سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

اگر از خدا چیزی را خواستی گفت.باشد.همان چیز را بتو می دهد. اگر چیزی خواستی گفت .. صبر کن . میخواهد چیز بهتری رابرایت فراهم آورد .

 اگر چیزی راخواستی وگفت نه

.می خواهدبهترین چیز ممکن را برایت فراهم آورد .

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 94/1/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر سخنی عطر وطعم مخصوص به خود را دارد.این عطر طعم بواسطه  دست پخت سر آسپز معلوم می گردد

گوینده سخن یاکلام معرف آن است .

برخی ازسخنان به ظاهر درست زیبا هستند.

اماوقتی میخواهی آن را هضم کنی وبفهمی باچاشنی تلخ مانند دروغ. اغراق .ریا وغیره برخورد می کنی متوجه می شوی.

که گوشهایت ودلت به چه چیزی سپرده ای وچه فریبی پشت این مطلب نهفته است

سخن دروغ بدترین طعم وبو را دارد.

سفاهت وکم تدبیری سر آشپز را نشان می دهد.

سخن راست عطری عالم گیردارد

مردم به جای شنیدن می نوشند وآرام میگیرند

وسخن ناسزا .اهانت.افترا ئ وشایعه ازپسترین وبدطعم ترین آنها هستند .

بسیاری ازسخنان هم خام وناپخته بخورد مردم داده میشود.

بدون توجه تامل وتدبیر وعاقبت نگری مطرح می گردد .

 

                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 94/1/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک لحظه با خود گفتم وتاچراغ عمرم خاموش نشده بنویسم .بیایید علی شناس واقعی شویم اعمال کردار گفتارمان علی وار باشد بیایید با اعمال رفتار درست دنیا را بیدار کنیم به آنها بگوییم علی یعنی انسان کامل بودن یعنی عدالت مساوات برابری برادری همدلی همزبانی همراهی باعلی بودن یعنی فقر گناه فساد از جوامع رخت بربستن با علی بودن یعنی در زندانها بسته شدن عاشق حقیقت شدن از شک تردید دور شدن به یقین رسیدن ونگرش درست پیدا کردن به خود شناسی عاقبت نگری ویک لحظه گفتم نمیدانم شاید این آخرینفرصت عمر من است بگذار بنویسم علی را آنطور که باید بشناسیم نشناخته ایم دوستش داریم در عمل وکردار چطور چقدر به فکر حل مشکل مردم بود هایم چقدر قدم در راه خیر برداشتهایم چقدر از سوختن چراغ بیت المال ترسید هایم چقدر ساده زندگی کردهایم چقدر از عمر وقتمان را برای پرستش خالصانه بکار بسته ایم چه اندازه از شبها به بیداری عبادت وروزها به کار وتلاش پرداخته ایم چقدر از مالمان را در راه خیر اهدائ نموده ایم .در خانه کدام آبرمند نیازمند را زدهایم ومخفیانه به اوکمک کرده ایم 

یک لحظه گفتم. بنویسم یا .علی من یکی که شرمنده ام کاری که موجب خشنودی شماباشد انجام نداده ام  یاعلی ع خیلی ها دارند به حق شما ظلم میکنند ودشمن تراشی می کنند ای اولین مظلوم عالم. گمانم تاقیامت هم .مظلوم باقی بمانید

راستش همانطور که می نویسم قطرات درشت اشک از چشمانم جاریست دلم دارد به دریای متلاطمی مبدل می گردد علی ابن ابیطالب کجا ومن کجا 

اگر ما شیعیان خوب ودرستکرداری بودیم وضعمان بهتر از وضعیت کنونی بود تا هوای نفس برما غالب است .با امیر مومنان فاصله ها خواهیم داشت 

                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/1/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عمل نیکو انجام دهید .حال که زنده وبرقرارید.پرونده ها گشوده راه توبه باز گشت آسان است .

بدکاران امید به باز گشت داده شده است .عمل کنید پیش از آنکه چراغ عملتان خاموش وفرصت

پایانیافته اجل فرا رسد .

در توبه بسته شود وفرشتگان به آسمان پرواز کنند.

 هر کسی هر کار انجام دهد برای خود داده است .

باصلوات برمحمد وآل محمد                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 94/1/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از مشکلات نهراسیم بلکه بفکر راه حل آن باشیم.زندگی بدون مشکل نه تنها وجود ندارد بلکه لطفی هم ندارد ومهم این است که بتوانیم بر آن فایق آییم .بسیاری از مشکلات به ظاهر حل نشدنی به نظر می رسند وهمین باعث می گردد که از نزدیک شدن وبه فکر برطرف نمودن آن افراد منصرف گردند و بسیاری از مشکلات را رفتار وتصمیم های خود ما بوجود می آورد .

گاهی مشکل در خود ما ست.

گاهی از عوامل بیرونی شکل می گیرد

دخالت های نابجا خبررسانی های دروغ برمشکل می افزاید .

مشکل لاینهل وجود ندارد.

اما برای حل مشکل باید فرصت داد.

زمان نقش موثری درحل مشکل دارد .

در جامعه ای که مردمش اهل بصیرت باشند مشکلات روانتر حل می شود

جهل وعناد دشمن سر سخت حل مشکل هستند.

پا فشاری روی زیاده خواهی وروحیه استکباری

منم کردن های خود خواهانه بسیاری از دشمنی ها را دامن میزند 

                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 94/1/11 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سخترین کار جهان قضاوت کردن است. قضاوت بین دودوست دوهمکار بین زن وشوهر بین والدین فرزندان بین مادردختر عروس مادرشوهر اکثر مردم دردر ارتباط بین فردی وجمعی دچار مشکل می شوند یک طرف قضیه را روشن تر می بینند وطرف دیگ را یا نمی بینند یااز آن غافل می مانند واکثر مردم رویآ ن چیزی که می بینند قضاوت می کنند نه آنچه که باید بفهمند. نظرات متفاوت است . از روی احساس قضاوت می کنند. نه منطق ودرک واقعی یک مسئله در قضاوت هرکس می گوید نظر من درست است .بسیاری از مفاسد اخلاقی ورفتاری از همین قضاوت نادرست شکل می گیرد برای قضاوت درست باید به حقیقت موضوع پی برد.

از خانه کوچک خود .ما گرفته تا محله وشهر کشور وجهان سازمان های بین الملل همه دچار این قضاوتهای نابجا هستندمنظوقضاوت هایی است که خارج از دادرسی شکل می گیرد رسانه ها ازاین جمله میباشند

اتفاقی رانارسیده وناپخته مطرح بدون کارشناسی دقیق به گو ش مردم می رسانند

همه به یک طوری بی بی سی هستند

همین قضاوتهای نادرست چه آبروها که نبرد.

چه کینه ها که برنینگیخت چه خانمانها که برباد نداد

بیایید از امسال سال نودوچهار 

هواسمان را جمع کنیم عجولانه قضاوت نکنیم 

 بلند گوی دیگران نباشیم

باحرف های این وآن قضاوت نکنیم 

در تعجبم از این که مردم از هر کار سنگین وسختی تا می توانند پرهیز می کنند اما بار سنگین گناه نادرست قضاوت کردن را بردوش خود تحمل می کنند.

   صدیقه اژ ه ای

                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی [ شنبه 94/1/8 ] [ 10:28 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اصفهان شهر صلوات  شهر دیوار نویسی آیات قرآن 

شهر علامه مجلسی شهر سلمان فارسی 

شهر تنها بانوی مجتهده  عالم بانو امین 

شهر شیخ بهایی شهر عالمان عارفان هنرمندان شاعران نقاشان بی همتا شهر زنان اصیل دختران با حیا مردان غیور شهر شهیدان والا مقام اما غریب مانده

نهج البلاغه در آن نامی از سخنان علی علیه السلام 

در دیوار نویسی ها وبنرهای بزرگ شهری دیده نمی شو د مردم با فزهنگ سخنان امام علی آنطور که باید عجین نیستند.شهر ولایتمداران است .اما جای کاربسیار دارد. سخنان و نامه های امام  علی علیه سلام کلمات انسان ساز علی ع بایدجهانی شود .متولیان بانیان خیر همه باید بسیج شوند شهری که صاحب ابن عباد با حرکت زیبایش طعم شیعه بودن را به آن چشاند.

 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ شنبه 94/1/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نوروز میگه من اومدم با دست پر. باسوغاتی باعیدی و عید دیدنی باروبوسیو مهربونی گل گفتن و گل شنیدن  من اومدم .از راه دوربعد از گذشتن وعبور از سختی ها .سرماوبرف باکلی حرف زمستونی که خیلی هااجاقشون آتیش نداشت. نه کفش بپا نه کلاه  .بگذریم .گذشته ها

گذشت چه زود

اما حالا من اومدم باخستگی ها چطورید برین بباغ. توباغ یاس بنفشه را نیگا کنین خدا را زودل صدا کنین

برین کناردریا کنار چشمه سارا بزیربال آبشارا

من اومد.م شما کجاین من اومدم.

هفش روزه کسی نمونه .کنارتون غریب وتنهابمونه مبادا دل اون بسوزه من اومدم

با روح پاک سر بیارین برون ز.لاک .دست بزارین تو دست هم کاربکنین برای هم مثل بارون باشید همه مثل یه خورشید غرق نور غم را برون کنید ز.دل این چند روزه  روز شماست

شما چکار کردید بابا.

قهر بودید آشتی کردین کهنه بودین نوشدین ماهی پلونوش جان شیرینی خورون آشتی کنون بعله برون آه بسرم نگاه کنین تبق تبق گل بسرم دامن کردی بتنم اما توچشمام اشک مرواری بارون می کنم هرکی بگه بخنده در را برو غم ببنده

نورزتان مبارک                                    مدیروبلاگ شیدای اصفهانی

نوروز نودوچهار


[ شنبه 94/1/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<   <<   6      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 71
بازدید دیروز: 231
کل بازدیدها: 843277