سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

روی سخنم بامسولان بهداشت محیط زیست وحفظ منابع طبیعی ومیراث فرهنگی است سخنی که از نوشتنش هم متاثرمیشوم وقتی کیلومترها راه وسواحل دریا وجنگل چشمه سارها وآبشارهای زیبای کشورم را میبینم که دارداز دست میرود نمیدانم مسولین ومامورین متصدیان این بخش چرا ؟جدیت ندارند واگر دارند به چشم نمی آیدوقتی در سواحل دریای شمال قدم میزنی لبریز از ظروف یکبار مصرف و..لوازم اسقاطی است وقتی توی جنگلهای شمال میروی مردم هرچه دم دستشان بود وبرایشان قابل مصرف نبوده بحال خود رها کرده ومیروند واین نه تنها درشمال هر جا  در سراسر ایران سفرکنی این بوضوح به چشم میخورد در کنار مراتع سرسبز مراتعی هم از لوازم اسقاطی وبخصوص بطری لیوان و..غیره است واز آن گذشته هیچ تنه درختی از شکسته شدن ویادگاری نوشتن در امان نیست .حتی روی سنگ قبر خواجه شیراز هم یادگاری نوشته اند وحفاظی روی آن نیست تا مانع شود .دردشت لاله ها مردم راحت پاروی پیازها میگذارند تا عکس یادگاری بگیرند.اما من مصرانه از صدا وسیما میخواهم تا تعطیلات نوروزی اغاز نشده همت کند ومردم را آموزش بدهد اهمیت منابع طبیعی حفظ آثار وجنگلها وسواحل دریا ها را این مدت کوتاه یاد آوری کند مدارس ومهد کودکان نیز برنامه ویزه برگزار کنند ومسولین به تجهیز امکانات ومشخص نمودن مکانی برای مواد زاید پیش بینی کنند ما تا کنون  بهتر است آماری از آسیبهایی که در تعطیلات نوروز وتابستانی مردم به جنگلها ودریا ومگانهای گردشگری آزاد برون شهری میزنند  تهیه کنندوراهای مقابله با آن را با کارشناسی کسب نمایند.   همانگونه که جمعیت هلال احمر در حفظ سلامت جاده ها میکوشد وامدادرسانی دارد سازمان حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی پاسداری ازحفظ محیط زیست ومنابع طبیعی را متقبل شوند. واز تشکلهای مردمی ونیروهای داوطلب محلی استمدادجویند.روز درختکاری مقام معظم رهبری فرمودند نگهداری از داشته ها بسیار مهم است .اما دریغ کسی مسولیت جدی را نمی پذیرد.اما مردمی که درمقابل استکبار ایستاده اند ودلسوز کشور عزیز تر از جانشان هستند .چرا ؟به حفظ داشته های گرانقدر خود توجه ندارند چرا؟در این بخش بی توجه هستند وضعیف عمل میکنند. به نظر میرسد روی این موضوع هنوز کار جدی نشده امیدوارم به آن اهمیت بدهند ودیگر ما شاهد صحنه های مشمئز کننده در این مورد نباشیم وتوای ایرانی نیکونهاد خودت هم یکی از ماموران محیط زیستی. زندگی شیرین در محیط زیست سالم است .همکاری کن                                                       

                        اثر صدیقه اژ ه ای           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/12/17 ] [ 11:13 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دلت رابه کسی جز عقل وخرد خودت مسپار    احساس عواطفت را مدیریت کن   زیرا در مملکت وجودت نیروهای عظیمی نهفته است ودر توقدرت توانایی والایی وجود دارد.وجود تو چراغدان عقل تواست

 ودلت منبع نورانی وگوهربی مانند.مبادا که دزد نفس به آن دست پیدا کند وتونادانسته آن را برسربازار توهمات پوشالی به معرض فروش بگذاری.نمیدانم چرا ؟قدر این گوهررا نمی شناسی وزود از خودت جدا میکنی به هرکس دل میبندی وهر چیزی دلت را میبرد

ودلت چه زود می پرد واز توجدا میشود. آنوقت تواز خودت خالی میشوی احساس پوچی میکنی از آدمها بیزار می شوی وحس بدبینی پیدا می کنی چرا؟من نمیگویم عاشق نباش دل نبند محبت نکن

تومیتوانی عاشق باشی بمیری اما ؟برای چه کسی آیا لیاقت وارزش دل تو را دارد. تو را می فهمد برایش اهمیت داری چرا ؟هرروز درپله های دادگاههادلها زیر پا. له میشوند وناله جگر خراش سر میدهند وتوهمه چیزت را مفت از دست داده ای جوانیت را عمرت را و..

ومن شاهد اشکهای توام

 وتوازهمه چیز بیزار شده ای ودلی برایت نمانده چراغ عقل تو را دود سیاه احساس سوخته ات تیره مکدر کرده است دلت لابلای کوچه های گ ل آلودزندگی گم شده است.اشک امانت نمیدهد .ومن می پرسم از نخستین لحظه آشناییت وتومیگویی نفهمیدم کور شده بودم عقلم از کار افتاده بود فریب ظاهر را خوردم وهزار اما واگر

                                اثر صدیقه اژ ه ای        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/12/15 ] [ 11:9 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تا وقتی توجهی به نقاط ضعف خودت نداری .هیچوقت نمیتوانی موفق شوی. تا یادم نرفته بگویم اکثر ما از روشدن نقاط ضعفمان فرارمیکنیم. واگر دوستی هم بما گوشزد کند ناراحت میشویم.

 وبا او قهر میکنیم. یا روی خوشی باو نشان نمیدهیم. این عیب بزرگی است .که ماداریم دوست داریم مورد تعریف وتمجید دیگران قراربگیریم مثل اینکه یک چیزی کم داریم .آنهم توچشم بودن ودیده شدن است

چرا؟وقتی کسی در مقابل دیگران تعریف وتمجید مارا گفت تا حد اغراق ودروغ صدایمان در نمی آید.  ومعترض نمیشویم اینها که می شنویددر باره ما صدق نمیکند.

ما باید جرات رد کردن داشته باشیم .دلیل سکوت ما چیست؟خیلی ها بخصوص اگر پست ومقامی در کار باشد اطرافمان را میگیرندبازبان چرب ونرم چاخان اغراق مارا اغناء میکنند. البته آنها .... دارند

با این شیوه بدنبال مطامع خود هستندآنها بازبان بازی خود در حقیقت ما را به سخره میگیرند وکاملا مارا به غلط می اندازند.

 تا جایی که خودمان فراموش میکنیم که کی هستیم. چه اشتباهاتی داریم .

میگی نه برو این را تحقیق کن. اگر به صاحب منصبی انتقاد کردی وعیبش را گفتی دور وبری ها زود تورا مارک دار میکنند یک چیزی بتومی چسبانند

 تا پای از میدان بدر کردن تو می ایستند این عیب بزرگ درهمه ما کم وبیش رخنه دارد. بخصوص اگر خانمی از آقایی انتقاد کند آن آقا بسیار ناراحت میشود زود شکسته میشود غرورش ترک برمیدارد

 و...من این مطلب را گوشزد کردم تا آرام آرام سعی کنیم عیوب خودمان را بشناسیم وبرطرف کنیم روی همین سخن است که بسیاری از آقایان نمیخواهند تغییرکنند فکرمیکنند تحقیر میشوند

 من دومدیر ومسول را مثل می آورم ارباب رجوع به مدیر مرد مراجعه میکند درکار خودش اصرار دارد مدیر آقا با یک اخم تخم تندی با اوبرخورد میکند. مثل این که این میز برای اوتا ابد تضمین شده با نگاهی حقیرانه به اونگاه میکند.

 در حالی که مدیر زن با آرامش وصبوری اورا توجیح میکند نکته دراین متن نمیخواهم جنسیت ی به مسئله نگاه داشته باشم .اما حقیقتا کدامیک از مدیران ما کوشیده اند نقاط ضعف کارشان راپیدا کنند وآنرا به قوت تبدیل نمایند گاهی همه به یک مدیر گوشزد میکنند ولی اوبدون نگاه واقع گرا کار خودش را میکند

                       اثر صدیقه اژ ه ای          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 90/12/14 ] [ 10:17 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام من به ایرانی. بیدار      به ایرانی که هست بیناو هشیار

به مردان زنان ونوجوانان       که از دشمن  زدل گردیده  بیزا ر

بانسانهای آزادیکه باجان       برای سربلندی.......... کرده ایثار

           اثر صدیقه اژه ای

                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 90/12/14 ] [ 9:26 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مردم همیشه پای انقلابشون ایستاده اند وباچشم باز ا زاون مراقبت میکنند.مردم ایران هشیارندآنهااین هشیاری وبیداری را از حضرت امام ورهنمودهای مقام معظم رهبری  پیدا کردند وخط شکن نظامهای استبدادی گشتند.مردم ایران صدای بیداری هستند که قلب سنگها را میشکافد واز جاتکان میدهد .ملت همیشه زنده تاریخ اند زیر بار زور نمیروند حق طلب هستند از ظلم ستم بیزارتد.باهم هستند روح ملی آنان هشیارانه عمل میکند به هنگام مقابله با تهدید ها مثل تکه های فولاد بهم جوش میخورند وتک حوادث را میشکنندملت  ایران یک دغدغه بزرگ دارند وآنهم پاسداری از خون شهدا ء وآ رمانهای حضرت روح الله است.ملت موحد ایران عاشق امان معصوم وسیره عملی آنان هستندآنان همه چیز را برای برقراری واسقرار حکومت اسلامی میخواهند در حکومت الهی واسلامی میتوانند به کمال انسانی دست پیدا کنندقلب همه آنها یک چیز را میطلبد اگر چه شکل ظاهرشان متفاوت به نظر برسد این مردم راهشان رایافته اند منتها باید با تمام جان به سوی آن حرکت کنند این مردم به همه عالم درس شجاعت ایستادگی مقاومت دادند نکته ای که باید به آن توجه شود ورود ارزشهای ایران اسلامی با الگوی راستین در ادبیات ملتهای دیگر است .یک جوان غربی حسین فهمیده را نمی فهمد کودکان دنیا باید اورا بشناسد .اما روی سخنم با بیگانه پرستان وطن فروش است که از بدبختی خودشان را به لجن کشیده اند دروغشان باعث خفتشان شده است آنها که هویت خود را بباد داده اند وآب دست بیگانه را مینوشند ومن از قول قرآن کریم میگویم ای کشته باد انسان دروغگو شما نیمی ازوجودتان را نابود کرده اید چیزی ندارید مکرتان آشکار است حنایتان رنگی ندارد خدارا شکر که ازعجایب خلقت حیوانات آدم نما را هم مشاهد کردیم خناس زمان را که با آیه های همت مردم ایران به سوراخ عزلت می گریزدو...

مرحبا برمردم بیدار دل                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                   


[ شنبه 90/12/13 ] [ 11:46 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برای اینکه ایران الگو شود هر ایرانی باید جایی از ذهنش را وهمه تلاش وکوشش را برای ایرانیت واسلامیت این سر زمین بکار بگیرد از خود گذشتگی نشان بدهد عشق بورزد همانگونه که شهداء دفاع مقدس .جان عزیز خود را در راه اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی دادند در راه استقلال وآزادی از پای ننشستنداما سخنی با کاندیدای محترم خسته نباشید وقتی شما رای آوردید تکلیف سنگینی به شما محول گردیده که باحرف وشعار مرتفع نمیگردد تنها عمل است وخدمت صادقانه این چهار سال هم زود به پایان میرسد کاری بکنید کارستان تدوین قوانین وبرطرف نمودن پیچیده گیهای ونارسایی قوانین موجود به خصوص در زمینه انتخاب مدیران ارشدومسولین ادارات ونظارت برقوه مجریه  قوانین جامع برای رفاه همه اقشار رفع تبعیض وحفظ حقوق تک تک ایرانیان از هر قوم ونژاد حمایت وحفظ وحراست جدی از دانشمندان ایرانی توجه بیشتر به نخبگان وتهیه نمودن امکانات تحقیق ودانش برای جوانان این مرزوبوم فراهم نمودن شرایط برای بازگشت دانشمندان ایرانی به ایران واهمیت به آن جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور در جهت ایجاد اشتغال وتوسعه در بخشهای مختلف توسعه وجذب توریست وحفاظت امنیت امکانات بیشتر باتبلیغات برون مرزی توجه به فرهنگ واخلاق اسلامی در کل سیستم حکومتی و......هرکس در هر پست مقام جایگاهی است باید به سمت وسوی وحدت وهمت وخدمت صادقانه قدم بردارد به هدف بیندیشد پوسته خود بینی وزیاده طلبی شخصی وگروهی خطی را بشکند خالص شود هرکس هر کار در هرکجا از دستش برمی آید انجام بدهدکوته بینی را کنار بگذارد خردرا فرا روی خود قراربدهدشهامت نه گفتن به وسوسه ها را داشته باشدبه خواسته جوانان اهمیت بدهد وپیران را مورد تکریم واحترام قراربدهد زبان از یاوه گفتن باز دارد وشکم از حرام خوردن گوش از لهو لعب باز دارد وچشم از ناموس ومال مردم به بندد کار کند خسته نگردد شاد باشد در غم ببندد مهر بورزد واز عناد دشمنی وانتقام پرهیز کندسوء ظن وگمان دور کندفخر فروشی مباهات را ترک کند و...

                    اثر صدیقه اژ ه ای           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/12/10 ] [ 11:23 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام بروی گل پدران ومادران جوان نکته مهمی که به نظر میرسد کمتر به آن توجه شده ومیشود این که به کودکان خردسال فرصت بدهید تا خودشان با آزمون وخطا یاد بگیرند که چه باید بکنند زود همه چیز را در اختیار آنان قرار ندهید از گریه وسرو صدای آنان ناراحت نشوید هیچ اتفاقی نمیافتد برای او مشاور باشید عجله نکنید شما تنها باید صبر داشته باشید بگذارید با آرامی کودکتان حرکت کند ومتوجه بشود دلسوزی بی جا نکنید به او درس شهامت وتصمیم گیری بدهید .در مهد.کودکان ششماه به بالا را نگهداری میکردند اینها برخی چهار دست وپا راه میرفتند تعدادی هم از روی سینه بحالت شنا خود را میکشیدندمربی برای آنان موانعی قرار میداد تا ببیند چه عکس العملی از خودنشان میدهند برخی از آنها میرفتند زیر میز وراه برگشت را نمیدانستند گریه شیون براه می انداختند مربی حوصله میکرد تنها کمی شانه ی آنهارا به طرف برگشت قرار میداد اینها تلاش میکردند وآهسته آهسته دور میزدند وسرشان را هنگام خروج پایین میگرفتند تااز زیر میز پایه کوتاه خارج شوند چند بار تکرار باعث شد .که آنها راه خود را پیدا کنند .همچنین موانعی با بالشهای بادی واسباب بازی در مقابل آنها قرار میداد آنان موانع را یکی یکی بادست کنار میزدند تا بتوانند عبور کنند وبه اسباب بازی جذابی که بافاصله بیشتری از آنان بود برسنداما این مطالب را یاد آور شدم تا بگویم به بچه ها اهمیت بدهید آنها را دست کم نگیرید به رفتارشان توجه کنیدبچه شما درست است از وجود شماست اما دنیایش باشما متفاوت است خواسته هاش و نیازش بسیاری از شما میخواهید آرزوی های از دست رفته اتان را در فرزندتان بدست بیاوریدشما باید مثل یک باغبان یا کشاورز بذر بپاشید بذری که در زمین ذهن کودکتان جوانه بزند وسبز شود وببار بنشیند باغبان مراقب وناظر است فرمانده نیست حاکم نیست باغبان مهربان است نگران است شاخ وبرگل درخت میوه خود را نمیشکند علفها وپیچک های هرز را حرس میکندریشه کن میکند اما متاسفانه والدین از روی نا آگاهی همه استعداد وتوان گل زندگی خودرا با خود خواهی نابود میکنند اجازه نمیدهند فرزندشان فکر کند تجربه کند نکته مهم این که فکر کردن برای حل مسایل را از همان دوران چند ماهگی به فرزندتان بیاموزید آنچه باید بدانید روش رفتار صحیح با کودک است که اگر دقت کنید وحوصله بخرج دهید خودتان میتوانیداین را تجربه کنید لطفا کودکانتان را مجبور نکنید تا کاری را که شما میخواهید انجام بدهندهمیشه بیاد داشته باشید که فاصله سن شما با آنها بیست. سی سال است.والدینی که در زیر سلطه پدر ومادری سختگیر وعصبی بزرگ شدهاند بیاد داشته باشند که رفتار پدر ومادرشان درست نبوده وبه قول خودشان آنها را عقده ای بار آورده استمن برتعدادی از این والدین جوانی که تحصیلات دانشگاهی هم دارند متاسف هستم میگویند به خصوص پدران ما از پدرمان کتک خوردیم ویاد گرفته ایم کتک بزنیم بچه باید بترسد تاادب بشوداینان از پدر بودن خشونت وآب و نان دادن را فهمیده اند در تحقیقی که انجام دادیم فاصله بین پدران پسران بیشتر ازهمه بود چرا؟

                                                 اثر صدیقه اژ ه ای         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/12/10 ] [ 10:46 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر گز تومگو که قطره دریا .دریاست   عالم همه قطره است وزهرا دریاست     اثر صدیقه اژ ه ای    شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/12/9 ] [ 10:17 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همه ما وقتی به مدرسه میرویم درس تاریخ را میخوانیم باید امتحان بدهیم ونمره بیاوریم بعد .به نظر میرسدصرف خواندن کافی نیست تک تک ما باید آن را طوری بیاموزیم که بدانیم ومطلب مهم وآموزنده آن را همیشه به ذهنمان بسپاریم تاریخ انعکاس رفتار وکردار اقوام وملل وحکومت هاست اسکندر ها فاتح خونریز وهیتلرها وقذافیها شاهان مستبد وامپرا طوران خود خواه وابر قدرتها می آیند ومیروند هیچ کدام دوام وقوام ابدی ندارند غافل از این که از خود چه باقی گذاشته اند چه آثاری ارزشمندی وچه اخلاق روش صحیحی با سرمایه های مادی ومعنوی جوامع خودچه کردندچقدر حیف ومیل نمودند وقتی سر گذشت دانشمندان وبنیانگذاران عرصه اخلاق وانسانیت را مطالعه میکنی برخود میبالی وقتی تاریخ حکومتها را مطالعه میکنی اندوهگین میشوی ومن با خودمیگویم چهره های کریح وجبار را باید به جوانان بازشتی عملشان نشان داد وخوبیها وجوانمردیها وحماسه سازان شجاع رانیز به آنان نشان داد وانعکاس عملکرده تاریخی را مورد توجه قرار دادباید برگردیم بدوران فرهنگ وتمدن اسلامی در گذشته آن زمان که قاره اروپا در تاریکی علمی به سر میبرد واسلام فراگیر باتمدن شکوه خود میدرخشید..چه شد که اروپا بیدارشد ومسلمانان عقبگرد کردندواجازه دادند تا علم دانش اکتشاف صنعت تحقیق از چنگشان خارج گردد ودر تاریخ. آنان فرهنگ غالب گردند وایرانی که خود هویت ملی باشکوه داشت وبا آمدن اسلام به اوج شکوفایی زسید به حضیض ذلت دچار گردید واگر نبود دانش خردابن سیناها وغیرت فردوسی عظمت مولانا و رازی ها وابوریحان.وغیره این مغزهای پرمایه که از دست رفته بودیم .واین عصر اگر نبود امام ر وخیل جانبازان شهیدان آزادگان مطهری بهشتی ها طباطبا یی ها دانشمندان شهید شهیر ما که امروز این قدر دنیای غرب به ذلت خود اقرار نمیکرد هرروز دارد ورق تازه ی برتاریخ جهان وایران افزوده میگردد وشما تاریخ سازید دشمن در کمین است نمیتواند رشد وپیشرفت تعالی ملت بزرگ ایران به بینددشمن بیدار است مبادا با این همه مبارزه وسختی که کشیده ایم خوابمان ببرد  فراموش نکنیم که تا رسیدن به هدف نهایی فاصله بسیار است از این کههستیم راضی نباشیم باید دایم در تلاش کوشش باشیم کار کوچکی نیست میخواهید برگ زرینی برتاریخ عصر خود بیفزایید زحمت میخواهددر پایان

از وضعیت موجود راضی نیستم اما اولین نفری خواهم بود که به کاندیدای مورد نظر خود رای خواهم داد امید آنکه قوه مجریه به خواسته های مردم بیشتر توجه کند

                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/12/9 ] [ 9:57 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

صدایم کن صدایت دلنشین است     غزلهایت چه داغ وآتشین است                         شیدای اصفهانی

مرا بیخود کند از خویش هردم          نوای نغمه ات جان آفرین است                            

کمتر ای دنیا ستم کن اهل دنیا نیستم          من از اینجا میروم چون اهل اینجانیستم        فریبا امجد

اسم من حواستاز وقتی که اینجا آمدم              آدمم یک زن که اصلا من معما نیستم

در وصف رخت هر آنچه گویند بجاست               در معنی دل آنچه  بجویند    وفاست              رهنما

دیشب ستاره بامن گفتگو داشت                   تابان وباطهارت گویی که او وضوداشت           فرودستان

بیا که دفع غم خویش باشراب کنیم                    بنای خانه ی اندوه را خراب کنیم              ماهر اصفهانی

دعای ندبه چه زیباست صبح آدینه                    صفای خاطر دلهاست صبح آدینه                 قیصر

باز حرف بی پرده واژ های بغض آلود        آسمان چه بی رنگ وچهره ها غبار اندود                خ احمدی

خوشاصفای دل وعشقهای پاک قدیمی وصاحبان خوش اقبال وآشنا وصمیمی                     سرور اصفهانی

                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 90/12/9 ] [ 8:58 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 145
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772861