سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

وای از وقتی که خانه خدا بدست آدمهایی گرفتار آید. که همه هم وغمشان دنیااست دین را به سخریه گرفته به مسجد میروند صف اول جماعت می ایستند متصدی امور وامام جماعت هستند .اما دریغ از یک جوصداقت تعهد به عهد وپیمان دروغ ریا وتزویر را به راستگویی ترجیح می دهند .اینان افرادی نفوذی هستند. که درلایه های زیرین اجتماعی شبکه ای را تشکیل داده .واین شبکه نادرست بی تقوا حامی همدیگر هستند. واززبانشان شنیده میشود خدا  امابالبخند تمسخر میگوینداینقدر نگوخدا شاهداست. واینجا است که قلب انسان آتش میگیرد . برمنبر وعظ خطابه میروند آیه قرآن تفسیر میکننداما حق را نادیده میگیرند .وانکار میکنند نام خاندان اهل البیت را میبرند. امااز نادیده گرفتن حق  آنان وزیر پا گذاشتن آن ابایی ندارند .اینان در خارج کشور نیستند ماهواره هم نمبینند مسجد میسازند توسعه ساخت وساز میدهند به خود میبالند نام برای خود کسب میکنند. ونان میبرند نان محرومان را مسجد بینوا را به تهمت دروغ تزویر می آلایند مرجع قانونی هم وجوندارد .که مانع شود دسیسه بازان قهار توطئه چینان وآتشهای پنهان زیر خاکسترندو  منطق آنان  متوسل شدن به زور است واین مسجد دچار کسانی شده که دارند آن را ویران میکنند ومردم را فراری میدهنددر این گونه مساجد به جای وفاق مکان نفاق شده اند وهیچ مرجعی هم متولی رسیدگی به آن نیست.اگر این مطالب را مطرح میکنم بخاطر بلایی است که شاهد م چندین سال پیش برای تاسیس خیریه باهماهنگی با آقایان اقدام نمود مکان دوسه متری برون مسجد را با بهای اجاره دادند رفتم پیگیری نموده مکان متروکه ای رابا دوسال دوندگی برای مدد کاری حضرت رقیه خاتون با مصوه شهرداری گرفته آن آقایان ابتدا باور نمیکردند که چنین اتفاقی عملی شده مارا مسخره می کردند مگر میشود اما بعد پای دونفر از اعضای کانون فرهنگی بسیج را بمیان کشیدنددرجلسات وازهمانجاشروع به تشتط نفاق مخالفت را پایه ریزی نموده درآن زمان سازمان اوقاف شهرداری شورای شهر دفتر امام جمعه تلاش شد به حل مشکل اما نتیجه ای نداشت این آقایان حرف خود را میزدند تا جایی که به اذیت وآزارخیریه راضی نشدند بلکه به ریشه کن نمودن وبا مراجعه به مکان مجوز قصد ابطال آن را نموده برای اینکه خیریه فاقد مجوز شود وزمینی را که باخون دل بنام حضرت رقیه گرفته منصرف شود ودستش کوتاه شود اما خداوند واقعا یاری نمود وصاحب خیریه حضرت رقیه که خودصاحب آن است شیشه ای دفتر کوچک را شکستند در مسجد مانع میشدند که چرا نام خیریه برده میشود تابلو را کندند بردندوهزاران آسیب مادی در مردم شایعه ودروغ براه انداختند بعنوان دهه فاطمیه ماکت در خانه حضرت زهرا را گذاشتند وشبانه روی زمین سوله ساختند ما هرروز شاهد چسب ریختن در قفل بودیم باید قفل در خیریه را بشکنیم آنهم قفل کتابی گران قیمت با فشار براوقاف دفتر کوچک را بعنوان توسعه ویران ومارا مجبور کردند به کانکس کنار پارک برویم قفل گاوصندوق خیزیه را شکستند وهنوز هم که مااز آنان جدا شده ایم زمین را هم بالا گرفتند وباز دارندشیطنت میکنندنمیدانم نام این مردم را چه باید گذاشت بارها گفته اند که چرا خیریه اینقدر فعال است وما نیستیم اما جماعت میگوید چرا؟فقرای آن طرف شهر می آیند اینجا چرا؟شما کلاس فرهنگی قرآنی داری من مدت هجده سال است فعالیت افتخاری دارم خود موسس بسیج خواهران این مسجد ومسول کانون فرهنگی آن بوده ام از طرفی مربی قرآنم واز خاندان بزرگ شناخته شد علمائ این آقا خود منبر رفته در مراسم عمویم گفت این خاندان بزرگ حق به گردن مردم دارند بخاطر خدمات وارزنده علمی فرهنگی عزیز هستندحال خود باما چنین میکند. ورییس امنائ  مسجد به من میگوید مر ارییس خیریه کن آقا مثل موم  دردست من است ومن گفتم امام جماعت بیاید بارها از اودرخواست کردم عضوهیئت امنائ افتخاری کردم از اوخواستم با ما همکاری کند ولی با ایراداتی که چرا؟فقراء ازشهر به اینجا می آیند واز دفتر مسجد بما زنگ میزنند چرا؟مردم بینوا بما مراجعه میکنند چه خیری از مسجد دیده اند به آنها گفتم همان خیری که خیریه از همکاری انساندوستانه شما دید مسجد را سالها فعال نموده سالی چهار صد دختر وبانوان محل درآن آموزش ومهارت میدیدندامروز همان کودکان دخترا ن جوان جزونخبگان هستند. اما اینان نتوانستند بفهمندتدبیر وتعلیم دلسوزی وتعقل را به نفاق وشکاف فروختند وبد معامله ای کردند خداوند هدایت فرماید اما سه سال است در بدترین شرایط در محیطی نمور فاقد هوا داریم به فعالیتهایمان بیاری خداادامه میدهیم وبازهم آنان نمیتوانندآرام باشند خدایا چنان کن سر انجام کار توخشنود باشی وما رستگار

لطفا اگر علاقمند هستید وصدق گفتار میخواهید در گوگل نام انجمن مددکاری حضرت رقیه س خاتون  اصفهان را سرج کنید

                                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/3/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 70
بازدید دیروز: 200
کل بازدیدها: 810974