سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

وقتی نوروز طبیعت میخواهد بیاید مردم در هرکجا باشند خانه تکانی میکنند به وضعیت مادی ومعنوی خود توجه دارند لوازم فرسود وپوسیده را بدور میریزند ولوازم نومیخرند به شکل ظاهر خود وخانهمحیط وشهر کشور توجه میشود خیلی ها کدورتها را از ذن خود میزدایند دلها را باجشن نوروز صفا میبخشند اما نخستین گام آنها زدودن ودور ریختن لوازم کهنه است این را داشته باش ---هرپیامبری نازل میشد ابتدا بت پرستی وشرک کفر نفاق را از دلها وزندگی مردم میزدود وبعد آرمانهای بلند ارزشمندالهی را به آنان هدیه میکرد یا ابلاغ مینمود آنان که دنبال بهترین انتخاب بودند می پذیرفتند وکسانی که آلوده شده بودند وگوش چشم دلشان تاریک شده بود به مقابله برمیخواستند ----این را هم داشته باش هرگاه بخواهند بنایی را چه کوچک وبزرگ بنا کنند ابتدا ء زمین آن وبعد نقشه وپی واساس ومصالح با مهندس معمار کارشناس نبا غراهم میکنند تا با همه امکانات بکار گرفته شده کار خود را آغاز کنند ----نکته این که برای تغییر سبک زندگی باید ذهنیهای مشکل دار را درمان کرد نگاهها را تغییر داد وقتی مفاسد غربی در جامعه تزریق وترویج میشود بساط بی بند وباری فرهنگی وبی غیرتی نسل نورا فرامیگیرد وکسی راه درمانی جدی را ارایه نمیدهد درحالی که سبک زندگی بی بند وبار غرب دارد گوشها را کر وچشمها ودلهارا پر می کند چه باید کرد وقتی امر به معروف متولی خاص تخصصی ندارد همه ی ما از کنا رمنکر در هر زمینه ای. اقتصادی اخلاقی فرهنگی ورفتاری راحت می گذریم چگونه میخواهیم تغییر نگرش ایجاد کنیم .آیا با حرف زدن مشکلی حل میشود وقتی به مثالهای بالا مینگریم کدام کار را انجام داده ایم در این زمینه چند سال قبل کسانی در ستاد امربه معروف بودند که خودشان منکر بودندباورها وذهنیتهای بیمار مغرض متعصب خشک کور باطن که نمیتوانند کمک کننده در این امر مهم باشند -اما اهمیتچنان است که اید همه خردورزان کاردادنان چینش یک فرهنگ عظیم اسلامی ایرانی را با همه توان بکار بندند دراین راستا باید گفت این بزرگترین جهاد وبرنامه ای است که اغماض ازآن گناه عظیم وعواقب شومی به همراه خواهد داشت

                                     اثر صدیقه اژه ای            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/9/9 ] [ 7:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برای تغییر در سبک زندگی از وضعیت موجود به وضع مطلوب باید نگرشی تازه در اذهان ایجاد گردد وندای قدسی ومسیحایی همچون ندای روح الله که همه آبهای رفته از جوی ایمان واسلام خواهی فطری را برگرداند.روح بصیرت بینایی خودباوری را در کالبد مردم دمید مردمی که داشتند در فرهنگ بیگانه فسیل می شدند. ولکن لا یشعرون شده بودند امروز هم مقام ولایت ورهبری با ندای بیدارباش این رسالت عظیم را برعهده گرفته اند بردانشمندان کاردانان حوزه های دینی فرهنگی آموزشی وبه خصوص نسل نووبلاخص بانوان فرهیخته ومردان غیور این مرزو بوم است که دست در دست هم همت گمارند وآن را به منثه ظهور برسانند تغییر در سبک زندگی کار ساده ای نیست ابتدا باید از دستگاه حاکمه ومسئولین ومشاهیر.بزرگان علم واندیشه آغاز شود مردم الگوهای خود را از آنان میگیرند همچنین صاحب رسانه وصدا سیما مطبوعات گارگردانان سینما در حوزه فرهنگ وهنر در حوزه اقتصاد وتولیدات در حوزه اخلاق وارتباط در حوزه مدارس مهد دانشگاهها وزنان امور خانواده این تغییر باید ایجاد گردد نگاه تک تک افراد ذهنیتها هم باید اصلاح شود دراین تغییر تا سلایق وذایقه ها واذهان نپذیرند کاری ازپیش نخواهیم برد تبلیغات هم اثر گذار خواهند بود. نگاه منطقی وبالا بردن ظرفیت کسانی که میتوانند تاثیر گذار باشنداهمیت ویژه ای خواهد داشت در گذشته مردم یک نوع رفتار گریز از فرهنگ وآرمان خود داشتند دچار خود باختگی وگسستگی فرهنگی حتی نام خود را غربی انتخاب می کردند اما امروز چنین نیست بلکه جاذبه های ایجاد شده اسلامی وملی ایران دارد آرام آرام برجوامع دیگر وارد میشود امروزه مردم دنیا می اندیشند ومیخواهند بهترین انتخاب را داشته باشند وهر ایرانی باید با شامه بیشتری قدم به میدان بگذارد وبتواند بوی روح بخش ارزشهای متعالی خود را احساس کند واز هرچه ضد ارزش است دوری گزیند

 

                   اثر صدیقه اژ ه ای                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 91/9/9 ] [ 7:6 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شگفترین حماسه وتراژدی که در روی زمین رخ داد حماسه عاشورا بود حماسه ای که پس از قرنها هر سال وگاه هر روز تکرار میشود.حماسه ای که زنده است وجاندارد با اینحال هنوز در عرصه گسترده جهان بشری مظلوم مانده است وکار بسیار وهمت عاشورایی میخواهد تا فراگیر تر شود ودر دل واذهان مردمان وملتهای دیگر جای خود را باز کند عاشورا حماسه عشق وشیدایی بود تمامی عقل وعشق در برابر تمامی جهل وسفاهت ایستاده بود تا خاکریزهای منتهی به سقوط انسانیت وکمال را فتح کند دست غفلت زدگان را بگیرد ونجاتشان بدهد اما آ نان سفیه تر از آن بودند تا عقل وخردخویش را از غفلت زدگی برهانند .سینه هایشان از حب دنیا سنگین شده بود واین سنگینی عقل وخردشان مصلوب نموده بود وعاشورا شوربود وشعور منطق استدلال وحال آن واقعه عظیم آن که هر چه حرامیان توان داشتند انجام دادند واز هیچ ظلم وستمی دریغ نورزیدند تا جایی که گمان کردند با ایجاد زلزله عمیق ونابود کردن بهمریختن وهیاهو همه چیز پایان یافت وحال باید به نفسانیات خود برسند .پس زلزله های عظیمی رخ داد که آنان را تا مرز نابودی برد وشیرینی فتح ظاهری را تا ابد به کامشان تلخ کرد .این پس زلزله اساس بنیاد آ نان را زیرو رو کرد نابودشان ساخت .پشیمانی مرگ مفاجات را به آنان ارزانی داشت.وآن خطبه های جانگزای امام سجاد وحضرت زینب وام کلثوم بود خطبه هایی که اگر به آن توجه بشود جهان امروز را نیز دگرگون خواهد کرد بربیداری ودینداری وتقویت روح حماسه بشریت خواهدافزود. امروز به این خطبه ها باید بیشتر توجه کرد آن را برسر منابر وپشت تریبونها ودر رسانه خواند تا دلها بیدار شوند وتکان بخورند نسلهای نوبا آن آشنا شوند وآن را بفهمند همچنین جریان خوابدیدن حضرت رقیه س وشهادت مظلومانه او از دیگر پس لرزه های قیام عاشوراست که دلها را تکان داد اشکها را سرازیر نمودوتاثیر گذار گردید

 

      اثر صدیقه اژ ه ای                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 91/9/7 ] [ 2:56 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چقدر بجاست اگر این شور وشکوه حسینی را باشعور ومنطق حسینی به یک برنامه کاربردی عملی وکارگاهی در همه مساجد وکانونهای فرهنگی در دوره سال تداوم ببخشیم وروح قرآن وعشق حسینی را فراگیر نماییم .این طور نباشد که همین ده روز ستادی عمل کنیم .سیاه ببوشیم به سر وسینه بزنیم نذری بدهیم وبعد تا سال دیگر حرکت چشمگیری نداشته باشیم .امروزه ما به شناخت ومنطق سبک زندگی حسینی وسیره علوی نیازمند تر از زمانهای گذشته هستیم .امام حسین خط ومشی یک حیات موفق را بما ارزانی داشته است برماست که قدر آن را بدانیم وبه آن عمل کنیم.امروز همه ماتشنه اخلاق ورفتار حسنی هستیم واما حسین تشنه بیدار کردن امت جدش بود آب بهانه ای بیش نبود اوهمه توان خود را به عرصه اورد تا امت جدش رانجات بخشد وجهانیان را متنبه کند .چه اشکالی دارد صدا وسیما در بخش کودکان ونوجوانان جوانان در دوره سال فیلم وکارتون از ابعاد مختلف زندگی اما م حسین ویاران فداکارش به نمایش بگذارد من مخالف فیلم های خارجی خوب نیستم اما چرا؟جمونگ واوشین و...غیره میشوندالگو برای مردم .درحالی که هنوز مردم با نام یاران فداکار امام حسین وشهامت جوانان عاشورایی آشنا نیستند عاشورا وحرکت امام حسین از ابعاد گوناگون قابل تامل وباز نگری است به نظر میرسد روش مداحی با اشعار بالا وارزشی میتواند روی نوجوانان وکودکان تاثیر گذار باشد همچنین از نظر تصویر باید محبوب ها ی ارزشی را حایگزین محبوب های بوشالی نموداما حسین را نه تنها برای گریه وعزاداری بلکه برای روش زندگی نیکو وارزشی باید وارد متن زندگی ما بشود .باید همت کنینم تکان بخوریم خودمان تولید کنند فکر باشیم از بس مانده دیگران استفاده نکنیم تولید فکر وبرورش آن در اذهان

 

 

                                                                     اثر صدیقه اژ ه ای        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 91/9/5 ] [ 10:33 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 50
بازدید دیروز: 159
کل بازدیدها: 755939