سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

ماست فرو شی درکو چه سرو صدا را ه اندا خته بو د که آهای ما ست من شیرین است تک تک در خا نه ها را می زد به مردم التماس می کرد ما ست من تا ز ه است از با لای پنجره همه به او نگاه می کر دند

او خیلی اسرار می کرد که اگر ما ست مرا خریدید دفعه بعد به شما ما ست مجا نی می دهم

چند سا ده لوح با ور کردند عد ه ای که عاقل تر وآگا ه تر بو دندرفتند واین سا ده لوحان به خیال

 ما ست شیرین بومی قیمت را پر سیدند وپولها یشان را در کیسه او ا ندا ختند ماست       فروش خوشحا ل و خندان سر کیسه پو ل را بست و به راه افتاددورش را گر فتندسر و صدا برا ه اندا ختند ما ست فر وش گفت من گفتم ما ست من شیر ین است این یک تبلیغ بودشما چرا فریب خو ردیدراستش این چیزی که در خیک است نه ما ست است نه شیر ین است نه تا زه بگذا رید بروم چهار روز دیگر میآیم ساده لو حا نی که فریب خو رد ه پو ل داد ه بو دندگفتند پو لمان را بده ما ست فروش از بین آنها گریخت وگفت شما بامیل خود به من پول دا دید مگر شما را مجبور کردم چهار روز سپری شد عده ای که جا ی او را پیدا کر ده بودند به سراغش رفتند او در سلک آدمی در ستکاردلسوز مردم اشک تمساح بر چشم در بین جمعیتی می گفت با ید به داد محر ومین ر سید البته انگشتر دشتش که برلیان گرا نبها یی بود بیا ن گر ادعا های درو غ او بود. گفتم تا بخو انید وتحت ثا ثیر طبلهای تو خالی قرارنگیر ید ساد ه لو حانه رای ندهید به پیامها ی وجدان خو دتان توجه کنید که ما رای به شخص نمیدهیم به تفکرشجا عت  درا یت و ....ما رای به آرمانهای حضرت امام و اسلام ناب محمدی که در خط ولی فقیه با شد خو ا هیم دادبه کسانی رای میدهیم که خون پاک شهیدا نمان را پاس بدارندراستی ما چه پا سخی خوا هیم داد اگر شهداء و امام راحل بپر سند بعد ما  چه کردید این شهدا از همه اقشار و مذا هب رسمی این ملت سلحشور بو دند همه آنان عا شق امام ورا ه عز تمند او بو دند مبا دا فریب بخو رید که دشمن قسم خو ر د ه در کمین است                                                       شیدا ی اصفها نی


[ سه شنبه 88/3/12 ] [ 1:23 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 228
بازدید دیروز: 200
کل بازدیدها: 811132