سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

چشمهارا باید شست ونگاهی نو داشت 

به زمین به زمان وبه مکان  منو ما را بگذاشت  کیستم ؟انسانم  سراپا عقل وشعور واحساس 

جسم و تن را بگذار  روح پاکی به خدا نگومرد  ، زن  کلماتی تو ز، آیات اله

روح تو آزاد است یک جهان رازی تو

تو خودت را مده در دست هوسهای تهی

وتو زن مشو بازیچه دست

وتو مرد انسانی مشو قربانی امیال وهوس

وتوزن سخن من با توست

که نمیدانی چه سرمایه ای با خو داری

وچه دزدان شرف در کمین گاه بدنبال تواند

در جهان مادی گرای امروز که زن جزء کالا شده

وممر در آمد برای سودجویان چه نقشه های شومی که پیش رویش قرار داده واو را ببردگی جنسی واخلاقی کشانده اند

وزن هیچ نمی داند کور کورانه بدنبال آنها می دود وانسانیت خود را زیر پا می گذارد

دنیای عجیبی نیست

زن بیدار نشده ابزار تغییر  پیدا کرده  

امازن در قرون وسطی  مانده است

وگمان  می کند که تمدن وتجدد یافته 

 

وسایل خوراک وپوشاک تغییر یافته 

اما نگاه زن بزن وکرامت عزت نفس داشتن را در خود تقویت ننموده است 

 

به نظر من زنی که خود را با بی بند وباری به نمایش کوچه وخیابان ورهگذران فرقی نمی کند در هرکجای عالم وکشوری که باشد

می گذارد این زن رشد نیافته است 

زنی که خود را به صورت کالا ارایه می دهد 

انسانیت کرامت خود را لکه دار نموده است 

به نطر من زن را باید از این خواب مخملی بیدار کرد 

به اوگفت : تو قبل از این که زن باشی انسان هستی 

ومن با افتخار می گویم 

که حجاب بیرونی وعفت درونی من عزت واقتدار من است 

 

که بتوانم باسر بلندی در مجامع گوناگون فرهنگی فعالیتهای اجتماعی کارو تلاش با آن شرکت کنم 

زن باید به خود بیندیشد وحجاب خود را مایه سربلندی آزادگی خود تلقی نماید 

اثر صدیقه اژ ه ای                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 96/11/30 ] [ 8:57 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کسی که راهنمایی کرد ،حضرت فاطمه  زهرا  (س) بود،وجود حضرت ،بخشی از

ما موریت پیامبر اکرم (ص) است،

پیامبر (ص)استراتژی تثبیت داشت

،کسی که می آمد ومیگفت ":لااله الا الله !محمدا رسول الله "

پیامبرباید می پذیرفت

،کسی که راه مقاومت در برابر ارتجاع عرب وملیت را نشان  داد

واین کار را  به انجام رسانید،

 حضرت زهرا (س)  بود ،حضرت زهرا (س) یک رهیافت اساسی را برای مسائل زندگی

فردی واجتماعی داشتند

.اوبه کسی که دعا نکرد به خودش بود،

شب عروسی لباس نو را به فقیر داد ولباس کهنه پوشید

،در مورد نداشتن غذا به همسرش چیزی نگفت

:که اگر چنین نبود کسی نمی توانست .اعتراض کند

،مدینهالنبی را از مدینه العربی جدا کند ،

پیامبر (ص)استراتژی داشت ،که جامعه ی مطلوب،قرآن محور است ،

                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ شنبه 96/11/28 ] [ 11:26 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی می گفتند اگر ابوسفیان مسلمان بشود ،یک قدرت به طرف اسلام می آید ،برخی می گفتند،جامعه اسلامی قدرتمند می شود .می گفتند :اگر یک برده گرسنه مسلمان بشود،چه قدرتی به اسلام می بخشد ،بنابر این اختلاف نظر از زمان پیامبر (ص) ایجاد شد ،اما موقعیتحضور پیدا نکرد .از لحطه ورود پیامبر (ص)به مدینه این نطر شکل گرفت ،پیامبر (ص)می خواست مدینه النبی بسازد ، ومدینه می خواست تاریخ را بسازد ،

از همان زمان ،وحدت حقیقی ، اعتباری از دست رفت ،تا قبل از از فتح مکه خطر نظامی ازبین رفت ،حالا مدینه مورد تهدید بود،اصحاب میامبر (ص) دو دسته شدند ،

دسته ی قریشی که 13 سال در کنار پیامبر (ص) بودندودر مکه جایی نداشتند ،انان بیاد پیوند

احساسات وروابط قدیمی قرار گرفتند .

دسته ای دیگر این را تهدید می دانستند .وقتی قریش مسلمان شدند .شیوخ عرب شدند ،

در سال نهم درعام الوفود می آیند ،اسلام می آورند ،

پدیرندگان ثانویه جامعه ،اصحاب پیامبر (ص)تجربه شده قریشی آمده که از حاشیه قدرت 

شروع کند وکم کم به متن برسد ،

ابوسفیان به خانه ی علی (ع) آمد وگفت : من آمده ام با تو دست بدهم تا بامن همگرا بشوی

وعلی (ع)   با اوهمگرا نشد ،

بعد از آن کسانی اسلام اشرافی زدگی می خواستند .تا مدینه االنبی را به مدینه العربی مبدل

گردانند ،و چنین بود که گردو غبار تجمل گرایی ،سبب گردیدراه حق گم بشود 

                                                           مدیروبلاگ شیدای اصفهانی 


[ شنبه 96/11/28 ] [ 11:12 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در نقطه ی کانون بنی امیه ،خاندان ابوسفیان در مقابلشان راه حل نظامی وجود نداشت ،در جنگ خندق همه راهکارها را به کار برده بودند ،ستون پنجم قریش بنی قریضه ، در مدینهنابود شدندودر نتیجه دیدند اسلام بالنده است، 

پیامبر (ص)فرمود ":قولوا لاالله الا الله تفلحوا" خدیجه (س)وعلی(ع)ایمان آوردند،بنی امیه نا امید شدند ، 

امواج اسلام تا روم گسترش پیدا کرد ، بنی امیه دیدندقریش در حال نابودییست .

 قریش با شخص پیامبر (ص)دعوا داشتند ،

اما قدرت چیز مقبولی است .لذا برای اولین بار قبایل با هم یکی شدند برای حفظ مال وجان

بایدموجودیت داشته باشند پس باید مسلمان بشوند ،

درجامعه مشرکین تحولی شد ،قریش ،عمرو عاص ،خالد ابن ولید ،بعد از  بن بست نظامی

آمدند مسالمان بشوند .چاره ای نداشتند.چرا.؟که مسلمانان گفتند ابوسفیان اسلام آورده خطری برای مسلمانان ندارد

ابوسفیان اسلام آورد ،وگفت :اما شک دارم پیامبر خدا باشی .

با اسلام آوردن ،ابوسفیان ،اصحاب پیامبر (ص)وحدت نظر را از دست داده عده ای گفتند .

خطر دفع نشد بنابراین قریش ،بنی امیه را کانون خطرمی دیدند ،

کسانی مانند سلمان ،ابوذر ،مقداد  بلال ، گفتند،شمشیر خدا سر دشمن خدا را قطع نکرد

                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 

 


[ شنبه 96/11/28 ] [ 10:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تا قبل از جنگ خندق ،جامعهوحدت حقیقی اعتباری داشت ،اصحاب پیامبر (ص)قبل از جنگ خندق اشتراک نظر داشتند ،مردم می دیدند ،که مشرکین چگونه فرزندان خود را بپای بتها قربانی می کنند ،آنها به این نتیجه رسیده بودند ،که بتها را باید شکست ودرزباله بیندازند،

 اشتراک نظر واشتراک خطر :

جامعه یک کلیت اجتماعی در یک موقعیت مشترک قرار داشت مردم با هم همگرا بودند ، همانندسرنشینان یک هواپیما که با هر نژاد وزبان سوار شده باشند،وقتی احساس خطر می کنند هم نظر می شوند ،

                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ شنبه 96/11/28 ] [ 10:32 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شناخت حضرت زهرا (سلام الله علیها ) شناخت خالق هستی بخش است خالق هستی بخشی که به وجود نورانی ومقدس این گوهر بی همتا دامنه ی رسالت وتوسعه عدالت ولایت را تا ابدیت تداوم بخشید 

حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) نه تنها سبب روشنایی عالم فرشتگان است ،بلکه مظهرنوروروشنایی عالم انسانیت ،کرامت ،شهامت ،شجاعت ،حیا ، ایثار ،گذشت فداکاری ،حلم صبر قناعت ،عبادت مقاومت ،عصمت است حجت خدا بر انسانهاست کوثر است منبع سرچشمه همه ارزشهای والای انسانی الهی است 

از تولد تا شهادت اورا باید بیش از پیش مورد توجه وپژوهش تحقیق قرار بدهیم خطبه غرای او سر شار از حقیقت حق طلبی است  

نگاه او یک نگاه خدا محور وانسان ساز است او دلسوز ترین وآگاهترین انسان برای آینده وجامعه جهانی است 

زمانی که خواص نیز علی ع را تنها گذاشتند ، وما مروز به بصیرت فاطمی بیش تر از همه زمانها نیاز داریم 

مسیر اسلام مدینه النبی را فاطمه زهر (س )از مدینه عربی جدا ساخت با شجاعت واحساس با سنگین مسئو لیت به مسجد رفت ودر جمع خواص ومسلمانان فرمود :

ای !مردم اگر علی ع  سر پرستی شما را بدست بگیرد ،در زندانها بسته وگرسنه ای بر روی زمین باقی نمی ماند 

واز احکام دستورات الهی سخن به میان آوردوحق را مطرح نمود ورنجهایی که پیامبر برای بنای مکه برای اصلاح جامعه متحمل شده بود

حضرت فاطمه زهرا (س )با تمام وجود در دفاع از حق شهید راه ولایت شد

اوسعی وافر نمود تا مردم زمان خویش وخواص را بیدار کند 

اما درئع از اینکه غبارزدگان بتوانند درخشندگی نور را مشاهده کنند

فاطمه زهرا(س) معلمی است که آنچه می گفت :خود بدان عمل می کرد 

بانوی جامع نگر وولایت مدار بود در برابر سیاست بازیهای افراد فرصت طلب می ایستد 

فریاد برمی آوردسخنرانی می کند 

از همه امکانات موجود برای بیدار کردن مردم زمان خویش بهره می جوید ندای بیداری او در گوش فلک می پیچد اما دریغ گویی گوشهای مردم از جنس سنگ است 

فراموش کرده اند عهد ومیثاق خود را بازی خورده اند سیاست بازان طوری مغلطهوسفسطه براه انداخته اند که تشخیص وجدا سازی برای عوام وخواص هم آسان به نطر نمی رسد 

         اثر صدیقه اژه ای 

                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

28 /96  شهادت حضرت صدیقه طا هره سلام الله علیها


[ شنبه 96/11/28 ] [ 9:13 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای ناشناسی که با من مانوسی وبرتارهای دلم چنگ می نوازی 

وگیسوی اندیشه ام را با رایحه ی دلپذیر محبت خویش معطر 

می سازی 

آه ،،،که چه می گویم 

آه،،،که بادل من چه می کنی 

دلم رابسوی خودت می کشانی تا در جذبه های آتش مهرت 

ذوب گردانی 

آرامش را از من می گیری بالهای بلند خیالم را درهم می شکنی 

چون کشتی در طوفان اسیر 

وآنگاه آتش به جانم می افکنی 

در میان دستهای نیرومند طوفان سکان وعنان

جانم را بدست را بدست می گیری 

ودر آرامشی متین به ساحل امنم می رسانی 

آنگاه احساس می کنم 

چه معصومانه تولدی دوباره یافته ام 

وکودک معصوم روحم زیباترین ترنمها را سر می دهد 

ترنمی که از عمق وژرفنای دلم شعله می کشد 

آه ،،،چه می گویم 

صاعقه ای مودت تو بر دل وجان هرکه افتد سپند جانش را 

به آتش می کشد 

واندیشه ودلش را به ستایش گوهر جاودانه عشق 

این موهبت آسمانی می گدازد ومی نوازد

اثر صدیقه اژه ای 

آتش مهر                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی       


[ چهارشنبه 96/11/25 ] [ 8:14 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من حوا ،بلقیس،صفورا، آسیه ،میکابد ،مریم ،آمنه ،ساره،هاجر،

خدیجه،کلثوم، زینب ،ام سلمه،سکینه،،لیلا،فاطمه،رباب ،

رقیه ،فضه،اسم،سوسن ،سماحه،سمیه ،نرجس، هستم  من حاجرم 

من مادرم ،خواهرم ،دخترم 

هر روز در طواف نساء سعی صفا ومروه را طی می کنم 

هروله کنان ،تکبیر به لب  الله واکبر الله واکبر 

من گلسرخ باورم 

نه یوسفم در چاه ، نه یونسم در دل ماهی 

من آسیه ام ،موسی پرورم 

من مادرم ،مریم پاکیزه گوهرم من حاجرم  با صبر وتلاش ، بی امان 

من زینبم صبر واستقامت راه من است 

من پاسدار حریم ولایتم

من زینبم دنیای عشق را باورم 

غمدیدگان را یاورم  غمدیدگان را یاورم 

من در جامعه زیارت جامعه می خوانم 

از آب زمزم می نوشم 

لباس احرام برتن  صحف ابراهیم ،تورات موسی ،

انجیل عیسی زبور داود را مرور می کنم 

وقرآن را تلاوت وبه آن عمل می کنم

عاشق قرآن ومکتب حیاتبخش اسلامم 

جان فدای ولایتم 

من هر روز دعای عهد را می خوانم 

منتظر امام زمانم 

هر روز برای سلامتی وظهورش دورکعت نماز می خوانم 

دعای فرج عجین شده با جانم 

او را ناظر بر اعمال کردار گفتار خود میدانم 

اثر صدیقه اژ ه ای     

دیوان صهبای عشق                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ دوشنبه 96/11/23 ] [ 7:11 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای حقیقت تو چرامحجوبی؟  وفروبسته ای لب ،زیرصدها من وما ،تشنه ای در گرما

 وکسانی هستند  تیغ برکف همه جا ،تا تورا بهر دل خویش ،کنند قربانی ،وتو خود میدانی ،که سکوت یعنی مرگ ،مرگ یک واژه به هنگام قیام ،

 

اثر صدیقه اژ ه ای     دیوان صهبای عشق 

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 96/11/23 ] [ 6:48 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نردبانی دارم ،محکم از جنس  صفاست پله اش نامریی است ،همچنان بال نسیم

 می روم من بالا برلب بام دلم  

قرص خورشیدی هست 

پشت ابری پیداست

باع تنهایی من پر عطر از گلهاست 

هم درون این باغ،باغبان ناپیداست 

 

چشمه ساری جاری، پای آن سرو سهی 

هرشب از نور ماه 

جشن ارواح بپاست 

جشن ارواح بپاست 

صدیقه اژ ه ای 

دیوان صهبای عشق                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 96/11/23 ] [ 6:0 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 233
بازدید دیروز: 546
کل بازدیدها: 820134