سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

زیر این لباس زیبا چه اژ ده هایی پنهان است یا چه گرگ درنده ای یا چه اختاپوسی هفت سر 

آدمها را از لباس ظاهرشان نمیشود شناخت یااز شکل به ظاهر موجهشان .همه انسانها یک لباس اولیه دارند بنام پوست شکل وهیکل منظور من زیر این لباس بود 

راستی تاکنون تصور کرده اید که اگراین پوست رابکنند یا ازآن بیرون بیاییم

چه هیبت ترسناکی پیدا می کنیم .دیگر هیچکس نمی تواند تحملمان کند .

کدام عاشق است که معشوقی چنین را دوست بدارد .

لباس دوم همی دست دوخت های بشری است که انتخاب می کنیم

باآن دراجتماع حاضر می شویم .مورد توجه قرار می گیریم 

اما لباس سومی هم هست .که مکمل این ها است

اگر کسی بتن نداشته باشد آنوقت از گرگ هم درنده ترمیشود 

هر زمان گرگهایی آدم نما ی مخصوص بخود دارد

گرگ عصر ما استکبار جهانی است .هرچند آن دولباس را بتن داشته باشد فاقد لباسی است که مکمل آدمیت است .

اگر باور نداری تحقیق کن باور کن ویرانی دنیا ودرنده خویی ها از استکبار سر چشمه می گیرد

                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ چهارشنبه 94/2/30 ] [ 10:46 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مبادا که خوبان غریب بمانند. وقتی تاریخ را مطالعه می کنی .وقتی سرگذشت بزرگان مشاهیر را بررسی می کنی از همه شفاف ترزندگی امامان معصوم ع وانبیایی الهی را 

می بینی همه اتفاقات ورنجهایی که برآنان وارد شده است به خاطر غربت .به خاطر کم همتی به خاطر کم بصیرتی مردم زمان بوده است .

در عصر حاضر خردمندان وحق باوران باید همت خود را مضاعف وحدت کلمه استحکام وپشتیبانی خود در راه روشن تداوم بخشند .توجه به عصر وزمان خود داشته باشند عصری که زور وستم با همه توان در عرصه حضور دارد  وهر روز فاجعه وجنایت عجیبی می آفریند .

بیداری دینداری مسولیت پذیری کار نیکان است مبادا که مکر های معاویه زمان کاربردی شود 

خوبان نیکان بیدار عصر مبارزه حق وباطل است مگذارید باطل مسلط شود .که امام حسین ع را به مسلخ شهادت ببرند نگذارید علی را دست بسته به مسجد ببرند نگذارید اسارت زینب دوباره تکرار شود .امروز معاویه ها مسلح ترند .همه بدان عالم با هم متحدشده اند شما خوبان عالم کجایید/ بیایید صور بیداری را بدمید. امروز مهمترین وظیفه انسانی شناختن حق از باطل است .دامهای فریب بسیارند هزارا هزار راه در پیش روی تک تک ماست بدون شناخت وبصیرت امکان گمراه شدن بسیار است 

نگذارید نیکیها وخوبیها وخردمندان بصیر غریب بمانند 

که دشمن در کمین است بیدار باشید بیدار باشید

                                                  مدیر وباگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/2/29 ] [ 6:28 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چهل ساله ها کشته ای هستید.که هنگام درویش نزدیک است 

پنجاه ساله هاچه پیش فرستاده اید وچه پس نهاد ه اید 

شصت ساله ها بسوی حساب روید که دیگر عذری نیست.

هفتاد ساله ها خود را از مردگان شمارید 

                                        میزان الحکمه  ج 8 ص 4047[ دوشنبه 94/2/28 ] [ 2:51 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

پول رادوست دارم برای رفع احتیاجات برای رفتن به سفرهایی زیارتی سیاحتی برای تغییر دادن لوازم اسقاطی خانه ومحل کاربرای کمک کردن به نیازمندان برای خریدکتاب .جهیزیه دختران دم بخت .خرید وسایل کارنیازمندان تهیه غذای نذری برای کمک به آموزش خود .فرزندان ونیازمندان برای سرمایه گذاری آخرتی برای آزاد کردن بیگناهی از زندان برای کمک به آوارگان جنگ زده کمک به خیریه هاپول را دوست دارم نه تاحدی که جان .آبرویم رابرای بدست آوردنش باآن معامله کنم نه تاآن حد که برای بدست آوردنش آدم بکشم قاچاق مواد مخدر وانسان بکنم.

پول را دوست دارم نه درحد فروختن غیرت وعزت ملی. حقیقت پول را دوست دارم تامکانی .غذایی .لباسی .آسایشی وارامشی داشته باشم

درحدآبرو .نه اینکه جسم جان رابرای بدست آوردنش بیالایم

ایمانم را برای بدست آوردن آن به فروش بگذارم 

این نظر من است هرکسی پول رابرای یک چیزی دوست دارد

بسیاری پول را می پرستند .مطلب آخراینکه خیلی چیزهاازپول ارزششان بیشتر است .جان آدم. کرامت. آدمیت آدم .و...

                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 94/2/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

چشم ها دروغ نمی گویند .

چشم دستگاه عکسبرداری وفیلم برداری تعبیه شده دربدن انسان است .چشم سرباز ونگهبان بدن است .چشم منتقل کننده اطلاعات وآگاهی به انسان است .چشم ها هم زبان دارند وهم دل 

زبان چشم را باید فهمید .یکوقت ازروی عقل حرف می زند یک وقت ازروی غریزه 

چشم هم به مراقبت فیزیکی هم ازبعد معنوی نیازمند است .کنترل چشم از مناظر ناراحت کننده مکانهای آفت زا . چشم عضوی مهم دربدن انسان است .

انسان هر چقدر دروغگو باشد. چشمش نمی تواند دروغ بگوید .

چشم هم به غذا نیاز دارد. اگر به آن غذای فاسد بدهی بیماری وناکارآمدی بسراغت می آید.

اولین عضوی که نافرمانی خداراکرد. چشم بود آدم میوه بهشتی ممنوعه را دیددلش خواست  

چشم داری محافظ است در نور شدید بارش تند سوز وسرما  نگاه به مناظر زشت راحت

می توانی پلک چشمت را ببندی تاآسیب نبینی .

خوب دیدن وبد دیدن بستگی به مدیریت ادراکی صاحب چشم دارد .

گاهی میل باطنی به نیکی دارد گاهی هوا وهوس نفس اماره 

 

گفت .بامن خوب باش گفتم به چشم     در دلم محبوب باش گفتم به .چشم 

چشم جایگاه ارزشمندی در فرهنگ ما دارد .

شاعران در وصف آن خوش گفته اند    

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 94/2/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دونوع ترس وجوددارد.-- ترس بد --ترس خوب -

اما. ترس ازچه کسی وبرای چه چیزی بسیاری از اوقات ترس یک توهم است.توهمی ذهنی که تحت شرایط خاص ایجاد می گردد.ترس مهمترین عامل بازدارنده از پیشامد ها ست ترس در وجود همه انسانها وجود دارد وترس از دست دادن شغل یا آبرو ترس از هم گسختگی نظام خانواده ترس از تسلط بیگانگان برنظام سیاسی ترس از رسواشدن وهزاران اگر ها واما ها ودر مذهب ما ترس از استکبار وقدرتهای زیاده خواه مذمت شده وخوب نیست .منفور است اگر براین ترس غلبه پیدا نکنند باید تن بزیر بار ستم وبردگی بدهند این ترس عامل نابود شدن آرمانها وارزشهای والای یک ملت است روحیه استقامت وپایداری باید در مردم ایجاد گردد ووحدت کلمه وهمت بلند ونترسیدن از مرگ بهترین راه غلبه براین ترس واهی است

اما ترس خوب این که اگر با هیجان وبی موالاتی پشت ماشین سواری باسرعت بالا رانندگی کند بی توجه به هشدارهاوعلامت های راهنمایی امکان سقوط را برای خود فراهم کرده چنین فردی مورد سرزنش قرار میگیرد وگاهی جان خود رااز دست میدهد. در حالی که ترس از تصادف مانع از مرگ ناگهانی او می شد 

                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/2/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

پیشنهاد می کنم شیکه های مجازیفامیلی را ره اندازی کنید تا از این طریق پیوندهای فامیلی حفظ شود هم خلاء های ذهنی عاطفی پر وروابط زیبای فامیلی تداوم بیابد غربت وتنهایی از خانه ها رخت بربندد اتفاق زیبایی است مبارک است 

امکان رفت وآمد هم به وقت نیاز منداست هم بدنبال خود هزینه برداراست اما شبکه های مجازی هم دسترسی سریعتر است هم امکان بیشتر دسترسی را آسانتر می کند در بین مردم ما هستند

خواهر وبرادر عمو.خاله .فرزندانشان که دارند با هم بیگانه  میشوند

وهمدیگر را نمی شناسند.بهانه راه دور . وبهانه وقت نداشتن دارند. برای اطلاع ازمدتها پیش ما در فامیل این شبکه راراه اندازی کرده ایم درسراسرجهان فامیل هاباهم ارتباط دارند خدارا شکر البته ناگفته نماند میانه ماباوایبر خوب نیست .باتلگرام این کار راانجام میدهیم ازآنجا که بنده ذاتا واخلاق هر چه چیز خوبی را که دارم دوست دارم همه مردم وهموطنانم داشته باشند این مطلب را گذاشتم تاشاید صله ارحام مجازی هم کمک بروحیه امان بکند وبخشی از دستورات اسلام عزیز را اجرا کرده وبه آن اهمیت داده باشیم

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 94/2/18 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مسافر کوله بارسفر را برداشت بردوش گرفت .دم رفتنش همه ناراحت ونگران بودند وتودلشون آرزو می کردند مسافر ازرفتن منصرف بشه وبانگاه هاشون به اومی گفتند نرو پیش مابمان واما مثل این که رفتن مسافر دست خودش نبود. براش دعوتنامه فرستاده بودند.تاریخ روزش را ولحظه رسیدن قطاررا براش ثبت کرده بودند .راستش خودمسافر هم دلش پیش کسانی بود .که یک عمرباهاشون زندگی کرده وطعم حیات راتجربه کرده بود.صدای بوق قطارازدورشنیده

می شد مسافر چند قدمی ازبدرقه کنندگان دور ودوباره نزدیک می شد هرچه صدا نزدیکتر

می شد مسافر به بدرقه کنندگان خودش رانزدیکتر میکرد بااونها دست وروبوسی می کرد

بدرقه کنندگان ازفکررفتن اوبغض توگلوشون جمع شده بود. وجلوی اشکشون را می گرفتند قطار آژیری کشید وایستاد. مسافر کوله باررودوشش گرفت وآخرین لحظه بابدرقه کنندگان خدا حافظی کرد.

نزدیکترین بدرقه کنندگان دامن مسافر راگرفت التماس کرد. نرو همه به گریه افتادند. مسافر قدم در پلکان قطار گذاشت .کسی ازدرون قطارگفت .زود باش بیابالا مسافر برای همه دست تکان داد امادلش گیر بودصدا گفت. مسافران زیادی.منتظر گوش مسافر مثل این که نشنید اشک از گوشه چشمانش جاری شد .صداگفت. پیش رویت رانگاه کن مسافر نگاه کردآآآآآآچه مناظر زیبایی اینجا کجاست درهمین بین درقطار بسته شد مسافر روی صندلی نشست وبه خواب ابدی فرو رفت وبدرقه کنندگان بادلی پر اندوه برای مسافر دعا میکردند وصلوات می فرستادند در بین اونها کودکی بود گفت . مامان  مادرجون کی برمیگردد. مامان گفت . عزیزم مادر جون برنمیگرده اشک توی چشمان کودک حلقه زد.چرا؟ مامان گفت اون رفته پیش خدا  کودک زد زیر گریه مامان ماکی میریم پیش خدا مامان سعی کرد. آرومش کنه بدرقه کنندگان دورش جمع شدند هرکس میخواست برای آروم شدن اون کاری انجام بده یکی از اونها گفت .عزیزم خدا اینجا هم هست . کودک بالا .پایین میرفت ومی گفت.من مادرجون را را میخوام 

مادر جون را میخوام

 امیدوارم ازین دلنوشته که از خودم هست خوشتون بیاد

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ جمعه 94/2/18 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

 شایدخوشتون نیاد.اماتوجه کنید. ضرر نمی کنید .بسیاری از سایت ها ووبلاگ ها مطالب دیگر را مطرح می کنند هر کدام مطابق باور وسلیقه خودشون یاگروهشون .

گفتنی ها بسیار هستند گفتنی ها یک شکل ظاهر دارند که بیشتر مردم به آن توجه می کنند وقت براش می گذارند وویک شکل باطن وهردو خوب هستند اما توجه به یکی از اینها ما را از شکل دیگر که اتفاقا واقعیت وحقیقت است غافل کرده است وخیلی ها حوصله توجه به عمق وباطن حقیقت خود راندارند میخواهند خوش باشند با هر قیمتی. واز فهم باطن خود واین عالم گریزانند.میخواهند دنیارا داشته باشندآنرا باهمه ظرفیتهایش درآغوش بگیرند.کامجویی از دنیا هدف نهایی آنهاست واینان وقتی بر وافعیت ها چشم باز می کنند می بینند خواسته های دنیاییشان مثل یک ماهی بزرگ وزیبا لغزنده  است که تاآنرا می گیرند از دستشان می لغزد وگاهی جند فلس یا یک باله کوچک در دستشان نمانده وجز آه وحسرت برایشان چیزی به همرا ه ندارد همه ما روزانه بااتفاقات ومرگ عزیزان نزدیکان انواع مشکلات. بیماریها روبروهستیم

می لغزد وبدریای دنیا می پیوندد 

یک مطلب جالب که همه ما باید به آن توجه کنیم در فامیل متوجه می شویم که رفتگان ما تعدادشان از زنده ها بیشتر است آنها هم سعی کردن ماهی بزرگ را برای خودشان بگیرندامانتوانستند برای تنبه بروح خودتان به خودتان کمک کنید برای یک بار هم که شده درمحل دفن فامیلمیت بروید به عمق قبر نگاه کنید به پارچه سفید که اورا بستهاند نگاه کنید همین کافی است . 

امیدوارم نترسید به واقعیت وحقیقتی که وجود دارد وغیر قابل انکار است بیشتر توجه کنیم 

میگویند اسکندر مقدونی با آنهمه جهانگشایی وصیت کرد بعد از مردن دستهای اورا از تابوت بیرون بگذارند تاجهانیان بگویند. اسکند ازاین عالم هیچ چیز باخود نبرد بادست خالی ازاین عالم رفت.وهزاران حکیم عالم دانا در سرتاسر عالم آمدند تا ما به این قسمت از زندگی واقعی اشنا کنند .

                      ارواح گذشتگان من وخودتان صلوات بفرستید 

                                                       مدیروبلاگ شیدای اصفهانی [ جمعه 94/2/18 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ازدواج طلایی آن نیست .که از نظرخریدطلا برای عروس. قباله و هزینه مراسم در جه یک درعالیترین هتل برگزار گردد .

نکته قابل تذکر -این که هرگاه سخن ازازدواج به میان می آید خانواده دختر پسرفکر وذهنشان به برگزاری وخریدمعطوف می گردد

تا جایی که خوددختر پسر هم تحت تاثیر قرار می گیرند

ناگفته نماند همه به یک روی سکه نگاه می کنندوروی دیگر سکه بسیار مهم واصل قضیه است که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود .

آنهم شناخت ودرک متقابل زوجین از یکدیگر

تحمل .تعامل و حس مسولیت پذیری وتعهد اخلاقی نسبت به یکدیگر

درک متقابل احساس .عواطف احترام  واعتماد  به یکدیگرو... نکات اصلی هستند که به قوام ودوام یک زندگی پایدار کمک می کند 

در حالی کمترین نقش در تداوم زندگی را نحوه برگزاری مراسم ایفا میکند ومردم متاسفانه هنوز به این باور نرسیده اند که اصل رارها نکنند وبه فرعیات جنبی بپردازند 

                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 94/2/16 ] [ 6:31 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 102
بازدید دیروز: 231
کل بازدیدها: 843308