سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

فکر نکنی همین جوری میخوام یه چیزی گفته باشم که خوشت بیاد راستش من همیشه سعی میکنم حرفی را بزنم که اگر کسی در با ره اون چیزی پرسید با سر بلندی جوا بش بدم اینم که میخوام بگم سالهاست که هم روی آن تحقیق کردم وهم شنیدم ودیدم جوان های ایرونی با هر شکل و قیافه ومرامی که از شون می بینی بخصوص پسرها ته دلشون یه اعتقادی به خدا قرآن وابوالفضل وامام حسین ع دارنداونا عاشق امام علی ع هستند میگی نه شبهای قدر را ببین شب تاسوعا و عا شورا را ببین حرم امام رضا ع را ببین چه طوری با تمام وجودش نشسته جلوی ضریح مطهر میگی نه بزیارت امام زا ده ها که رفتی توجه کن ببین چطوری تو خودشه سرش به ضریح چسبو نده دا ره درد دل میکنه از کجا بگم خودم صدها بار همین بچه ها یی که اسمشون سوسول گذا شتین به دوستش میگه به خدا وابوالفضل دیدم با همون ظاهر فشن روبقبله ایستاده نماز میخونه واومده سراغ بچه یتیم را گرفته و کمک کرد ه ودختر خانمهای جوانی را دیدم که از نظر سرو وضع بسیار تا بلو بودندروزه هم گرفتند بدون اینکه توجه کنند به حجاب البته اینها خودشون هم میدونند که اگه بخواهند عزیز خدا و رسول

خدا باشند با یدبیشتر از خود مرا قبت بکنند اما نکته آخر اینکه دل جوانهای ایرونی با خدا وانبیاء ست     وبخاطر همین از همه جوانهای دنیا بهترند    انشاءلله بیشتر قدر اعتقادات قلبی خودرا بدو نند وبه آن عمل کنند تا رسیدن به قله های سعادت وپیروزی                      شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 88/6/23 ] [ 11:50 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در خبر آمده اصفهان زیبا ترین شهر جهان پا یتخت فرهنگی جهان اسلام اصفهان متعلق به همه جهان است به خاطر بناهای تا ریخی وصنایع دستی فرش اصفهان هنوز هم حرف اول را میزند رودخا نه زاینده رود وساحل زیبای آن باغها ودشتهای سرسبز آن مردم پر تلاش وبا همت آن وسی هزار شهید دفاع مقدس و...هزاران هزار اما چه زود شاهد از دست رفتن آن همه شکوه ونام پر آوازه آن شده ایم

از زایند ه رود کویری خشک از صنایع دستی به خصوص فرش اصفهان تنها نام با قی مانده البته در انبارهای فرش هم درحال خاک خوردن است چرا ؟که روند صادرات آن راکد مانده است  از همه مهمتر بیکاری کشاور زان ساحل زاینده رود بیکاری وازبین رفتن ذوق زنان هنرمندبا فنده  قالی اصفهان وآسیب های جدی  تغییر آب و هوای اصفهان  تشدید برخی ازبیماریهای صعب

العلاج تغییرروحیه مردم بخا طر خشک شدن زاینده رودهمچنین فقدان جذب تو ریست وگردشگری و..

                                                                                شیدای اصفهانی


[ جمعه 88/6/20 ] [ 2:7 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

به نا مت یا علی جان با صفا شد            دلم لبریز از مهر و  و فا شد      

مشا مم تازه از عطر   .   ولا یت              وجودم پاک از رنگ و ریا شد

علی جان ساقی کوثرتو هستی             ولا یت .  بهر ما آب بقا شد

زبا نم دم بدم نام  تو را    گفت               کنون مس وجودمن طلا شد

                          تو یی نخل  امیدم     تا قیامت 

                           برا هت کاشکی جانم فدا شد           کتا ب آتش مهر   شیدای اصفهانی  


[ چهارشنبه 88/6/18 ] [ 12:52 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام به فرزند کعبه که در محراب عبودیت از فرط عدالت به شهادت رسید سلام به نخسین کسیکه به آیین محمد ص گروید ودر راه محبوب دوعالم باتمام وجودایستادگی کرد وحتی ازسرجان خود گذشت کسیکه همه جانبه تسلیم خدا ومطیع پیامبر اعظم ص  بودسلام به برادر ومونس یارو یاور وکیل و وصی حضرت محمد ص سلام به مهربانترین پدر عالم سلام به ایثار و از جان گذشتگی اوامشب شب قدر است شب نازل شدن قرآن مجید است وشب

با زگشت به خویشتن خویش است این ها همه با هم را بطه ای عمیق دارد وچرا شب زند ه داری برای درک شب قدر. ما ییم این همه کرامت عظمت شکو ه علی و قرآن محراب و محمد ص که بیندیشیم برای دستیابی به حقیقت خود وعالم وبیدار بما نیم که خفتگان از این همه فیض محروم خو اهند ماندوجرا؟شب زنده داری وعبادت تلاوت

 نیایش در این شب ازهز ار ماه بر تر است . جان من خود بیندیش التماس دعا          شیدای اصفهانی     


[ چهارشنبه 88/6/18 ] [ 12:43 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اصفهان شهرمهر وشور و سرور              از چه گشتی تو اینچنین مهجور

شهر گلدسته ها ی   رویا یی                 صا حب  گنبدان     مینا یی

باغهای تو سبز و     جان پرور                 گوشه در گوشه ات نشاط آور

زچه روگشته ای چنین غمگین                اخم خودوا کن ای شکوه آیین

خشکسا لی تورا چه افسرده                  نا ژوان  تو گشته      پژمرده 

 ازچه زا یند ه رود گشته کویر                  در جوانی چرا؟ تو گشتی پیر

ما هیان مرده استخوان گشته                 مرغکانت  چه   نا توان گشته

قا یق شا دیت به گل بنشست                دیدن تو دل همه   بشکست

نا له خیزد زسینه ی    تنگت                    غم فزا گشته سوز   آهنگت

از عطش صد ترک بلب داری                     گرم خشکی و سوز تب داری

    بغض کرده کنار تو    هر پل                    رفته از با غهای      تو بلبل        اثر شیدای اصفهانی

                                                            ناتمام


[ یکشنبه 88/6/15 ] [ 9:57 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ای شب قدر من رضای تو             آرزویم بود لقای تو                جسم من هست ذره ای ازخاک 

چون غباری به پیش پای تو            روح من قطره ای زدریایت        گشته سر گشته از برای تو

گوهر جان به سوی تو غلطان         اشک تنها ییم برای تو            در دعایم تویی چنان روشن

جسم و جانم پر از وفای تو            شعرنابم زشهد میگو نت        می ترا ود زچشمه های تو

یک نسیم است سبز و روحانی        پر زعطر تو و   هوای تو          می شود روی دفترم نا زل

باغ سبزی پر از صفای تو               اولین بیت شعرمن این بود        شب قدرم بود رضای تو 

                                                                          

                                                                                      کتاب آتش مهر 

                                                                                                     شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 88/6/15 ] [ 5:58 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خوش آنکس که برخلق احسان کند              نگا هی به اشک  یتیما ن کند     شیدای اصفهانی

به صدر مجلس اگر خویش رانبیندکس          چه غم خورد اگرش هیجکس نبیندکس 

                                                                                                  سرور اصفهانی 

درطریق عاشقی از جان وسربایدگذشت       همچو مجنون ازدل کوه کمربایدگذشت  شهیر اصفهانی  

عمری به انتظار نشستم    نیا مدی              در را به غیر روی تو بستم نیامدی اطریشی   پروین

بیااین عاشق شب زند ه دارکوچه باغت را      بنوشان آن شراب کوچه با غت را        فرد

چو بنابه خواهش دل به وفا شتاب کردم        همه سقف آسمان رابه سرم خراب کردم  فرودستان

تا نگردد شمع روشن در میان خا نه ای          کی بگرد روی او پرمیزند پروانه ای           قانع

دیوانه ام امشب خبر از خویشم نیست           جز عشق رضا در دل دلریشم نیست     شایان

خدا وندا دل من در حجاب    است                 دلم گم کرده را ه صواب است             لیلا عسگری

چنان بزیور اخلاق خوش بیارا خویش              که تا خورند بتو غبطه مردمان کم وبیش     تربت

ای که بیرنگ و زلالی   مثل آ ب                    من تورا میخو اهم ای روئای ناب       آرزو در ویشی

رفتم بگلزا ری شبی تا آنکه بینم لاله ای          از آسمان دیده ام بررخ نشاندم ژاله ای      خا کی

                                                                         انجمن شعر و ادب شیدای اصفها نی


[ شنبه 88/6/14 ] [ 1:23 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تا حسن جهان از رخ تو وام گرفته             یا قوت دل از نور تو الهام گرفته

صد گوهر و یاقوت  فدای قدم تو               هم لاله ی حمرا زتو پیغام گرفته

حسن حسنی در گرانبار  ولایت               ازشهد ولای توجهان کام گرفته

رخسار تو اندیشه ما زیر وزبر کرد             جان و دلم از مهر تو   آرام گرفته

دریاست دودیده دلم از خونجگرنیز            یا قوت دلم جرعه ای ازجام گرفته

 

                               شیدای توگشته دل پر سوز گدازم

                                از صبح ازل تا فلق و شام گرفته

                                                                            کتاب گلشن سحر   شیدای اصفهانی


[ شنبه 88/6/14 ] [ 12:55 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در زمان حضرت سلیمان مدتی بود که باران نمی باریدحضرت سلیمان به همراه آدمیان وپریان برای طلب باران به صحرا رفتند.در آنجاحضرت مورچه لنگی را دیدکه بالها یش را روی زمین پهن کرده وسرش رابالا گرفته بودودعا میکردمورچه میگفت ای خدای مهربان ما  به آب غذای تو محتا جیم ما را به گناه آدمیان سر زنش مکن وباران برا یمان بفرست ما مورچه ها آفریده های توهستیم حضرت سلیمان دعای مورچه راکه شنید به همراهان خود گفت بر گردید که خدا وند دعای مورچه را اجا بت کرد وهم اکنون با ران رحمتش را نا زل میکند.  بار الها ما ملت امتحان داده وشهید داده در شبهای با عظمت قدر همه با هم دعا میکنیم و میگوییم خدایا باران رحمتت را بر ما نازل کن هر چند که مادر بندگیمان قصور داریم  ای خدایی که دعای موری را اجابت میکنی آیا ما در پیشگاه تو از

آن مور کمتریم بار الها ما از گنا هانمان شر مسا ریم وچشم به محبت بی منتهای تو دا ریم مارا بی نصیب مگذار بار الها با تو عهد میبندیم که درطاعت وعبادت توکوشا با شیم           شیدای اصفها نی


[ جمعه 88/6/13 ] [ 12:21 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

1-کسی که به خدا پنا ه ببرد2-کسی که در طول شبا نه روزحمد وثنای خدا وند را زیاد ذکر کند

3-کسی که هر چه برای خود می پسندد همان را برای برای برادر دینی خود بپسنددوهرچه را دوست ندارد برای او نخوا هد4-به هنگام مصیبت وگرفتاری بی تا بی نکند5-هر چه خدا برای او مقرر کرده را ضی با شد                            شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 88/6/12 ] [ 11:54 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 456
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856650