سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

رمضان 92

عجب لطف وصفایی داره این ماه     نسیم جانفزایی داره این ماه

بزیبایی بود بی مثل مانندچه           شورنغمه هایی داره این ماه

 دررحمت بروی خلق باز است        بهر دردی دوایی داره این ماه

طلوعش مظهر فیض الهیست         غروبش رازهایی داره این ماه  

شب قدرو نزول وحی وقرآن           پیام رهگشایی  داره  این ماه

 کنار سفره  افطار   گویی              سروری صفایی  داره این ماه

نمیماند کسی محروم از فیض       کلید غم گشایی  داره این ماه  

خدارا شکرکن شیدا تواز دل         چه اخلاص وصفایی داره این ماه

اثر صدیقه اژ ه ای

                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/4/30 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ماهی چشم من درآب نگر  درنگاهم توالتهاب نگر 

در بلورین کاسه چشمم    موجهای ظریف آب نگر

چون ستاره بدشت تیره شب           کهکشان کهکشان شهاب نگر

اشک وآه است بقض بیداری            عمق اندوه بی جواب نگر

قطره های زلال روحم را        در روان قطره مذاب نگر

سایه های بلند مژ گان را       همچنان شعله شهاب نگر

سروهای نشسته برلب جوی        شادوخرم به پیچ وتاب نگر

آه دل درحضور چشمه اشک            دود دل ازدل کباب نگر

اثر صدیقه اژ ه ای              از کتاب آتش مهر

                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/4/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

السلام ای بانوی مهر وفا  ای خدیجه مظهرشمس الضحی

برترین همسر بعالم   بهترین مادر تویی

هم توهستی افتخار انبیاء

روح افلاکی توجانپرور است دامن پاک توکوثر پرور است

عشق وایثار ووفا داری تو  از تمام مردم عالم سر است

حضرت خدیجه سلام الله علیها حق بزرگی به گردن تک تک مسلمانان عالم دارد با این حال مظلوم مانده. نامشان .وحقشان تاکنون ادائ نشده است.ایشان در خدمت به پیامبر صبر مقاومت پایداری همدلی همراهی برای بنیه وبنای باشکوه آیین اسلام از همه چیز خود گذشت کاری که هیچکس دیگر به اندازه ایشان توفیق انجامش را نیافت در تربیت فاطمه زهرا س نقش بسزایی ایفائ نمود وچه رنجهایی که متحمل شد غربت وسرزنشهارا با تمام وجود چشید و..شعب ابی طالب باید بیشتر در مورد ایشان تحقیق وچهره نورانی بانویی با اینهمه عظمت به عالمیان معرفی گردد.

وفات ایشان را به حضرت بقیت الله الاعظم ومسلمانان عالم تسلیت میگوییم

                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/4/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همچون شمع در معبدتنهایی. اشک ریزان گویاتراز همیشه زائران شکسته دل

را به سوی نور فرامیخواندتادرجمعشان بسوزد-ودل دردمندشان راروشنایی مهر ببخشد

شاید شاید

که دنیای تاریکشان راروشن کندوروحشان رااز اسارت دردهای پنهان برای لحظه ای اندک تسلی بخشد تسلی بخشد

از کتاب آتش مهر اثر صدیقه اژ ه ای

مدیر وبلاگ شیدای اصفهانیشمع های زیبا و روشن


[ جمعه 92/4/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آتش مهر تودرجان ودلم غوغاکرد   دل شیدای مرااز غم تورسوا کرد

گل تقدیم شماصفای عالم هستی زگلشن سحر است 

گل تقدیم شمامست وسر مستم من از صهبای عشق 

آتش مهر وگلشن سحرم   کن نگاهی بدیدگان ترم 

بیقرارم زداغ هجرانت    از غم توشکسته بال پرم

گل تقدیم شما    با نام سه اثر - صدیقه اژ ه ای

 آتش مهر . گلشن سحر. صهبای عشق

 

مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/4/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

انسان کوچکی بینهایت است که خودازخود خبرندارد.انسان باخودش وتوانمندیهایش غریبه است .دنیایی که هر انسان برای خود تصور میکندبادیگری بسیارمتفاوت است. انسان گمان میکند.که میداندودنبال دانستن مفید وکارآمداست. اماواقعاازخیلی ازدانسته های مفید بحال خود بیخبرمانده وتنهادلخوشی او داشتن اطلاعات وسرعت دردریافت خبرهایی است .که برایش نتیجه ای ندارد. انسان از یک جهت نسبت بدیگر موجودات خودرا زیرک ترمیداند اودست بخود فریبی میزندودایم درحال فاصله گرفتن ازآن چیزی است که بحالش مفید است دایم درحال تغییردراخلاق کردار رفتار است. انسان موجودی تنوع طلب وزیاده خواه است. هیچوقت قانع به داشته های خودنیست .دوست داردشناخته بشود.درحالیکه هنوز خودش .خودش را نشناخته است .واین درد بزرگی است .شرایط انسان امروز از انسان گذشته پیچیده تر شده است خلقیات سبک زندگی وشیوه های کاربردی را ازتبلیغات سوئ پی درپی فرامیگیرد بدون اینکه تامل کند ودست به انتخاب معقولانه بزنددست به انتخاب عجولانه میزند وخود راگرفتارتروناکارآمدتر میکند. بیشتررفتارانتخاب اودرهمه جنبه ها اکتسابی است .گاهی گوشها وچشمهایش آنقدر مجذوب ظواهر فریبنده میشود. که صدای درون خودرا هم نمیشنود.چه رسد صدای خردمندان وصالحان پیامبران وپیشوایان راستین راواین درد بزرگی است. انسان هنوز هم دارد. اشتباه آدم وحوارا تکرارمیکند وهر روز بردشمنی وخصومت خود می افزاید.دشمنی انسان باارزشها وخوبیها ازبدوخلقت تاکنون وهمه اینها بخاطر این است .که کمتر ازمنطق وعقل ایمانی خود بهره میجوید. تحت تاثیر وهمگرایی تقلید کورکورانه حرکت میکند .واین غریب سرگردان تنها همیشه دارد تکرار میشود

                                اثر صدیقه اژ ه ای                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 92/4/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دست دلم راگرفتم راه افتادم برای اینکه نمانم. ازماندن خوشم نمیاد ماندن یعنی مرگ تدریجی وقتی راه افتادم پیش پام پرازکلوخ سنگ خاروخس بود.

 کمرهمت رابستم پاشنه کفشم رابالاکشیدم وگفتم یاعلی مدد

.بمونم که چی بشه بمونم که کسی از راه برسه بدادم. اونم معلوم نیست کی چه وقت بایدخودم قدم بردارم تلاش کنم ونگذارم. زمین بخورم. خسته میشدم اما نه. نمی گفتم برای چی باید عقب گردکنم اگرمیخواهی موفق بشی میخواهی هر روز گام بلندی برداری با دنیای تازه ای آشنا بشی برات زحمت داره بدون تعارف بایدگاهی جان بکنی.تابفهمی وببینی خیلی هاسرزنش کردند. وتمسخر باورشون نمی شد. باباراحت باش واسه چی تلاش میکنی ومن توجهی به منفی باف ها نکردم راه افتادم تا مسیرراه را برای خودم وصدها نفر دیگر هموار کردم وحالا هم اونها خوشبخت شده اند وهم خود من احساس خوبی دارم. هنوز هم دارم براهم ادامه میدهم اول اینکه باید مواظب باشی دست دلت را محکم بگیری تا نلرزه بعد هم بایدبه خدا توکل کنی واجازه ندی که موانع تورا باز دارند برآنها غلبه کنی ومحکم به ایستی مقاومت کنی وبرتلاش خود بیفزایی

              اثر صدیقه اژ ه ای                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/4/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیاددارم چندسال پیش دهه ماه محرم که رفته بودم روضه خطیب بالای منبر موضوعی رامطرح کردجالب بود.اومیگفت نفس اماره رااگر رهاکنی مثل سگ هارعمل میکند.او میگفت همه ماتوخونه تنمون یک سگ داریم.باید سخت مراقب اون باشیم .مثلی را مطرح کرد.وگفت شنیدی توی دعوامیگن تااونروسگم رادرنیارودی .شنیدی که میگن فلانی مثل سگ هاره و...او میگفت.برخی ازمردم با.رهاکردن نفس اماره خانه وزندگیشون را بیک جهنم مجسم تبدیل میکنند. ازوقتی زنگ این خانه را بزنی تابالاجبارفامیلی و...بری توی خونه وبرگردی داری عذاب میکشی. اخم .بق تکه پرونی نه به میهمان که زن وشوهر بهم میاندازند مثل اینکه محبت توخاکستر فلاکتی که بپاکردند.گم شده بچه های این خونه هم دارندنادیده گرفته می شوند.دروهمسایه هاهم دارند از مشاجرات اینها عذاب میکشندحالاپاتا بگذار فراتر خرید وفروش مسایل اجتماعی فرهنگی داد وستدهاروابط سیاسی وغیره وقتی دقیق نگاه کنی می بینی همین دودستگیها کشمکشها و..خلاصه درهمه امور بچشم میخوره وهمین نمیگذارد که عقل خردمنطق احساس خوب زندگی وزنده بودن درکنارهم وبرای هم رادرک کنیم وقدرلحظاتی که دارد سریع میگذرد را بدانیم واینکه بفهمیم تا نفس اماره مارا برده ی خودساخته روز خوشی نخواهیم داشت  

 اثر صدیقه اژ ه ای     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/4/23 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

از امشب همه ما میهمان خالق یکتای عالم هستیم.برای مادعوت نامه فرستاده درآسمانهارا برویمان گشوده وفرشتگان رابرای استقبال ازبندگان خویش آماده ساخته تاتو ومن ومایکی شویم دلها واندیشه هایمان رااز غبارکدورت تعصب وتحجرپاک کنیم همه باهم برای اولباس جسم وذهنما نراتطهیر کنیم عطرعشق اورا بزنیم به اوپناه ببریم

ازبندوزنجیرامیال ویرانگرخودرانجات ببخشیم تالایق اوگردیم. امشب نخستین شب ماه مبارک رمضان آمده تاماراازبندجرمانیت هرشرکی پاک کند وبه سوی خدا ببرد وبرساند به سعادت ونیکبختی واقعی ازامشب خیلی ها باخدا عهد میکنند .که دیگردورگناه واشتباه وهوای نفس نروند وخودرا برای خدا ورضای او آماده کنند.ازامشب بسیاری ازمردم بخود می آیند چرا؟من بایدلیاقت حضور دراین میهمانی را پیدانکنم چه کسانیکه حرمت این میهمانی را نگاه نداشتند وبه نعمات الهی کج دهنی کردند.عمرشان کفاف ندادماه رمضان دیگری راشاهد باشند وباآب توبه خودرا تطهیرکنند اینان حسرت ابدی رانصیب خود ساختند. ازامشب همه ماداریم یک گام به سوی کمال واخلاص برمیداریم مبادا که غفلتمان مانع ماگردد

همه میدانیم روزه ونماز قرآن سبب سلامتی جسم روح .روان ذهنمان است وچه بسا کسانی که دین ندارند امااهل تحقیق وروانکاوی هستند خود اعلام نموده اند که روزه وعبادت اذان قرآن تاثیر مثبتی برافرادمتاثر وناراحت دارد ایکاش این تحقیقات توسط متخصصان روانشناسان  خودما هم انجام می شد

 بگذریم. امشب رانباید بابی خیالی سپری کردبلکه بایدباحضور قلب وتوجه ازنماز شب .تدبر در قرآن سحری خوردن ونیت غیره به صبح رسانیم واز فردا همه مایک مسلمان در عمل واخلاق باشیم رفتار وکردارمان در هرپستی بیانگر ایمانمان باشد بالبخند بروی هم وکمک بهمدیگر در حل مسایل ازخانه تامحله وشهر کشور پیشگام باشیم بذر نیکی بیفشانیم نه تخم نفاق شکاف شاید روز دیگر وسال دیگر نباشیم کاری کنیم که اگر مارفتیم عمل نیکمان بماند

  اثر صدیقه اژ ه ای           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/4/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برگزاری همایش ارایه راهکار هایی برای شکاف بین نسلی

ارائه طرح راهکارهای ارتقا روابط بین والدین و فرزندان دارای سنین 15تا25 آنان به منظور کاهش شکاف بین نسلی در خانواده های ساکن اصفهان

با توجه به اهمیت حائز شکاف بین والدین و فرزندان در همه جوامع و پیامدها و مشکلات آن در خانواده ها با انگیزه ی یافتن راهکارهای حل مسئله این انجمن تیمی با اعضای : آقای دکتر کلانتری ، آقای شیاسی خانمها اژه ای ، سجادیان ، زارعی تشکیل داده که از سال 1389 تا کنون به تحقیق در سه بعد نظری ، پژوهشی و کاربردی پرداختند . در همایش سبک زندگی که آذرماه 1391 درهفته پژوهش در دانشگاه اصفهان برگزار گردید استاد مهرداد کلانتری این طرح را (با موضوع فاصله بین نسلی و راهکارهای حل این مسئله ) ارائه نمود. وهمچنین کارگاه این طرح در خردادماه 1392 در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی واقع در دانشگاه سراسری اصفهان که برای مشاوران در حال خدمت در مراکز مشاوره اصفهان برگزار شد و توسط آقای دکتر مهرداد کلانتری تدریس گردید . در صورت تمایل شرکت در کارگاه راهکارهای فاصله بین نسلی با شماره تلفن های زیر تماس فرمایید : شماره تلفن : 03116699459 شماره موبایل : 09131046578 تلفاکس : 03116691417

انجمن مددکاری حضرت رقیه خاتون س اصفهان تاکنون گامهای موثری درراستای ارایه طرح پزوهشی علمی برداشته وهمچنان علاقمند به همکاری در راستای فعالیتهای موثر ومفید بحال جامعه می باشد   

   مسول انجمن مددکاری حضرت رقیه خاتون اصفهان

                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/4/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 409
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856603