سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت
سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

هر انسانی روح مخصوص بخود دارد.که باید سعی کند آن را بشناسد با او انس والفت بگیرداجازه بدهد روحش ابراز وجود کند .بااوسرسازگاری داشته باشد. به نیازهای او بی اعتنایی نکند. اورابارفتاروکردار گفتار ناشایسته نرنجاند.به ندای اوگوش فرادهد این را بفهمدکه وقتی عمدی برخلاف خواسته اوگناه وخطا کند. روح دچار هیجان وتنش میگرددوآزرده خاطر میگردد. به بیماری دچارمیشود امروزه بیشترین آسیب برجوامع انسانی را همین بیماریهای روحی روانی دربرگرفته است .روح بیمار سرکش میشود طغیان میکند. حریص وطماع خود خواه وشقی میشود بیشترجنایت راآدمهایی که دچار مشکلات وعقده های روحی روانی هستند. انجام میدهند .وقتی کسی گناه میکند به معنای نافرمانی از خط ومشی دستورات الهی وتوحیدی روح که از پروردگار عالم در جسمش بودیعه نهاده شده است نمیتواند تحمل کندآلوده میشود. دچار شائبه میگردد .وقتی روح آسیب ببیند عقل درمیماند. نیمه بیشتر وجود آدمی دچار آسیب جدی میگردد. روح بمنزله آب زلال وروانی است. که از سر چشمه فیض الهی میجوشد وکانون جان آدمی راگرم میکند وحلاوت طراوت می بخشد وقتی از لایه ها ورگه های سمومات ومفاسد عبور کند همان رنگ وطعم بو را میگیرد .دستخوش امیال آنی وزودگذر میگردد کنترل کردن ودرمان چنین روحی بسیار مشکل است .پس با روح خود انس بگیرید به اوتوجه کنید خودرا در برابرنادرستی ها کنترل کنید .چشم دنیابین را به معنا ومعنویت بینی تربیت کنید. فرصتها کم است آیا وقت آن نرسیده که روح روان خود ونیازهای واقعی آن رابشناسید .شهوت شهرت مال ومقام همه قیل اند وقال توای عزیز حال را دریاب

اثر صدیقه اژه ای                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/2/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر کس دنبال فردای بهتر است .هرکس برای فردای بهتر خود تعریفی دارد برای کسی میتوان نسخه ثابتی پیچید .یکی دنبال منفعت مالی بیشتر ودیگری علم وفهم بهترجهان دانش ودیگری دنبال لذتجویی وکامروایی دیگری هم بدنبال درستی وراستکرداری بهتر است وقتی به مردم دنیا نگاه میکنی تلاشگرانی را میبینی که باهمه وجود میخواهند به برترین های تکنولوژی و...برسند شبانه روز از همه امکانات مادی وتوان فکری خود بهره میجویند برای آنان توقف معنا ندارد .سیستمهای پیچیده را پدید می آورند تا بردنیا آقایی بیشتری داشته باشند وعده بسیاری از مردم هم در تعصبات ذهنی فکری خود گیر کرده اند ودنیای خودوفردای خودرا به خرافات گره زده اند ونمیخواهند تکانی به ذهن وعقلشان بدهند ونمیخواهند به چیزی غیرازآن فکر کنند عده ای هم دست وصورت عقل وتدبر را شسته کنارش گذاشته اند ودارند در آلودگی های جنسی غوطه میخورند وروز بروز به مرگ خاکستری نزدیکتر می شوند فردای بهتر آنان زندگی در عیش مردن در خوشی است .در این بین فرهیخته گان خردمندان دانشمندان حکیمانی هستند که هم فردای بهتر خودرا میسازند هم تلاش میکنند جاهلان وغافلان را خبر دهند که فردای بهتر یعنی یک انسان خودشکوفا به کمال رسیده پیشرو رهبر وراهنما وموفق سالم صالح فهیم دوستدار حق ویاور خلق

اثر صدیقه اژه ای                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/2/6 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دیروز توفیقی حاصل شد بزیارت لاله های واژ گون رفتم چه زیارتی آنجا در برابر زیبا افرین هستی بخش زانو زدم شکر اورا بجای اوردم جای همه شما خالی نسیم سرد ودلچسبی میوزیدطعم بهار در زمستان را بادل وجان چشیدم اما هنوز چند قدمی برنداشته بودم که مثل یک کوه یخی وارفتم ابتدا ءگمان کردم باد سر شاخه هارا شکسته ولی جلوتر که رفتم قتل عام یک سپاه ولشکر را دیدم که لگد مالشده بودند من ودوستانم در حالی که آه افسوس سوز دلمان بیقرارمان کرده بود شاخه های شکسته لگد کوب شده را نوازش میکردیم لاله ی زیبای بهاری را که آمده بودند برای تلطیف روحمان میبوسیدیم وبرآنانکه وحشیانه با دست وپای خود سبب نابودی دشت لاله ها شده بودند واقعا لعنت فرستادیم یکدام گناه شما را قتل عام کرده اند مگر که جای شما در این جهان تنگ است .وراننده محترمی که با ما بود گفت پارسال عده ای محقق زاپنی را بمدت یکماه اینجا آوردم آنان  با چه ملاحظه ای این جا گام برمیداشتند. ومن نشستم با لاله ها چنین گفتم شما خجل شده اید سر بزیر افکنده اید بخاطر رفتار آدمهای جاهل نادان ومن در تعجبم که هنوز هم خیلی ها به خودشان وبه طبیعت زیبا وخالقشان دارند ظلم میکنند وچقدر ناسپاس هستند خدایا شعور فهم ادب را نصیب اینان کن .

اثر صدیقه اژ ه ای                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/2/4 ] [ 8:10 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دلم پرپرزنان سوی تو پر زد  زسوزش بردل وجانها شررزد 

چنان بیتاب ازعشق تومیسوخت میان آب وآتش برخطر زد

اثر صدیقه اژ ه ای        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/2/2 ] [ 8:13 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بیاد عشق تونالم شب وروز   نشسته بردلم داغی جهانسوز    ندارم صبرو آرام قراری 

 بیا ای چلچراغ عالم افروز   چنان آهوی دشتم بیقرارم   نگاهی کن به چشم اشکبارم

هزاران دام صیاد است اینجا   بیا تا سر بزانویت گذارم    زچشمم اشک میبارد شب وروز

دمادم میکشم آه جهانسوز نمیدانم کجایی کی میایی  همی دانم که هستی عالم افروز

خدارا شکر من ایرانی هستم   ز.شرک وکفر بت بیزار هستم 

 دلم لبریز از عشق خداییست         خدا را وخدارا میپرستم

خدارا شکر من از شیعیانم       مسلمان در عمل هم در بیانم

براه راستی وعشق ایمان       فدای راه حق  هم جسم وجانم

اثر صدیقه اژ ه ای

متخلص شیدای اصفهانی    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/2/2 ] [ 7:57 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آیا تا کنون به این توجه کرده اید .که فیلمها وسریالهای ایرانی از توی خانه وخانواده پا بیرون نمیگذارد بیشتر به مسایل مربوط به روابط افراد با یگدیگر دارد. هیچگاه یک فیلم علمی پژوهشی مطرح نمیشود زندگی عادی وروز مره مردم را با باکسهای جلا دهنده براق تر گل ورگل کرده به میلیونها انسان مخابره میکند آموزش وپرورش فکری درآن کم رنگ است بیشتر به مسایل عاطفی توجه میشود .وقتی به فیلم ترکیه کلید اسرارنگاه میکنیم می بینیم خودمان بهتر ازآن را میتوانیم داشته باشیم ولی تا کنون روی آن کاری صورت نگرفته است همچنین فیلم زندگی افراد سخت کوش موفق که با سختیها دست وپنجه نرم کرده تا به مدارج عالی اخلاقی علمی رسیده اند ما درایران انسانهای برجسته ای داریم که بی توجه به زندگی وکوششهای بیدریغشان میگذریم.ما هنوز فیلمی از تلاشگران در عرصه های علوم آزمایشگاهی .فیلم گروه کاوشگران محققان در عرصه های گوناگون در اعماق دریا ها و....فیلمی که شیوه های صحیح اخلاق واقتصاد روابط اجتماعی را دین باور کند نه دین گریز کدام فیلم وسریال شعائر دینی درآن نمود دارد .گمان میرود هنوز به یک نقطه اشتراک نیازهای واقعی یک جامعه پویا وفعال نرسیده ایم هنوز خودمان نمیدانیم دنبال چه هستیم دنبال وقت کشی وسرگرمی ویا در آمد مالی هزینه میکنیم در حالی که خروجی این هزینه چیزی را عاید بالا بردن اگاهی ملی نمیکند .از نظر سوژ ها ما چیزی کم نداریم منتها نگاهها عمیق وجستجوگر نیست عجله هم یکی از ضعف هاست گاهی فیلمی خوب آغاز میشود در پایان عجولانه تمام میشود وقت وسرمایه هزینه بهدر میرود .در حالی که تاثیر یک فیلم ارزشمند از هر تبلیغ دیگری موثر تر خواهد بود وسریع انتقال مییابد در افکار نفوذ میکند وزمینه بیداری را فراهم مینماید

     اثر صدیقه اژ ه ای                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/2/1 ] [ 11:32 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر شادی را گم کرده ای بگرد پیدایش کن .شادی همیشه با تواست توبه آن بی توجهی صدایش رانمیشنوی .اما نشانه های شادی . اگر امروز مطلب تازه ای را یاد گرفتی .بیمار بودی جواب آزمایش تو سلامتی تورا اعلام کرد اگر بدهی خود را پرداختی اقساط عقب مانده را جبران کردی اگر باخانواده ات سر یک سفره نشستی اگر به دوست وهمسایه فامیلت کمک کردی اگر پایت را روی سر مورچه ای نگذاشتی عبادتهایت را به موقع انجام دادی ببالین بیماری رفتی اگر امروز مواظب بودی دروغی نگویی وفخر ومباهاتی نکنی دنبال نخود سیاه ارباب رجوع را ندواندی سرکلاس درست خوب فهمیدی اگر پیش سلام بودی وباچهره باز بامردم روبروشدی .بخوبی شادی ونشاط را در عمق جانت احساس میکنی .از این که آدم مفیدی بودی یکنواخت وتکراری روزت را شب نکرده ای کسی را با زبان اعمالت نیازرده ای پا روی حق نگذاشته ای به سلامتی روحی وجسمی خودت ودیگران اهمیت داده ای.برخی گمان میکنند میتوانندبا تمام رفتارهای نادرست با برپایی شادیهای کاذب وسرگرمیهای تنش زا  لذت شادی راتجربه کنند .آنان نه تنها به مسایل واقعی زندگی بی توجه هستند .بلکه خود را فدای لحظات ولذتهای آنی میکنند.لذتهایی که عواقب بدخیمی بدنبال خود دارد.

اثر صدیقه اژه ای                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/2/1 ] [ 10:52 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3      
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 187
بازدید دیروز: 168
کل بازدیدها: 813283