی از همسایه ها گفت . راستی حسن آقا. آقاست

اخلاق رفتار غیرت جوانمردی که واقعا نمونه است دیگری گفت بخاطر رزق حلالی هست که باباش به اون داده ودیگری گفت مادرش هم زن خوش اخلاق خیر ونیکو کار ه اگر برات بشمارم شاید صدها نفر را برای ازدواج معرفی کرده ومشکل خانواده های آبرومندرا حل کرده وبه دختر وپسرهای بی بضاعت کمک کرده در همین بین حسن آقا سر رسید وبعد از سلام احوالپرسی گفت خانمها از حالا دعوتتون میکنم به عزا خانه اما م حسین بچه ها را هم بگین بیان کمک یکی از خانمها گفت حسن آقا پیشنهادی پسر من داشت گفت .دلم میخوادباپولهایی که ازبچها جمع کردیم خودمون یک روضه خونی براه بیندازیم  یک ساعت قبل از نماز مغرب تمومش میکنیم حسن آقا لحظه ای مکث کرد وگفت ازاین چه بهتر این تمرینی برای بچه های محل وتجربه اشکالی نداره خودم هم کمکشون میکنم مادر اون پسرخوشحال شد وبه حسن آقا دعاکردچند روزی تا محرم نمونده بود که آقامجید همسالانش را جمع کردوبرنامه ریزی کردند ابتداپول جمع کردند بعد تقسیم کار روضه اونها شام ناهار نداشت بجاش شربت میدادند اون سال هم هوا گرم بودبرای کار از بین خودشون بهترین بچه ها را برای نقش روحانی انتخاب کردند وگفتند برو مطالب مورد نیاز را درباره امام حسین ع هست بخوان برای ما بگو اونها میکرد دستنوشته ای هم نوشتند بدر ودیوارهای کاهگلی کوچه زدند یکی از بچه ها که صدای درشت با ابهتی داشت حاجی کردند وبا لباس کلاه تسبیح ریش سفید دم در روضه بعنوان صاحب عزا گذاشتنداون کارش احترام ادب به شرکت کنندگان در روضه بود

همه چیزجور شد شربت هم درست شدلیوانها را توسینی ورشاب کنارهم چیدند باصلوات تلاوت سوره کوثر مجلس را شروع کردند جالب این که پدر ومادرها برای تشویق بچه ها اومدند بخصوص دختر کوچولوهای محله دم در برای بچه ها پرچم سبز سرخ توی کوزه سفالین گذاشتند حاجی میگفت سیدها سبز بردارن روی اونها نام امام حسین یا ابالفضل نوشته بودندد مادر یکی از بچه ها هم اومد یک منقل شمع آورد دم در روضه روشن کردچند تا پسربچه اومدن سوره های کوچک را که از حفظ بودند خوندن بزرگترها برای تشویقشون صلوات فرستادندوروضه شروع شد آقا با عبا عمامه اومد روپله دوم منبر نشست اول چند تا سلام به امام حسین ع ابالفضل  س داد بعد گفت بچه یک لحظه خودتون را بزارین جای بچه های کوچک امام حسین در روز عاشورا راستی به اونها چه گذشت اونها چه گناهی داشتن امام حسین مگر چه کرده بود خودشون دعوت کردن چه کسی با مهمون این طوری رفتار میکنه همه سرتا پا گوش بودند من نمیخوام شما الکی گریه کنید خوب بفهمید اگه خوب فهمیدید اونوقت حسینی میشین ومثل امام حسین برای اسلام خدمت میکنید نوبت گریه سینه هم میرسه بزرگترها همه تعجب کرده یکی از دختربچه گفت آقا چرا دشمنا این قدر دلشون سنگ شده بود که به بچه کوچولوی شیرخوارهم رحم نکردند برخی خانمها آرام آرام گریه میکردند سخنران میگفت بچه ها بیاین علی اکبر رابشناسیم قمربنی هاشم راکه میگن سقای کربلاست چه کرد  پسربچه ای گفت آقامن بگم آبرا تومشتش کرداومد بخوره یاد بچه های امام حسین افتادآبرا ریخت توی نهر همه بگریه افتادن عجب روضه پاک وبی ریایی چه صداقتی کسی چرت نمیزد دختر بچه ای هم نان پنیر وخیارش را زیر چادرش میخورد بوی عطرخیار پیچید دختر بچه پهلوی او گفت ببین حالا بچه  هادلشون میخواد بد کاری کردی همین طور که نان پنیر خیار را میخورد گفت آخه من ظهری ناهارنخوردم بعد از سخنران که داشت سو الهایی را توذهن بچه ها مطرح میکرد نوحه خونی شروع شد بچه ها این چند روز خیلی چیزها یاد گرفتند این را مادر ها بهم میگفتن عجب دورانی شده ما که وقتی میرفتیم روضه پیر زنها ومردها دعوامون میکردن اصلا اهمیتی بما نمیدادندحالا بچه ها میرن منبر ماشاالله

                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/9/2 ] [ 1:30 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 94
بازدید دیروز: 231
کل بازدیدها: 843300