سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

مدت بیست سال است که مراوده همنشینی با فقرائ را تجربه می کنم

مردمی ساده بی پیرایه صادق باایمان اما ندار فقیر گریان داغدار .شاکر مردمی از آنان بهتر ندیدم

بچه های آنها از بچه پول دارها سالم ترهستند

حجابشان نمازشان اخلاق وصبر وقناعتشان چند روز پیش که با مادران این بچه ها جلسه داشتم به درد دلهایشان گوش میدادم

مادرانی دلسوز وزحمت کش قانع امااز بد حادثه نادار ودچار فقر شده اند

روابط بین آنان وفرزندانشان بهتر از روابط بچه پولدارهاست

بسیاری از اینان قدر دان زحمت والدین خود هستند واین که می گویند

فقرعامل بزهکاری دزدی است حرف درستی نیست .

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/5/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر احتیاج بدکتر ودارو نداری باید شکر گزار باشی اگر پشت در مردم نیستی باید شکر گزار باشی اگر شغلی هر چقدر ساده داری باید شکر گزار باشی اگر روی حق پا نگذاشتی باید شکر گزار باشی اگر میان دونفر مفتنی نکردی باید شکر گزار باشی اگر نماز وعبادتهایت را سر وقت انجام دادی باید شکر گزار باشی اگر دل کسی را نشکستی باید شکر گزار باشی اگر حق ناحق نکردی باید شکر گزار باشی اگر دست نیازمندی را گرفتی یا کسی را راهنمایی به سمت خوبی ها کردی باید شکر گزار باشی

اگر اشک چشمی را به لبخند مبدل کردی باید شکر گزار باشی اگر بخل وکینه را از دلت بیرون کردی باید شکر گزار باشی اگر چشمت دنبال ناموس مال مردم نبود باید شکر گزار باشی اگر بد کسی حتی دشمنت را نخواستی باید شک گزار باشی اگر افتادی وزمین خوردی واز جایت بلند شدی براهت ادامه دادیباید شکر گزار باشی اگر درخانه ومحل زندگیت وشهر وکشورت احساس امنیت کردی باید شکر گزار باشی اگر داری صلوات برمحمد وآل محمد می فرستی باید شکر گزار باشی اگر برای خودت ودیگران دعا کردی باید شکر گزار باشی اگر با نگاه محبت آمیز به چهره پدر ومادر وخواهر برادر همسر وفرزند معلمت نگاه کردی باید شکر گزار باشی اینها همه توفیق وموهبت الهی است که به توعطائ شده پس به بپاس همه آنها سبحان الله و الحمدو الله  ولااله الالله والله اکبر 

                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/5/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک شب دیگر گذشت .در این شب حوادث واتفاقات تولد ومر گها تلخی ها وشیرینی ها سپری شد مردمی با آرامش بخواب رفتند ومردمی در غم ورنج خدا خدا کنان

در انتظار طلوعی دوباره

وخدا میداند روزشان چگونه خواهد بود

در بسیاری از نقاط عالم نابسامانی بیماری فقر.زلزله. جنگ قتل عام. جنجال وتنش های سیاسی اجتماعی همچون موج طوفانزا اقیانوس هستی را متلاطم نموده

آنکه قربانی می شود کودکان زنان بی دفاع هستند

وخدا میداندمیلیون ها حادثه ناگهانی وشب دارد پاورچین پاورچین می گذرد

وخدا میداند هر کلامی که تولد یابدبه چه ارزد وگاهی تولد یک کلمه .هزار پیام دارد

وگاهی سبب ویرانگری و طغیان است

آنکه سبب ساز موثر است

از ناحیه پروردگار عالم است بوی رحمانی میدهد

وآنکه طغیان گرا است نقش شیطانی ایفائ می کند

واین توهستی که بایدحس قوی برای تفکیک این دوداشته باشی 

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/5/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایکاش یاد می گرفتیم با همدیگر خوب زیبا صحبت کنیم .در سخنانمان گوشه کنایه اهانت تحقیر وتهدید تمجید وتملق برخ کشیدن تلافی کردن دق ودل خالی کردن نبود ایکاش به جای اعتراض وعصبانی شدن اشتباهات خود را تصحیح میکردیم نه توجیح

ایکاش فرهنگ وتمدن کهن خود را با رفتار اخلاق شایسته به منثه ظهور می گذاشتیم

درفرهنگ ایران اسلامی در جنبه ی انسان شناختی وروشها ومنش ها حرف اول را می زنیم اما در مقام عمل باعث تاسف وتالم است که با آن فاصله بسیار داریم 

همه ما کم ظرفیت  وبرخی بی جنبه هستند.

بیشتر مردم در معاشرت وارتباط اجتماعی مشکل دارند

واین بخاطر این است که هرکس خودش وسلایق امیالش را میخواهد

وخود را صاحب حق میداند ودیگران را محکوم میکند

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/5/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم متوجه نیستند که چقدر عیب و ایراد در اخلاق ورفتار گفتار دارند .خود را مبرا از هرعیب ونقص میدانند

چشم باز می کنند وگوش تیز می کنند تا عیبوب پنهان مردم را کشف کنند

ودر باره آنان قضاوت ونظر دهی کنند

فرد یا افرادی را زیر سئوال ببرند

وبا انگشت سوئ ظن وبد گمانی  اتهام طرف را محاکمه مقصر جلوه بدهند

این افراد در جامعه ما کم نیستند به همه چیز شک می کنند

وبدتر این که نظر خود وتشخیص خود را ملاک قرار داده وزبان به افترائ طعن نفی طرد دیگران می گشایند چنین افرادی در دستگاه ها وموسسات سبب تنش وایجاد شکاف بین کادر واعضائ گردیده

وموسسه را نا کار آمد ومنفعل می نمایند

انگیزه وتلاش دیگران را دچار خدشه می کنند 

                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ شنبه 93/5/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

الهی به علمای مااخلاص به جاهلان علم .به غافلان بیداری عطائ فرما

الهی به قلبها ایمان .به گوشها شنوایی وبه چشمها بصیرت عطائ فرما

الهی به مردان غیرت وجوانمردی .به زنان عفت وپاکدامنی  عطائ فرما

الهی به مردم ما همت .به ملت ما عزت عطائ فرما

الهی به نویسندگانحقیقت گویی .به خبرنگاران حق طلبی وراستگویی عطائ فرما

الهی به قدمهااستواری وبه دستها بخشندگی ومهربانی عطائ فرما

الهی به مردم ما ظرفیت پذیرش وقبول وحدانیت در راستای حیات طیبه را عطائ فرما

الهی به مرزبانان ایران زمین هوشیاری وقدرت عطائ فرما

الهی به مسلمانان اخلاق محمدی عطائ فرما 

الهی دلهای مسلمانان جهان رابانورامید .وحدت کلمه. توحید روشن بگردان

الهی.دشمنان اسلام ومسلمین را در هرلباس هرکجا هستند خوار وذلیل بگردان

     اثر صدیقه اژ ه ای                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 
[ جمعه 93/5/24 ] [ 11:38 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر یک قطره احساس وعاطفه توقلب ورگ صهیونسیم داعش وغیره بود

.این همه نسل کشی وجنایت رخ نمیداد.

                                                   مدیروبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/5/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کوزه جانم لبریز غمی جانگزا ست.به هر کجا می نگرم بوی غربت میدهد 

غربتی که مرا تا کوچه های مدینه وبقیع سامرا میرساند

همه از کنارم عبور می کنند ولی هیچ کس صدای ناله ام را نمی شنود

بال وپر زنان از میان آدمکهای پوشالی عبور می کنم

صدای ضجه کودکان در فضا طنین افکن است

از شیارسنگفرش خیابانها ی غزه جوی خون جاری است

از پشت کاخ عنکبوتی وفراز گنید آهنین اتشفشان عداوت خود خواهی تنورکشان میرود

تا قلب تک تک کودکان نوزدان وشکم مادران بار دار را با بمب موشکهای میکروبی متلاشی کند

ومن می بینم که واقعا در این عصر هیچکس بی پناه تر از مردم مظلوم غزه نیست

ودلم میگیرد اشک بی مهابا امانم نمیدهد

.سر در زیر بال خویش فرو می برم

ونفسهای عمیق با تکرار تا عمق جانم نفسم را میبرم

 شاید بوی عطر گل نرگس را احساس کنم

ومی بینم از همه غریب تر گل نرگس است

زنگ تلفن به صدا در می آید

سلام ومرا با خودش وکلامش تسلی می بخشد

ما پیرو معصومین هستیم

وپیامبر ما پیامبر رحمت است

از سیره اوبرایم می گوید

ومن آرام می شوم

وبرای  دوست خوب ومومنی که دارم 

دعا میکنم سلامت وسربلند باشد

تا به هنگام غربت تنهایی باسلامی وکلامی مرا تسلی بخشد

                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ سه شنبه 93/5/21 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بزرگترین مشکل خودبینی وخود خواهی است تا جایی که هیچ کس وهیچ چیز را مثل خودش قبول ندارد 

نگاهش نگاه به هواها وخواسته های نفسانی خود است 

هر چیز به مذاقش موافق نیاید بد است

.هرکه خلاف میل سلیقه  او حرف بزند

باید به جهنم برود

 وبدتر از همه کینه اورا بدل گرفته تا جایی که حس انتقام گیری در جانش شعله می کشد

ومیخواهد طرف را از صفحه روزگار بردارد 

اگر عالم جمع بشوند دلیل وبرهان بیاورند

روی هوای نفس خود کلیک کرده ولاغیر 

واین بزرگترین مشکلی است که دامن جوامع بشری را گرفته است واین بزرگترین دشمنی در حق خود ودیگران است 

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/5/20 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بسیاری از مردم دنبال تغییر در وسایل امکانات زندگی هستند .

اما دنبال یک فکر نوتغییر تازه در رفتار وکردارشون نیستند دنبال این نیستند تا شغل وکار تازه ای را پیدا کنند به همان شغل وکارها ومرامی که در جامعه وجود دارد بسنده می کنند وبه تعبیری در حال دور زدن هستند نه ایجاد وابداع کردن .

واین برای یک جامعه در حال رشد یعنی حرکت منفی ویاایستا وروز مرگی بسیاری از این که کار تازه وفکر نویی را ارایه بدهند واهمه دارندترس موفق نشدن مانع انها است جرات ریسک کردن ندارند وبسیاری هم از دولت وجامعه طلبکارند ومیخواهند برایشان کاری انجام بدهد در حالی بیش از هرکس خودشان مقصر هستند فکر پویا وفعالی ندارند

راحت طلب هستند .با تجربه بیست سالهای که دارم اکثر کسانی که بیکار هستند .با خودشان مشکل دارند شغل پر در امد راحت با پرستیز میخواهند تنها بخاطر پز دادن بدیگران در حالی که هر گوشه این کشور را که بگیری نیازمند نیروی کار فعال است 

بد کاری وکم کاری وبیکاری بستگی به نوع تفکر افراد دارداگر کسی بخواهد کار کند کار وجود دارد اینان باید دنبال تغییر فکر ورفتار اجتماعی خود باشند فرهنگ کار را سر لوحه زندگی خود قرار بدهند

بیاد داشته باشند هریک ساعت بیکاری یا بد کاری ده ساعت از زندگی عقب افتادن است 

به امید روزی که هر ایرانی بفکر نو درایجاد اشتغال باروابط اجتماعی شایسته باشد 

                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/5/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 20
بازدید دیروز: 215
کل بازدیدها: 821305