سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

همیشه توهر ماجرایی سرنخ فتنه دست یکی هست افکار شیطانی راالقائ میکنه توذهن بقیه البته شاید یک مطلب برای عده ای افکار رحمانی باشه برای دسته دیگر شیطانی تلقی بشه از نخستین روزها باصداقت بدون غل وغش پا بعرصه تلاش بگذارداولش حتی بهش بخندندمسخر ه کنند اماهمین که اوج رشد شکوفایی را دیدند بیان توصحنه ودست به شیطنت بزنندمانع تراشی. سیاه نمایی. اعمال زور کنند. اونوقت بازم اونکه برای خدمت صادقانه توصحنه اومده با سعه صدر بایستد ولعنت به شیطان کند ودرهمین وسط عده ای خشک مغز متعصب بیان بگن شماکار خودت راانجام بده بابا حفظ وحدت مسلمین رارعایت کن وپشت سر هم مثال بیارند یکی از اینها متعرض کارخلاف وناصواب نمیشه حرفی نمیزنه مثل این که توی یک خونه بچه های خوب همیشه باید تحمل خودشون راببرند.بالا به اونکه بدی وخشونت داره چیزی نمیگن به خوبه میگن توببخش توجواب نده سنگ زیرین آسیا باش وهمین طور تودعوای زن وشوهری مردقلچماق کتک زن را مانعش نمیشن به زن مفلوک میگن جواب نده بگذار دادو فریاد کنه بزند توگذشت کن .وبه نظر میرسه بخاطر همین روش غلط است که هیچوقت نمیشه جلوی ظلم وتعدی ایستاد ووقتی هم بری دادگاه آنقدر معطل میکند تاموی طرف سفید بشه سر دواندن وخدا میداند چه ظلمها که میکنند وچه آدمهای بزدلی که حق را فدای مصلحت میکنند ونمیداننداگر بگذارند حق اجرا شود راحت تر خواهند بوداگر مردم به آن نگاه برسند که هر کس حق کشی میکند باید مجازات شود وهمه در برابرقانون یکسان هستند چنین وضعی پیش نمی آمد 

   اثر صدیقه اژ ه ای                           مدیر ویلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/5/20 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در قدیم جوانمردانی بودند.که غیرتشون به همه عالم می ارزید اینها نانی خورده بوده که گندم داخلی بودغذای آنهاحلال بودباراست ودروغ کلاهبرداری قسم دروغ اون رانخریده بودند وطبخ نکرده بودند بازحمت بدست می آوردند بانام ویاد خدا صرف میکردند وشکرش را بجای می آوردند اماامروز مثل یک رویاشده قدیمی شده ورودیها تیپش عوض شده.آدمها خلق وخوی دیگری پیداکردهانداگرآدم درستی ازاون جنس پیدا بشه میگویند عجب آدم سفیه ی بهش می خندندوخلاصه بیاوببین .آدمهای امروزی چشمشون رابروی خوبیها می بندند .وهوش شیطانی خودشون رابکار میبرند.زیاده خواهی وپررویی جای اون را گرفته است .دروغ که الاماشائ الله حقه ونیرنگ حالا فکرش رابکن توجایی قرارگرفته باشند.مثل مسجد هیئت وبسیج ببین چه بلایی برای این نامهایی که هرسه تاحدی مقدس هستند ومحترم وتوشاهدرفتار خلاف ودروغ نیرنگهای آنهاباشی وخیلی هاهم بدانند وتمام سعی خودتان راانجام بدهید وبخواهید از صراط خارج نشن ولی اونها به شمابخندند ویکی ازاونها بگه هر کی اسلحه دستش برنده است واما غیرت وجوانمردی قدیم همان لوطی هایی که پارونفسشون برای حق میگذاشتند وامروزه واقعادل مسلمان خدا ترس طرفدار حق از دست چنین آدمهای خودخواه توسینه از غصه آب میشه  

  اثر صدیقه اژه ای                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 92/5/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

خدا حافظ ای ماه خوب خدا   خداحافظ ای فصل سبز دعا

خداحافظ ای بهترین روزوشب  خدا حافظ ای ماه مهر و وفا

باتومن خوش لحظه هایی داشتم

لحظه های باصفایی  داشتم

مهمان خدا بودم ویک ماه گذشت

چون سرعت برق همچو یک آه گذشت

صد وای به آنکه غافل ازمهمانی

میرفت براه کج وگمراه گذشت

اثر صدیقه اژ ه ای                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 92/5/17 ] [ 5:41 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برخی از مردم نه حرفشون ارزش دارد نه قولشون وحتی امضائ شون اونهم کسانی که یک جورایی توی محله وشهر برا خودشون نامی کسب کردن اینهااسمشون مرد هست اما از مردانگی فقط خود خواهی وتکبر را به ارث بردندبدتر این که دروغ هم میگویند پیر هم هستند .این را به عینه دیدم که میگم .هرچقدر هم تلاش کنی که ازین وضعیت بیان بیرون از محالات است.خدا رحم کند این که من دیدم امام جماعت مسجد وامنائ هستند خدا بدادبرسد نمیشود باآنها حرف زد نمیشود .اجازه نمیدهند اگر مردم معترض بشن اقا نماز را طول نده با صدای بلند میگوید من همین هستم که هستم بروید جای دیگر نماز بخوانید اگر میگویی عدالت را رعایت کن میگوید به من اهانت کردید وقتی مشکلی را برای راه حل میبری میگوید بروید پیش فلانی وفلانی هم میگوید آقای مسجد وخلاصه حالا بدو کی ندو ومهم این که برخی هم اطلاعات غلط را توی مسجد شایع میکنند وبیا وببین وخلاصه این که ایکاش قوانینی  که جهت اداره امور مساجد تدوین میشود رویش کار شود وقتی به اوقاف میگویی میگوید باامور مساجد است به امور مساجد میگویی میگوید بااوقاف است وخلاثه همین رویه ادامه پیدا میکند به باید توجه دقیقی بخصوص در زمینه تقوا ومدیریت وراستگویی اخلاق محمدی در مساجد حاکم باشد نه خود خواهی ودروغ نیرنگ مساجد مکانهای مقدسی هستند محل امید و ایمان ونورمعنویت وفراگیری هستند مساجد بازار نیستند که در آن تغلب وقش در معامله انجام گیرد مساجد ملک شخصی کسی نیستند کانون مودت صداقت اند نه ریا وتکبر تفرقه ومتاسفانه مساجد مظلوم واقع شده اند بخاطر افرادی ناشایسته ای که جای خوبان را گرفته انداینان بعنوان توسعه مساجد را میسازند اما بنای اعتماد وانسانیت واخلاق را با رفتارشان ویران میکنند.وگمان میکنند کارشان درست  است   

                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی                                      


[ چهارشنبه 92/5/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ازاول تاریخ اسلام تاکنون موقعیتی مانند عصر حاضر برای نشر معارف اهل البیت  ع پیش نیامده است عصری که با فداکاری ومجاهده ورهبری امام راحل ورهبر فرزانه انقلاب عصربیداری اسلامی لقب گرفت وبسیاری از ملتهای جهان متوجه فرهنگ اسلامی شدند ودل ملتها برای داشتن جامعه اسلامی به تپش وتکاپو افتاد نسل فداکار وجانباز وشهید در ایجاد چنین نگرشی نقشی موثرایفا کردند. اما بهر حال با تلاشهایی که تاکنون شده است احساس میشود که هنوز نخستین پیشوا وامام ما حضرت علی ع غریب است کاربنیادی وعمیق  انجام نشده است هنوز کودکان ونوجوانان این مرزوبوم آن آشنایی جامع را نسبت به پیشوای خودندارند باراه وروش منش اخلاق اومانوس نیستند فرهنگ امامت درحاشیه است باید تلاش کنیم در متن بیاید کاربردی بشود الگوسازی بشود ومعرفی گردد به نظر میرسد برای کودکان بایدازهمه توان استفاده کرداز فیلم نقاشی وشعر قصه گرفته تاکارگاه کاربردی برای جوانان نیز همچنین رفتار منش امام علی باید درخلق وخوی جامعه نهادینه شود نهج البلاغه بازبان ساده تدریس شود.همه مردم باسخنان گهربارعلی آشناشوند درسبک زندگی از ایشان پیروی کنند.اگر دراین عصر کم کاری کنیم مورد سرزنش هم قرارخواهیم گرفت بایک نگاه اجمالی به تبلیغات . تبلیغ رفاه زدگی سفره های رنگین وتجمل گرایی مدرن  وتبلیغات ضد انسانی واخلاقی بوفور در دسترس است اما انسان کامل از نظرخلق وخوی الهی وانسانی وظلوم وغریب واقع شده است  در حالی که تنها راه سعادت بشر رسیدن به کمال است نه رفاه محض امروزه زندگی های مادی توسعه یافته در حالی که ارواح بشری رابه اسارت خود درآورده چنین وضعی اگر ادامه پیدا کند هرانسان صدسال هم که زندگی کند جز خواب خوروخشم وشهوت چیزی رابالاترازین درک نخواهدکردوآن لذت معنایی رااززندگی دنیایی نخواهدبردوما.درتمام عالم چون امام متقین کسی را برای نجات بشریت نداریم کسی که از همه شائبه های دست وپاگیر مارا نجات بخشد

اثر صدیقه اژ ه ای                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/5/15 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

زنان هنوز قدر ومنزلت خودرا نشناخته اندوبه نظرمیرسدبفکراینکه کیستند؟ وجایگاه آنان درخانواده واجتماع چیست ؟نیفتاده اندمنظور بطور عام است .دسته ای ازین قشر فکر شناخت خودنیستند وبه  امورروزمرگی بسنده میکنند. ونقش مادرانه وهمسرانه رابطور غریزی انجام میدهند .وبرخی هم که دچار تقلید کورکورانه رفته وملعبه دست تبلیغات هستند. منظور زنان بی بند وبار بی فکر است .اما سخن من باآنان اینکه هرکاری میکنید وهر روش وخط و مشیی که داریدرویش فکر کنید در جامعه وخانواده جایگاهتان کجاست؟ همیشه برای خود ارزش قایل باشد .زن در همه دوران مظلوم واقع شده است وبر اوظلم شده امادر این مظلومیت وظلم خودنیز مقصراست. خودش باید بفکر شناخت حق وحقوق خویش باشد واز آن دفاع کندواز همه مهمترزن انسان ساز واخلاق ساز است زنی که خود حریم اخلاقی را در جامعه می شکند چگونه میتوان انتظار داشت که الگوی مناسبی برای نسل خود باشد وقتی به جامعه زنان جهان نگاه میکنی هنوز زن تا رسیدن به قدر ومنزلت واقعی خود بسیار فاصله دارد. زن دارد تحقیر وپس رانده میشود. در جامعه اسلامی ایران باآنکه زنان ازاین که وسیله وکالا باشند مبرا هستند. بطور عام برای دست یابی به منزلت واقعی خودتلاش نمیکنند .ونگاه مردان به زن هنوز یک نگاه جامع کرامت محورنیست هنوز این ذهنیت وجود دارد که مردموجود برتر وموجودی که میتواند زور بگوید وحق را نادیده بگیرد وتحمیل کند خواسته اش را ونظرش را هرچند غلط ودور از منطق باشد 

  اثر صدیقه اژه ای                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/5/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فعالیت فرهنگی راازکلاس ابتدایی مدرسه آغاز کردم .ودر شانزده سالگی کلاسی درخانه تشکیل دادم ودختران مادران راباآموزه های دینی اخلاقی آشنا کردم. آنروزها خانه مامحل رفت وآمد مردم بودومردم برای مشاوره دینی وشرعی ورفع مشکلات خانوادگی نزدپدربزرگم که عالم دینی بودند می آمدند

 زندگی من به سه دوره تقسیم میشود زمان جوانی ونوجوانی تحصیل وفراگیری علم دوم- ازدواج تربیت فرزند سوم فعالیتهای فرهنگی اجتماعی دینی درخانواده من. دو مربی بزرگ داشتم آیت الله سیدابوالفضل خاتون آبادی پدرمادرم  وآیت الله میرزا محمد حسین اژ ه ای جد پدریم آنها مرا  با معارف اسلامی آشنا ودر امرتربیت من نقش موثری داشتند.مادرم نیز از زنان عالمه وفاضله ای بودکه با خصوصیات اخلاقی برجسته اش سرآمد بانوان زمان خویش بود وهمه به این مطلب اذعان دارند

از سال شصت وچهار درعرصه ادبیات واردودر محفل ادبی جهاد دانشگاه اصفهان حضور مستمر یافته واز استادقادر طهماسبی متخلص به فرید اصفهانی کسب فیض نموده واولین اثر مجموعه اشعار آتش مهر را در سال 80منتشر نمودم 

ناگفته نماند پدرم ازکودکی مرابااشعار زیبای سعدی وحافظ آشنا نمود وبرایم باصدای خوش این اشعار را میخواند این اشعار مثل نسیم بهاری روحم را تلطیف وآرامش خوبی درمن بوجود می آورد

از سال 74با راه اندازی کانون فرهنگی خواهران مسجدالمهدی با تبلیغ وتشویق وجذب خواهران کلاسهای معارف وورزشی وآموزش صنایع دستی نقاشی .انتشار نشریه محلی بنام خضرائ وبرگزاری مناسبتهای دینی وملی برگزاری نمایشگاه از فعالیتهای کارآموزان گامهای موثری برداشته تا جایی که مدارسی که کلاس تابستانی داشتند به کانون آمدند وگفتند فعالیتهای شما سبب شده که ما نتوانیم کلاس تابستانه را برگزار نماییم

سال 80تاسیس انجمن مددکاری حضرت رقیه خاتون اصفهان با مجوز رسمی این انجمن در زمینه های فرهنگی آموزشی ومددکاری تاکنون توانسته گامها موثری بردارد در زمینه فرهنگی وارتقائ فرهنگ اجتماعی برای مدد جویان کلاسهای مشاوره وتوانمندسازی برگزار نمود وبسیاری ازین مدد جویان از نظر ارقائ فکری توانسته اند خودرا بوضعت مطلوب برسانند. همچنین در تعامل باخانواده های محلی کلاس آموزه های دینی وقرآنی موفق بوده است انتشار نشریه محلی بنام همراز وبهارانه ومقالات اجتماعی از دیگر فعالیتها می باشد .سال 81تاسیس شعبه انجمن در منطقه محروم وازیچه با فعالیتهای فرهنگی آموزشی ورزشی ومسابقات کتابخوانی برگزاری مناسبتها آموزش کامپیوتر ومعارف دینی

 سال 86انشار دومین اثر بنام دیوان گلشن سحر ودردهم دیماه همانسال تاسیس انجمن شعر وادب شیدای اصفهانی بابرگزاری جلسات شعر خوانی ونقد وبررسی اشعار وقطعات ادبی حاصل این انجمن انتشار اشعار بیش از بیست نفرازشعرای اصفهان با معرفی آنان به نام نغمه جاودان میباشد جمع آوری اشعار غزه وارایه طرح موضوعات اجتماعی به شاعران این انجمن روزهای یکشنبه برگزار میگردد با حضور شعرابنام استاد سرور اصفهانی واستادشهیر اصفهانیدر هرجلسه بیشاز بیست شاعر حضور دارند

سال 91انتشار سومین اثربنام دیوان صهبای عشق

از سال 80تا کنون چهار طرح به مرکز زنان امورخانواده ارایه ودر برگزاری وپی گیری طرح برگزاری روجهانی خانواده در چند استان بزرگ کشور ودر استان اصفهان انجمن مددکاری فرهنگی حضرت رقیه برگزار نمود

طرح حمایت از دانش آموزان مستعد نیازمند که تا کنوم بیش از چهل دانش آموز از ان بهرمند گردیده ودر رده بالای تحصیلی قراردارند طرح جوانا در آستانه ازدواج که با برگزاری نخستین همایش انخاب صحیح همس در استان اصفهان برگزار نموده .وکتاب فصل شکوفایی حاصل آن است همچنین در هر ماه بیش از بیست وپنج عروس در این کلاسها مهارتهای اساسی زندگی را فرامیگیرندطرح فاصله بین نسلی از فرزندان 15تا25سال این طرح به منظور کاهش وشکاف بین نسلی در همایش سبک زندگی دانشگاه اصفهان معرفی وگارگاه آن گزار گردید

شرکت در همایشهای ملی مذهبی وکسب جوایز در زمینه ادبیات از دیگر فعالیتها میباشد

 . در پایان خدا را شاکریم که مارا درارایه خدمات شایسته یاری نمود

اثر صدیقه اژه ای مدیر ومسئول انجمن مددکاری فرهنگی حضرت رقیه خاتون س اصفهان ومسئول انجمن شعر وادب شیدای اصفهانی         

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/5/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایکاش نظام آموزشی ما جهت آموزه های شیرین وزبان سلیس فارسی ازحکایات گلستان وبوستان سعدی استفاده میکرد .یک وi حددرسی سعدی وحافظ شناسی برای فرزندان این مرزو بوم مقرر مینمودتا بادانش خرد بزرگان خود آشنا واز آنان برای کسب علم وادب بهره می جستند.سعدی علیه الرحمه میفرماید نه چندان درشتی کن که از توسیر شوند نه چندان نرمی که برتودلیر شوند نه چندان بخور کز دهانت برآید نه چندان که ازضعف جانت سر آید .تا توانی دلی بدست آور دل شکستن هنر نمی باشدیا حافظ می فرماید آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا وفردوسی می فرماید اگر سر به سر تن به کشتن دهیم مبادا که کشور بدشمن دهیم چوایران نباشد تن من مباد بدین بوم وبرزنده یک تن مباد میازار موری که دانه کش است که جان دارد جان شیرین خوش است توانا بود هرکه دانا بود زدانش دل پیر برنا بود زنیرو بود مرد را راستی زسستی پزی زاید وکاستی وسعدی هر آنکس که دندان دهدنان دهد وبرگ درختان سبز در نظر هوشیارهر ورقش دفتر ی معرفت کردگار

چو می بینی که نادانی به چاه است    اگر خاموش بنشینی گناه است  یا بروکار میکن مگوچیست کار که سرمایه جاودانیست کار

علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تونیست نادانی

                                                                                 مدیر وبلاگ شدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/5/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

باپای دلم به پیش تومی آیم

  بااشک ندامت آمدم دستم گیر    هم توبه ی من خدا ز.من توبپذیر

من بنده عاصیم خطایم بسیار       من را به خطا وکرده ام وامگذار

گفتندنماز باورم شدیارب   هم رازونیازباورم شدیارب   گفتند تفقد محبت به یتیم

گفتند. صداقت صفاواخلاص گفتند.ولایت امام معصوم.گفتند.گذشت .حلم صبروایثار

 گفتند.که مس جان طلاکن .کردم اکنون شب قدراست ومن بیمقدارگفتند.کنیز فاطمه باش به دل گفتم که بمیرم ازبرای زهراس گفتند.علی وحسنین وزینب گفتم همه ی هستی من بادفدا .گفتند. که قرآن شب قدرودعا گفتم. بخدا هستی من ازآنهاست .گفتند چه میخواهی ازین گفتن ها گفتم که مباد فاصله بین ما

اثر صدیقه اژه ای                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                  شب بست ویکم رمضان92


[ پنج شنبه 92/5/10 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

برای جهانی شدن سیره امامان معصوم ع شیعه باید باتمام وجود تلاش کند. واین راابتدائ از خود آغاز نماید. کار دشواری نیست .تنهاایمان قلبی باپیروی ازاخلاق ورفتار آنان میتواند ماراموفق نماید .بهترین تبلیغ سبک زندگی شیعیان مطابق سیره معصومین ع میباشد.امروز شیعه رسالت بزرگی بردوش دارد فرقی نمیکند. درایران باشد ویاهر کجای عالم مهمترین کاراین است که مراقب رفتار گفتارکردار خویش باشد درست بامردم رفتارکند ازاجحاف دروغ وتهمت خیانت رباخواری وریاکاری دوری گزیند .برسر قول خویش جوانمردانه بایستد.منفعت طلبی راکنار بگذارد عاشق خدمت به مردم باشد

 جاده صاف کن باشدپیش پای کسی سنگ نیندازدهرچه برای خود میخواهد برای دیگران بخواهد عزت نفس خود را حفظ کند با محبت لبخند در جامعه حضور یابد. خانه اش عبادتگاه اوباشد بفکر دیگران باشد خود خواه مغرور نباشد کینه کسی رابدل نگیرد بااین اوصاف شعائر خودرا رونق دهد وازراه روشن خود همه را بهرمند گرداند تبلیغ در بسط ونشر زندگانی معصومین را سرلوحه کارخود قرار بدهد.بی تفاوت نسبت به جامعه خود نباشدبه نماز وعبادات خود در هر کجا که هست اهمیت بدهدوخداراشکر باشد به خاطر نعمت بزرگ ولایت وپیروی از بهترین های عالم از خرج کردن در راه شناساندن امامان معصوم کوتاهی نکند برای این کار وقت بگذارد جذب روز مرگی وامور شخصی نشوداز هنر وهر ابزار مفیدی برای این کار استفاده نماید بازبان مردم دنیا آشنا وباارتباط با آنها سیمای نورانی امام معصوم را به آنان معرفی نماید.هر شیعه در غربت امام زمان باید ستاره ای وشمعی شود وبه دیگران نور وروشنایی ببخشد کوتاهی در این امر نا بخشودنی است باید ولی خدا را یاری کنیم با اخلاق ورفتار وکردار گفتارمان  

اثر صدیقه اژ ه ای                            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/5/7 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 39
بازدید دیروز: 168
کل بازدیدها: 813135