سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

در گذشته انسان با طبیعت مانوس بود .از حریم طبیعت محافظت

می کرد وآن را مقدس می شمرد

طبیعت هم پاسخگوی نیازهای انسان بود انسان وطبیعت همراه بودند 

هوا صاف وپاک زمین بارور چشمه ساران جوشان دریا پر خروش بود 

از زمانی که انسان سر ناسازگاری با طبیعت را پیش گرفت

وحریم طبیعت را با خود خواهیهایش مورد

تجاوز قرار داد 

طبیعت هم با انسان سر ناسازگاری گذاشت 

خشونت نا مهربانی از انسان آغاز وطبیعت تداوم بخش آن گردید 

دخل وتصرفهای نابخردانه انسان زمین وهوا وآبها را آلوده ساخت 

مرگ تدریجی  منابع طبیعی ونابودی مزارع جنگلها آلوده شدن آبها

سبب گردید تا انسان نیز با همه ادعاهای فریبنده اش بنام پیشرفت

تجدد مرگ تدریجی خود را رقم بزند

وچنین است که هر روز شاهد مرگ انسان وطبیعت هستیم 

 

اثر صدیقه اژ ه ای                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ یکشنبه 96/11/8 ] [ 6:38 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دوست عزیز سالهاست که با تو آشنا هستم واز صمیم قلبمموفقیت وسر بلندی تو را آرزو می کنم 

منتنها دوستی هستم که در هر اموری می توانم یاریت کنم تورا هیچگاه تو را تنهانگذارم من بسویت می آیم ویقین دارم تو مرا می شناسی اگر من را شناختی دیگرنمی توانی بدون من باشی ،در دنیای معاصر همه دنبال گم کرده خویش سرگردان وحیران هستند 

واغلب خود را فریب داده دنبال سر گرمی های آنی وزود گذر به فراموشخانه های لهو ولعب رفته ومن از آنان می پرسم (فاین تذهبون)کجا می روید من به آنها هشدار می دهم که سر انجام بیهودگی افسوس بی پایان است وشاید خودشان هم بدانند ولی توجه ودقت ندارند

وگاهی عناد می ورزند جای تعجب نیست آنان چشم دارند اما نمی بینند گوش دارند

اما نمی شنوند غرق آرزوهای خویش هستند آنان نمی دانند چقدر دوستشان دارم

نمی دانند چقدر سعادت آنها را خواهانم مرا شناختی من قرآنم ،من نورم ،در ظلمت عالم

من ندای عدالت وحقیقت هستم ،من عاشق انسانم من بشیرو نذیرم من مائده اسمانی برای حیات بخشیدن به زمینیان هستم مرا بخوانید وبفهمید

همه غمهای عالم از دلتان بیرون می رود بیماری هایتان شفا پیدا می کند

شعله های دانش  خرددر وجودتان مشتعل ونور وگرما معرفت وجودتان را سر شار از زیبایی

می کند   

شما مرا نمی شناسید رموزعالم در من نهفته است شما بکجا می روید 

من از طرف قادر متعال برای تعالی ورشد شما نازل شده ام 

من قرآنم با شما سخن بسیار دارم گوش دل باز کنید من باشما یم پناه ویاور شما

در هر دوسرایم به ندای وجدانتان گوش فرا دهید 

اثر صدیقه اژ ه ای                           مدیر وبلاگ    شیدای اصفهانی              

 


[ یکشنبه 96/11/8 ] [ 4:30 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زینب ای مظهر امیدوصفا    هم تویی بانوی شکوه وفا 

مظهر استقامت وصبری         باز تاب قیام عاشورا 

در قیام به جا وبی مانند     ای شکوه تمام نیکی ها 

کوه حلمی علم ودانش دین 

                                       در بیان وپیام بی همتا 

گهر عشق را تو پروردی   

                                 نهضت عشق از تو گشته بپا 

در شجاعت به حق وحقگوی

                     پاسدار قیام عاشورا 

آب وآیینه را تویی پیوند 

                               جسم وجانم  فدای راه شما 

صدیقه اژ ه ای

دیوان صهبای عشق                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 


[ دوشنبه 96/11/2 ] [ 8:17 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برای خودت ارزش قائل باش ،بخاطر خودت زندگی کن ،

کسی که برای خودت ارزش قائل باشد

وقدر خود ولحظات عمرش را بداند ،

هرگز به کسی ظلم نمی کند حق کسی را پایمال نمی کند،

زور نمی گوید

چنین انسانی برای دیگران ارزش قائل می شود

خط قرمز های اخلاقی را رعایت می کنند

ذاتا از سبک شناختن ارزشهای اخلاقی بیزاری می جویند 

قدر دان نعمتهای بزرگ الهی هستند 

از اهانت  کردن بدیگران خود داری می کنند 

خود را از پلیدی ها در امان می دارند 

                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ چهارشنبه 96/10/27 ] [ 6:55 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همه ما خدا را فراموش  کرده ایم   مگر این که اتفاقی رخ بدهد وهیجانی

بر ما وارد گردد 

حوادث باعث تنبه وبیداری ما هستند

بیاد دارم در دوران هشت سال دفاع مقدس 

همه مردم بیشتر بیاد خدا بودند  از دعا ونیایش نذوراتی که انجام می دادند

بهمدیگر بیشتر کمک می کردتد باهم مهربانتر بودند 

نگاهشان معنوی تر بود 

بعد از دفاع مقدس مثل این که زمان فترت بی خبری دامتگیرشان شد

از عبادتهای روزانه تا کسب وکار تجارت روی در زیاده خواهی و فرصت

طلبی آوردند

حجابها کنار رفت تیپ قیافه خوشگذرانی ولگردی برخی باب شد 

فضای مجازی هم به کمک آنان آمد 

وحال عواقب عملکردهای نادرست 

وسیاستهای نابخردانه از هم پاشیدگی نظام خانواده 

بی بند وباری آنچنان رواج پیدا کرده 

که دل هر انسان با خرد سرانجام نگررا بدرد 

می آورد 

                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 96/10/25 ] [ 3:53 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چه سخت است پروانه سان سوختن       جدا از وطن بی امان سوختن 

غر یبانه مظلوم    بی ادعا                   به جسم زجان ناگهان سوختن 

جوانان پرکار این سر زمین                  غریبانه در این جهان سوختن 

عجب شعله ای رفت تا کهکشان         زمین وزمان لاله سان سوختن 

به تاریخ ماند چنین   یادگار              که دلها ز، آن جاودان سوختن  

تو شیدا از این انفجار مهیب             چه دانی ز، دریا دلان سوختن    

صدیقه اژ ه ای

کتاب راز ، نی                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 96/10/25 ] [ 8:9 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در تعجبم از مسلمانانی که در ایران زندگی می کنند

واز اسلام مسلمانی چیزی نمی دانند 

ودر تعجبم از کسانی که مدعی شناخت اسلام هستند

ولی به آن عمل نمی کنند 

در حیرتم از کسانی که زیر پوشش دین واسلام خود را

استتار کرده اند 

وخلاف آن عمل می کنند 

کسانی که مسلمانی لقلقه زبانشان شده است 

تنها به فکر منافع شخصی خود هستند 

اینان باعث گریز مردم از دین اسلام

شده اند 

ناگفته نماند که قرآن اهل بیت  ع هنوز هم غریب هستند 

زبانها می خواند 

اما گوشها وگوش دلها ناشنوا هستند

لطفا به خداوند وقرآن واهل بیت  ع پناه ببرید

دنبال حقیقت باشید

فریب دین بازان را نخورید

دین سازان فریبکار را خوب بشناسید

برخی دین را ملعبه دست خود ساخته اند 

بهترین الگو برای زندگی همانا پیروی از قرآن و

سیره اهل بیت ع است

                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 

 

       

 

 [ دوشنبه 96/10/25 ] [ 7:42 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در هیچ دورانی مانند این دوران آتش سوزی ،منابع وزیر ساختها اتفاق نیفتاده است 

هیچکس هم در این مورد احساس مسئولیت نمی کند واقعا جای تاسف دارد  

آیا این آتش سوزی ها عمد است یا غیر عمد ایکاش گزارشی دقیق وکامل  در این

باره از طرف مسئو لین داده می شد

نه برای بی دردان، برای هشیاران ودلسوزان 

                                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ دوشنبه 96/10/25 ] [ 7:9 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

اقتدار وطن ،از همت والای شما    

                           هم پسند همه کس جلوه ی نیکوی شما

نه فقط موجب روشنگری دلهایید  

                                می کند کسب ضیاماه هم از روی شما 

شاد باشیدوگل افشان به حضوری خرم 

                              چون همه   شاد شوند از اثر خوی شما 

مخراشید دل سرخ    شقا یقها را ...

                                  باغبان تا که شود مدح ثنا گوی شما 

ای جوانان که بفرجام جهان آرایید  

                                 همه عالم به تلاطم  ز، تکاپوی   شما 

پای مردی شمادر ره ایمان شرف  

                                بی مثال است چنین همت والای شما

 گفت:شیدا غزل از مهر وفا بهر شما  

                                      مرحبا برشرف عزت بی تای شما 

اثر صدیقه اژه ای 

کتاب دیوان گلشن سحر 

کتاب راز ،نی 

                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ جمعه 96/10/22 ] [ 10:49 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایکاش قبل از هر تصمیمی مسئولین به فرجام آن می اندیشند

با تحقیق وتوجه همه جانبه آن را به اجراء می گذاشتند 

مثال همین تعطیلات زمستانی آن را به نظر سنجی از خانواده ها

که کانون رشد تربیت فرزندان این سر زمین است

 می گذاشتند  به هزینه هایی که باید خانواده ها متقبل شوند  

نیز توجه می کردند 

به خود دانش آموزان که چگونه یک ماه تعطیلی زمستان را سپری کنند 

می اندیشیدند 

فضای آموزشهای خانگی را فراهم می کردند

از طریق شبکه های اجتماعی ورسانه 

                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 

 


[ پنج شنبه 96/10/21 ] [ 8:55 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 179
بازدید دیروز: 546
کل بازدیدها: 820080