سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

دروغ پر رنگترین صفات زشت در بین مردم است .از اب خوردن هم اسانتر شده ورواج پیدا کرده است .دروغ یک صفت پلید وشیطانی است که هر کس باید با ان مبارزه کند این مبارزه از خود گرفته تا در خانواده وجامعه  رواج یافتن دروغ شهد شیرین اعتماد را از بین می برد ومردم را دچار تزلزل در باورها می کند باورهای سازنده وارزشمند آرمانی .به خصوص این دروغ اگر از کسانی شنیده شود که به لحاظ پست وجایگاه در چشم مردم هستند .به خصوص که در اعتقادات دینی مردم جایگاهی داشته باشند .وقتی یک حاجی دروغ بگوید با یک جاهل بسیار تفاوت دارد جاهل از جهل می گوید وحاجی از عمد 

اما فضای رسانه ای وفرهنگساز جامعه باید به جایی برسد ومردم را آگاهی بدهد که به زشتی آن واقف گردند

بطوری که هر کس دروغ میگوید یک امتیاز از وجه اجتماعی وشخصیت رفتاری او کم شود

انسان دروغگوباید بداند که کسی برای او تره خرد نخواهد کرد وحرفهایی که می زند ارزشی ندارد از دروغ برای فریب مردم استفاده نکند .انسان دروغگو باید بداند حنایش رنگی برای دیگران ندارد کسی به گفته های او بهائ نمی دهد 

بسیاری از مردم ومسئولین بدانند قول دروغ به کسی برای حل مشکلش ندهند اورا سر ندوانند وتی یک روحانی دروغ گو باشد به باور ها واعتقادات مردم اهانت کرده است مردم را بدبین نموده است.

هرکجا هر انسانی ضربه میخورد از دروغ نشات گرفته است.

همدیگر را با دروغ نفریبید 

دروغ مانع رشد وتعالی است جامعه ودلها را مکدر می کند پیوند ها را از هم میبرد دورویی وعناد بهمراه می اورد بسیاری از کلاه برداری ها وروابط خانوادگی بخاطر گفتن دروغ دچار از هم پاشیدگی شده است 

                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 93/12/10 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

آندم که مرا به خاک می سپارید . نا سپاسی ها وبدی های مرا دفن کنید  .تا خوبی ها وسپاس های من در قلبتان به باغی از فضایل انسانی مبدل گردد.

 

صدای .بال پروانه ها به من آموخت .باید آنقدر آرام باشم .تا پروانه ها بتوانند برشانه هایم بنشینند 

 

من همان قطره اشکم. که از چشم ماه برگلبرگ هستی فرو غلتیدم .

 من نقطه ای بسیار کوچک برکتاب حیاتم .

که از سر قلم هنرمند یکتا وقادر توانا براین کتاب فرود آمدم .

تا بگویم وقتی هیچ کس وهیچ چیز نبود .او بود 

ووقتی هیچ کس نماند ونباشد او هست . 

از مسیری طولانی پر پیچ خم عبور کرده ام 

با مرگ نیستی دست وپنجه نرم کرده ام 

تا بدینجا رسیدم 

تا شانه هایم را محل فرود پروانه ها کنم 

وبه نغمه های رحمانی نسیم گوش فرا دهم 

وسر بر بال فرشتگان آسمانی بگذارم .

وکفشی بپا کنم که از جنس آسمان است .

وخانه راپر ازسکوت روح انگیز نمایم

آیینه ها رااز غبار پاک کنم تا نور دعا ونیایش در آن تبلور یابد 

آمد ه ام تا به .هستی سلام کنم .

وبودن آدمیان را مبارکباد گویم .

 اثر صدیقه اژ ه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 93/12/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خدا راشاکریم که از سر صبح تا سحر دنبال کار میدویم .بخشی ازین دویدن البته اندکی از آن امورات شخصی است امااهم کارمان کمک رسانی به مردم است فرقی نمی کندمردمی که پشت وپناهشان خداست پارتی وپول ندارند فاقد هر گونه سفارش از کله گنده ها هستند .مردمی که اگر لقمه غذایی داشته باشند وسرپناهی شاکر هم هستند توقع زیادی ندارند راحت هستند اگر به خانه آنها بروی چیزی ندارند که به آن بنازند وبا نگاه فیس وافاده بتو نگاه کنند .بچه زیاد دارند بچه های باحیا ودرس خوان بچه هایی که لوس وننر نیستند فکر جیب خالی پدر ومادر خود هستند .اکثر این خانواده ها ازدواج می کنند مثل بچه پول دار ها دنبال خوشی عیاشی نیستند .مادران این خانواده جزو دلسوزترین مادران هستند لقمه را از دهان خود می گیرند در دهان بچه هایشان می گذارند قدرت تحمل این مادران بسیار بالاست مرد خانواده یا در تصادفآسیب دیده یا معتاد است یا زن وبچه را رها کرده همسر دوم اختیار کرده است

بسیاری ازاین بچه ها وارد.دانشگاه می شوند وباآگاهی ادامه تحصیل میدهند

فشار اقتصادی وناداری زندگی را برایشان سخت نموده امااین ها مقاوم هستند .نزدیکک بیست سال است با این اقشار مواجه هستم با آنها نشست برخاست دارم شاید با بیش از هزاران نر ازاین مردم اینها نجیب هستند دست دل پاک هستند همنشینی وگفتگو با این ها دنیاییدارد تجربه های فراوان خواهی آموخت 

گاهی برخی از پول دارها به من ایراد می گیرند چرا ؟کلاس ما با این ها یکی است .تعجب نکنید اگر بگویم امام جماعتی به من ایراد گرفت پای فقرا ءرا به مسجد باز کرده اید 

البته همه امام جماعت ها این طور نیستند ومن هم خود اخوند زاده هستم  بگذریم 

خدا را شکریم نه تنها از جان ودل بلکه از قلبمان برای ما خستگی معنا ندارد ما صدای بد گویان را نمی شنویم با خود خواهان کاری نداریم وقتی خیلی ها در خواب هستند ما بیداریم دلمان یکجاییی گرفتار شده است این گرفتاری از همه عسل ها وشیرنی ها برایمان شیرین ودلچسب تر است شاید بگویند کم عقل وبی منطق واحساساتی هستید به ما می گویند به شما چه مر بوط است مملکت دولت دارد کمیته وبهزیستی دارد بما می گویند مگر شما می توانید کاری از پیش ببرید بروید دنبال کار وزندگی خودتان به آنها می گوییم خواب هستید بیدار شوید صبح بخیر همه ما مسئول هستیم به اندزه توان می گویند شما چرا؟مثل ما نیستید بگیرید بخوابید به تفریح بروید خوش باشید سرما وگرما سرتان نمی شود به شما چه جوش نداری مردم را میزنید می گوییم شما از لاک خود بیرون بییایید درست نگاه کنید شما که شیعه هستید وپیرو اهلالبیت انها اگر بودند چه می کردند زمانهایی که شما تنها دنبال کارهایشخصی خود رفتید بیماری درمان شد سقفی ساخته شد دختری بخانه بخت رفت کودکی متولد شد چشمی عمل شد کبدی تعویض شد دختران وپسران زیادی سر کلاس درس نشستند  بی سوادی سواد دار شد پدری امیوار شد شما خواب بودید سوختهای ترمیم شد بخانه بخت رفت اتاقی گرم شد وچراغی روش وهزاران هزارا ازسنی شیعه گرفته تا ارمنی وغیره 

 خدا را شکریم بخاطر کلاسهای آموزشی مهدویت معارف قرآن هنر آموزی کار آفرینی وتوانمند سازی اقشار آسیب پذیر

این ها را گفتم تا بگویم نگویید به من چه در صحنه بیایید وکار کنید برای اعتلای سرزمین خوبمان ایران ومردم خوبمان

این را گفتم تا بگویم من تربیت شده در دامان ولایتم بانوی مسلمانی که اسلام را در عمل باور دارد نه حرف

مسئول انجمن فرهنگی مدد کاری حضرت رقیه خاتون س اصفهان 

این را .هم بگویم که ارباب خوبی داریم اربابی که با دستان کوچکش گره های بزرگ را باز می کند 

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ سه شنبه 93/12/5 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اسفند ماه برای ایرانیان ماه پر شور ونشاط است .ماه تلاش ماه تغییر ماه نوشدن است ایرانیان هر کجای عالم که باشند رسم خوب خود از نظافت منزل گرفته تا کوی برزن دورریختن وسایلکهنه خریدلوازم نوولباس تغییر در همه جا به چشم می خورد هرکس بفرا خور حال خویش همراه با نوشدن طبیعت طینت ها رنگ مهرورزیدن میگیرد خانه دلها گرم می شود همه خود را برای دید وبازدید آماده می کنند

کوی برزن  پر شور نشاط و بساط خرید وفروش  در فروشگاه وبازار گرم .

اسفند ماه. ماه دوست داشتنی است .

چه بسا افرادی که از صبح تاسحر میدوند وکار می کنند تا سور وبساط نوروز را فراهم کنند بسیاری از مردم برای سفرهای نوروزی خود را آماده می کنند 

اما چه زیباتر می شود اگر همراه باخرید ونوشدن خانه وکاشانه دل نیازمندی را شاد کنیم به فکر همنوعان خود باشیم وقتی این زیبایی به تکامل نسبی می رسد که هرچه از دستمان برمی آید برای دیگران برای مردم برای کودکان برای محرومان آبرومند انجام بدهیم پدری را که دراثر حادثه های فلج شده در گوشه خانه افتاده است شاد کنیم نگذاریم از زن فرزندش خجالت بکشد 

شکوفه های محبت را به خانه بینوایان ببریم دلشان را شاد کنیم 

چراغ عمر خود را با نیکی تداوم ببخشیم از خورشید کمتر نیستیم از درخت کمتر نیستیم خورشید می تابد ویخها را ذوب می کند خورشید برهمه یکسان می تابد ما هم یخ اندوه ناداری را در دلها ذوب کنیم درخت ثمره شیرینش را تقدیم ما می کند بدون منت ماهم ببخشیم از آنچه که داریم بدون منت .

 دراسفند ماه همه ایرانیان تلاش خود بیشتر می کنند وهمین است که اسفند ماه شور ونشاط نهاده ایم 

                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ یکشنبه 93/12/3 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر کس آزاد است راه خود را انتخاب کند .این مورد قبول همه مردم است .زندگی شخصی افراد به خودشان مر بوط است .

اما کسی که خواهان رشد وتعالی ترقی است .از تجربه های دیگران بهره می جوید.

برای انتخاب مسیر زندگی خود.اهمیت قایل است .

منطق وعقلانیت راسرلوحه امورخود قرار می دهد.

چشم بروی حقایق موجود وظرفیت وتوان خود باز میکند.

سعی میکند.هرچیزرادرجای خودقرار بدهد.

عمر وزندگی خودراببازی نگیرد.

از فرصت موجود عمر بهترین بهره را ببرد .

لذت بردن ازخواب و خورخشم وشهوت رادرمداراصلی زندگی خود قرار نمی دهد. 

چه بسیار کسانی که عمر جوانی را باخته وقربانی هوسهای آنی وزود گذر شدند.

لذت را باید در خوب فهمیدن ودانا شدن جست نه درخوردن فسفود ودود کردن سیگار و گوش دادن به آهنگ های مهیج  وتغییر قیافه دادن کنارگذاشتن عقل وتابع هیجانات شدن سرعت گرفتن در پیچ وخمهای خیابان زندگی وتصادف کشته شدن یامعلول فلج مغزی قطع نخاع شدن  برای همیشه باسلامتی ولذت حیات خداحافظی نمودن

در حقیقت زندگی جاهلانه را درپیش گرفتن سر انجامی به جز این ندارد

امالذت بردن درهمنشینی باخردمندان بزرگان باتدبیر است.

بزرگی به سن وسال نیست . که پیران خرفت هم هستند 

شخصیت افراد ورفتار وپختگی در عمل ملاک است نه سن وسال 

چه بسیار فرزندان  که نام پدر وخاندان بزرگ کنند

وچه بسیار پدران که نسل خویش را به تباهی کشند ودر فساد افکنند 

                                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ شنبه 93/12/2 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اندر سکوت غرق تماشا باش      در ساحل امید گوش بدریا باش

ازدورمیشنوی صدای رحیلی را     آماده از برای دیدن مولا .... باش

پنهان ز.چشم ماست اگر آقا      بازم دعای فرج بخوان وشکیباباش

                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

       


[ چهارشنبه 93/11/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همه مردم در آن واحد در دوکشور زندگی میکنند . کشور اول تن انسان 

وکشور دوم وطن است سر زمین است 

کسانی که در کشور اول می توانند زندگی سالمی را داشته باشند ومدیریت در سلامتی فیزیکی رفتاری اخلاقی را تدبیر کنند

دریافت های مادی از منابع طبیعی وذهنی وروانی را با عقلانیت بدست آورند سلامتی ونشاط فکری را فراهم کنند واز جسم روانی سالم برخوردار باشند اینان در وطن دوم خود یعنی سر زمین کشور هم انسانهای با تدبیر وخردمند هستند وزمینه ساز رشد وتعالی برای خود وجامعه هستند 

اما چه بسیاری از مردم که به وطن اول خود که تن وروان آنهاست اهیت نداده وهر روز برویرانی وبمب باران کردن آن می افزایند کسانی که فاقد عقلانیت ومدیریت وتدبیر نمودن در استفاده صحیح از امکانات هستند زیاذه روی واسراف وبی توجهی جسم وروان خود را رو به نابودی می برند ونمی فهمند  اینان برای وطن وسر زمین دوم هم مشکل آفرین هستند اکثرهم  جاهلون ویا غافلون هستند 

از جمله معتادان بزهکاران بیعاران اینان دایم برای خود وجامعه دردسر ایجاد می کنند .

نکته قابل تذکر-    برخی وطن اولشان  محل پرورش خوک یا گرگ  کفتار است .

آنچه مهم به نظر می رسد  

بینایی وبصیرت بخشیدن وپاکسازی نمودن وطن اول از مفاسد وضایعات است

                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ چهارشنبه 93/11/29 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سنت خوب ایرانی این که برای تشکر جمله دعایی دست شما درد نکند را بکار می برند 

خواستگاه این جمله از ایران قدیم رواج داشته وهنوز ادامه دارد 

مدتی بود .

میگفتم چرا؟دستت درد نکند را میگوییم .تا این که روز بد نبینی ناگهان دچار دست درد شدم که شب وروز از من راحتی وارامش را گرفت در حالی که سالها زخم اثنی عشر وبیماری های دیگر به سراغم آمده 

اما به اندازه دست درد رنجم نداده بود 

کوچکترین حرکت به هر سمت چپ راست بالا پایین دادم را در می آورد 

این مطلب مرا بیاد قمر بنی هاشم  س انداخت چه درد جانکاهی را متحمل شده  متوسل به ایشان شدم اما درست روزهایی که بدفتر کارم رفتم با مراجعینی روبرو شدم که  دستشان آسیب دیده ودردناک بود 

برخی برای درمان خود پول نداشتند هزینه فزیوتراپی وداروهای غضروف ساز گران برایشان تجویز کرده برخی به دست بند مچ بند بازو بند نیاز داشتند از جمله این ها دونفر هم سرطان دست داشتد وعمل شده بودند ونیاز به شیمی در مانی وغیره 

تصمیم گرفتم بادستم که درد میکند نیاز مالی آنها را بپردازم 

اما کار های شخصی ام هم برایم مشکل شده بود 

نکته مهمی این که تا وقتی سلامتی داریم نمی فهمیم که چه نعمت رایگانی در اختیارمان قرار دارد .با همین دستها چقدر می شود کار کرد گره باز کرد نیایش کرد دستگیری نمود برای ایران عزیز تلاش نمود به خانواده خدمت کرد قرآن را ورق زد وتلاوت نمود وتدبر در آن داشت 

بذر خیر ونیکی پاشید وسفره نفاق را جمع نمود دستهای پاک داشت تا با تاسی بید بیضائ در راه نور روشنایی بماند 

وبرعکس باهمین دستها دستهای کثیف نکبت بار چه خونها که نمی ریزند وچه جنایت ها که نمی کنند دستهایی که تا مفرق در لجنزارهای تعفن وخیانت فرو رفته است 

دستهایی که در پشت پرده مکر میکنند ونقشه می کشند 

دستهایی که احتکار واختلاس می کنند وزالوهایی که از خون مظلومان ارتزاق می کنند وحرام را بخانه می برند 

هرچه آبادی در عالم است نتیجه کار همین دست است وهرچه ویرانی است همین طور 

ودیدم اگر یک -و-به د -اضافه کنیم می شود دوست 

وخدا را شکر میکنم 

به خاطر همه چیز به خاطر همه چیز دست شما درد نکند که مطلب مرا خواندید واقعا دستتان درد نکند که دست درد  واقعا دردناک است 

                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/11/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ملت بزرگ ایران با بصیرت وآگاهی گوش جان  بفرمان رهبر فرز انه خویش سپرده  واز هیچ تلاش وکوششی روی گردان نیست .خرد ورزی این ملت قابل تقدیر است 

این ملت قدر آرمانهای بلند امام راحل را میداند .وخود را مدیون خون شهدائ میداند از دولتمردان دلسوز ومتعهد می خواهد تا هر چه بیشتر به نیروی داخلی وخودی بهائ داده شود تا آقای اوباما وهم پیمانانش به چشم خود ببینند که ایران با دست باز وگامهای اهنین می تواند به فتح قله های علمی اقتصادی و...دست یابد ونیازی به حمایت بیگانگان وغارتگران بین الملل ندارد .

در .گرفتن حق مسلم خویش واموال بلوکه شده هم کوتاه نمی آید

                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ جمعه 93/11/24 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بهترین خدمت به مردم ایران آموزش در زمینه های مختلف است از آموزش مدیران متعهد گرفته تا آموزش حقوق شهروندی .کشاورزی در نوع کاشت داشت برداشت .آموزش فرهنگ صرفه جویی در حفظ منابع طبیعی وفرهنگ بهینه آب  اموزش در عرصه بازاریابی همراه با آگاهی وشناخت عرضه وتقاضا  آموزش رفتار وروابط سالم اجتماعی.در کسب کار  توانمند سازی اقشار آسیب پذیر

آموزش مشاغل خانگی وکمک به ببازارچه های محلی آموزش جوانان در معیار های انتخاب صحیح همسر آموزش مادران جوان جهت پرورش فرزندان سالم وصالح 

آموزش فرهنگ رانندگی به رانندگان خود روهای شهری 

 اموزش همگانی در رنج سنی مختلف برای پاسداری از محیط زیست کشور 

هر کودک ایرانی باید مورد توجه قرار بگیرد وآموزش های الزامی زندگی را آموخته باشد 

 

هر موسسه برای کادر خود باید آموزش های مربوط بکار خود را الزامی نماید 

بسیاری از امور ما دیمی وبدون اموزش اولیه انجام می شود که همین باعث کند

بجلو رفتن کار می گردد 

   این آموزش ها ماهیگیری یاد دادن است 

این هم یک پیشنهاد است یا نظر 

                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی [ جمعه 93/11/24 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 237
بازدید دیروز: 362
کل بازدیدها: 790139