سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

کلید راه حل بسیاری از مشکلات رسیدگی وکار آمد نمودن نسل جوان است

نسلی که بیشترین هزینه برای تحصیل و بهداشت رشد اودر کشور شده است

.جوانان  نیروی فعال وپویاهستند

نیرویی عالی وکار آمد

 این نیرودارد بهدر می رود

 بسیاری از آنان دارای توانایی هایی هستند که هنوز به فعل در نیامده است

راه رسیدن به مرحله شکوفایی برایشان هموار نشده است

جوانان با ارزش ترین سرمایه جامعه هستند

. بها ئ دادن به آنها می تواند کار ساز باشد

جوانان آینده سازانی هستند.که باید کار آزموده وتعلیم های لازم وضروری اداره امور خود وکشور داری را ببینند

.یک جوان نباید بدون برنامه وبیکار بماند

زنجیره تلاش چرخ صنعت ودانش علم فرهنگ واقتصاد وسیاست آسیب می بیند

بیکاری بیماری آور. کسل کننده واعتیاد آور است .

وقتی یک جوان بی برنامه وبی کار وتلاش باشد

ازدواج وپیدایش نسل نوبه خطر می افتد .

مفاسد اخلاقی واجتماعی رو به فرا وانی می رود

اخلاق وفرهنگ آسیب می بیند

. هم به کمیت وکیفیت آسیب جدی وارد می گردد

.شاه کلید همه مشکلات در پویا نمودن نسل جوان است

نه شعاری بلکه عملی وکار بردی

امروزه کدام قدم مثبت را برای حل شغل وازدواج وتوانمند. سازی نسل نوبرداشته ایم 

  

                                        خدا قوت                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/12/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک جوان بیکارم شغل مناسبی ندارم  .فوق لیسانس مدیریت دولتی هستم .بیست وهشت سال دارم تصمیم به ازدواج دارم اما دستم خالی است خانواده من از اقشار محروم جامعه هستند باسختی تحصیلاتم را ادامه دادم

.برای کسب در آمد از نظافت منزل گرفته تا کارگر سر فلکه وهر کاری که بتواند زندگی را به حرکت در آورد انجام میدهم

بیکارم از این جهت که اعتبار رسمی ندارم برای گرفتن وام و...کسی روی کار من حساب نمی کند

بهائ نمی دهد زندگی سختی را تجربه کرده ام

تصمیم به ازدواج دارم

اما هزینه ساده اولیه یک عقد ساده راندارم

دختری را خواستگاری کرده ام

آنها هم از خانواده محروم هستند

برای گرفتن وام به هرکس میدانستم رو زدم  ولی جواب مناسبی نشنیدم .

بفکرم رسید سری بشما بزنم حتما توجه خواهید نمود .

شاید یکی از علل وموانع ازدواج پسر ان امور مالی باشد .اگر متولیان خیری در این امور کمک کنند امری بسیار پسندیده وقابل اهمیت است .

                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/12/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم آنقدر کشور وجودشان با دروغ ریا خودنمایی تکبر رذایل اخلاقی آلوده شده که تا گلو در گرفتاریهای فریبنده دنیا فرو رفته اند وخودشان نمی فهمند.

اهمیت نمیدهند در هوا نفس می کشند اما هم .دمشان فسادو آلودگی است.

هم بازدمشان تیره پر از سم نگاهشان بقدری سطحی وپیش پا افتاده است

که یک قدم بالا تر از خودشان را نمی بینند

موهایشان سپید . اسخوانهایشان خم شده پوست شان جمع شده ودلشان سنگ وباز نمی فهمند

این آدمها مردگان متحرکی هستند که بود ونبودشان یکی است

حتی نبودنشان در این عالم بهتر است

ویروس های به شکل ظاهر انسان نه گوششان می شنود ونه چشم حقیقت بین دارند

خودشان را گول می زنند

وقتی حرف از حق طلبی می شنوند

.با تمسخر میگویند ما این حرفها را نمی فهمیم هر کار دلمان بخواهد میکنیم اینقدر دم از خدا نزن 

                                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/12/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم مسیری را برای خود انتخاب کرده اند که بسیار ارزشمند است

اینان هر لحظه از نفسهایشان وبودنشان بحال خود وجامعه ومردم مفید واثر مثبت دارد

.اینان سعادتمندان عالم هستند

زندگی سالم دنیایی وسرفرازی آ خرتی. نصیبشان شده است .

خوشا براحوال آنان که در دنیاباایمان به عالم غیب ومعاد زندگی کردند.

وذخیره آخرت خود را پر بار نمودند.

اینان زنده همیشه جاویدند .

پس از مرگ نیز از دارایی وثروت خود برای خدمت رسانی باقیات صالحات بجای گذاشتند .

با آنکه سالها سر در نقاب خاک دارند

اما اثرشان وفعلشان هنوز ادامه دارد

ونام ویادشان تاابد باقی است

واین یک نوع خوشبختی است که نصیب هرکس نمی شود 

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/12/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی کوچک بودم خیلی دوست داشتم شاعر ونویسنده باشم .از وقتی خواندن نوشتن یاد گرفتم بهترین سر گرمی من مطالعه بود ونوشتن گاهی چیزهایی می نوشتم که خودم هم از آن سر در نمی آوردم داستانهای تخیلی اما ازین کار زود خسته می شدم

ومی رفتم سراغ کتابهای شعر و میخواندم

تاا ینکه اولین انشائ را در سوم ابتدایی نمره بیست گرفتم

واز آن زمان انشاء نویس بچه  های  کلاس شدم

خیلی از آنها نمیدانستند وبرخی سختشان بود

من کمکشان میکردم

املاء هم نمره من بیست بود اما در ریاضی علاقه چندانی نداشتم

به نقاشی هم علاقه داشتم

اما این مطلب را گفتم تا بگویم بلاخره یک روز اشعارم را در جمع بزرگی از محفل ادبی دانشگاه خواندم وموردتوجه قرار گرفت. روز  خوبی بود.انگار. بال پر در آورده بودم

وقتی از محفل ادبی بیرون آمدم داشتم پرواز میکردم .وبعد هم صدا وسیما محافل ادبی و کار کردم تا به این نتیجه رسیدم

بایدبه تزکیه نفس هم توجه کنم.

بگذریم اما خاطرات من این که خانمی ازآمریکا آمده بود بدفتر کارم وقتی چیدمان دفتر را دیدمعترض شد شما کارخیر را برای انسانیت بکنید. نه اسلام عربی ناراحت شدم. ولی با خونسردی گفتم. منظور گفت. .این همه آیه حدیث عکس مذهبی بدیوار انجمن زده اید

شما روح ملی ندارید. تعجبم بیشتر شد مگرایران اسلامی. ایران واسلام از هم جدا شدنی هستند.

برای وطن کار کنید .منهم که شعری باقافیه ای وطن سروده بودم در کتاب آتش مهر.اولین اثرم رابه اونشان دادم.

یک مرتبه پایش سست شد نشست روی صندلی کنار من آن راخواند وبعد با چه استقبالی گفت. من این را میخرم گفت قیمت گفتم قابل ندارد. ده هزار تومان هفت سال پیش روی میز گذاشت وگفت می برم آمریکا به ایرانیان ودوستانم این شعر وکتاب را معرفی میکنم .خاطرات بسیار دیگر [ جمعه 92/12/9 ] [ 9:29 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زنده وجاوید مانی ای وطن    همچنان خورشید مانی ای وطن

سر زمین سروهای سر فراز       سر زمین لاله های دلنواز

سر زمین.رودهای پر خروش     خون من از مهر توآمد بجوش

                          پرچم الله .......بربام توباد

                          زنده وجاوید هم نام توباد

دامن پاک توگوهر پرور است  خاک زر خیز تواز عالم سر است

این مثنوی بیست ویک بیت است 

اثر صدیقه اژ ه ا ی

متخلص شیدای اصفهانی مجموعه اشعار آتش مهر

                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/12/9 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

لحظه به لحظه داریم به نوروز نزدیک میشویم  به دعای یا مقلب قلوب والابصار به نو.شدن بیدار. شدن طبیعت .بسیاری از مردم در قوت لایموت خود مانده اند

جوانان بیکار دم بخت بی جهیزیه .بیمارانی که هزینه درمان خود را ندارند

وعده ای از مردم هم برای خرید مایحتاج به ببازار مراکز خریدمی روند

خانه تکانی ر ا مردم غنی فقیر انجام می دهند

با این تفاوت که پولدارها کارگر می گیرند

بی پولها خودشان انجام می دهند

سبزه را هر کس بفراخور حالش تهیه میکند .

واما سخن من چیز دیگری است عده ای با خانواده خود قهر هستند

باهمسر. والدین پدر ومادر وفرزند غیره سخن من با این ها است

دلتون را خانه تکانی کنید

سوئ ظن ها کنار بگذارید

توهمات وسوسه ها  بدور بریزید از ذهنتان

پنج ماه است دوهمسر جوان جدا از هم زندگی می کنند

چقدر می شد در این پنج ماه با همدیگر از زندگی لذت ببرند.

برنامه ریزی کنید مشکلات رااز پیش پای خود بردارید

.یکسال را سپری کردید

 بابی اعتنایی قهر بی خبر بودن از همدیگر چه بسیار پدران مادرانی که از دیدار فرزند خود محروم مانده وچه فرزندان بسیاری که از محبت والدین ولبخند رضایت آنان و از دعای خیر محروم شدند

وچه همسرانی که زندگی را باهزار عشق وامید آغاز کردند وبرسر موضوعی کوچک زندگی خود را دچار تزلزل نا آرامی کرده وعشق آنان به نفرت تبدیل شد.

وچه خواهران برادرانی که سر موضوع ارث وغیره از هم بیگانه شده اند وچشم دیدن یکدیگر را ندارند

وچه دوستانی که از هم بریده اند با این که یار ومدد کار هم بودند

همه آنها از هم خاطراتی شیرین دارند که با تکبر وغرور خود خواهی دارند آن را پایمال میکنند

اما هنوز هم دیر نیست .

هنوز فرصت هست سال نود دو را از دست ندهند تلاش کنند قدم بجلو بگذارند

کینه ها وعداوت هارا بدور بریزند ذهنشان را با نور ایمان روشن کنند .

                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 92/12/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بسیاری از مردم اول کار را خوب شروع میکنند وحواسشان هست .اما آخر کار دیدنی است خراب .خراب این مطلب راگفتم تا باهم سری به اوضاع اجتماعی بزنیم. در موردشغل.ازدواج . سیاست وهر چیز دیگر

وقتی خواستگاری میرود پسر خوبی است دختر خوبی است اما بعد از انتخاب همین که خاطرش جمع شد .

که جای پایش محکم شده شروع میکند.

بخود نشاندادن واقعی با آدمی که اول بوده قول هایی که داده تفاوت بسیار پیدا میکند

در سیاست هم اول مومن مسلمان مثل رضا خان بعد آرام آرام رنگ عوض کرد.

خارج زده شدخواست ریشه دین را بکند

حیاو نجابت مردم را به یغما داد

فیلم .همین طور اولش خوب بعد وسط کار تاآخر آن طور که شروع کرد  باآخر فیلم متفاوت است

.بسیاری سرمایه ای را تهیه میکنند کاری را راه می اندازند وسط کار دقت توجه خود را از دست میدهند

ورشکست می شوند.

والدین با شوق وذوق بچه دار میشوند .

پای تعلیم تربیت توجهی نمی کنند سرانجام سرنوشت فرزند خود را نظر ندارند

ناسازگاری. کج خلقی.بد زبانی .

بعد سر از کجا ها این بچه سر در می آورد

خلاصه این که با. بی بسم الله باید تا آخر هر کار را مورد توجه قرار داد

وخوب به پایان رساند .که خود این هنر است ومهارت خرد ورزی 

                                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/12/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شاید باور نکنید .که این حقیر برای خیران انجمن فرهنگی مدد کاری حضرت رقیه خاتون اصفهان س هر گاه بزیارت امام معصوم میروم دورکعت نماز به نیابتشان میخوانم .گاهی آنقدر دعا می کنم

که بخودمی گویم بنده حقیر مگر توکیستی؟ خود تو هم توفیق الهی نصیبت شده قدرش را بدان

توخادمه ی دختر سه ساله امام حسین -ع

هستی .دوروز پیش به جوانی که سرطان داشت وبتازگی شیمی درمانی شده بود زنگ زدم بگویم اسم تودرلیست سبد کلا هست.

صدایش درد ناک بود. گفت. دوهفته ای هست که قوت لایموت نداریم. امروز که آمد دفتر وکمک گرفت چقدر دعا کرد

به ما به خیران وخدا میداند ودهها نفر چنین هستند .

خداوندا چراغ امید. امید واران روشن تر گردان تا کور سوی نا امیدی به سراغشان نیاید .

پروردگارا به همه نیکوکاران جزای خیر عطا کن وگره از امورشان بگشا 

ومارا توفیق افزونتر برای خدمت به بندگانت عطا کن یا الله 

                                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/12/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

جامعه آینده بشر به کجا میخواهد برسد جامعه های که حرام وحلال در آن معنا ندارد رنگ باخته روابط زن ومرد تخریب شده بچه های گناه درآن متولد می شوند تعلیم تربیت دینی کم کاری دارد. چه توقعی داریم نسل کشی بدست حرام زاده ها انجام میشود قسی القلبها .دنبال چه میگردیم.

دوباره لشکر جبار دارد .

دم تکان میدهد وسکوت به مردم دنیا تزریق میشود .مگر جنگ میان کفرودین پایانی دارد

.هیچکس هم بفکر سالم بودن نسل بشر نیست. همه چیز ببازی گرفته شده بذر گناه مثل قارچ سبز شده مثل علف هرز دارد ریشه بشریت را می خشکاند

شیعه کشی خط مقدم سنی کشی ومسیحی کشی وهر کس معتقد به ادیان آسمانی باشد.

درنقشه شوم حرام زاده ها قرار دارد

دانشمند کشی .اثر لقمه های حرام نشو نما پیدا کرده.

ای بشر کجای کاری نسل تودارد روبه نابودی میرود بیدار بیدار...

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/12/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 98
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772814