سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

خیلی ها توی عالم قربونی شهرتهای پوشالی خودشون شدند .

بیچاره ها دست به هر کاری زدند تا به شهرت برسند.

سم نمی برم شاید شما لاقل چند تایی از آنها را بشناسید .

شهرت پوشالی.گزینه افرادی است. که سرتا پاکمبود عاطفی وعقدهروانی دارند.

اینها فقط دوست دارند دیده بشوند .برای اینها شرف وآبرو مهم نیست.

معنی ارزشهای انسانی وهویت ملی را نمی شناسند.

وقعیی بر آرمان وارزش ها نمی گذارند

.کارشان به خود فروختگی وفرو ریختگی فرهنگی دینی هم می رسد 

شهرت تنها آرزویی است که بهر قیمتی می خواهند آن را بدست آورند.

تا غرق شدن در ظلمات فساد ونابودی

گاهی از کار باطلی میخواهند خود وعمل خود را حق جلوه بدهند

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ پنج شنبه 93/11/2 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر من یک انسان کامل باشم. که هستم ویک قلب توسینه ام باش که هست اون را باتمام وجودم به عشق محمد وال محمد تقدیم می کنم

نه من همه مسلمانان عالم عاشق محمد وآل محمد هستند اما این اهانتهایی که به ساحت مقدس ایشان میشود ناشی از این هست که افراد کور باطنی که در زمان خود پیامبرهم که بودند نور عالم تاب ایشان را ندیدند ونفهمیدند وقدرت تحمل چنان درخشندگی وعظمت را نداشتند راهیان ظلمات بودند مسلمانان واقعی میدانند که گوهر عالم هستی محمد ص است به آن یقین دارند اهانت از ناحیه ضعف قوای دماغی اهانت کننده است وترس از اسلامی که دارد عالمگیر میشود ناگفته نماند داعش وسلفی هم در درجهای از ظلمت تاریکی هستند ایادی غربیان تا گلودر فساد فرو رفته اند کسانی که افتخار به تکنولوزی میکنند اما بویی از معنویت وانسانیت نبرده اند

کمال آنان ابزار مادی است وکمال مسلمانان عدالت خواهی صلح برابری وبرادری است .

                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/11/1 ] [ 3:9 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یک بچه دوست داره .پدر ومادرش باهم دعوا نکنند - به حرفاش گوش بدهند -  به او نگاه کنند -وقتی کار خوبی انجام میده تشویقش کنند -تحقیر وتهدیدش در مقابل دیگران نکنند -با اسم خوب صداش بزنند -اورا به شهر بازی ببرند -براش هدیه بخرند - هیچوقت اورا تنهاش نگذارند -در درسی که ضعیف هست با حوصله کمکش کنند.نه باعصبانیت یک بچه دوست داره وقتی سفره پهن میشه باباش هم سر سفره باشه -مامانش با لحن خوب با.باباش حرف بزنه -یک بچه دوست نداره بچه های عمو خاله دوست و.غیره را توسرش بزنند -

یک بچه دوست نداره وقتی مشغول درس خوندن هست یا غرق بازی پدرومادرش برای رفتن به میهمانی یا کاری از اون بخوان کارش را نیمه کاره بگذاره

اما یک پدر کارش این هست که با کمال ادب ورفتار درست به بچه اش یاد بده درست رفتار کردن را وقتی پدری تمام وقت اخمش توهم هست توکار خودشسیر می کند حال یا تماشای فیلم ماهواره یا رو زنامه خوندن یا با موبایل تلفن با دوستاش همکارهاش مشغول هست انگار نه انگار که زن وبچه ای در کناراوهستند به رفتار بچه اش توجهی ندارد خانه شده محل کار ودرس غیره این پدر خوب پدری نکرده کوتاهی او قابل بخشش نیست پدری که همبازی هم صدای بچه اش نشده دل بدلش نداده چه انتظاری داره چه بذری پاشیده تا محصول خوب برداشت کند 

اما مادر او هم اگر خوب مادری نکند مقصر است وقتی بهترین ساعات زندگی را برای کار خودش گذاشته وقتی هم میاد خونه خسته شده حال جواب بچه را نداره بده تعطیلات هم بادوستاش مشغولیات داره اینقدر که فکر رنگ خط و خال سر وضع لباسش هست ووقت میگذاره- برای بچه اش وقت نداره .چه انتظاری داره از بچه مفلوک بی پناه خودش 

اگر این بچه رفیق باز بشه والدین مقصر هستند وتا آخر 

                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/11/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سیاسیت جهانی حاکم بردنیا یک سیاست توپ فوتبالی تی پاخورده است. هرکس سعی می کند توپ را توگودال زمین طرف مقابل بیندازد تا نفسی بکشد .بازی کنندگان وسط میدانمیدوند به گمان بدست آوردن خواسته های خودشون تا سر حد نهایت برای زدن گل به طرف مقابل اما نا گهان یک شوت بلند ومحکم همه چیز را بهم میزنه کفو صوت ها کمرنگ میشه اما شوت زن ماهر دستشو می بره بالا برای برد برد بازی ناگهان گزارشگر صحنه اعلام می کنه بردی در کار نیست بازم بازی داریم تا پایان جهان دنبال توپ بدوید امید را از دست ندهید اما نه شاید مطوئن باشید برنده واقعی شما نیستید تاظلم وزور حاکمیت جهان عاری ازانسانیت ومعنویت را دردست داره شما بازیگر هستید. وخلاصه این که فقط باید مواظب باشی که بازی نخوری 

نگران نباش تا پایان جهان فرصت هست توفقط وسط میدان بازی باش .سیاست دیگه کاریش نمیشه کرد 

                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/11/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خیلی هااومدن سر کار رییس جمهور شدند پست مقام گرفتند. نامشون راتوکتاب تاریخ ملتشون ثبت کردندورفتند حالاکجا هستند. چکار می کنند. منظور من رییس جمهور کشور خودمون نیست .همه دنیاست اومدن درانتخاب نظر مردم راجلب کردند رای آوردند کم بیش هم تلاش کردند. تا به قول هاشون عمل کنند.به مردم امید ببخشند. اما ناگهان سر از خودخواهی بگیر وببندزدوبند سیاسی تحت تاثیر گروه های فشار ودورو بری ها قرار گرفتند. ونظرشون عوض شد نظر ورای مردم قولهایی که داده بودند عقیم ماند ..این رییس جمهور هاچیزی را که فراموش کردند مردم خودشون بودسالها گذشت از پست مقامشون پایین آمدند اما چه خدمتی به ملت خود کردند راستش تاریخ می نویسد خوب یا.بدرا ریزودرشت را ومی ماند برای کسی که خدمت صادقانه انجام داده ورضای مردم رارضای خدا دانسته است .شاید برخی براین باور باشند که تاریخ هم تحریف می شه ولی باور کنید حقیقت مثل خورشیدی است که نمی شود مدت زیادی زیر ابر پنهان بماند 

اما با رییس جمهورآمریکا که توی هوا راه میره وچشمشو بر. روی حقیقت بسته گمان می کند  .کدخدای مردم دنیاست فقط حرف اسراییل را باور داره وهیچکس دیگر راداخل آدم نمیدونه چرا؟ایرانیان با تفکر برخورد دوگانه ی اوبد هستند. ودوستش ندارند بخاطر ظلم وستمهایی است که برملتها تحمیل می کند .ممری وحافظه اش پر از نقشه های طاغوتی است. منم. منم می کند یکبار عذر خواهی نمی کند. از جنایتکاران دنیا حمایت می کند .آبروی ملت خودش را هم نگه نمیدارد سبب زمین خوردن آنها شده است. آقای اوباما . وتفکر فوق توحش او که  از عصر جاهلیت بشر هم پلیدتر است دیر یا زود به زباله دان تاریخ خواهد رفت 

 کشورهای پادشاهی موروثی که همه ساختارهای فکری مالی وسیاست گذاری هارا در دست دارند این ها هم در عصر بیداری ملتها رو به افول خواهند بود مردم دل خوشی از اینها ندارند

                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/10/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام درود برپرفسور ایرانی دانشمند فرهیخته برایرانیان است که قدر ایگوهر ارزشمند را بدانند وایشان را باتمام وجود به نسل جوان وکودکان این سر زمین معرفی کنند چه بسیار از دانشمندانی که مهاجرت کردند ودر جوامع دیگر عمر دانش خود را صرف نمودند ویادشان رفت که کیستند هویت واصلشان کجاست به همین لحاظ بر رسانه های ملی کشور عزیزمان است که بیشتر مردم را با شخصیت ویژ ه وارزشمند ایشان آشنا کنند واین الگوی سربلندی علم ودانشدر پیش روی نسل نوقرار بدهند فیلم زندگی ایشان را ساخته ودر گنجینه سر زمین کهن قرار بدهند .مردی که همت بلندش دل میلیونها ایرانی را شادمان نموده است .وباعث افتخار همه ماست 

ناگفته نماند که برمسئلین است که فرهیختگان ودانشمندان ایرانی خارج از کشور را برای پیشرفت تعالی این مرزبوم گرامی بدارند به ملت ایران معرفی ودعوت به همکاری نمایند

                                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ شنبه 93/10/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

  سلام بر رسول مهربانی .گل سر سبد آفرینش سلام. برمحمد وآل محمد .

   سلام برحقیقتی که کتمان کردنش محال است.

   .وباور کردنش قوت دل وجان است .

    سلام برکسی که همه عالم طفیل اوست .

    سلام برخلق خوش ونیکوی خاتم پیامبران .

    کسی که حسن رفتارش همه را به تحسین تقدیروا داشته

     ودوست ودشمن را مجذوب خود ساخته است 

     سلام بر رحمت للعالمین 

     کسی که. گلشن سحر از او گرفت عطر صفا 

     وتقدیم می کنم به او این سروده را 

     جلوه حسن توراماه ندارد  جبریل درحریم توراه ندارد

     کروبیان وآدم وعالم       جزسوی درگه .توپناه ندارد  

     عشق دوعالمی ونور حقیقت  

     بیراهه رفته هرکه تورادرنگاه ندارد

 

        از کتاب گلشن سحر                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


       


[ جمعه 93/10/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قدر داشته های خود رابدانیم

1-سلامتی وحفظ اعضای بدن 

2-بهداشت میحیط زیست

3-حفظ منابع طبیعی 

4-حفظ آثارتاریخی 

5-حفظ مزارع .باغات ومحصولات کشاورزی 

در بخش نیروی انسانی 

1-حفظ نخبکان اندیشمندان 

2-مدیران کار آمد وفعال 

3- دانشمندان ونخبگان جوان 

4- ادیبان شاعران بلند پایه

5- مخترعان ومکتشفان 

6-قهرمانان وهنرمندان 

آنچه که هم اکنون با آن مواجه هستیم

اینکه تا کنون هیچکدام از موارد را بخوبی مراقبت ومحافظت ننموده ایم. البته آنطور که شایسته است

.اگر قبول ندارید به اطراف خود نگاه کنید. 

از غذا. تا هوایی که در آن تنفس می نماییم از آبهای جاری گرفته تامکانهای گردشگری وطبیعی بدست خود.ما آلوده شده ند در حالی که خیلی به آن اهمیت نمی دهیم

به کوچه خیابان و....نگاه کن ظروف یکبار مصرف پلاستیک های کیسه زباله مندرس کنار خیابان کوچه .کافی است توی پارک چند قدمی بزیر پایت نگاه کنی پر از ته سیگار است واقعا شرم آور است .

بدشت لالهکه می رویم تمام لاله ها لگد مال شده اند درجنگل هم شاخه درختان را شکسته یا آتش زده اند 

چند وقت دیگر فصل توت تمام درختان توت  شاخه وبرش را شکسته اند

حیوانات کمیاب حیات وحش را باگلوله قساوت منقرض می نماییم

یک سئوال چرا؟ اندیشمندان ما ترور شده اند آیا نمی شد از آنها مراقبت شود

بسیاری از ایرانیان عینکی هستند چرا؟

در تصادفات رانندگی مرگبار چه کسی مقصر است ؟

من که براین باورم این خود ماهستیم که داریم به سلامتی خودمان آسیب میزنیم طبیعت زیبا را نا کار آمد می کنیم آلودگی آب وخاک هوا تقصیر خود ماست بیماریهاومرگ ناشی از سکته و. اعتیاد وتصادف همه تقصیر خود ماست 

                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/10/18 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هرشب برای مرزبانان سر زمینم دعا می کنم .از خالق هستی میخواهم چشمهای آنان را بیدار گوشهایشان حساس ودلها وقدمهایشان را محکم استوار گرداند .سلامتی در باور واعتماد توکل بخودش را به آنان عطا فرماید .اگر یک ملت بزرگ آسوده خاطر سر بالش میگذارند بیاد بیاورند کسانی را که از خواب شیرین خود چشم پوشی کرده برای حفاظت امنیت ایران زمین جان بکف ایستاده اند

خدایا. سر زمینم راازگزند هرآفت وعناد دشمنی خیانت دشمنان خارجی وداخلی درامان دار 

وچشم منافقان راکور وخائنان را نابود گردان .خدایا هر ذره خاک وطنم با قطره ی خون شهیدان آمیخته است. برفرازسرزمینم آه دلهای سوخته سایه افکنده است. اشک چشم داغدیدگان هماره جاریست مبادا که مکر دشمنان کار ساز افتد ودل رنجدیدگان بدرد آید .

                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ سه شنبه 93/10/16 ] [ 12:19 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بهترین لحظه عمر هر کسی همان لحظه ای است که درآن قرار دارد .همان صبحی است که چشم از خواب باز کرده ودر میان نعمتهای الهی برای رسیدن  به هدف های خود در تلاش است 

بهترین لحظه وروز همین امروز است زیرااز لحظه های بعد خبر ندارد. نمیداند که چه پیش خواهد آمد.

همین لحظه ای که نبض حیات او با عالم زنده درحرکت است .خدا را شکر که باز به ما فرصتی داده تا بخودمان کمک کنیم تابه رشد کمال برسیم .خدا راشکر که از نعمت سلامتی عقل سالم وبدن سالم برخور داریم خدا را شکر در قلب خانواده درکنار همسایگان مهربان قرار داریم خدا را شکر که باکسی کدورتی نداریم خیر همه را می خواهیم. خداراشکر که می توانیم ببخشیم هر که در باره مابدی کرده وحق مارانادیده گرفته است. خدارا شکر که به فکر دیگران هستیم ومیخواهیم به آنها کمک کنیم هرچه را میدانیم به آنها بیاموزیم درکنارشان بنشینم برایشان هدیه بخریم اشکهایشان را پاک کنیم

و

خدارا شکر که چشمهایم عاشق خواندن قرآن وگوشهایم عاشق شنیدن صدای محرومان عاشق آموختن حکمت است .

                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                             
[ یکشنبه 93/10/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 112
بازدید دیروز: 427
کل بازدیدها: 773876