سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

از ابتدای خلقت تا کنون جهان میلیونها حماسه بخود دیده وروزگار از تکرار استخوان ترکانده اما این یکی با بقیه بسیار متفاوت است. این فکربرانگیز است. وراهگشا این شور آفرین است .تابانتر از نور خورشید انرژی بخش تر است همه خوبیها وارزشها یک طرف وهمه پلیدیها ولغزشها طرف مقابل قرار دارد این میدرخشد و آن کفر ظلمت است .وچه کوته بینی نابخردانه ای که قرآن مجسم را بین درودیوار آتش زدند وورقهای آن را باعناد تکبر خواستند. نابود کنند وعلی چه لحظات سختی را سپری نمود. وحسنین وزینبین چه شاهدان معصومی بر رذالت اصحاب خود محور خدا نترس بودند. وگذشت آنروزهای تلخ وسرد اما ننگ آن برپیشانی آنان باقی ماندتا روز قیامت چیزی از حضرت صدیقه کبری س کم نشد بلکه برننگ آنان افزوده شد وجهنم خود را تضمین کردند. وای برقرآن خوانان بی تدبر چراغ خانه علی آنروزها خاموش شد اما دراین عصر پرتلوئلوئ تر از همیشه تاریخ روشن گشت وخورشید را به مصاف خویش فراخواند

       اثر صدیقه اژ ه ای       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/1/27 ] [ 5:51 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من از خودمون میگم ما شیعیان ما ایرانیها وقتی بهم میرسیدیم حزنی واندوهی داشتیم ذهنمان حال وهوای دیگری پیداکرده بود. حضرت زهراءسلام الله بامون زندگی میکرد. داشتیم به اومتصل می شدیم روضه خوانی مراسمهای پرشورباموضوعات متنوع درباره ابعاد زندگی اسوه حسنه عالم ازهمه نظرظهور پیدا میکردوچه روزهایی دیدوبازدیدهای نرفته را عقب انداختیم وداشتیم رنگ خدارا وطعم شیرین شیعه بودن را مز.مزه میکردیم وچه لحظات باارزشی را گذراندیم نگاه همه رنگ معنوی پیداکرده بود سلام صلوات طنین انداز شهر ودیارمان شده بود. وروح استقامت وپایداری به رگهایمان تزریق میشد.محکم بایست وبه کفر وشرک نفاق نه بگو روح حماسه را ازاو به عاریت بگیر .تو میتوانی حتی در این قرن وعصر دیجتال وارتباطات جهانی. زهرایی بیندیشی وزندگی کنی .فقط خوب بیندیش درست انتخاب کن ومحکم بایست راه حق تنها گزینه هر شیعه واقعی است. راهی که به خدا میرسی وبه حقیقت خود ولاغیر

  اثر صدیقه اژه ای                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/1/27 ] [ 5:5 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نا گفته نماند که امسال را بنام خانم حضرت زهرائ وشناخت سیره عملی ورفتاری اجتماعی سیاسی ایشان برای خودم انتخاب کردم .تا با فرصت عمری که خداوند عالم برای مقرر فرموده هر چه بیشتر بدریای فضایل وعظوت شکوه بانوی دوعالم خود را نزدیک کنم ابتدائ بخود جرئات نمیدادم از این که من کجا وآن ملکه هستی بخش جهان نور زمین وآسمان به ایشان متوسل شدم استمدادطلبیدم زهرایی که قبلا بما معرفی شده بود با زهرایی که امسال با آن آشنا شدم بسیار فاصله داشت ونه تنها به خود اوکه به پسرعم اوعلی علیه السلام به مقربان وبه پیامبر عظیم الشان وچشم دل که باز کردم دیدم حضرت فاطمه زهرائ س از تولد تاوفات وشهادت در تمام حالات بی نظیر وماننداست .قلب عالم هستی به یمن وجود اومی تپد دردانه ی حیات است. پس در برابر او سر تسلیم فرود آوردم وقلبم را تسلیم اونمودم. تامنهم مثل ورنگ اورا هر چندناچیز پیدا کنم .وامشب که شام غریبان زهراست درخانه دل شمعی از عشق ولایت روشن نموده تنهای تنها بزیارت آن مادر نمونه بی مانند نشسته ام وبرای غربت یتیمان او وغربت بانوی شهیده راه حق سوگواری میکنم .برای بانوی بافضیلتی که درد دین داشت وغصه امت پدرش اورا رنج میداد برای بانوی جوانی که همه هم وغمش هدایت خلق بود. دوست دار حق ویاور خلق بود وچه قلبی داشت عرش خدا درآن پیدا بود. وملکوت بگردش به طواف می آمدند .من زایر شام غریبان دردانه مادرم سلام خدا وپیامر مومنان صالحان عالم براوباد.از اومیخواهم مرا درشناخت ومعرفت خود یاری فرماید

 التماس دعا دارم از مومنین   

    اثر صدیقه اژ ه ای                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/1/25 ] [ 8:30 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

درهیچ دروره ای از گذشته اینقدر مسایل اسلامی وبه خصوص عاشورایی والایی مطرح نبوده است آنهم به آزادی بیان این عصر در نظام سیاسی باید قدر آن را بدانیم از فرصتهای موجود باکمال دقت بهره برداری نماییم. برای ایندگان گنجینه های معرفتی ودینی را نهادینه نماییم باید پاسخگوی تمام سئولات در اذهان باشیم این عصر عصر طلایی احکام واخلاق معارف الهی است حرکت وتلاش اگاهانه ودلسوزانه ایثارها وخدمات بزرگ را می طلبد .کم کاری معنا ندارد خود خواهی ودنبال نام نان بودن باید رنگ ببازد باید در دین در افکار وقلبها نمود پیدا کند باید زیر بازوی دین را بگیریم تا به بالا بلندی کهکشانها قامت بر افرازد .امروز صدای مظلومه عالم باید در تمام گوشها واذهان عالم بپیچد وصدای ابا عبدالله الحسن جهان را به تکان آورد نگذارید خوبیها وارزشها مظلم بمانند باید ظهور عینی پیدا کنند ودرعمل قلبها را تسخیر خود نمایند آنانکه در افکا پوسیده خود متروک مانده اند نگویند چقدر عزا داری چقدر عاشورایی عاشورا زنده کننده قلبها واذهان است زیباییهای آن طاوس همه خط ومشی ها وهنرها ورشادتها وشهامتهاست همه به آن نیازمندیم تا راهمان را گم نکنیم بدام ابلیسهای زمانه نیفتیم .چقدر متحجرند هنرمندان روشنفکرانی که دین گریزند ودر جاهلیت خویش ماندهاند در کجای عالم الگوهایی چون خاندان با علم فضیلت حکیمی چون خاندان مطهر پیامبر اکرم وفرزندان ایشان میتوان پیدا کرد که هر کدام الگوی بارز کمال انسانیت هستند وزیبایی رفتارشان فراتر از همه زیباییهای مادی ومعنوی عالم است

اما مطلب دیگر باید مراقب بود که دین به کالا تبدیل نشود به خرید فروش مبدل نگردد .دین به تنهایی زیباست نمک افزودن به آن شورش میکند شیرینی واقعی را از آن میگیرد

در پایان سرودم -الهی درد دینداری عطا کن   براه دین خود مارا فدا کن 

    اثر صدیقه اژ ه ای                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/1/24 ] [ 6:54 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کسی که ثروتی ندارد خود را دارد.گل تقدیم شما    گاهی صدای پول ندای عدالت را می شکندگل تقدیم شما

هنر دشمنی دارد بنام جهالت    زبان استخوان ندارد اما براحتی استخوان می شکند

علم تاج سر ومال غل گردن است . اگر به میهمانی گرگ می روی سگ بهمراه خود ببر

عوام ثروت راگرامی میدارند وخواص دانشمندرا .مرد بزرگ دیروعده میدهدوزودانجام میدهد.

آتش امروز خاکستر فرداست.مردان قانون وضع می کنند وزنان اخلاق بوجود می آورند.

اساس هر تمدن تقوا وریاضت است.اهمیت بده به کسانی که ازکنارشان عبور میکنی.

قلب واقعی ما درخاک نیست در قلب دوستانی است که مارا فراموش نمیکنند.

هر مردی میتواند داماد باشد .اما هر دامادی نمیتواند مرد باشد

ثمره جهالت خجالت است.آنکه سخن می گوید میکارد آنکه گوش میدهددرو میکند.

اگر بجایی رسیدی اول مدیون خودت هستی. هرکس بجایی نرسد خود مقصر است.

هنر دعوتی است بنام سعادت .هنرمند غم را به فرصت تبدیل میکند - ص اژه ای-

هر کس مرتکب اشتباهی نشد اکتشافی نکرد. گل تقدیم شما

                                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/1/24 ] [ 6:21 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دراین عالم گوهری وسرمایه ای ارزشمند تر از عمر آدمی وجود ندارد .هر لحظه آن با تمام دنیا برابری میکند .بلکه پر بها تر است .این را کودکان ونوجوانان جوانان توجه نمیکنند وچه بسیار ی از مردم خیلی راحت آن را به دنیاطلبی وامیال آنی برای دست یابی به متاع دنیوی می فروشند وناراحت هم نمیشوند.اینان تنها چشم دنیا.بین دارند اگر کلای دنیایی را از دست بدهند حتی خیلی ناچیز ناراحت میشوند. کالاهای ارزشمند مادی را در گاوصندوق وصندوق امانات قرار میدهند وتا پای جان مراقب آن هستند .اما برای عمر گرانمایه فکری نمیکنند قدر آن را نمیشناسند اهمیتی برایش قایل نیستند.یک عمر مال حرام حلال جمع میکنند نه خود از آن بهره میبرند نه به دیگری روا دارند. چه روز وشبها که برای جمع آوری نقشه ها کشیدند ورنجها برخود وزن وفرزند وارد نمودند .وناگهان متوجه شدند برف پیری برپنجره رویشان نشسته وافسوس که هنوزهم وچه پولها که بااجحاف به چنگ آورده وعمر زندگی وشادی نشاط طعم حیات دنیارا برخود تلخ نمودند. وقتی به رزومه زندگیشان نگاه میکنی .نه قدم خیری نه گره گشایی نه عبادت دلچسبی نه توجهی عاطفی ومعنوی به خانواده وفامیلی وهمسایه ای نه سفری وعده ای هم که برطبل عیاشی خوشی مردن در عیش برخی هم به تنبلی سستی نادانی زیاده روی در مضرات مکافات کشیدن از کرده های نابخردانه و...چه تلخ ناگوار  است آیا؟ هنوز انستیتو یامرکز فروش عمر دوباره ای در دنیا تاسیس نشده است اگر باشد یک دنیا مشتری دارد بیچاره ها البته اندکی از خیل جمعیت جهانی حاضرند همه چیزشان را بدهند تا یک دقیقه بیشتر عمر کنند برای تکرار اشتباهات خود ویانه واقعا بیدار شده اند

        اثر صدیقه اژ ه ای                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/1/21 ] [ 12:24 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هرکجای دنیا که سفر میکنی ویا مهاجرت با اطمینان وافتخار سرت را بالا بگیر نفس عمیق بکش مشتت را محکم کن وببر بالا وبگو زنده باد ایران من فرزند سر زمین قهرمانان حکیمان دانشمندان شاعران دلاوران موحدان راستگویانم .من شجاعت نه گفتن به شرک کفر ونفاق را دارم من عاشق آزادگیم همه بندهای خرافه توهم را از اندیشه ذهنم گسستم من به نور حقیقت پیوستم نور قرآن وعترت من ایرانیم مسلمانم پیرو مکتبقرآنم سرت را بالا بگیر هر گجای جهان که میروی مرام وارزشهای خودرا باخود ببر توگنچینه با ارزشی داری پراز جواهر وگوهر اخلاق توخوراک وپوشاک تو سبک زندگیت مراسمهای با محتوایت محبت ایثارو خدمت به همنوعت نظافت پاکیزه گیت علاقمندیهای با مفهومت اینها بسیار با ارزش هستند سرت را بالا بگیر حرفت را بزن خوب بیندیش مقایسه اصلاقابل قیاس نیست تو خیلی چیزها داری که دیگران ندارند چشمهایت را خوب باز کن تا ببینی .اگر مهاجرت کردهای به گوشه کنار دنیا مهم نیست تومرام وارزشهای خودت را به آنجا منتقل کن خودت را فراموش نکن سرت را بالا بگیر .توخود یک ایرانی با همه زیباییها وارزشهای نتعالی توعشق وفلسفه وعرفان شعر هنر موسیقی وآداب خودت را نشر بده به دیگران تورا چکار سرت را بالا بگیر.

.اثر صدیقه اژه ای                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/1/19 ] [ 8:9 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هیچ تبلیغی مثل عملکرد سه قوا ومسئولین نظام برای امیدواری واستحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمتواند کار ساز باشد مردم چشم امید به عملکرد ورفتار برخورد مسئولین دارند وانتظار دارند هر کدام از آنها با روحیه حق طلبی واسلامی دور از هر گونه شائبه ای به وظایف خود خوب عمل کنند هر کدام در سنگر دفاع از حق وحقیقت طلبی محکم بایستند کوچکترین اشتباه و...دل مردم را بدرد می آورد مردم عاشق پیاده شدن احکام واخلاق رفتار اسلامی هستند تا پای جان برای حفاظت از آن می ایستند .وای به کسی یا کسانی که از  پست خود سوئ استفاده کند مردم اورا نخواهند بخشید دلهای مردم ایران برای خوبیها وارزشها می تپد از تبعیض خود خواهی بیزارند .همچنین انتظار مردم از روحانیت این است که خود اعمال واخلاق رفتار اسلامی را مراعات کنند وارتباط نزدیک با مردم داشته باشند تنها به نماز روضه سخنرانی افاقه نکنند در صحنه باشند .انتظار مردم از ارگانها همچنین است که در پاسخگویی به مردم صادق باشند مردم را سر نداونند قول دروغ ندهند افراد را سبک وسنگین نکنند پارتی بازی را کنار بگذارند حق را زیر پا نگذارند اجازه ندهند زیاده خواهیها به منثه ظهور برسد .....

اثر صدیقه اژ ه ای                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/1/19 ] [ 7:52 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همسایه ما بود.باهم سلام علیک داشتیم گاهی دوبار در روز باهم روبرو میشدیم .هر وقت اورا میدیدم مثل اینکه تازه از آرایشگاه بیرون آمده ومیخواهد به مراسم عقد وعروسی برود از نظر نوع لباس هم تابع مد بود میگفت از صبح تا سحر ترانه گوش میکند یکبار هم ضعف اعصاب گرفته بود دچار دلزدگی از هرچه موسیقی بود شده بود یک روزآمد خانه ما بمن گفت دیگر خسته شده ام گاهی با لباس نصف آستین دامن کوتاه جلوی در خانه با همسایه ها بخصوص با یک خانم بهایی حرف میزد مرا که میدید میگفت من نفهمیدم چطور توی این گرما چادر مشکی ومقنعه وروسری میپوشی اوخانمهای محجبه را مسخره میکرد. اینها امل هستند عقب افتاده اند نمی فهمند ومن یکبار رفتم خانه آنها البته با دعوت خود او تا در این مورد صحبت کنم از او پرسیدم من خانم باحجاب هستم به نظر تو آیا این حجاب مانع فکر کردن وخردمند بودن مدیریت کردن من شده است اگر شده بگو دلیل داری گفت نه والله خودت را مقایسه نکن توبانوی ادیب وبا فرهنگ هستی اجتماعی ومردم داری به اوگفتم اشتباه نمیکنی تامل کردو گفت حرف خودت را نزن باسوادی من زنان دیگر را میگویم منهم دوستم را که اومی تشناخت مطرح کردم خانم دکتر -م -فوق تخصص اوهم محجبه است گفت اونهم مثل تو برایش زنان محجبه بسیاری را آوردم دست آخر گفت وای منکه قلبم میگیرد گفتم خوب از حجاب قلبت میگیرد آیا لازم است برای دم در خانه ایستادن این همه آرایش کنی یا برای نان وگوشت خریدن چه دلیلی داری گفت دوست دارم به نظر همه زیبا باشم گفتم زیبایی در خودنمایی وخود نشان دادن معنا نمیشود گفت وقتی آرایش میکنم اعتماد به نفس پیدا مکنم گفتم جالب خوب خانمی هم که حجاب برتر را دارد همین طور فکر میکند با دوتفاوت توفکر میکنی وقتی در چشم مردم جلوه نداشته باشی یک چیزی کم داری ولی بانوی با حجاب برتر فکر میکند به چشم پلشتی اجازه نمیدهد که با نگاه هوس آلود او را دنبال کند .او دیگر جوابی نداشت روزهای بعد که اورا دیدم بانویی موقر ساده شده بود بخصوص روزی که کتاب آتش مهر را به او هدیه دادم دوروز بعد در حالی که چادر گلدار به سر داشت بخانه ما آمد اشک میریخت میگفت من دبیر ادبیاتم چه گوهری را به من دادی ای بانوی بزرگ ای عزیزجان توافتخار ایران وهمه ما هستی او سالهابعد رفت شمال ومن یاد اورا بخاطر دارم

 

صدیقه اژ ه ای                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/1/11 ] [ 10:23 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر این کلمه را بکار بردم .بخاطر این است هر انسانی در تکاپوی هستی ذهنی دارد که اختیار آن با خودش میباشد .تنها جایی که صاحب حاکم آن است ودیگری حق دخل وتصرف درآن را ندارد.اما سخن من مطلب دیگری است. بسیاری از مردم برای روشن کردن چراغ ذهن خود تلاشی نمیکنند با اندک کورسویی به حیاتشان ادامه میدهند .واین را شاید هم بدانند امااراده محکم ندارند. نمیخواهند ازامکان بسیار مهم وموثری که دارند .بهره مندگردند. تلاش دیگران هم تاثیرچندانی برپرورش ذهنشان ندارد یک عمر باچراغ خاموش ماشین زندگی را میرانند ودر مسیرشان چه اتفاقات ومشکلاتی که می افتد وباز هم تکان نمیخورند این گونه افراددر همه جای دنیا هستند .اما زندگی با چنین افرادی بسیار مشکل ورنج آور است روزگار را براطرافیان خود تیره وتار میکنند وشادی هارا به تلخی مبدل میکنند .این افراد در جنبه های اجتماعی سیاسی اخلاقی وشغلی چوب لای چرخ دیگران میگذارند از پیشرفت وترقی وتلاش خوشحال نمیشوند .در لایه های هر اجتماعی جای گرفته اند واگر کسانی باآنان به سر ببرند وبخواهند باذهن روشن خود وتدبر تعقل منطق کاری را انجام بدهند. از خود عکس العملهای تندوناهنجار زشت نشان میدهند. همه چیز را بهم می ریزند اینان با سر سختی در تکرار اشتباهات خود هستند .وازآن درس عبرت نمیگیرند

صدیقه اژ ه ای                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/1/10 ] [ 7:29 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 448
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856642