سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

همسران جوان درگذشته به خاطردخالت مادر شوهر خواهر شوهر مادر زن با هم دعوا ومرافعه داشتند کتک کاری میکردند امروز به خاطر اس اماس های مشکوک در صد این دعواها خیلی بیشتر از قبل شده شیرینی زندگی را از کانون خانواده به یغما برده دزد در خانه وما بیخبریماحساس امنیت آرامش از زوجها گرفته شده بخصوص وقتی طرف مقابل طوری رفتار میکند که مشکوک به نظر میرسدحس اعتماد کمرنگ شده ودلهره نگرانی دارد پایه های کانون خانواده را چون موریانه میجود هرگاه چیزی وابزار نویی ببازار بیاید همین اتفاق میافتد .وهیچکس هم در بالابردن شناخت ونحوه استفاده از آن کاری نمیکند طلاقهای امروز طلاقهای عصر پیشرفت تکنولوزی است قربانیان معصوم فرزندان بی گناه فداییان دست پخت جدید نوگرایی شده اند وچقدر این انسان ساده دل ومفلوک است زندگی را بکام خود تلخ میکند تا چه شود.  سایه سیاه خود فراموشی وخودباختگی بر همه جاسایه افکنده است. مادر جوان دوفرزند نوجوان مردی سی و پنج ساله زحمت کش پس از هیجده سال زندگی شیرین مشترک دارند از هم جدا میشوند دختر نوجوانشان افسردگی گرفته وپسر دلش درخانه بند نمیشود به خاطر همین اس ام اسهای مشکوک ونادانی مردوزن وخام بودن واحساس مسولیت نداشتن. عروس داماد یکساله بهمین خاطر چهارماه است از هم جدا زندگی میکنند اعتمادشان نسبت بهم صلب شده است وهزاران هزاروچه سرها که شکستند زخمها که بردل وجان هم زدند هر ابزاری که برای رفاه تعبیه شد ادبیاتی را باخود آوردکه نحوه درست استفاده کردن از آن را مردم نمیدانستند واز آن به جای حسن  استفاده سوئ کردند وزندگی شیرین خود را قربانی ندانم کاری های خود کردند

   اثر صدیقه ازه ای                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/11/13 ] [ 3:19 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام روزگارتان سرشار از نشاط خرمی باد

حرف تازه من این که همه ی ما توی یک توپ بزرگ بزرگ در شرایط اقلیمی متفاوت زندگی میکنیم .همه ی ما هرچند در یک عصر قرار گرفته ایمهرکدام برای خود نظر وسلیقه عقیده وباور خاص خودمان را داریم .هرکس با نگاه خودش به محیطی که زندگی میکند مینگرد هرکس با توانخود وقدرت تفکر خود دنیای خود را میسازد این توپ بزرگ بزرگ کره زمین نام دارد درون این توپ دنیای عجیبی از خلقت آفرینش نهفته است که هر کدام برای خود دنیایی دارند وزندگی انسان از همه آنها پیچیده تر است بخصوص در زمینه رفتاری واخلاقی آدمها هر کدام آیین مرام دینی خودرا دارند  اما در حقیقت چه تعداداز آنها از نظر اخلاق ورفتار کامل تر هستند .بسیاری از مردم تنها جنبه ظاهری را گرفته وبسیاری هیچ تعریفی برای رفتار خود ندارند وتنها در ذهن بیمار خود زندانی وتوجهی به مسایل مهم انسانی ندارند عدهای خراف گرا وبسیار متعصب وبرخی دنبال خواسته های شخصی وآنی خود هستند .غرور خود خواهی شاخصه چنین مردمی است اما این توپ که در میدان مغناطیسی عالم درحال چرخش وحرکت است به نظر میرسد از عجایب خلقت آفرینش است در حالی که توپهای بزرگتر ودرخشانتری چون خورشید وجود داردهمه کرات مثل این که باهدفی خاص در حرکت هستند که این ادم دوپا بفهمد وببیند معرفت پیدا کند اما دریغ که گاهی این انسان با انحرافات اخلاقی وفکری یه کاری دست میزند وسرنوشت خود را با یک شوت از گردونه زیبای عالم خارج میکند به گمان این که توپرا به دروازه دشمن انداخته وخود فاتح پیروز است وگاهی برخلاف قانو ن عالم وگام بر میدارد همه چیز را میخواهد به نفع خود کند منفعت طلبی زیاده خواهی حق وناحق عمر خودرا بر سر آن میگذاردوچه کانون گرم حیات خود ودیگران را بهم میریزد تا به خواسته خود برسد در حالی که گردش این توپ بزرگ آنچنان سریع عمل میکند که اورا برزمین میزندونه تنها فاتح نگردیده بلکه هستی باخته فراموش شده به نا کجا آباد شوت میشود

                    اثر صدیقه اژ ه ای                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/11/13 ] [ 2:52 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مشاغل قدیمی مثل یخ فروشی چوب فروشی خارکنی دلاکی تون تابی پرده خونی معرکه گیری اتیغه خری چیت وچلوار فروشی کلوزه پاک کنی کیش بافی رنگ رزی قهوه خونه چی فال گیری رمالی بلال فروشی آش رشته فروشی لبو سیب زمینی فروشی مشاش خروسک فروشی فرفره فروشی نخ ریسی آب حوض کشی رختشویی با دست  ژاکت بافی دستی وبا ماشین گلدوزی با دست وماشین خدمتکاری در خانه پرستاری پینه دوزی کلوا بندی   زغال وخاکه زغال فروشی لحاف کرسی دوزی ملیله بافیترمه دوزی وسایل سواری قاطر اسب والاغ درشکه بار بری شتر واسب گاری چهار چرخ اتوس با هزینه ده شاهی یک قران وسایل بازی بچه ها ترتری هفت سنگ یک قل دو قل ملاکاغذی هوا کردن گرگی قایم موشک طناب کشی  بودساختار محلی کوچه سیبه وهشت دالون وسایل آشپز خونه سماخ بالون کماژ دون سه پایه وسایل جهیزیه یخدون صندوق پونز کوب مخده مجری طاق شال ترمه سرخاب سفیدآب تفریح سر کوچه جمع شدن گپ زدن غیبت دروغ فضولی را در محله اشاعه دادن بچه ها با هم باخاک گل کوچه غوطه ورشدن بد آموزی رفتاری زیر نظر گرفتن همسایه ها وچشم زخم وتخم مرغ سیاه کردن اسفند دود کردن وشبها تو سقا خونه محل شمع نذری روشن کردن بهترین برنامه روضه و سینمارفتن اون روزها از شام ناهار دادن تو روضه ها خبری نبود چای بود وشربت آب یخ تاتر محلی بچه ها دوچرخه سواری توب بازی چادر های گلدار سرخانمها بود دعواهای همسایه ها زن وشوهر مادر شوهر آجان کشی کلانتری رفتن انروزها حمام خزینه داشت عمومی بود شامپو نبود صابون پیچ بود صابون رختشور با چوبک مردم لباساشون را توی تشت کنار حوض میشستند منظورم روزگار چراغ نفتی  آن روزها بیماری پوستی سودا جرس سالک کچلی مد روز بودبهداشت زیر صفر مردم از چاه اب میکشیدند ومیخوردند یخچال نبود اکثر این آبها دارای انگل بودند هرسال بچه ها را داروی ضد انگل میدادند بسیاری از بیماریها درمان نداشت داروی گیاهی درمانهای خاله زنکی رواج داشت ابله کوبی توی مدارس ودرخانه از طرف بهداری انجام میشد بسیاری از مادران هنگام تولد نوزاد ادنیا میرفتندتب مالت حسبه سل فراوان بودآنروزها هرفامیلی یک بزرگتر داشت که همه به اون احترام میگذاشتند صبح هنگام مردها با دعا وصدقه خدا حافظی از خونه بیرون میرفتد امیدشان خدا بودچک سفته ربا نبود توی یک شهر گاهی یک صرافی بود وقتی مردم میرفتند مکه یکی دوماه طول میکشید حاجیان نان خشک ماست خوراکی باخو میبردند وقتی کسی از زیارت برمیگشت گوسفند پیش پاش میکشتند براش چاوشی میکردن واسفند عود آتیش میکردند مردم بهر ملا وآخوندی احترامیگذاشتند التماس دعا میگفتندهمسر هر مردی را مادرش اول باید ببیند وبپسندد تشریفات حنا بندان عقد کنان شیرینی خورا بندر تخت برد وآورد قباله طلا مهم بود عروس همیشه باید مطیع سربراه باشه حرف روحرف مادر شوهر نزنه تا پیش خوارسو عزیز باشه بیشتر عروس ودامادهای جوان درخانه پدر داماد زندگیشون را آغاز میکرند ویک اطاق داشتندپسر زایی عزت بود وولیمه داشت قناعت توکار مردم بود وتنوع طلبی مفهوم چندانی نداشت کاسبها مردم سر براهی بودند وحکیم باشی ها اهل ویزیت گران نبدندمعلمان قرآن هم پولی نمیگرفتد گاهی یک هدیهای براشون میبردندگرمافون بود که با چرخش سرسوزن ازش صدای ساز وآواز بلند میشد عده ای از مردم اهل این چیزها بودند عده ای نه .هرکسی در لباس خودش بود واز سرو وضعش شغلش مشخص بود خانواده روحانی تاجر وغیره هر سر وضع خوبی چندتا خدمتکار زن ومرد داشت کم وبیشی از مردم  رادیو داشتندموسیقی خبر اذان دعا را از اون می شنیدند خیلی ها رادیو نداشتند از صدای رادیو همسایه که بلند میکرد استفاده میکردنداون روزها قماربازی توکوچه پس کوچه رایج بود وشبها ی جمعه مردم پای رودخونه ودر وازه شیراز ویسکی میخوردن صبح که میشد شیشه های نوشابه مشروب کنارپیاده رو ریخته بود مشروب فروشی امری عادی بود فروش تریاک هم سهمیه ای بود سیگار توتون که وهزاران اگر دختری درخانه میماند از شانزده سال بیشتر داشت میگفتند ترش شده خواهان نادره طلاق منفور ترین چیز بود وننگ برای زن ومرد تا مرد کار وباری نداشت کسی بهش دختر نمیدادبیتر ازدواجها بین آشنا ها انجام میشددختر خاله پسرخاله عمو عمه ودایی راستش انروزها کسی افسردگی نمیگرفت وروانی نمیشد زندگی کر وکر خودش را میکرد شبها اگر عید ومناسبت بود فامیل وآشنا به شب نشینی میرفتند واگر نبود مردها در کنار زن فرزند خود بودند ومردم زود میخوابیدندشبهای زمستان زیر کرسی بعد از یک کار طاقت فرسا شکستن یخهای حوض وظرف شستن ولباس آب کشیدن برف روبی گذر از توی کوچه های گلی تا مچ پاشون توگلو لای کوچه فرومیرفت  وشب زیرکرسی می نشستند بخوردن آجیل اناز گردو آبگوشت داغ وترشی لیته بچه ها  هم باعروسکهای چوبی پنبه ای بازی میکردند پسرها هم خودشون با جعبه های رنگ وارنگ ماشین و گاری خونه غیره درست میکردند  ویکوقت بود که نفت چراغ تمام میشد روبه خاموشی میرفت که مرد خونه میدویدپیت نفت را می آورد تا نفتش کند روزگارعجیبی بود برای مردم امروز جالب ظرفهایی که باش غذا درست میکردن لباسهایی که میپوشیدندقصه هایی که میگفتند از دزد غول جن وپری دیگ بسر وغیره نیمه شب خروس دم طلایی قوقولی قو میکرد صدای کلاغهای سیاه آسمان شهر را پر میکرد وکبوترها دم آفتاب کنار حوض سنگی تو پاشوره حوض سر وصدا میکردند وکنجشکها هم توی باغچه باغ چه سرو صدایی براه می انداختند آنروزها آسمان صاف بود هوای تازه ریه ها را پرمیکرد مردم اخلاق آرامتری داشتند وحالا چقدر همه چیز عوض 

 البته در کشور ما تحولی اساسی بوجود آمده این تحول قسمتی جهانی است ولی حقیقت این که تحول فکری وبنیادی را امام راحل رحمت الله برامت اسلامی ایران بوجود آوردند.بیداری اسلامی ارمغانی گرانبها وکم نظیر است همه ما مدیون امام وشهدائ هستیم انشالله

قدر شناس باشیم  وهمه با تمام وجود تلاش کنیم تا الگویی شایسته برای ملتهای دیگر گردیم

                                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 90/11/12 ] [ 10:42 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

باید از آدم وحوا پرسید.شما که در بهشت همه چیز داشتید .وخداوند به شما گفته بود حرف شیطان ووسوسه های او را گوش نکنید چه شد که پای دلتان لرزید وکم طاقتی کردید وفریب دشمن رانده شده از درگاه قادر متعال را خوردید.دنبال چه چیزی میگشتید شما اشرف مخلوق خدا بودید

وشیطان مغرور نافرمان عصیانگر که دشمن قسم خورده شما بود  او برای افول هبوط خویش عزادار وناتوان مانده در کمین فریب شما چه آرام نداشت اوگمان میکرداگر عصیان خطا کردید تسکین خواهد یافت ودر مقابل حق تعالی خودنمایی خواهد کرد .در حالی که اوچیزی نبود همه چیز خدا بود واو مشیتش بر این قرار گرفت که آدم راخلق کند واورا خلیفه خود برزمین گرداند وشیطان بدبخت را که کبرنخوت در جانش ریشه داشت برجایگاهی که لیاقتش را داشت قرار داد وگفت ای آدم آدم باش بازیچه شیطان ونفس خویش مباش وآدم لختی درنگ کرد وبه سرنوشتی که همه ما شاهدیم دچار گردید ولی آدم زود فهمید وپشیمان شد تغاث خطای خویش را پس داد

تا قیام قیامت سختی ورنج ومشقت را بردوش خویش هموار نمود اما باتوبه وانابه بخدا پناه برد محبوب شد اولیاقت شایستگی خودارا نشان داد وخدا اورا پذیرفت در آغوش مهر ورحمت خود جای داد اماشیطان در عصیان خودماند. تا وقت معینی بدرک واصل گردد از مهلت داده شده  بازهم سوئ استفاده کرد بیکارننشست وفرزنر سست عنصر وجاهل ونادان آدم را بفریفت و برکید ودام عنکبوتی خود افکند تاا نتقام رانده شدن خود را بگیرد اما این فرزند آدم اگر عاقل آینده نگر هوشمند باشد میداند که شیطان خود موجودی پلید وضعیف است هیچ قدرتی ندار مرگ وزندگی هیچکس دست اونیست اوخود نتوانست بخودکمک کند چه برسد به فرزند آدم او دشمن بشر است وکدام بینا دلی که خود را به مهلکه افکند وبدشمن سپارد

شیطان ناتوان است اگر ما ایمان واراده قوی داشته باشیم اوتوبه نکرد چون در ظلمت فروغلتید .شیطان مظهر شراست واین آدم است که در خود شر را راه میدهد یاخیر را شیطان ضد همه ارزشهای انسانی است وانسانی که فریب اورا میخورد رنگ پلیدی او را میگیرد ومیشو دبچه شیطان نه بچه آدم

اثر صدیقه اژ ه ای                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/11/10 ] [ 1:28 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایرانی ها به سرو وضع لباس خود اهمیت میدهند واین اتفاق برمیگردد به دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران میگی نه فیلمهاوعکسهای آن دوران را بادقت نگاه کن .بخصوص نسل جوان که شاد وتمیز می پوشد اشتباه نشود سخن من روی پیراستگی است

نه قیافه های عجیب وغریب. نظافت وآراستگی دارد برای احاد جامعه ما ملکه میشود کمتر کسی با کفش لباس ناجور در کوچه خیابان ظاهر میشودواین به نگرش وتوجه مردم به این مطلب بستگی دارد . امری پسندیده است .در اصفهانی که ما زندگی میکنیم بانوان مرتب ومنظم محجبه بیشتر به چشم می آیند ودر کل دختران وزنان کمتر از آرایشهای زننده استفاده میکنند.بطور کلی تحرک ونشاط در چهره ها پدیدار است حتی در حواشی شهر ها وروستا ها مردم متحول شده اند از دوران گذر آرام آرام بسمت بینش برتر گام برمیدارند توجه به احسن وغیر آن درذهن اغلب مردم جا باز کرده است.وضع همه کم وبیش دارد به سوی بهبود میرود همه سعی دارند به یک زندگی مناسب دست پیدا کنند.این ظاهر امر است اما در مواردی هم ضعفهای اخلاقی ورفتاری وجود دارد فرهنگ شهروندی وقانون مداری وتعهد اخلاقی وپایبند بودن به حریم فردی واجتماعی احترام به قوانین راستگویی اهمیت به اخلاق برادری وبرابری وپایمال نکردن حقوق دیگران و...اینها هم بخوبی به چشم می آید

وموجب بدبینی وناراحتی در بین اقشار میگردد که امید است هر ایرانی همانگونه که لباس ظاهر خود را بخوبی آراسته به لباس باطن وسیره رفتاری خود توجه کند. هرچه برای خود میخواهد برای دیگران نیز آرزوکند خود خواهی وتنها خوری را کنار بگذارد

اثر صدیقه اژ ه ای                                            

                                                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 90/11/10 ] [ 12:38 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمیدانم چرا؟ از هزار راه رفته وتجربه های موفق کسب کرده به پاسخی رسیدم که در آن هزار راه تنها یک نشانه روشن شفاف بود

 که نمیگذاشت باچشم بسته وبا بی خیالی بی توجهی بزن برو در بیارم  .با چند قدمی که میرفتم تجربه ای اندوخته زنگ بیدار باش

 مرامتوجه میکرد

که چه باید بکنم یا نه. مطلب مهم  .هم هدف داشتم. هم مهارت آموختم وتجربه بالاتر این که این طوری تربیت شده ام  توزندگی ببین

کی هستی از کجا بکجا میخوای برسی با چه کسی دوستی از هرراهی که میری پیش رو سنگریزه ها را کنار بزن برای عابر بعدی

 تنه به کسی نزن .حرص وطمع نداشته باش. اگر پا هایت را دوست داری باید مواظب کفشت باشی نگذار دلت جای حب وبخل حسد

 بشه برای همه احترام قایل باش. حق وناحق نکن. که خیری در آن نیست. قدر لحظه به لحظه عمرت را داشته باش.

 وای به حال اونهایی که عمر شون را در راه خلاف انسانیت هدر میدن .

با دروغگو دوست نشو  از طماع روی بگردان کار کن کار کن ثروت را به فقر ترجیح بده آدم فقیری نباشی

 اما ازغرور ثروت اندوزی دلبستن پرهیز کن  .برای خودت حساب باز کن .حلال وحرام رامراعات کن .خوب بپوش پاکیزه و خوش اخلاق

 باش بارفتار درست. بداخلاقها را شرمنده کن.و...

 

 

                         اثر صدیقه اژ ه ای                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/11/6 ] [ 10:56 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

الهی حب دنیا را از من بگیر وبه جای آن همت عالی به من عطاکن الهی شوق خدمت بی منت را نصیبم گردان .وآتش زیاده خواهی را در من

خاموش گردان.الهی برسلول سلول جانم هزاران زبان شکر عطا ئ کن ودرد خود خواهی را از بن دل وجانم جدا کن.الهی دنیا پر ازرنگ ونیرنگ

است دامها گسترده وخوانها چیده  .قندیل های آرزو  برسقف ودیوار آویخته.ساز ها نواخته کاخها افراشته ودندان طمع ساییده وتیز نموده

استالهی همه آدمیان دل به آرزویی بسته اند برخی رسیده وبرخی شکسته وبرخی خسته اند .مرا از زمره کسانی قرار بده که در. دل بغیر

توبسته اند واز مصایب عالم جسته اند.الهی من از دنیا عبودیت اطاعت محض تورا میخواهم واز آخرت سعادت جاودان فیض مبین در خواستهام

اصرار دارم براین باورم که فضل وکرم توآنچنان است که بی پاسخم نخواهی گذاشت .الهی نور چشمم را نگیر تا عظمت شکوه آفرینش تورا ببینم

الهی دستهایم را نگیر تا با آن در جهت رضای توبه محروان یتیمان خدمت کنم الهی پاهایم را توان بخش تا با آنها در راه خیر وخدمت عبادت

زیارت قدم بردارم الهی در هرنفس دم وبازدم شکر داده های فراوانت را بجای می آورم الهی تپش قلبم وضربان نبضم برای تووسپاس از توست

آن را از من دریغ مدار وتا آخرین لحظه حیات دنیایی سلامتی ونیروتوان هوش ذکر عبادتم را از من مگیر. الهی مرگ مرا در شهادت قرار بده

وبصیرت توحیدی به من عنایت کن وسرانجام مرا به نیکی تمام کمال بخش.

 

        اثر صدیقه اژ ه ای                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 90/11/6 ] [ 10:19 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                                               نام خدا

شرح مختصری ازدعای سحر   ای که تابش نورت ازهمه نورها درخشانتر روشنی بخش عقلها ودلهاست.این روشنی نه تنها بیرونی نیست

 بلکه از کنه وبنه جانهاودلها وذره هاست.درخواست وسئوال از جمال مطلق که همه زیباییهاودرخشندگیها.خجستگی هاوشایستگیهاتمام

کمال از نورتوست.کمال مطلق عزت وبزرگی از توست.ای که تابش نور توبه حق است وهیچ باطلی در آن وجود ندارد.من ازهمه نورانیت کمال

مطلق تودرخواست میکنم که به رحمت گسترده وپهناورت که همه حیات را دربر دارد به اسمهای بزرگ تو

 ( حی قیوم.رحمان.رحیم.کریم.قدیر .اکبر .اعظم و...)بارخدایابه همه اسمهای بزرگ وشکست ناپذیرتبه حق توکه باطلی در آن راه ندارداز

تومیخواهم همه چیز رااز تو که خواست ومشت تو بر همه مراتب هستی جاری است.قدرت تو بی ماننداست وبرهمه چیز احاطه دارد.ای توانای

بی ما نند ای قادر  متعا ل( ای حیات وهستی من)صر.  بارخدایا هیچ چیز خود بخودقدرت وتوانایی ندارد.جز ذات پاک ومقدس توهمه هستی از

ذره گرفته تا همه نیروها وانرزی هاتواناییهاخردهادر طول ذات مقدس توست ای پروردگار م از تو در خواست دارم.از تو که درکل وبنه پایه واساس

هر چیزی نفوذ دا ری. بر آ ن آگاه هستی.سرچشمه نورها علمها ودا نشهااز توست سرسلسله همه جنبش ها.حرکتهاوخیزش هاازتوست

هیچ چیز خود بخودوبدون تو نمیتواند.  به سیر و جنبش وحرکت در آید.همه چیز تحت شعاع توقرار دارد.بار خدایا به حق گفتارت که شیوا

ودلنشین است.به حق محبوبترین خواسته هایت که به من عطا کنی از سرچشمه فیض ورحمت واسعه ات درک شناخت و اخلاص عبودیت

پرستشت راودوستیت راکه محبوبتر از هر چیز دیگر است نصیبم گردانی بار خدایاتورا به عزت وبزرگی توانایی   قدرت علم کامله ات سوگنددادم

ودرخواست کردم که به آنچه خواست من است پاسخ  دهی ومرا بی جواب مگذاری حا جاتم را    برآوری ونیاز هایم را مرتفع گردانیبا ر خدایا مرا

ادب مکن به عقوبت گناهانم با من مکر مکن از کجا خیر تورا بدست  آورم بار خدایا هیچ چیز نمیتوان بدست آوردجز در نزد توو از سوی تونجاتی

برایم نخواهد بودجز به کمک تو تویی که نیکی میکنی وخود بی نیازی که بخواهم عوض نیکیت نیکی کنم نه آنکه نیکی کند احساس بی نیازی

کندهمه بتو نیازمند هستندنه آنکه بد کندودلیری جسارت به تو  ورزد خشنودی تو را نخواهد.واز تحت قدرت وفرمان توبیرون  رود.ای آنکه مرا

میخوانی وسریع پاسخم میدهی با آنکه بکندی خوانمت  مرا بدرگاهت فراخواندی وبا دستان مهربانت نوازشم نمود ی.  با  نسیم  لطف دل 

وجانم  را مترنم ساختی. من تورا میخوانم ومیخواهم بهر کجا   در خلوت وسلوت در خواب وبیداری دایم با توسخن میگویم وراز ونیاز  نفس دم

وبازدمم وتپش قلبم از توست وبرای تو. خدمت وتلاش من برای خشنودی  ورضای توست توصدای  مرا  که از عمق  جانم بر می آید  میشنو ی

مرا هر گز بحال خود وا مگذلر 

      
                                صدیقه اژ ه ای                       مدیر  وبلاگ شیدای  اصفهانی     

[ سه شنبه 90/11/4 ] [ 7:5 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                                    بنام خدا

همه ی ما بطوری نیازمند هستیم نیازمند به الطاف الهی در زمینه سلامتی توان فکری وکاری و..اما آنچه در ادبیات اجتماعی وانسانی بکار میبریم کلمه فقر یانا توانی مالی ومعیشتی است که در مبارزه با این نوع نیاز پیامبران وانبیاء وقرآن کریم بطور کلامی وعملی برما تکلیف نموده که بیاری همنوعانمان بشتابیم واز هیچگونه کمکی دریغ نورزیم وآیات روایات برآمده براین موضوع مهم انسانی بیانگر این مطلب است .وقتی عده ای بنابر استضعاف فکری ونا کار آمدی دچار مشکل میشوند کسانی که شاهد هستند نمیتوانند نسبت به آن بی توجه باشند.   ا- براثر حوادث غیرمترقبه زلزله سیل و..2-تبعیض بی عدالتی اجتماعی 3-جهل ونادانی 4-تنبلی وبی عاری5-فقدان اشتغال مناسب با شرایط ومحیط آب وهوایی6-فقدان هزینه بیمه بیکاری 7-اشتباه وریسک برخی از افراد در سرمایه گذاری نامناسب باورشکستگی8-بیماریهای طولانی صعب العلاج 9-و...10-فقر فرهنگی وفکری بنظر میرسد اساس تمام نا کار آمدیها باشد افرادی که به رشدتوانمندی مناسب دست نیافته آنان نمیتوانند از  تواناییهای خود بهرمند گردند.بنا براین سرمایه گذاری دولتی ونهاد های مردمی باید برای  توانمند سازی افراد بسیج شوند وبه جای ماهی ماهیگیری را به آنان بیاموزند.وبه بیداری اذهان آنان بکوشند.همه افراد باید به این موضوع فکر کنند که بدون زحمت نمیتوانند چیزی بدست آورند بایدبه صورت فرهنگ در اذهان جامعه جای بگیرد از طرفی مبارزه بااعتیادو بزه که هردولایه های عمیق فقر هستند. با روشهای علمی وعملی کاربردی با  همکاری ارگانهای ذیربط بیشتر مورد توجه قرارگیردهمچنین مکانی برای افراد بی خانمان در نظر گرفته شود واینان از متن جامعه جمع شونداشتغال خانگی وبازار فروش صنایع کوچک ایجادگردد کاهش هزینه های دارو ودرمان بخصوص قشر نیازمند مورد توجه قرار گیردتحصیل کودکان نیازمند رایگان انجام شود

                           اثر صدیقه اژ ه ای                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 90/11/2 ] [ 9:29 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من همسایه شما هستم! مرا تنها نگذارید!

    من همسایه شما هستم در همین کوچه ومحله هر روز صدای مرا میشنوید وگنبد فیروزه ای مرا می بینید .خیلی از شما از کنارم عبور می کنید مثل این که مرا ندیده اید و صدای اذان مرا نشنیده اید من برای شما دلم تنگ میشود من جان دارم وزنده  ام   .پر ازشکوه وحمد و برکتم، اما شما روی از من برمی  تابید و دلتنگم می کنید. هرازگاهی می شنوم که موقع عبور از مقابلم به یکدیگر می گویید: مسجد را دوست دارم اما چه کنم که هیئت امنایش ....پیشنمازش....گاهی هم یکی از شما می گوید: یک عده ای همین طوری تولیت مسجد را در دست گرفته اند درحالی که ایمان هایشان قوت ندارد! هوای نفس بر ایمانشان حکفرماست! حرف حق را می شنوند، ولی میگویند آنچه ما می خواهیم یا برخی مقید نیستند ..

    یک روز یکی تان می گفت : این حاجی فلانی را می بینی، اهل ربا دادن است و اینجا خودش را داخل هیئت امناء جا کرده. فلانی هم که فقط فکر منافع شخصی و ابراز وجود است..یکی تان می گفت: خادم مسجد بد اخلاق است! آن یکی هم از این که  می گفت: اصلا حوصله و روی خوشی ندارد. نمی دانید چقدر دلم برایتان می سوزد که از عمق جان مرا دوست دارید آبادی و شکوه مرا می خواهید وآنها مانع و سد شده اند. اما حالا اینجا دراین بغض شکسته ام باصدای بلند به شمامی گویم؛ این ها همه ظلم به من است دست مودت به سوی شما دراز می کنم، بی وفایی نکنید.آنهایی که درحریم من به سرگرمی دنیای شان مشغولند و دوستان را از من دور کرده اند، اعماالشان مورد خشم پرودگار عالم است.دعا کنید و به امر به معروف و نهی از منکرتان کوشش کنید. من هم دعا می کنم برای اصلاح آنها و قوت و بیداری شما دعای خیر می کنم. ای همسایگان عزیزم، بیاییدآشتی کنید؛ تنهایم نگذارید. من قایق نجات شما در این عالم هستم من مرکز عبودیت و یکتا پرستی هستم .همان که به رستگاری شما شهادت خواهد داد..

اماکلامی باشما همسایگانم دارم:

 اول این که همه ی شما از مسولین بخواهید و مطالبه کنید که کسانی را به امور امامت و امنائ به خدمتم بگمارند که اهل ورع و تقوا، امانت وکاربرای خدا، عالم آشنای به وظایف خودباشندکه بهره جستن از خانه خدا برای امور دنیای شان جز ستم به من و نادیده انگاشتن حقم برمردم و فاصله انداختن میان مردم و من عایدی نخواهد داشت.

همسایگان من؛ هنگام که میهمانم هستید، توجه داشته باشید؛ اینجا مکان مقدس است. اعضاء وجوارحتان را از ناصواب باز دارید.

.وای به حال کسانی که بادل و چشم وگوش به بخل، حسد وانتقام، عداوت وتهمت، دروغ و افترا و نقشه های شوم برای یکدیگر مرا می رنجانند و تقدسم را نادیده می انگارند. این اعمال همه معصیت الهی است.

    وای بسا درخانه خدا، ستمی مضاعف است که من را می رنجاند. حرمتم را نشکنید از خدا بترسید، منازعه نکنید، غیبت و تهمت را ترک کنید که با این کار قلب من را می شکنید، به گردن شما حق دارم حقم را به خود خواهی تان از بین نبرید .

 مومنان خدا ازشما می خواهم؛ هنگام که به مسجد می آیید با اولین قدم پا روی هوای نفس خود بگذارید وبا قدم دوم. که برمی داریدپیوند برادری و مودت میانتان مستحکم کنید و آن زمان که به من می رسید ید واحده دربندگی و ستایش خدا باشید تا ازاین رهگذر به آبادانی خانه خدا در خدمت به بندگانش کوشش ورزید.از شما می خواهم که تمیز و پاکیزه و خوش بو به میهمانی خدا درخانه اش قدم گذارید. جز به ذکر خدا مشغول نشوید و با یکدیگر نجوا نکنید. بین نماز، همهمه، سخن به باطل نکنید. امور خیر را از من نگیرید که نماز و زکات و انفاق درراه خدا یاران یکدیگرند. به بینوایان و تهیدستان کمک کنید و آنها را ازمن نرانید کمک کنید.خطوط سیاسی و حزبی تان، مانع برادری و روابط دینی بینتان نشود و تفرقه میان شما نیندازند که مومنین همه باهم برادرند چون میهمانم هستید نزد صاحب خانه،حزب و دسته ای یه جز بندگی خدا واستمرار ولایت رسول الله صلوات لله علیه و آله اجمعین پسندیده نیست و فاصله میان شما، ظلم بزرگی به من خواهد بود.

   اینک بشنوید صدای حق طلبی ام را ! وتا زمانی برایتان باقی ست، حقم را ادا کنید. بدانیدبه زودی به رسیدن اجلتان فراق، بینمان واقع می شود و من ازشهادت دهندگان برای شما خواهم بود و دوست ندارم ناگزیز شفاعتم را ازشما دریغ دارم و یا حقوق ازدست رفته ام را درمحضرخدا ازشما مطالبه کنم.دعایتان می کنم .

اثر صدیقه اژه ای مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 

 

 


 

 


[ شنبه 90/11/1 ] [ 8:10 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 99
بازدید دیروز: 263
کل بازدیدها: 790506