سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

اگر شاعر بودید همه چیز را زیباتر میدیدید اگر شاعر بودید بیشتر بفکر همنوعان خود بودید اگر شاعر بودید بیشتر از بقیه از لحظات عمرتان فیض میبردید اگر شاعر بودید نبض فصلها در دست شما بود اگر شاعر بودید زود سرمای زمستان را فراموش میکردید ولطافت بهار راوشکوه خالق هستی را ستایش میکردید وقتی در تمام شرکت ها کارخانه ها وزارت خانه هاموسسات بسته است شما به ظریف کارها مشغول هستید خسته هم نمیشوید گاهی حالات شاعرانه ولحظاتالهام شما را از خواب بیدار میکند وشما دنبال قلم دفترتان میگردید ودستان شما مینگارد وغزلی دور از چشم همه در بیتالحن تقدس متولد میشود وچه لذتی داردوسه کس خالق هستند خالق مطلق خداوند متعال وزن پدید آورنده وتربیت کننده متصل به حضرت حق وشاعر که دور کلام وگوهر پیام را با اتصال به حضرت حق پدید می آوردوغیر از آن خالقی نیست همه هرچه هستند به جهت کسب هستند نه از لحاظ وصل به من نگو شاعران بدبین مایوس هم میگویم نه آنها به اشتباه افتاده متصل منقطع شده اند

                 اثر صدیقه اژ ه ای      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/12/24 ] [ 3:42 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بابایی می گفت وقتی من بچه بودم می گفتند در مقابل بابا مامانت پات دراز نکن هرچه میگویند بگو چشم صدات بلند نکن تا بابا دست توسفره نکرده غذا نخور هر چه بابا ت پول توجیبی داد نه نیار تشکر کن اون روزها بهتری غذا را جلوی بابای خونه میگذاشتند اما حالا که من پدر شدم هرچی بچه ات میخواد برایش تهیه کن وگرنه عقده ای میشه اگر تغذیه بچه درست نباشه روحافظه اش اثر میگذاره بلند با بچه  حرف نزن پا توکفشش نکن ازوقتی متولد میشه تا وقتی ازدواج میکند بچاه  اش بدنیا میاد میخواهد خانه بخرد کمکش کن ووقتی بچه به همه چیز رسید .روپاش ایستاد دیگر ماهی یکبار هم نمی بینش کار داره خانمش اجازه نمیده هرچه انجام دادی وظیفه ات بوده دلت میخواسته وخدا نکند محتاج کمک مالی اون بشی خدا نکند راستش من نه از اونوری بودم نه اینور ی بلکه از نسل سوخته ام نشستم لب ایوان خانه بیاد روزهایی که عمرم را روبچه ها گذاشتم افتادم وحالا می فهمم من دیگه کی بودم همه ما نسل سوخته ها

 

     اثر صدیقه اژ ه ای                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/12/24 ] [ 8:10 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حق جوان این هست که جوانی کند شاد باشد .اما شادی نکته ومطلب مهمی است که باید یک تعریف درست وبجا برایش داشته باشند .آیا هرهیجانی شادی است وهر رفتار پر خطری لذت واقعی دارد .این را باید خود جوان برود بفهمد .چرا؟ تا کنون تعریف فرا گیری از نداریم.اول این که همه جوانا مثل هم فکر نمیکنند آنان درانتخابهای خود متفاوت هستند .قلب همه آنان همچون آیینه است اما چه میشود که با تصمیمات آنی وتحت تاثیر قرارگرفتن وفریفته روش افراد فرصت طلب مسیر شان عوض میشود .خودشان را به بی خیالی میزنند ودست دوستان نااب میدهند به نظر میرسد باید متولیان امور جوانان ومتولیان فرهنگی ودینی بیشتر وقت بگذارند ومساله شادی برای جوانان را مورد توجه قرار بدهند .شادی یک نیاز است .اما شادی واقعی چیست برای همه جوانان نه قشر خاص این مجهول است باید به آن توجه کرد برخی میگویند دوران جوانی دوران گذر است اما چه گذری ؟دورانی که شخصیت وهویت در آن به منثه ظهور میرسد وسعادت وشقاوت در آن شکل میگیرد برخی بر این باورند که به جوان باید آزادی داد تا جوانی کند اما تعریفی برای جوانی ندارند آیا میشود گفت به کودک اجازه دهید هر کجا میخواهد برود آزادش بگذارید کودکی که هنوز تفاوت جاده ورودخانه را نمیداند از دیدن آبهای روان رودخانه خوشش می آید میدود طرف آن غافل از این که آب آن را با خودش خواهد برد ومن این را باچشم دیده ام اگر مردی که در کنار رودخانه ایستاده بود ندویده بود دست اورا بگیرد آب او را برده بود امروزهبسیاری از جوانمرگیها بخاطر همین جوانی کردن های غلط پیش می آید جوانانی که دچار نقص عضوشده اندجوانانی که آبرووحیثیت از دست داده جوانانی که دچار اعتیاد وفرار از خانه شده ویا در زندان وکانون اصلاح وتربیت هستند اند جوانانی که سر خورده یا دچار افسردگی شده اند ه سرمایه عمر خود را به باد فنا داده اندامروز بسیاری از جوانا ن وقت وعمر خود را در خیابان گردی بهدر میدهند .اینان لذت های بی اساس وآنی را واقعی می پندارند.والدین هم کاری نمتوانند انجام بدهند ومربیان نیز تاثیر چندانی ندارند .وسایل ارتباط جمعی نقش تاثیر گذار دارد که ماهوارها واینترنت ودارند روی اذهان روشهای باب میل خودشان را تزریق میکنند .آا تا کنون همایش وسمیناری برای شادی وروش شادزیستن با شرکت خود جوانان برگذار نموده باید از خود جوانا ن بپرسندهمین پرسیدن ودخیل نمودن آنان زمینه شادی را برایشان ایجاد میکند خود جوانان نیز بی تقصیر نیستند باید دنبال شادیهای واقعی بروند تشخیص شادی چیست را بدانند.

                          اثر صدیقه اژ ه ای               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                        


[ چهارشنبه 90/12/24 ] [ 6:10 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

حرفهای نزده را که توصندوقخانه دلت پنهون کردی خوبه سرسال نوخونه تکانی کنی واونها را بریزی دور یا به اصطلاح دیلیتش کنی وگرنه اینها روی هم تلمبار میشن وسر انجام حضور ذهن   را از تو میگیرندو آنوقت دیگر گوش وچشم ودل تو به کم کاری دچار میشن وتورا شرطی میکنند مرتب همانها توذهنت مرور میشن اگر از کسی دلگیری .خورده حسابی داری قهری اگر از خانواده  وفامیل دلخوری از دوستت همکلاسی وهمسایه وشریک و..جرات پیدا کن با او رودررو صحبت کن نگو حرفهای نزده را هر وقت بخواهی میزنی وبعد تو دلت نگه میداری ومرتب به اون برداشتهای غلط را اضافه میکنی ویک وفت متوجه میشی که دچار افسردگی شدی

نکته 1- حسادت 2- بدبینی 3-خود خواهی 4- تکبر5-تجسس 6- کینه دوزی

را از ذهنت دیلیت کن

دسته دوم 1-تعصبات کور 2-خرافات 3-شایعات 4-نگرش منفی

 را از ذهنت دیلیت کن

آنوقت نفس عمیقی بکش برخیز وبه اطراف نگاه کن همه چیز زیباست

چون تو میخواهی زیبا باشد گرما دلچسب رایحه روحنواز عطر گلهای بهاری

 تورا به ترنم می آورد شور ونشاط در نگاه توموج میزند آنوقت از طوفانهای ویرانگر

 حیات عبور کرده ای بخاطر این که ذهنت را خانه تکانی کردی وچقدر راحت میشوی

 وسر تا پا سلام وسعادت سرور سلامت سپاس و.. میشوی

                               اثر صدیقه اژ ه ای     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ دوشنبه 90/12/22 ] [ 1:38 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک شب تا صبح در سرمای زمستان بیرون از مرقد امام خمینی روی نیمکت بیدار نشستم وتا اذان صبح با امام حرف زدم .سلام برخورشیدی که در عصر قرون وسطایی انسانیت طلوع کرد وبرگنبد دوار عالم عطراسلام ناب  محمدی را پراکند

سلام بر روح الله سلام برفرزند برومند حضرت صدیقه کبری خانم فاطمه زهرا س وهزار سلام درو صلوات اماما اگر عروج ملکوتی نموده ای ولی قسم بخدا راه تو تا قیامت تا ظهور یوسف زهراس ادامه دارد

امام این شیدا که از اصفهان بزیارت تو آمده با پیامهای انسانی اسلامی تو بیدار شده وتکان خورده وفهمیده تومعلم اخلاق وسکنات اوهستی عامل انگیزه اسلام خواهی وایران دوستی اوشمایید اماما من هرچه دارم از شما دارم وجهان هرچه از اسلام ناب را میفهمد از شماست

من روی نیمکت در بیرون حرم امام تا صبح نشستم با روح لله گفتم در کره زمین بی همتایی ندای وجدانهای بیداری دستگیر غرق شدگان درمظاهر عالمی ای پاکترین بنده خدا ای بی ریاترین وای نورانی ترین نورها

شیدانشسته تا امشب از تو کسب معرفت وکسب نورانیت کند من جایی رابعد از امامان معصو م ع اسلام بهتر از اینجا در عالم سراغ ندارم وقتی دوخواهر در دیدار شما در مدرسه فیضه جاندادندگفتم ایکاش منهم اما نشد اماما

عشق وعرفان معرفت فلسفه کلام سیاست مدیریت جامعه بشری را در هم آمیختی  خدا مردم اسلام و...تکیه کلامت در همه موارد بود

 ومن شیدای توبودم ایکه سخنانت بهشتی روح افزا بود ای روح الله  چه خوندلهایی که خوردی وکسانی که دوستشان داشتی وباورشان نمودی چه رنجها وارد کردند آنها که از نزدیک باشمازندگی کردند واین ها که امروز از پرتو نام شما به جایی رسیده اند ومردم بخاطر شما دوستشان دارند چه خیانتها کردند واز لاک خود بیرون آمدند وآنچه درونشان بود نشان دادند . اماما امروز هم مشکلات هست اما با رهبری نایبتان امام خامنه ای چه باقدرت وعزت دارد مسیر راه شما طی میشود

 اما م ای روحانی مقدس ای اعجوبه همه دورانها برهمه مسایل عالم از اقتصاد تا  مدیریت تهاجم بیگانگان چه جنگ وچه جنگ نرم وفرهنگ وغیره واقف بودی وعلمش را داشتی آن روحانی نبودی که قصه نقل کنی ونماز بخوانی بروی درخانه چند ورق کتاب مطالعه کنی ایستادی وعمل کردی مردعمل در همه فرایندها بودی فراز ونشیبها وطوفانهای روزگاررا با ایده های آسمانیت پشت سر نهادی ومن امشب چه حال خوشی دارم من امشب روحم وسرما جرات نفوذ در جسم مراندارد نمیدانم این توفیق واین فکر چگونه در سرم افتاد همه درخوابند من بیدار همه در حرم هستند ومن بیرون چشمم دوبال در آورده وبادلم دارد بگرد حرمت طواف میکند اماما من دارم راهت را ادامه میدهم دعایم کن اما آنها مرا هم اذیت میکنند کسانی هستند که دارند از نامهای شهدائ سوئ استفاده میکنند دروغ میگویند تهدید میکنند تجاوز تصاحب میکنند ظلم میکنند وهیچکس جلودار آنها نیست من امشب شکایت آنها را به شما میکنم اینهااز دشمنان خارجی بدتر هستند مردم را به اشتباه می اندازند .در زمان شما هم بودند با اینها چه کنیم .وچه شبی عقده دل با یار سفر کرده گفتم از امام خواستم به فرزند راستینش مقام عظمای ولایت دعا کند و..

اثر صدیقه اژه ای                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/12/22 ] [ 8:11 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هرکس برای خودش یک پکیج مخصوص است .با تمام ویزگیهای جسمانی ونفسانی این بسته بانخستین گریه باز میشود وپیامهایی را بهمراه دارد .1- من هستم چون گریه میکنم ومیخندم 2-برای هر کارم بهانه یا.. دارم 3-باید به نیازهایم پاسخ بدهم 4-من فکر میکنم پس هستم همه چیز در هستی وبودن خلاصه شده است در این پگیج نقشه واستاد راهنما هم از برون برای هدایت وهم ازدرون عقل نهاده شده است تنها یک چیز است که سبب پویایی بیشتر میگردد من باید بتوانم خودم را عالی بشناسم وعالی بفهمم ومرور کنم  تنها کلید های اساسی وجودم را پیدا کنم .گاهی چشم سر که نه چشم دل گرفته است باید تلاش کنم نقطه پنهان را پیدا کنم رمز شکافی کنم یک نکته مهم این که انسان را مشروط به عوامل دیگر تعریف میکنند وخیلی بیرنگ به پکیج وجودی او نظر می اندازند اصل را رها کرده به فرعیات توجه میکنند .بنظر میرسد انگیزه را سست میکند وحال تلاش ومرور وپی گیری درشناخت خود را از او میگیرند همه را مقصر ودخیل میکنند. وخودش را مبرا  جلوه میدهند. واو باور میکند هر بار دنبال یک بهانه تازه اگر ها وشاید ها هستند انسان خود به تنهایی میتواند وباید بتواند واگر نتواند هیچکس به اندازه خودش مقصر نیست. سواد ودرک خواندن      وفهمیدن وجود خودرا ندارد .چه بسیار انسانهای خردمند وشایسته ای که فرزندان نالایق دارند .مثال حضرت نوح و...در قرآن کریم نیز این مطلب بیان شده است هرکس را با عمل خودش می سنجند اصل ونسب بکار نمی آید پیوندهای دنیایی نقشی ندارد بسیاری از ما وقت وعمرمان را روی خواندن پکیج وجودی دیگران وحتی اشیاء وغیره میگذاریم .از خود غافل میمانیم فرصت ها را از دست میدهیم در حالی که حکیم ترین انسانها کسی است که خود ش را می شناسد وبه توانمندیهای خود در این عالم پی مبرد واز آن به نحو احسن استفاده میکند

                                اثر صدیقه اژه ای    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                       


[ یکشنبه 90/12/21 ] [ 7:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تعجب نکنید این یک کاری هست که همیشه فراموش میکنید. اگر قصد سفر دارید وبا ماشین شخصی میخواهید بروید سفر تا بارهاتون را نبیستید اول یک سطل کاغذی تا شو برای زباله های توی ماشین بردارید چندبسته هم همراه خود ببرید ونخستین چیزی که به خانواده میگویید وبه ذهن خودتان می سپارید مراقب باش ذوباله توی جاده وکنار دریا وتوی جنگل وغیره نریزیدهمه جای ایران خانه وسرای من است را با خط درشت بنویسید. روی داشبرد وپشت صندوق عقب ماشین نصب کنید .خودتان احساس مسولیت داشته باشید از زیبایی طبیعت لذت ببرید با طبیعت مهربان باشید خود خواه وخشن نباشید به صدای زیبای طبیعت گوش فرا دهید وپیامهای روحبخش آن را با گوش دل بشنوید .شما میهمان طبیعت هستید واو میزبان شما به اوآزار نرسانید کاری نکنید که درختان بادیدن شما چهره در هم بکشند وزمین از دست شما بنالد به جنگل ودریا دشت وصحرا سلام کنید با نگاه پر مهر به آنان بنگریدآنها به شما رایحه روحنواز وعطر دل انگیز خود را هدیه میکنند شما چه به آنها هدیه میدهید قدر خود وداشته های ایران را بدانید شما با ظزف چند روز به خانه ایتان برمیگردید اما آسیبی که وارد کردهاید بزودی جبران نمیشود

 

 اثر صدیقه اژ ه ای                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/12/20 ] [ 4:26 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همچون شمع در معبد تنهایی    اشک ریزان     گویاتراز همیشه   زائران دلشکسته را

به سوی نور فرا میخواند   تا در جمعشان بسوزد   دل دردمندشان را   روشنایی بخشد

شایدشاید     که دنیای تاریکشان را   نور افشانی کند     وروحشان را از اسارت دردهای

پنهان تسلی ببخشد

                           از کتاب آتش مهر        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/12/20 ] [ 2:42 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بگذار ترانه های عاشقانه ام را      که از اعماق دل وجانم      برمی خیزدبرای توبسرایم

آه نمیدانم این دل دیوانه ی من چه میخواهد.به هیچ چیز قانع نیست  اما خالصانه میگویم

که از تمام هستی.تنها  تورا می طلبد برای این که رشته مودت تودر بند بند جانم تنیده شده است

تورا میطلبم تا قلبم را بتوتسلیم کنم وسر برسجده عبودیت تونهاده لبخند مهر برلب زیباترین غزل زندگیم را تقدیم

توکنم وآنگاه در شکوه عظمت جاودانه ای در آرامش ابدی تنها با توباشم وهفت سین این نوبالندگی را با تو .به نظاره

بنشینم

1-سعادت  2- سلامت  3-سرور   4-سپاس   5-ساحل امن 6-سلام  7-ستایش

 اثر صدیقه اژ ه ای   از کتاب آتش مهر                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 90/12/20 ] [ 2:32 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کم کم با سال نودخدا حافظی میکنیم سالی که برای خیلی ها .سال موفقیت شکوفایی بود سال بیداری ملتها وشکست دیکتاتورهای ظالم بود. سال سربلندی وعزت ایرانیان بود .خیلی ها وارد دانشگاه شدند  ودر رشته مورد علاقه وبسیاری در انتخاب شغل کسب در آمد وانتخاب همسر وتولد فرزند. وسفرهای زیارتی سیاحتی رفتند وبرخی هم دچار حوادث ورنج وغم اندوه شدند. شکست در شغل .ازدواج عده ای هم کانون گرم خانه اشان در اثر اختلاف و...از هم پاشید .وجز آه حسرت نصیبشان نشد وحوادث تلخ مثل از دست دادن پدر ومادر همسر وفرزندوبدتر ازهمه با دست خود بزندگی شیرین لطمه وارد کردند. ودر دام مرگبار اعتیاد گرفتار شدند. برخی ازاین ماده سمی پاک شدند ودر آستانه سال نو احساس نشاط میکنند .   در کل همه دوره ای از حیات خود را طی کرده ا ند حال با رتبه عالی یا این که رفوزه شدند. ومغبون گردیدند.مهم این است که همه تجربه اندوختند ومیتوانند از آن برای سال نود ویک بهره بگیرند.مهم این است که زنده هستند ومیفهمند وفکر میکنند ودر تصمیم وحق انتخاب آزاد هستند. برای همین باید خوشحال باشند وبا فکر برتر ونیروی بیشتر به استقبال سال نوبروند. اندیشه ودل وذهنشان را خانه تکانی غبار زدایی کنند .رخت کهنه غم را برون ولباس نوبرتن اندیشه کنند

واز همه مهمتر مراقب گفتار ورفتارشان باشند تا کدورتی ایجاد نکنند یک نکته مهم کارنامه یکسال زندگی در سال نود را مرور کنند چقدر توانسته اند موفقیت کسب کنند واگر نتوانسته اند چرا؟

اثر صدیقه اژ ه ای                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 90/12/19 ] [ 9:25 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 426
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856620