سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

بهشت روی زمین مشهدورضاباشد       .. .ضریح قدسی او نور کبریا باشد .

صفای سینه ودلهای بیقراراینجاست      جمال روی رضابسکه دلگشا باشد .

دوای درد چه جویی که آن امام همام       که بر غریب ودل آزرده او دوا باشد .

بگرد شمع وجودش همه چوپروانه            ..... طواف تربت اوکعبه ومنا باشد .

کبوتران حرم بال وپر زنان سر مست          به صبح وشام نوای رضا رضا باشد .

چه عشق شورونوایی استدرحرم شیدا    تومعتکف بنشین محضر خدا باشد

    ازدیوان صهبای عشق 

                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/6/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلطان قلبها امام رضا. مظهر مهر ووفا امام رضا. عشق منی امام رضا روح منی امام رضا من نه آهویم نه کفترم من آدمم امام رضا دوست دارم امام رضا هستی من امام رضا دنیای من امام رضا عقبای من امام رضا دوست دارم امام رضا هر جا برم مثل خراسان نمیشه .مثل مشهد کنار صحن با صفات .دلم پر از نور ایمان نمیشه .من از دلم میگم برات هیچ کس برام امام رضا جان نمیشه دوست دارم امام رضا دوست دارم امام رضا قبله حاجات منی روح مناجات منی امام رضا امام رضا ع

 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

                              عاشقان عیدتان مبارک باد 


[ چهارشنبه 94/6/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از شما می پرسم؟اگر در برابرمان احتمال سیل یازلزله یا هر چیز نا گوار دیگری باشد .چه باید بکنیم 1- خودمانرا به کری وکوری بزنیم 2- ولش کنیم بی تفاوت باشیم3- راه گریز را در پیش بگیریم 4-راهکارهای اساسی را پیدا کنیم وبکار ببندیم 5-راحت برویم دنبال روز مرگی در خور خواب فرصت را از دست بدهیم 6-هوشیارانه رصد کنیم - از شما می پرسم ؟.......

این روزهای پر حرارات با مرارت دارد سپری می شود من بیدارم خوب گوش کنید از پراکندگی حواس واشکال شنیده ها ودیدها یک قدم جلوتر باشید .داشته هایمان را در نظر بیاورید بهایی که برای بدست اوردن آنها پرداخته ایم  حالا بکجا داریم می رویم برای چه .خیلی ها خواب هستند ای بابا بیدار شوید ببینید بشنوید کار کنید نخوابید مراقب باشید فرق است تفاوت ها را بفهمید 

مبادا روسیاهی وبی پناهی به سراغمان بیاید مبادا سنومی تیره تدبیری قامت بلند امت وملت سر افرازمان رابا خود ببرد خوش بینی بی حد وحصر بدبینی تیره کننده اندیشه سوزمان کند بیدار باشید .بیدار باشید بی خیالی بی دردی بی تفاوتی ترس بی جا به خصوص از استکبارخانمانسوزمی کند همه را 

چیزی برای هیچکس وبرای هوا داران احمقش هم به جا نخواهد گذاشت لطفا احمق نباشی دانا باشید بیدار باشید یک موی این مردم وغیرتشان می ارزد به همه بیگانگان دندان گرد طماع وامشب دعا می کنم خدایا مکر دشمنان قسم خورده مارا بخودشان برگردان 

ومردم عزیز مارا بصیرت وآگاهی وتوان مضاعف عطا بفرما وهوادران استکبار جنایتکار را رسوا بگردان لطفا بیدار باشید نخوابید 

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/6/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از شما می پرسم؟اگر در برابرمان احتمال سیل یازلزله یا هر چیز نا گوار دیگری باشد .چه باید بکنیم 1- خودمانرا به کری وکوری بزنیم 2- ولش کنیم بی تفاوت باشیم3- راه گریز را در پیش بگیریم 4-راهکارهای اساسی را پیدا کنیم وبکار ببندیم 5-راحت برویم دنبال روز مرگی در خور خواب فرصت را از دست بدهیم 6-هوشیارانه رصد کنیم - از شما می پرسم ؟.......

این روزهای پر حرارات با مرارت دارد سپری می شود من بیدارم خوب گوش کنید از پراکندگی حواس واشکال شنیده ها ودیدها یک قدم جلوتر باشید .داشته هایمان را در نظر بیاورید بهایی که برای بدست اوردن آنها پرداخته ایم  حالا بکجا داریم می رویم برای چه .خیلی ها خواب هستند ای بابا بیدار شوید ببینید بشنوید کار کنید نخوابید مراقب باشید فرق است تفاوت ها را بفهمید 

مبادا روسیاهی وبی پناهی به سراغمان بیاید مبادا سنومی تیره تدبیری قامت بلند امت وملت سر افرازمان رابا خود ببرد خوش بینی بی حد وحصر بدبینی تیره کننده اندیشه سوزمان کند بیدار باشید .بیدار باشید بی خیالی بی دردی بی تفاوتی ترس بی جا به خصوص از استکبارخانمانسوزمی کند همه را 

چیزی برای هیچکس وبرای هوا داران احمقش هم به جا نخواهد گذاشت لطفا احمق نباشی دانا باشید بیدار باشید یک موی این مردم وغیرتشان می ارزد به همه بیگانگان دندان گرد طماع وامشب دعا می کنم خدایا مکر دشمنان قسم خورده مارا بخودشان برگردان 

ومردم عزیز مارا بصیرت وآگاهی وتوان مضاعف عطا بفرما وهوادران استکبار جنایتکار را رسوا بگردان لطفا بیدار باشید نخوابید 

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/6/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فکرمی کنم .مردم ما یک قدم از دیگر ملتها از نظر بلوغ سیاسی اجتماعی جلوتر هستند هوش هیجانی عالی دارند به خصوص کسانی که جذب مال پست مقام نیستند شفاف روشن هستند دارند همه حرکات وسکنات ورفت وآمد ها را با تدبیر ودرایت رصد می کنند این مردم خواب نیستند  این مردم طلبکار وطمعکار نیستند همه چیز را برای خود شان نمی خواهند دنبال استقلال وسر بلندی نظامی هستند که باخون جوانا نشان وشیره جانشان آن را بدست آوردند این مردم عزت خواه هستند کمال گرا هستند با محبت هستند در بیعت های فراوان با امام خامنه ای بار ها گفته اند خونی که رگ ماست هدیه به رهبر ماست گفته اند مااهل کوفه نیستیم علی تنها بماند .

این مردم ازبا آموز های دینی وارزشهای اسلامی خود عجین شده اند  سی چند سال خون دلها خورده شده است خوب وبد را خوب تشخیص می دهنداز بازی خوردن بیزارند 

رییس جمهور محترم مجلس محترم وقوه قضاییه را از خود می داند .اما هیچ اعتمادی به آمریکا ندارند علاقه ای ندارند .اما یک نکته گلایه آمیز این که چرا؟باید غیرت این مردم وخطوط قرمز مقام معظم رهبری از دست همین فرزندان خودمان وخودی ها به خاطر خوش آمدن دشمن نا دیده گرفته بشود وچرا ؟وقتی با تمام وجود میخواهی ناگفته ها را بگویی وبگوش دست اند کاران برسانی گفته می شود شما تند رو هستید متحجر ومتعصب هستیداین ناراحت کننده است تاریخ را بخوانید در دهه های اخیر دیدید چه بلایی آمریکا برسر کشورهای منطقه آورد به خصوص آنها که تسلیم بی چون وچرای اوشدند .هرچه خردمندان می گویند گرگ را بامیش سازش نیست جز درندگی .ما با توافق منطقی مشکلی نداریم با توافق تحمیلی وسازش کاری واز دست دادن هویت وارزشها ومنابع مصالحامان واندیشه آمریکایی داشتن مشکل داریم 

اگر دولت آمریکا یا هر کشور دیگر با حیله مکر ونیرنگ سیاست بازی با ما مواجه نمی شد که مشکلی نداشیم .آنها روی کج فکری های خود با تمام وجود ایستا دهاند وخدا نکند جذبه های کاذب آنها در دولت مردان ما سبب پود قدم هایمان سست بشود ما براساس حق خود باید محکم تر از انان بایستیم از چه می ترسیم کلید رفع همه مشکلات ما مقاومت وپایداری در همه عرصه است مردم ما خوب این را فهمید ه اند روبخود باشید پشت بر دشمن دست در دست هم مبادا اشتباهات تاریخی گذشته برایمان تکرار بشود .در پایان بگویم بهتر است حق گویی را با تدروی از هم تفکیک کنیم تا دچار توهم نشویم 

                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 94/5/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایکاش قبل از این که با دشمنان بخواهیم تعامل کنیم اول با مردم وصاحب نظران نخبگان اندیشمندان خود تعامل می کردیم همه جوانب را بر رسی می کردیم از حول حلیم در دیگ نمی افتادیم تا بیک نظر جامع محکم ومتقن برسیم آیا لازم بود عجولانه جواب بدهیم مگر ما انها را نیازموده بودیم  حالا چه چیزی عاید این مردم نجیب خوب ایران می شود این فقط یک سوال است

چرا؟فکر میکنیم مردم نباید خوب بفهمند وبه آنها مر بوط نیست به فرمان امام خامنهای عزیزحفظ وحدت خوب وبه جاست اما فراگیر شدن ونظرات را مورد توجه قرار دادن هم خوب وکار ساز است جلس ودولت آمده اند به این مردم خدمت کنند .اما راستش با این مذاکرات واهانت ها وتحقیر ها مردم را دارید کوچک می کنید به شعور مردم دارد اهانت می شود وما می بینیم شما دایم دارید عقب نشینی می کنید تا جایی که آنها فکر می کنندملت ایران برده بی چون وچرای آنهاست تورا بخدا ایستادگی کنید این طور نباشد که قضیه شاه سلطان حسین تکرار بشود کهگفتند افغانها همه جا را فتح کردند این مرد سفیه گفت ما را همین چهار باغ بس است .شما به منافع ملی بیندیشید حزبی گروهی نباشید ملت واحده محکم واستوار 

توکل برخدا وتکیه بر ایمان روی حرف حق خود بایستید 

                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 94/5/11 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ما .در زمانی زندگی می کنیم که لایه های فریب دروغ کفر نفاق وخباثت رو شده است خوب وبد از هم شناخته می شوند دیگ ر نمی توانیم بگوییم نمیدانستیم فریب خوردیم نفهمیدیم .همه چیز به یاری خدا مشخص ومعلوم است .حتی اگر ظاهری فریبنده داشته باشد وادعایی بزرگ این عصر عصر رسوایی کسانی است که دم از خادمی حرمین شریفین می زنند دم از حقوق بشر می زنند خود را مبرا میدانند وبا جنایات فاحش خو د می خواهند بازور وارعاب وحیله سکان جامعه بشری را در دست بگیرند وچه قدر پست سخیف هستند که می کشند غارت می کنند ومی سوزانند دم از حمایت حقوق بشر می زنند خود را مصلح بشمار می اورند بمب می سازند برسرزنان کودکان فرو می ریزند آنها را تکه تکه می کنند وبعد خوذشان بخودشان جایزه صلح نوبل می دهند . حال با این شناخت کدام مسلمان خرد ورز عاقل است که فریب این جنایتکاران بین المللی را بخورد .وتسلیم زیاده خواهی آنها بشود .

امروزه هر تصمیم هر امضائ هر کلامی وقدمی که مسولین ما برمیدارند باید پاخ گوی مردم خوب وفداکار ما باشند وبدانند چشم بیدار این مردم امام خامنهای عزیز هستند واین مردم متکی بنور ولایت اهل البت ع هستند وخودشان همین مسولین فرزندان این مردم ملت شریف هستند .بدانند دشمن برای آنها تره خذد نمی کند دست هم از بد خواهی خود بر نمی دارد 

وجناب ریسس جمهور محترم بهتر است عمیق تر به این تعامل سازنده نگاه کنند کدام سازندگی حرف در گوش آهنی نرود .آنان جز به منافع خود نمی اندیشند برای شاه که این قدرحامیشان بود چه کردند وبرای بقیه لطفا اجازه ندهید پای این جنایتکاران به این سر زمین آغشته به خون عطر شهیدان باز شود .جناب رییس جمهور محترم به خدا سوگنذ ما چیزی کم نداریم غیرت وعزت این مردم با هیچ چیز در دنیا قابل مقایسه نیست اگر امروز سرخم کردید فردا سر زمین خوبان بزیرگامهای آهنین دشمنان قسم خورده لگد مال خواهد شد نگذارید اسرار نظامی ما را دشمن بفهمدورصد کند 

این روحیه تعامل نیست تدبیر نیست بی تدبیری کم خردی است سهل انگاری است.

آب به آسیاب دشمن ریختن است قهرمانی برد برد نیست .

سر وصدا هیاهو رفت وآمدهای آنها باور کنید اگر ایمانی را که امام راحل داشتند داشته باشید هیچ هیچ است ضعف ایمان را باید از خود دور کنیم توکل بخدا را بیشتر کنیم .فراعنه زمان را در هم بشکنیم ما می توانیم وباید بتوانیم 

چشم ها را بشوییم ودل ها یک دله کنیم به نیروی مردمی داخلی متکی باشیم صداقت در گفتار رفتار داشته باشیم روحیه جهادی را تقویت کنیم در همه عرصه های علمی اقتصادی فرهنگی اجتماعی  ما چیزی کم نداریماز چه چیز واهمه باید داشته باشیم خودمان در چاه هوس ها وزور گوییهای غرب نیندازیم از غزه که کتر نیستیم ایستاد جناب رییس جمهور محترم ما سفره رنگین رفاه با ذلت نمی خواهیم ما داریم تحقیر می شویم .چه کسانی در این تحقیر مقصر هستند به شما گفتم اوبا ما با ما نیست با صهیونیزم است .دنبال چه می گردید تا دیر نشده واقعا برای شرافت اقتدار عزت همیشگی این سر زمین پاک چار ه ای درست بیندیشید 

                                     مدیروبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 94/5/10 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

واقعا جای امام راحل خالیست 

تا ببیند دست آوردهایی که با خون دل این ملت بپا خاسته بدست آمده حالا در بازار مکاره جنایتکاران دارد معامله می شود .سی وپنج سال خون دل جانفشانی مردم  از همه چیز گذشته حالا رفت وامدها یی که بودارد پر از حس کینه وانتقام زور گویی است دارد انجام می شود 

ایکاش دنیا حرف حق دولت ملت ما را می فهمید که فتوای مراجع دینی ما بمب هسته ای را تحریم کرده است حالسوال بد فهمی آنان را باید ملت ایران تاوانش را پس بدهد باید سرمایهای علمی ما زیر سلطه آنان قرار بگیرد باید آنها آقا بالا سر ما بشوند اینان با عراق افغانستان غیره چه کردند جز بتاراج ئائن منافع ومعادن منابع آنان آی مجلسیان عزیز محترم درحیرتم که پنج بعلاوه یک دارد با چنگ ودندان روی زیاده خواهی خود دایم مانور می دهد وشنا رفتهاید به تعطیلات آیا مسایل مطرح شده از زبان دشمن اینقدر ناچیز است انگار نه انگار است .برخیزید خواب کجا تعطیلات چیست چاره ای دقیق وعمیق بیندیشید ای یاوران راه امام  وای پیروان راستین محمد وآل محمد 

قدم برای اصلاح برداشتند دارد به شر تبدیل می شود به خاطر این که نگاه شما با انان به مسایل فرق کلی دارد 

یک سوال چرا؟مردم فلسطین به این روز های تلخ دچار شدند ساده اندیشی محبت خام بادشمن تعامل نابجا امروز هم دشمن دم در اورده چاره ای کنیدشما مدیون رای های این مردم نجیب هستید .کجایید بیدار باشید وسر بلند با اقتدار 

                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 94/5/10 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اذان دعوتنامه از طرف خداوند متعال است ونمازاعلام حضور عبد دربرابر معبود است

هر حضوری آداب مخصوص بخودرادارد . همه ما دردنیا مهمان خداییم .وخداوند برای این همه شکوه عظمتی که افرید برانهای تدوین نموده است در این حضور همه چیز لحاظ شده است برنامه ای بدیع وکار آمد با دستورات خاص وسهل وآسان قابل دسترس برای همه جهانیان .هر انسانی که متولد می شود از آب وغذا وامکانات هوایی که تنفس می کند آنهم بطور رایگان از آن خداست .پدر ومادر مربی مهربانی که دارد خدا به او عطا ئ کر ده است

انسان همانگونه که به تنفس در هوانیاز دارد فطرتا به پرستش ونیایش نیازمند است 

انسان موجوجودی نیازمند است .ونماز با شرایطی که دارد اگر درست ادا شود واقعا به انسان کمک می کند برای رسیدن به مراحل والای کمال والهی شدن وترقی تعالی پیدا کردن 

انسان بدون نماز وعبادت موجودی تیره وتاریک وناسپاس است در تنگی ومشقات روانی وزندگی به سر می رود .لقمان به پسرش سفارش نمد فرزندم هر گاه به نماز می ایستی قلبت را با خودت بیاور .هر انسان باید تلاش کند تکلیف خودش را با نوع پرستشش روشن کند با نمازش ببیند چه می خواهد انجام بدهد .اگر مردم می دانستند چقدر نماز کار ساز است .برای رفع حاجت نزد هیچ مسولی نمی رفتند نماز با طما نینه نماز کار آمد 

ببخشید وقت اذان مغرب است فعلا رفتم برای نماز 

                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ جمعه 94/5/9 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فقر عامل فساد وبزهکاری نیست.آنچه عانل فساد در جامعه شده است .بیماری اخلاقی وروابط نا مشروع ورفتار پر خطر است که عامل اصلی آن غفلت ولذت گرایی به سبک غربی است .از اتفاق اشاعه دهندن این سبک از زندگی فقرا ء نیستند بلکه بچه پولدارها هستند .نده بیش از بیست سال است با اقشار فقیر ونیازمند از نزدیک آشنا هستم این گروه از مردم نجیب ترین ها هستند مردمی کم توقع مردمی معتقد پایبند به موازین اخلاقی تنها مشکلشان ناداری مالی است مردنی که ناسپاسی نمی کنند در این گروه از مردم نجیب مادر با تمام وجود فدا کاری میکند تا بتواند عزتمندانه هزینه زندگی فرزندانش را بدست آورد مادران صبور که اغلب بیمارند یا آسیب دیده ونا کا آمد شد ه اند .نظام خانواده با پایداری زن برقرار است وگروهی دیگری هستند که مواد مخدر واعتیاد خانمانشان را برباد داده است .مرد معتاد اما زن سنگینی بار زندگی را بر دوش گرفته است در اقشار متول از هم پاشیدگی لذت گرایی بی بندوباری بیشتری وجود دارد .بالا رفتن توقعات در زمینه انتخاب همسر وغیره وگرایش به تجرد گرایی بیشر به چشم می خورد .عامل اصلی فساد اجتماعی وریشه آن در غفات است غافلانی که دنیا گرایی را خط ومشی خود قرار داده اند

در این نگاه یااندیشه انسان خود را محور همه چیز قرار داده وبه خواسته ها وامیال خود بیشتر از هر چیز دیگر بهاء می دهد

. برای رسیدن به خواسته های خود پاروی انسانیت واخلاق می گذارد حرص وآز وجود او را تسخیر کرد ه است .

گمان می کند آزاد است وزندگی خوشی دارد وگاهی خوش هم می گذراند

ولی خوب نمی گذراند با خوبی فاصله دارد

.انسان غافل میداند فعل وعمل وگفتارش درست نیست

از عمد برای  ارضای دلش وهوای نفسش فعلی را انجام می دهد

که بفساد وتباهی او را سوق می دهد

واین است درد مردم ما امروز 

   وخدا عاقبت همه ما را ختم به خیر کند .

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/5/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 104
بازدید دیروز: 263
کل بازدیدها: 790511