سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

تصور کن در سا حل اقیانوسی ایستا ده ای وشاهد جمعیت انسانهای بسیاری هستی با هر رنگ وزبان وفرهنگ

عده ای از هیبت آن دورمانده وعده ای بی مها با برای شنا به درون آن میروند وبرخی کشته ومرده به ساحل بر میگردند  در حالی که گاهی عضو مهمی از بدنشان را حیوانات دریایی خورده اند وبرخی در نهایت سلامتی شنا کرده وبا دستی پر از صدف مرجان به ساحل باز میگردند

کسانی که اعضا وجوارهشان خوراک حیوانات دریایی شد ه وبطور کلی از هستی سا قط شد ه اند وکسانیکه نیمه جان باز میگردند همانها یی هستند که خود را در دنیا آلوده کرده وسلامت روح نفس را از دست داد ه

اقیا نوس بمنزله دنیا وحیوانات درنده هوای نفس ودر ومرجانها گوهر ایمان آنکس که مهارت شنا کردن راخوب آموخته وهدف را خوب فهمیده هم طعم شیرین شنا را میچشد وهم گوهر به کف می آورد اما آنکه اینها را رعایت نکرده پلیدیها وخطرات عالم اورا از سلامت امنیت ساقط نموده وچیزی جز رنج و تعب افسردگی نصیبش نشده وحتی جان عزیز ازکف داد ه 

اما توای عزیز کدام را برخود میپسندی وطالب کدامی 

در همه حال موفق وپیروز باشی و گوهر به کف آوری

برخی هم خذفرا به گوهر ترجیح میدهند

 روی این خوب نگاه کن

وهمه گرفتاری ها سر همین نگاه است                                                    شیدای اصفهانی

 

 

 


[ جمعه 89/9/5 ] [ 10:39 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

بارخدایا از دنیا   سه نعمت رابه من وآیندگانم عطا فرما        1-نعمت سلامتی امنیت

                                                                            2-توفیق نیکی به مردم کار خیر

                                                                             3-آمرزش وعاقبت بخیری

بار خدایامن  آنچیزی را از تومیخواهم که ابدی جاودان است  نه مال ومقام دنیا که نا پایدار است  بار خدایا من من آنچیزی را از تو میخواهم که مرا مراقبت میکند از پلیدیها وبدیها وبلایا وخطرات نا بود کنند ه

نه آنچیزی که من بایددایم برای بدست آوردن ونگهداریش روان وذهن خویش را نگران کنم که مبادا آن را از کفم بر بایند

چیزی مانند مقام ومال دنیا

بار خدایامن درمیان آدمیان واز همه عالم کسی را نیافتم که به من دوست تر از من باشدوهیچکس را بخود از تو نزدیک تر نیا فتم

پس خود را بتو سپر دم واز تو میخواهم این وجودی را که بمن ارزانی داشتی یا ریم کنی تا تمام وکمال آنطور که از من میخواهی بتو باز گردانم

وبندگی خودم را با وظایفی که بر عهد ه ام گذاشتی بخوبی وسلامت به انجام برسانم

از تو میخواهم طعم شیرین عبودیت خودت را در این عالم به من بچشانی ومرا انی بخود وا مگذاری

بارخدایا من نام شیدایی را برخود تنها به عشق تو برگزیدم که هیچ نامی را جز این برخو دنمیخواهم

تازه ترین اثر                                                                                                       شیدای اصفهانی


[ جمعه 89/9/5 ] [ 10:10 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آیا شاعری را دیده ای که حق کسی را پایمال کرده با شد وبه کسی ظلم و ستمی روا داشته باشد

شاعران دنبال نام ونان نیستند دنبال قیل وقال نیستند دنبال بدست آوردن حالند وجدا شدن از قیل وقال

دل رحم هستند ودارای مروت شاعران حماسه سرا دنبال سر بلندی وطن خویش وکرامت عزت آن با تمام جان میکوشند تاملتهارا برسر هویتشان بیدار نگه میدارند

گمان مکن ای عزیز که شاعری کار آسانی است وتومیتوانی بیاموزی شاعری آنهم با مایه عرفان حکمت سوختن ها دارد تومیخواهی از عمق جان خویش به آن دست یابی در ظرف کلام آن را بیان کنی بخصوص در عصر حاضر

عصری که کمترین اهمیت را برای شاعر قایل نیستند. آنطور که شایشته هست ارج نمینهندوهمه چیز در قالب گرایش های گروهی منتخب میشود نه آثار گرانقدر وبدیع

                                                                          اما

شاعری را میشناسم به نان شب محتاج و...هیچکس اورا نمیبیند وبرای شاعرانی چون او مانند دیگر اقشار حقوقی قایل نیستند

وهنرمند غریب وتنهاست گرچه شعرو غزل اوزیباست

اما پیشنهاد بیایید برای هنرمندان ارزشی حقیقی وحقوقی قایل باشیم   

راستی از میان میلیارد ها انسان چند نفر شاعر هستند                                      شیدای اصفهانی

                                                                                                       


[ چهارشنبه 89/9/3 ] [ 8:46 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیا در هدفمندی نگا همان      آسمان را به تماشا بنشینیم     وبر لب بام مراد          ستاره ستاره غزل بسراییم 

غزل برای رسیدن                 به عشق و شیدایی              غزل برای رسیدن به اوج زیبایی       غزل برای گشودن

نه بستن گره ها                 غزل برای دقایق           برای ثانیه ها      برای این که بدانیم           ما یکی هستیم

زجام باد ه ی                      مهر و وفا همه مستیم

تقدیم به هموطن عزیز                                                 

                                    این هم سهم شاعران

               وقتی شاعری از کوچه عبور میکند      درختان برایش دست تکان میدهند  پرندگان به گردا گردش نغمه سرایی میکنند  

              پروانه ها بدورش طواف میکنند          وقتی از کنار آبشاری عبور میکند         قطرات آب به پایش بوسه میزنند

              وقتی کنار در ساحل دریا قدم میزند    امواج خروشان دریااورا تحسین میکنند        ودریا دستهای آبی خودرا

             پر از صدف میکندوبه او هدیه میدهد                                                                      شیدای اصفهانی     


[ چهارشنبه 89/9/3 ] [ 8:24 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام برهنرمندان وگار گردانان نویسندگان با صفایی که از لابلای گرد غبار زمان زیبایی ها ی تابناک وحقیقت های پنهان را به تصویر میکشند وعقلها ودلها را با آن متنبه کرده

وسبب بیداری وهشیاری میگردندسلام درود برآنان باد کهدر عصر رسانه به میدان امده اند تا رسالت ارزشمند وانسانی خودرا ایفا کنند

وخوشا برحا ل آنان زیرا میلیونها انسان با تماشای این آثار نه تنها آنان را تحسین میکنند بلکه دعای خیرشان سبب خیر وبرکت در زندگی آنان خواهد بود

ساختن فیلم وسریال از واقعیت های تاریخی وانسانی بخصوص در عصر تاریکیهای معنویت آنهم از تاریخ پرشکوه اسلام عزیز وزندگانی

 امامان معصوم علیه السلامکاری بسیار ارزشمندورسالتی بسیار عظیم است

سریال امام علی علیه السلام وتنها ترین سردار ولایت عشق وقیس ابن مسهر ومختار و...پایداری مردان خدا در راه حقیت وانسانیت را نشان میدهد همچنین سریال دوطفلان مسلم و..

وایکاش سریالی از امام حسین علیه السلام وفداکاری یاران با وفایشان میساختندهمچنین نقش حضرت زینب وخطبه جانسوز ایشان وحضرت رقیه س در خرابه شام

سریال سلمان فارسی و ابوذر در صحرای ربذه و...نویسندگان کار گردانا هنرمندان عزیز بدانند که پدید آوردن چنین آثاری نه تنها اجر وپاداش مادی دارد بلکه اجر بیکران معنوی هم خواهد داشت

امید آنکه شاهد موفقیت روز افزون این عزیزان با شیم                                                       شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 89/9/1 ] [ 2:38 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عیدسعید غدیر برعلویان و  امت سربلند اسلامی ایران وشیعیان جهان مبارکباد               

غدیر واقعه ای از روز روشن تر واز چشمه زلال شفاف تر واز آیینه شفاف آسمان درخشانتر است

هر چند کسانی بودند وهستند که خواهان پو شاندن این واقعه ی عظیم تلاش کرده وخودشان را به کری وکوری میزنند وخودشان میفریبند تا شاید حقیقتی به این روشنی وشفافی را کتمان کرده ومردم را بفریبند

اینها همان کسانی هستند که حرمت ها را شکستند ویازده معصوم را به شهادت رساندند وامروز هم با راه ولایت دشمنی میکنند

غافل از اینکه واقعه غدیر وحی منزل بود وابلاغ تکمیل نعمت دین بر جهانیان تا راه را بشنا سند وگمراه نشوند

واقعه غدیر نقطه عطفی بود برای جدا شدن راه حق از باطل ولی خدا آن انسان کامل بواسطه نبی مکرم حضرت محمد صلی الله معرفی شد وهمه با علی علیه اسلام بیعت کردند وپذیرفتند اما بعدعده ای

که ذاتا توان دیدن نور حقیقت را نداشتندوحب جاه مال تصاحب حکو مت اسلامی را در سر پرورانده بودند باعث گمراه شدن ساد ه لوحان

شدند کسانی که از ته دل ایمان نیا ورد ه بودند واسلام لقلقه زبانشان شده بودو در عمل هنوز رفتار دوران جاهلیت را پنهان آشکاراز خود بروز میدادند

اینها بنده وعبد خدا نبودند بلکه بنده نفس خویش بودند منتهی با برچسب اسلامی. عوام فریبی ظاهر سازی وزبانبازی مشخصه دیگر آنان بود

                                                                                                                    شیدای اصفهانی

 

 


[ دوشنبه 89/9/1 ] [ 2:8 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 151
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772867