سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

اخلاق ومنش تواست که بتو ارزش می دهد .بسیلری از مردم به این توجه ندارند که ذفتارشان قول وعملشان از مقام وپست یا ثروت شان با اهمیت تر است 

انقدر مست قدرتومقام شده اند که بدور خود دیواری از غرور خود خواهی کشیده بین خودشان ودیگران فاصله انداختهاند وتنها خودشان وخواسته های نا مشروعشان برایشان مهم هست اینان زندانیان وبرده های مفلوک عصر حاضرند 

اینان  خود را دارای اقتدار می دانند در عین ذلتی که خود برای خود بوجودآورده اند

از تعدی به مال ناموس منابع ملتها ابایی ندارند قدرت را در قلدری وترساندن مردم میدانند .

اینان پدیده نوظهور حیوان در لباس انسان هستند که بهایم ازاینان برترندواینان از درندگان وحشی پایین تر فرق نمی کند رییس جمهور کشوربزرگی باشند اراذل اوباشی که اندیشه ندارند سفیهانی که در حصارهای خشونت قتل عام می خواهند خود را به مردم جهان تحمیل کنند .

اینان دشمن ارزشها وخوبی ها هستند .

با اینان گفتگو وتعامل عین سفاهت است 

گوش شنوا ودل بیدار وخردی ندارند دستگاههای گیرنده آنان ارر می دهد مثلی هست در گوش الاغ صد بار قرآن بخوانی که نمی فهمدلگد خودش را میزند .

ملتهای دنیا با چنین پدیده شومی بنام استکبار صهیونیزم  داعش سعودی 

روبروست 

وایران براستی چه رسالت بزرگی دارد 

                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 94/4/20 ] [ 1:24 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر در این روزها روزه بودی وگرسنه وتشنه شدی .وحواست به شنیده ها ودیده ها وقدم ها ودستهایت بود حواست به رفتار کردار داد ستد گفتارت بود خوشا بر احوالت

کشور جانت رااز گزند شیطان نفس وشیاطین بیرونی برحذر داشتی خوشا براحوالت

به یقین دعای فراوان نمودی درحق خودت امام زمانت مظلومین جهان خوشابر احوالت

اگربااین که حق باتوبود از مجادله وستیزه جویی اباکردی خوشابراحوالت

اگر در بیداری دل ساعات خود را سپری نمودی خوشا بر احوالت

اگر قدر واندازه خودت را درک نمودی وبه ارزش خودت پی بردی خوشابر احوالت

اگر رسم بندگی را دانستی خوشا بر احوالت

اگر برده ای را آزاد کردی خوشا براحوالت

اگر یتیمی را خوش حال ورنج دردمندی را کاستی خوشابراحوالت

.اگربا قرآن مانوس شدی وآن را تلاوت نمودی ومفاهیم آن را ملکه جانت نمودی خوشا براحوالت اگر کارو تلاش درگرمای تابستان تورا از گرفتن روزه باز نداشت خوشابراحوالت

اگر به این مقام رسیدی که لقد کرمنا در تو معنا شد خوشا براحوالت

از اسفل سافلین فاصله گرفتی صدای خدا را شنیدی لبیک گویان مقیم در گاهش شدی اشک سحرگاهی دلت رااز زنگار کدورت ها پاک نموده است خوشا بر احوالت 

و...

                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 94/4/20 ] [ 12:44 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمی خواهد نان در سفره ما بیاورید عزت وغیرت واقتدار ما را پاسدارید ایمان ما را به رجزخوانی های دیو نکبت استکبار معاوضه نکنید 

نترسید بالا تر از سیاهی رنگی نیست ما مردم شهید داده ایم از مقاومت ایستادگی ابایی نداریم ناز نامردان کشیدن بس خطاست .

ما ملت مقتدر ثروتمندی هستیم چند نفر را می شناسید کهاز تحریم ها مرده باشند چند نفر را می شناسید که از سرما وبی خانمانی یخ زده باشند مردم ما نانشان را با هم تقسیم می کنند کجای کارید خوب مدیریت کنید برهمه مشکلات مایق می آیید خوشگذرانی وریخت وپاش ها را کنار بگذارید تفوق به رخ کشیدن ها ممنوع چشم وهم چشمی ها ممنوع ساده زیست باشید اتفاقی نمی افتد تجمل گرایی وکالای لوکس وارد نکنید از مصرف بی رویه آب .گاز .نفت منابع طبیعی جدا خود داری کنید جلوی غارتگران خاک بنزین نفت را بگیرید بداد فرهنگ مردم برسید شما مسول هستید مردم برای اقامه اسلام قیام کردند .هر سختی را به خاطر دینشان تحمل می کنند با مردم روراست وهمدل وهمرا باشید دروغ ممنوع پنهان کاری ممنوع مردم ما عوام نیستند بیدارند قلبهایشان برای ارزشها می تپد .

موحدان این عصر وزمان هستند جوانان ما باغیرت هستند جامعه را خوبمدیریت کنید حساب وکتابهای ارگانها موسسات را روشن کنید از خدا بترسید از آه داغدیگان بترسید از صدای مظلومان بترسید از دلشکستگان بترسید برای خدا باشید عزیز عالم می شوید 

حق وباطل حرام وحلال را مراعات کنید برکت نازل می شود ما نیازی بدزدان عزت اقتدار این ملت نداریم 

ما خدا داریم امام رضا  ع داریم اما م زمان  عجل الله داریم رهبر حکیم فرزانه داریم ملت مقتدر همراه داریم 

                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ شنبه 94/4/20 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

انسان موجودی کنجکاو وعجول است .موجودی که هیچوقت از خود راضی نیست 

حرص وآز داردچه علمی چه مالی وغیره 

زیاذه خواه وتنوع طلب است .

 انسان نزد خالق خویش عزیز وگرامی است 

اما خود انسان به این مطلب توجه ندارد 

خداوند عروس جهان را آراست وسفره خوان نعمت را به زیباترین شکل گسترانید وانسان رانده شده را دوباره در مهد عالم ودنیا جای داد تا فرصتی دوباره را مغتنم بشمارد وتلاش کند وبسازد وآباد کند اما دریغ که عقل ناقص انسان وعجول بودن او کار دستش داد .از دستکاری درامور خلقت گرفته تا تخریب وتهدید ونابودی منابع طبیعی وآبی که مایه حیات است وهوایی که نفس اوبه ان بستگی دارد مسموم ساخت وهنوز هم ادامه می دهد مسیر رودخانه ها را تغییر داد زیستگاه موجودات را بهم ریخت اکوسیستم خاک آب را بهم زد 

هر روز از طبیعت وطینت پاک خود فاصله گرفت غذایش ولباس مکانش را وسبک زندگیش را با ماشین صنعت عجین نمود 

بدون آن که به روند وسر انجام کار هایش بیندیشد 

به نیروهای درون طبیعت پی برد خود را به آب وآتش زد تا آن را به چنگ آورد برای بدست آوردنش جان بسیاری از کودکان زنان مردان را گرفت  به این هم قانع نشد .

حرص وآز اورا به قولی بی شاخ ودم تبدیل کرد تسلیحات نوپدید اورد تا با ارعاب وزور برهمنوعان خود تسلط یابد وبهره کشی کند واین انسان ندانست که سر انجام دارد تیشه بریشه خود میزند دارد محیط زندگی وحیات خود را نابود میکند 

وهنوز هم متوجه نشده است 

که فرصت کم است راه دراز 

                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ شنبه 94/4/20 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کار ما آدم سازی است نه گدا پروری من با پدا پروری سخت مخالفم .هزینه می کنم برای ارتقاءاخلاق فرهنگ هزینه می کنم برای کار آ فرینی توانمند سازی هزینه می کنم برای خود باوری چه بسیا افرادی که ساخته شدند از فقر وفلاکت نجات یافتند از شهر وندان آگاه جامعه هستند با سر ووضع منظم 

دفتر کاریم بروی مردم بز است هرکس وارد می شود با خودمنروبرو می شود خیلی راحت حرفش ومشکلش را مطرح می کند .بااحترام با افراد برخورد می کنیم خواهرانه با آنها سخن می گوییم

لباس وسر وضع آنان ذر ه ای از نگاه احترام آمیز ما به آنها نمی کاهد

گاهی فرد عصبانی وطلبکار وارد می شود اما رفتار مناب وخوش زبانی یکباره اتش انتقاد گلایه او را خاوش می کند وبعد گام به گام مراحل رسیدگی به مدارک تحقیق از نظر مکانی ومراحل طی می شود وبعد دارا ی پروندهای مشخص از راهنمایی .مساوره وکمک به اشتغال گرفته تا اموزش های دنی اخلاقی حمایت می شود 

هر روز چای صبحانه ما با دعای خیر مراجعین مددجویان شیرین می شود خوش وعطر وبوی الهی می گیرد هر روز با صلوات قرآن دعا کارمان اغاز می شود 

وباورکنید یک روز از گره گشایی در نمانده ایم وآنروز که مانده ایم 

ازجای بی گمانی مدد رسیده است من باور دارم غیب ودعا را وتوکل توسل 

داستان زندهای را برایتان نقل میکنم 

کارمان در مسجدی با دست خالی مای آغاز شد با امیئعا توسل به اهلالبیت تلاش فراوان مانی را برای خیریه کنا رمسجد گرفتیم عد ه ای از امورگردان مسجد ویک سری آدمهای عوضی که همه جا خودشان توی ارگانها جا می کنند شروع به اذیت آزار نمودندهر کاری که می توانستند انجام دادند وسر انجام یک صندوق چوبی خیریه را هم از مسجد بیرون گذاشتند زمین را هم برداشتند بگذریم اما از همان روز خداوند دری را بروی خیریه باز کرد کسانی که گمان نمی رفت پیدا شدند خیریه را مثل یک نگین در حمایت گرفتند واین هم کار خدا بود ودشمنان دیدند ومتحیر شدند آنان درجمعی به من گفتند اینقدر خدا خدا نکن ومن امروز برای آنان متاسف هستم وبرای مساجد خدا که بدست چه کسانی دارد اداره می شود .

کسانی که حرام حلال ودروغ راست را قاطی هم کرد ه اند کسانی که جوانان مردم محل را از مسجد فراری میدهند وخدا بداد قیامتشان برسد که هر کس عملش وزر وبالش خواهد بود 

                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/4/17 ] [ 5:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک روز کار در خیریه را ترجیح میدهم به رفتن در زیباترین مناطق دیدنی دنیا 

باچشم وگوش دل بیدار می گویم .دفتر کارم در ساعات کاری به روی مردم باز است .من وهمکاران پا دررکاب خدمت رسانی توصیفش نمی کنم .قصدی هم ندارم که بگویم آهای من منم بکنم نه هیچکس نیستم عبد خدایم توفیقی از اوست وخود او بما کمک می کند 

اما حرف من چیز دیگری است .حرفم یک جو باور داشتن واعتقاد قلبی است به کاری که می کنی برای چه برای که چه چیزی دریافت می کنی امتیازی که بتو داده می شود چیست ؟

امتیاز همان توفیق است وگرنه ما کجا خشنود نمودن دل درد مندان مضطر برای چه برای این که وظیفه بندگی که دارم برای این که مولا از ما خواسته در قران به ما امر فرموده برای این که امام من این کار را عملا انجام میداده تازه ما که به اونمی رسیم اونخلستان ایجاد می کند قنات حفر می کند وبه نیازمندان می بخشد اوکه شبانه نان غذا وخرما برای یتمان بیچارگان می برد ما کجا واوکجا 

اما چرا؟ترجیح می دهم .

ترجیح میدهم چون یک انسانم چون آموختهام بنی آدم اعضای یکدیگرند .به این باور رسیدهام که باید برای همنوعانم ویاری وارتقاء آ نها گام بردارم .براین باورم تا دل غمگینی هست وسر بی شامی بر زمین گذاشته می شود من به تنهایی اگر غرق تمام خوشی ها باشم 

طعم واقعی را نخواهم چشید .وبه چشم عبرت دیده ام وباور کرده ام که این خوشی با ان خوشی خدمت از زمین تا آسمان تفاوت دارد خوشی خدمت امنیت وآرامشی دلچسب بهمراه دارد طعم آن شیرین تر از عسل است 

اما آن خوشی مقطعی وزود گذر  وفراراست  پایدار نیست .

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/4/17 ] [ 5:30 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من یک بانوی ایرانی مسلمانم .با چشم باز دارم سیر تاریخی ادیان واسلام را مطالعه می کنم

از مسیر آدم تاخاتم می آیم. تالحظه هنوط ودفن وکفن پیامبر اعظم ص چشمم را بیشتر باز میکنم

دلم را هم وذهنم را متوجه این جریان نموده تا ببینم اشکال کار کجاست؟

 اشکال از کم بصیرتی مسلمانان است

.از آنجا همراه کاروان حقیقت یاب سیر میکنم

می بینم کوتاه بینی مسلمانان. سبب گرفتاری ها درجهان با عظمت اسلام شده است

.باز هم به سیر وسفر خود ادامه میدهم می بینم نمک نشناسی مسلمانان حاصل بیست وسه سال زحمت بی شائبه پیامبر ص را به انحراف کشانده است .

مردم در تشخیص حق وباطل دچار مغالطه شدند .مردم ترسیدند .مردم دنیا پرستی لذت آنی عافیت اندیشی را به استقامت حق طلبی ترجیح دادند

.در این سیر تاریخی همه مسول هستند.

وقتی حجت های الهی را با همه خوبی ها وارزشهای والایشان کنار می گذارند

نتیجه چیزی میشود که امروزشاهد آنیم

.وقتی هنوز یزید معاویه ها برسر کارند هنوز حسین  وعلی ها به مسلخ شهادت میروند

.مردم باور کنید مسلمان باور کنید خود ما مقصر هستیم

وقتی حق را می بینیم وقتی ظلم را می بینیم بی تفاوت هستیم

وقتی امربه معروف می شود امر به منکر. 

بگذریم من هنوز دارم به سیر تاریخی وعوامل عقب ماندگیها می اتدیشم

وقتی  هوای نفس کشور وجودمان را فرا میگیرد

با اکثریت غافل وجاهل همراه وهم صدا می شویم 

وقتی از بین خود مابا دشمن طرح دوستی میریزد ودین وشرف وجدانش را به پشیزی به دشمنان قسم خورده می فروشد

.وقتی ساده لوحانی سطحی نگر کلید امور را بدست خود می چرخانند 

وقتی هدف مال ومقام دنیا پرستی بهر قیمت می شود

آنوقت ابن سعدها رجز می خوانند

 آنوقت سرزمین های اسلامی دست کسانی اداره می شود

که لباس تنشان وادای ظاهرشان رنگ مسلنانی دارد

درحقیقت گرگ های خون آشامی هستندکه برجان مال ناموس مسلمانان تعدی وتجاوز

می کنند

.این است مشکل عمده ی ما 

باحق بازی می کنیم تادل دشمن را راضی کنیم

ودشمن دارد برای خودش تلاش می کند به خواسته های خودش می اندیشد

.ومن وتوی مسلمان کدام امورمان برنگ قرآن است

کدام رفتار کردارمان رنگ امام معصومین است

فلسطین چه شد که در چنگال اسراییل اسیر شد

آیا چیزی جز خیانت خود مردم بهمدیگر بود

بی فکری بی توجهی

وامروز با همه مسایل ومشکلات باز هم ما دچار کوته فکری وکم بصیرتی هستیم

بیدار شوید بیدار به داشته ها دل خوش نکنید حرکت کنید در بیداری خواب نما نشوید

تلاش کنید.

تانشانه های هدایت وروشن را عوضی نگیرید

بیندیشید.بایستید  که اگر کوتاهی کنید سر نوشتی شوم وابدی دامنگیرتان می شود .

 خدایا دراین روزگار که ظلم وزور گویی به اوج خود رسیده است به ما استقامتی وصف نا پذیر وبصیرتی عمیق عطا فرما 

                  آ مین یارب العالمین                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 94/4/17 ] [ 1:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من با شبکه های اجتماعی همراهم البته در جنبه های مثبت وعالی آن خیلی ها می گویند این شبکه ها باعث سرد شدن افراد واعضای خانواده شده اند در ابتدائ من هم همین نظر را داشتم

بطور کلی هیچ پیشرفت وتوسعه ی صنتعتی به خودی خود بد نیست بلکه نحوه استفاده آن وچه کسی باآن چگونه است مهم است به طور مثال چاقو هم جنبه مثبت وعالی دارد وهم جنبه بد وآزار دهنده بستگی دارد بدست یک جراح بیفتد یا یک آدم قاتل جانی شبکه های اجتماعی ونحوه استفاده از آن برای بسیاری از مردم ما میسر نیست

هم از جنبه اقتصادی نحوه استفاده از آن 

همچنین مدیریت زمان برای استفاده ازآن بسیاری از مردم که این امکان را دارند

 سواداین را که چه موقع برای چه چیزی از آن استفاده کنند را ندارند 

 قشر جوان بدترین استفاده رااز آن می کنند مسایل شخصی وزندگی خانوادگی خود را با هرکه آشنا می شوندنشان میدهند .بیگانگان را وارد حریم خصوصی خانواده می کنند

در بین فامیل وخانواده که هستند آنقدر زیاده  روی می کنند وغرق در فضای مجای هستند

که گاهی صدای والدینی که با آنها حرف می زنند نمی شنوند بااین گوشی ها وارد مسایل مستهجن وتجسس در امور روابط جنس مخالف می شوند

فیلمهای کثیف را برای هم ارسال می کنند غذای مسوم بروح وروان خود میدهند

اینان آنقدر به این درک نرسیده اند که ساعات خواب وکار خود را باید مراعات کنند

تا جایی پیش می روند که معتاد به فضای مجازی می شوند

.اما بااین حال این فقر ندانستن هاست که افراد را به جای رشد وتعالی به اضمحلال شخصیتی سوق می دهد

در حالی که استفاده بجا ودرست می تواند یک روحیه هم افزایی قدرت بزرگ علمی .دینی. معرفتی وملی را پدید آورد .

                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/4/17 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 ای دل شیدا خدا راشکر بازم در شب قدری دگر مهمان شدی قدر خودت را بیش ازاین باید بدانی 

شکر کن طاعت نما تسیلم خالق باش جوشن را بخوان برخیر دل را ده توصیقل در شب قدری .

بهترین لحظه های عمر تو در این شب قدر است قدرش را بدان .

برخیز امشب را بفهم از عمق جان ودل 

زسر بیرون کن هراندیشه ای غیرازخدا. دل را ببر ازخلق تودر محضر الطاف یزدانی 

چه میدانی چه میدانی 

                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


شب نوزدهم ماه مبارک رمضان  1394


[ یکشنبه 94/4/14 ] [ 11:8 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بزرگترین کلاه برداردنیا کیست؟چقدر اورا می شناسید ؟ 

                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 94/4/12 ] [ 5:25 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 231
بازدید دیروز: 362
کل بازدیدها: 790133