سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

 

به گلشن سحر آوای چشمه ساران خوش  نسیم و عطر دل انگیز کوهساران خوش

اثر صدیقه اژ ه ای                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/2/22 ] [ 5:8 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

روی سخنم با همه کسانی است که علاقه مند هستند درحال وآینده کاندیدای ریاست جمهوری وشوراها یا نمایندگی شوند .قبل از هرچیزباید به خود بیندیشند با خودخلوت کنند. بدون باخود صادق باشندرا ویژگیهای خودرا شناسایی کنند. به نمراتی که باصداقت بخود میدهند توجه کنند دلایل کافی وافی برای یک کار مهم وبزرگ را بررسی کنند چرا؟من از بین هشتادمیلیون وبعدخود را بخدا قسم بدهند کم وزیاده گویی نابجا گویی نکنند. رقابتشان طوری نباشد که آبرو وحیثیت کسانی برود. آنهم بدروغ وشایعه .مردم را بازی ندهند .دلشان برای سربلندی نظام وبخصوص آبروی اسلام عزیز بسوزد. دغدغه شخصی گروهی نداشته باشند. دغدغه مردم وارتقائ کمی وکیفی زندگی اقتصادی فرهنگی اعتقادی سیاسی واخلاقی مردم را داشته باشند.  بدانندکه این پستها به آفتاب نیمروزی میماند. که زود به پایان میرسد این پستها وقتی اهمیت پیدا میکند که کارونیت درآن برای رضای خدا درعمل باشد. آثار ارزشمند ملی ودینی بهمراه داشته باشد .باهم صداقت داشته باشندبه سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری گوش جان بسپارند این را بدانند مردم بیدارند. از غلو واهانت نادیده گرفتن زحمات دیگران بیزارند.با خدا عهد ببندند واقعا همانطور که هستند تواناییهای خودرا مطرح کنند درستادهای خوداز اختلاط دختر وپسران جوان درحد امکان پیشگیری کنند هیجان را تعدیل نمایند. ودر راس هرستاداز آدمهای مومن وباخرد استفاده کنند. فکر نکنند مردم از بی بند.باری به آنان رای میدهنداخلاق رفتار منطق را سرلوحه کارخود قرار بدهند در آخر ویک کلام این  رابدانند خدا شاهد وناظر آنان درپنهان وآشکار است

                                                اثر صدیقه اژ ه ای

                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 


[ شنبه 92/2/21 ] [ 1:6 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 عکس های زیبا از ماهیان و دریا و دنیای زیر آب

ماهی ام من ماهی دریای عشق    میروم من سوی گوهرهای عشق

آتش وسوزی است درکنج دلم   باده مینوشم من ازصهبای عشق

 بی قرارم هفت دریازیر بال    می روم تا جانسپارم پای  عشق                                        

                                                             سروده صدیقه اژ ه ای

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/2/18 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی پای سخن به میان می آید همه خوب بلد هستند منبر بروند وپند وموعظه بدهند کم نمی آورند اما در عمل به یکی از گفته های خود عمل نمیکنند که هیچ خلاف آن را هم انجام میدهندایمان ودین لقله زبان آنهاست امادر.دلهایشان باور محکم اعتقاد درستی وجود ندارد از خدا حرف میزند اما آنچه نفسش میگوید عمل میکند .دین فروشان طالب دنیا .دنیا برایشان اصل است ودین را هم برای منفعت مادی جستجومیکنند. وقتی باآنها هستی وازنزدیک شاهد کردارشان دلت آتش میگیرد ومیخواهی فریاد بزنی. تابیدارشان کنی امادریغ که تورا دشمن میدارند شمشیر برعلیه تواز رو می بندندواین دردبزرگی است .هرچه تلاش کنی که بگویی دین وآیین قرآن سیره انبیاء چنین است می گویند میشنوند اماباورقلبی ندارند.اینان سرخودمعتل هستند. به اینان درنهایت باید گفت. عمل توبیانگر سخن تونیست .پس برو هرچی میخواهی باش هرکس باگفتارورفتارش نامه عملش رادارد را می نویسد. وما همچنین باید مراقب خودباشیم که دچار چنین تناقض فاحشی نشویم

امامن بهترینهارا برای بهترینها میخواهم وآن ترس وخشیت از عاقبت وسرانجام درپاسخگویی به پروردگار عالم  است که الیس صبح بقریب

 هیچکس تاابد نمی ماند      هرکسی نامه خودش خواند

       اثر صدیقه اژه ای         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/2/16 ] [ 5:6 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام ما بتوای نازدانه زهرا     رقیه جان توعزیزی برای تک تک ما  خداکند نرسد دست دشمنان برتو  هزار سوره بخوانم برای دفع بلا

شکسته قلب همه شیعیان برای شما    چه روزگار غریبی است ظلم جور بپاست 

تمام فتنه وآشوب کینه توزی ها  بود زمردم بدنابکار وهابی   دجال زمان شدی توای وهابی   توننگ تمام عصر وهر دورانی

نابود کند خدا تورا بی فرهنگ     همواره یزیدوشمر این دورانی   دستت بریده باد ای ملعون  خدا آتش زند کاشانه تو بهم ریزد همه برنامه ی تو

الهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له علی ذالک خدایا الفرج از این جنایت   رسیده ظلم ها تا بی نهایت

تومگذار هتک حرمت کنندبه ناموس محمد وال محمد  دستشان کوتاه کن یارب به حق مصطفی امشب دعای مارا مستجاب فرما

 

                السلام علیک یابنت الحسین ایتهاالصدیقه الشهیده     

            همه هستیم فدای توباد    شور سرمستیم برای توباد

                                                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/2/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اصفهان زیباترین شهر خدا صاحب فضل وهنر شهر وفا


[ یکشنبه 92/2/15 ] [ 6:48 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک چیزی که هنوز در فرهنگ ما مردم جا نیفتاده است .وقت شناسی است واحترام به حقوق اجتماعی همنوعانمان وقتی روی کارت دعوت ساعت خاصی را مشخص میکنند به آنبی توجه هستیم گاهی عمدا دیر میرویم بگمان این که بما بگویند آدم باکلاسی هستیمبسیاری از عقب ماندگیها وکارها به خاطر بی توجهی به وقت است همیشه در این مورد افراط وتفیط داریم مهم نیست وقت دکتر دارم اخر وقت میروم هم وقت خود را زایل میکنم هم دیگران را ما گاهی ازین افرادرا میبینیم که مدرسهاشان دیر شده چشمان پف کرده دکمه نبسته بند کفش باز دارند میدوند یا تخته گاز میروند با کسی وعده کرده سر ساعت خاص کم کاری داشته دیرش شده سوار وسیله نقلیه می تازدوگاهی تصادف و...اگر آمار آسیبهای وقت نشناسی را بگیرندواقعاحیرت آور خواهد بود وقت شناسی در همه موارد مثال نوع صحبت وچه گفتن وچرا؟وقت غذا خوردن وخوابیدن وقت گپ زدن ویاکار انجام دادن گاهی به صدوهیجده زنگ میزنیم تا شماره بیمارستانی و...بگیرم تلفنچی گوشی را برداشته دارد. با دوستش ازجشن تولدی که رفته صحبت میکند.ویاارباب رجوع هستیم به اداره وسازمانی رفته نیمساعتی مرخصی داریم. کارمند بدون توجه بوقت دارد. باتلفن خانه اش وهمسرش حرف میزند .دربسیاری ازمجالس وسالن هارزروی. که ساعت مشخصی دارد وباید سروقت ناهار توزیع شود میهمانها به آن بی توجه هستند. ودیر می آیندوکل برنامه را بهم میریزند اگر تصادفی پیش بیاید وآمبولانس سر وقت نیاید فاجعه ای رخ خواهد داد. در بسیاری از موارد به پلیس زنگ میزنی گزارشی را میدهی دوساعت بعد آنهم با تلفنهای مکرر می آید .بطور کلی همه ماباید ارزش وقت را بدانیم وبه آن اهمیت بدهیم .من ودوستم بخاطر اهمیت بوقت وشناخت درست آن تا کنون موفقیتهای خوبی کسب نموده ایم مثال دیگر دانش آموزی درس نمیخواند تا شب امتحان آنوقت فشار بخودش می آورد تا شاید ولی نتیجه خوبی دریافت نمیکند

     اثر صدیقه اژ ه ای                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/2/14 ] [ 3:23 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر جامعه جهانی زنان تشکیل شود وبانوان جهان همت کنند میتوانند زمینه ساز یک رشد همه جانبه را فراهم کنند رشدی که به نفع همه ملتهاست انسان ساز است رفع تبعیض وظلم ستم وبهره کشی از زن چه در شغل چه در کانون خانواده به نظر میرسد ظلمی که برسر زن میرود چه در غرب وشرق عالم ظلمی مضاعف است هنوز زنان نتوانسته اند حق انسانی کرامت خود را حفظ کنند هنوز به زن ظلم میشود زن وسیله تبلیغ فروش کالا وکسب درآمد برای سرمایه داران وشرکتها بشمار می آید زن ملعبه دست مردان خود خواه بحساب میآید ابتذال وبی بند وباری زن را که تحقیری از این بدتر نیست در فیلمها ودیگر مکانهای جامعه در دستور کار خود قرار داده اند در کشورهای غیر غربی هم در خانواده وجامعه هنوز با زن درست ومنطقی برخورد نمیکنند حق اورا زیر پا میگذارندروی اوحساب نمیکنند اگر زنان موفق وموثری در جامعه باشند مردان ناکار آمد فکری .نسبت به آنان حسادت میورزند. چشم کم به آنان نگاه میکنند یک نگاه تحقیر آمیز پنهان واین بخاطر این است که هنوز زنان به کرامت وارزش والای خود نرسیده اند ونتوانسته اند به انسجام واقتدار ارزشگرایانه در صحنه زندگی وارد شوند روند گذشته را دارند طی میکنند سطح مطالعات ودرک مسایل مبتلابه خود مصلحت وآینده نگری را نادیده گرفته ونتوانسته اند برشد وآگاهی لازم دست پیدا کنند از طرفی وظیفه مهم کار در منزل وتربیت فرزند وهمسر داری خود را بروز کنند ودرکنار آن به حقوق خود واقف شوند .نه این که پا روی آن بگذارند به نظر میرسد تربیت دختران در نظام آموزشی امری واجب به نظر میرسد. امروزه تدبیر منزل به فراموشی سپرده شده است. جایگاه زن امروز معلوم نیست کجاست .خانه .کارخانه دفتر شرکت فروشگاه و....از طرفی نگاه مردان نسبت بزنان باید تغییر جدی پیدا کند. زن قبل از هر چیز یک انسان است وسیله نیست با همه زنان در جوامع باید محترمانه رفتار کرد امروز نگاه غریزی به زن داشتن یک رذالت است زن امروز باید بداند رسالت بزرگی بردوش دارد آن راباید باآگاهی ومهارت به منثه ظهور برساند. خود زن هم نباید طوری در جوامع حضوریابد که توجه دیگران را نسبت بخود تحریک کند. این از سفاهت زن است. این زیبایی نیست تحقیر وکوچک شمردن خود است.بنابر این باید هر خردمند اندیشمند آگاه ودلسوزی اعم از زن ومرد در جهت بیداری زنان تلاش کند تا تحولی بزرگ ایجاد گردد وزنان هم باید تلاش کنند نگاه مردان نسبت بخود وکرامت خود تغییر بدهند نه این که ملعبه آنان دست قراربگیرند.

 

اثرصدیقه اژه ای                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 92/2/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

امشب شب ولادت زهرای اطهر است    آنکس که عرش فرش زنورش منور است

آن گوهری که تابش آن تا بروز حشر       تابنده ترز جلو ه خورشید ..... خاور است

میلاد خجسته خیرالنسائ کوثر محمد وآل محمد برشیعیان پیروان خاندان عصمت وطهارت مبارکباد

کلید عافیت در دست زهراست   جهان یک قطره وزهراست دریا

اگر داری توحاجت کن توسل       بگیر حاجت زاو او یاور ماست

اثر صدیقه اژ ه ای                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/2/9 ] [ 11:11 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ساعت یازده صبح بود ومددجویان ومراجعین دفتر انجمن مددکاری از ترددشان کاسته شده بود همکاران هرکدام مشغول کار خود بودند .چند نفر باهم از راه رسیدند آنان قباله ازدواج در دست داشتند. مسئول این بخش فباله هارا گرفت تا بررسی کند. یک نفر از آنان را ثبت نام کرد ظرفیت هر ماه انجمن بیش از سی نفر نیست دومی را رد کرد. خانم دلیل خواست همکارم گفت دوکیلوشمش درقباله ثبت شده به اضافه چیزهای دیگر تازه اینها مال روستای دی -ح بودند.مادر رفت دختر خانم آمد معترض شد که قانعش کردم .یک نفر هم صلواتی نوشتیم جالب این است که آنها که میگوییم نذرصلوات برای سلامتی امام زمان بکننید وحضرت رقیه س واقعا چیزهای بهتری نصیبشان میشود.هدایای که به خیریه اهدائ میگردد .اما نکته مهم وروز زیبایی که سپری شد آمدن پسر جوانی که سه سال درحال کما بود واز راه گلو به اوغذامیدادند. او دچار سانحه مغزی شده بود براثر تصادف فرزند یک جانباز بود. که یک پای مصنوعی داشت وحال وروز خوبی نداشت این پسر جوان به اتفاق مادر وپدرش آمده بود مادرش هم دستش را گج گرفته بود این پسر جوان بالکنت حرف میزد از وقتی وارد دفتر شد باسلام وزبان تشکر میگفت من زندگیم مدیون خدمات شما هستم .سه سال کم نیست .اورا پوشک میکردند ومادرش گفت بارها دستم آسیب دیده است .غذای میکس به اومیدادند ونسخه های گران برایش باید تهیه بشود.بابازگشت سلامتی او من وهمکارانم بسیار مسرور شدیم وهمه ما شکر خدا را بجای آوردیم صدای صلوات حمد سپاس فضای دفتر را فرا گرفت پدر پیر رنج کشیده اش اشک میریخت وبما دعا میکرد.راستش با همه مواهب الهی درسال نودودو این بهترین شادمانی ومسرت برای ما بودزیبایی این صحنه از تماشای دشت لاله ها شور انگیز تر بود جوانی به حیات دوباره خود بازگشته تا زندگی را آغاز کند خدا را شکر

 ضمناچند بیمار درحال کمای دیگر داریم آنها هم جوان هستند دعایشان کنید التماس دعا

اثر صدیقه اژه ای                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

مسئول انجمن مددکاری حضرت رقیه خاتون اصفهان


[ شنبه 92/2/7 ] [ 11:59 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 219
بازدید دیروز: 225
کل بازدیدها: 800162