سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

امروزه کمترایرانی است که نسبت به مسایل سرنوشت ساز ملی ومذهبی خودبی تفاوت باشد. مسایلی که اگر ازکنارش بابی توجهی بگذرد. به عزت واقتدار اوخدشه واردمیکند.ازطرفی هرایرانی بایدتلاش کند فهم ودرک بالایی را برای خود کسب نماید.ازکوچه پس کوچه های ناآگاهی. عوامفریبی.دروغ افتراء ترفندهای سیاسی خودرابدور نگه دارد. عقل ومنطق عاقبت را نگذارد پایمال احساسات تبلیغی قراربگیرد. از رفتاروسکنات وادب وسخنان پخته دوراز غلو وروحیه بی آلایش وبدون غرض وگاهی مرض عقده ای بپرهیزد. واز کسانی که هنوز افکار وذهنشان دور محور تخریب وریا وخود خواهی خود نمایی افراطی هستند. راه خودراجداکند. چه کسی وکسانی یادآور روزهای تلخند ونمیخواهند.این رابفهمند. که جوان اندیشی وتحول واستقلال وولایت پذیری وایجاد یک فرهنگ وتمدن با شکوه اسلامی زحمت دارد. ریزش ورویشها دارد. این رانمیدانند که هرچه بکف آورند تنهاازراه ایستادگی ومقاومت است. ملت ایران تشنه رسیدن به حیات طیبه اسلامی وانسانی است. حیاتی که همه درآن احساس امنیت روانی واقتدار قانون مداری رادرک کنند. سرخم نکنند. پیش هربیگانه .

 ملت ایران دام رااز دانه تشخیص میدهد.

نکته قابل توجه اینکه برای داشتن یک جامعه موفق بارفاه نسبی وسلامتی جسمی وروانی باید. برای رفتار ونگرش مردم تلاش همه جانبه انجام بشود . تغییر سبک زندگی اهمیت دادن به امورفرهنگی وفرهنگ سازی بسیار مهم است. که کمتر دارد به آن توجه میشود. تنها به مردم قول رفاه مادی ندهید بلکه دلسوزانه از مردم بخواهید خودباهمه توان برای رسیدن بلوغ اجتماعی ورشد شکوفایی استعدادهای انسانی خود نیزدخیل باشند.مردم شامل تکتک مسئولان نیز میشود. تا تغییر نگرش پیدا نکنند وروحیه خیر خواهانه ملی وعلقه مذهبی را درخود نهادینه نکنند. کاری ازپیش نخواهیم برد.دولت باید امانت دار جان مال آبرو عزت مردم باشد. نه سوداگر ودکان دار منافع خویش دولت بایدیک سیستم باشد .نه یک شخص. تقوی اخلاقی ورفتاری داشته باشد. مردم راگوسفند به حساب نیاورد . دولت آینده باید زمینه رشد شکوفایی رابرای مردم فراهم آورد.به توسعه ظرفیتها  برای دریافتهای متعالی کمک کند. مردم ایران در زمان شاه غصه معیشت نداشتند. انقلاب آنان برای رسیدن به حیات طیبه بود. حالا سی وچهارسال است درهمه عرصه هاحضور دارند.پشت سر مقام معظم رهبری چون کوه ایستاده اند تاباامید وتلاش خودرا به حیات طیبه برسانند. اماکسانی که درداخل این ذهنیت راندارند ومیخواهند جاپای دنیای سکولار بگذارند. ونظام را به سمت آن سوق بدهند. باید شناخته بشوند. ومردم عزیز بیدار باشند. به تبلیغات پرسروصدا گوش دل نسپارند. که امروز مسئولیتی به اهمیت پاسداری از خون شهداء وآرمانهای حضرت امام بردوش تک تک ماست شهداءمنتظرند منتظر انتخاب ماخدایا کمک کن ازین انتخاب این ملت بزرگ سر بلند بیرون بیاید  

      اثر صدیقه اژ ه ای              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی          


[ سه شنبه 92/3/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 101
بازدید دیروز: 71
کل بازدیدها: 768611