سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

با توجه به فعالیتهای اجتماعی وشناخت نسبت به وضعیت خانواده ها به خصوص قشر کم در آمد.نوزادی که بنا برعللی مادرش کم شیر است یا شیر ندارد این نوزاد باید از شیر خشک تغذیه شود وهمچنین پوشک .گاها دارو و...بطور سر جمع هزینه این نوزاد حدود دویست هزار تومان در ماه میشود از طرفی یارانه این نوزاد نه تنها هزینه خودش بلکه گاهی باید برای هزینه دارو ودرمان از انجمنهای خیریه کمک بگیرند این را گفتم تا کسانی که متوجه نیستند بدانند نوزاد هم به یارانه گرفتن نیاز دارد همچنین پوشاک فصل هرتکه لباس کمتر از ده هزار تومان با جنس متوسط کمتر به چشم میخورد .این نوزاد هرچه بزرگ شود نیازهای بیشتری پیدا میکند تا به مهد وهزینه نگهداری لوازم موردنیاز ضروری بنابراین وقتی سر پرست خانواده دارای دو فرزند باشد ومستاجر هم باشد هزینه ایاب ذهاب خوراک سر سام اور رشد کرده است در حالی که پدر خانواده با نداشتن مهارت کاری مناسب وشغلمناسب با درآمد کم ماهی پانصد ششصد تومان واقعا در زندگی میماند وبه سختی زندگیش را اداره میکند چه برسد به خانواده هایی که سرپرست درست حسابی ندارند این قشر هم کم نیستند .گاهی چنین افرادی از بیماریهای ژنتیکی و...رنج میبرند وهزینه بالایی را در ماه باید بپردازند 

 

                                                                                  مدیروبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/7/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام بر حضرت ابراهیم واسمائیل محمد ص پیروان محمد وآل محمد .پیروان راستین سلام برحجت خدا حضرت بقیت الله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وسلام به حضرت روح الله امام شهدائ دفاع مقدس .کسانی که اخلاص وایمان تقوایشان ملاک حرکت به سمت خدا بود سلام به هفتاد دوتن شهید مظلوم بهشتی ویارانش سلام به همه نیکان صالحان آمران به معروف ونهی از منکر درود رحمت حق برجانباختگان راه فضیلت انسانیت وآزادی وسلام به ارواح طیبین وطاهرین درود خدا برجانبازان وسلام به رهبر حکیم وفرزانه اما م خامنه ای وسلام به همه کسانی که باطن دین را در قلب وظاهر آن را در کردار وعمل پذیرفته اند.کسانی که از دین وراه پاک آن سوئ استفاده نمیکنند

                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 92/7/24 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مطلب مهم این که هر دولتی عوض میشود کل سیستم دگرگون میشود وهمه چیز بهم میخورد تا چهار سال هم طول میکشد تا بیاید شکلی پیدا کند. تمام .چرا؟قبل از هر تصمیمی  آسیب شناسی جدی وکارشناسی نمیشود.موضوعی را مطرح و حرفی میزنند بدون پشتوانه کارشناسی وعلمی وبعد با مشکل برمیخورند. وحرف هم عوض میشود .این فاصله حرف تا عمل از کجا نشات میگیرد چرا؟با همدیگر هماهنگی نمیکنند قبل از این که اعصاب همه را خورد کنند.امید میدهند ضد امید عمل میکنند. این رویه سالهاست ادامه دارد. در حالی که اگر هر دولتی که عوض میشود نکات مثبت دولت قبلی را تقویت کند. ومراقب منابع نیروی مالی واقتصادی اجتماعی باشد ودست به تصمیمات عجولانه نزند. دچار مشکلات عدیده نخواهیم شد چند روزی از انتخابات نمیگذرد و...شادی که سر سفره ها نیامد همانی هم که بود دارد کمرنگ میشود .وما سکوت میکنیم برای اقتدار وعزت اما چرا؟نباید یک سیستم قوی وبنیادی نظارت ورصد کند امور اجرایی را واجازه ندهد هردولتی می آید نظر ورای شخصی گروهی خود را برهمه چیز اعمال کند .دولت در عرض نباشد. درطول وپیش برنده حرکت های نو وسازنده  باشدهر روز ما روی موج بازار کالا وارزاق بالا وپایین میرویم تا بالاخره یا غرق شویم ویا نجات پیدا کنیم وبگوییم خوب شداز شدائدنمردیم تا کی میخواهیم تکراری عمل کنیم بجای در مانگر واقعی روش پانسمانی را تداوم ببخشیم چقدر خوب می شد اگر به قولها عمل میکردند .وهیچ فاصله ای بین قول وعمل نبود

                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                                     


[ دوشنبه 92/7/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اولین بار بودکه بزیارت خانه خدا به گنگره عظیم وباشکوه دعوت شده بودم تاآنروز سفر خارج از ایران نرفته بودم از ین گذشته من وپدر مادرخواهرم اسم نوشته بودیم ولی اسم من خواهرم در نیامد سالی که پدر ومادرم رفتند همانسالی بود که زایران ایرانی مورد اذیت وآزار جدی قرار گرفتند وپدرم زیر دست پای جمعیت رفته بود وقتی ازسفر برگشت بدنش کبود وسیاه شده بود چند سال بعد اسم من در آمد ومن تنها بودم آشنای چندانی هم نداشتم قبل ازرفتن خودم رااز نظر ذهنی روانی وباورها وآموزه های درست از مناسک آماده کردم از ماهها قبل توجه ومراقبه راآغاز به رتق وفتق مسایل دینی ومستحبی پرداختم تا سرانجام آن روز فرا رسید ومن باکاروان وچند دوست وآشنای کاری همسر خواهرم عازم سفر شدیم چه لحظات دلنشینی بود استرس هم داشت انگارکه به منتها آرزوی خودداشتم نزدیک می شدم .مدینه اول بودیم رییس کاروان زایران را دسته بندی کرد خانمها باهم بودند برخی اطاقها هشت نفر واطاق ما سه نفره بود از همان لحظات ورود من کارفرهنگی ومددکاری راآغاز کردم.لحظه ای را نمیگذاشتم از دستم برود برخی افراد باجابجایی هوابیمار شدند به عیادت آنها رفتم عروس مادر شوهری اختلاف پیدا کردند بینشان صلح برقرارنمودم اطاق هشت نفری جایشان تنگ بود با جلب رضایت همسفرانم یکی از آن خانمها را به اطاق خودمان آوردم به همسفریم که سواد نداشت الفبارا یاددادم وبه او گفتم به جای انگشت زدن امضائ کن واواین کاررا یاد گرفت اسم وفامیل آدرس را بنویسد هرروز قبل از رفتن به زیارت در سالن کوچک جمع می شدیم ویک جزئ قرآن میخواندیم وبسیار ساده روان برخی آیه ها را برایشان معنی میکردم به خصوص دریادگیری معنا ومفهوم نماز .زیارت جامعه میخواندیم وچقدر دوست داشتم عاشورا رابخوانم هوای مدینه خوب بود اما بوی غربت از درو دیوارش می بارید با گروه به زیارت میرفتیم یک شب هم رفتیم مسجد شیعیان البته تعدادکمی بودیم چند مرد وچند خانم از کوچه پس کوچه ها پیاده عبور کردیم شاید یک ساعتی دررا ه بودیم برخی دختر بچه های عرب که دم حیاط خانه بودند سلام میکردند آنهاخیلی تمیز بودند ومن بیاد دختر کوچکم دستی برسرشان میکشیدم وآنها با لهجه عربی میگفتند ایرانی نزدیک غروب به مسجد شیعیان رسیدیم وسط نخلستانهای ساختمانی قدیمی بود آنجاعکس شهدای ایرانی کتاب دعا ومهر بود اما آنها میگفتند هرازگاهی شرتی ها میریزند در مسجد ومهر کتابها را میبرند اذان گفته شد بدون بلند گو پرسیدم چرا؟گفتند بارها بلندگوی دستی مارا گرفته مجازاتمان کرده انداما م جماعت مسجد راتبعید کرده بودند از ایران کاروانها بسیاری آمده بودند وبرخی هدیه برای شیعیان آورده بودند. چقدر سخت است در شهرپیامبر علی علی هنوز غریب مانده است نماز مغرب عشائ که تمام شد کسی آمد برودمنبرکه برق خاموش شد وصدای پای شرتیها آمده که مردم هروله کنان هرکدام براهی رفتند ومن یکی از خانمها دست در دست هم دوان ترسان از میان نخلها عبور کردیم نمیدانم راه را که نمیدانستیم از دری خارج شدیم آنطرف درگوش تا گوش بیابانی از شن بود تنها ستارهای آسمان پیدا بودند نمیدانستم از کدام طرف بروم خانمی که همراه من بود ترسیده بود اشک ریزان باصدای بلند به سختی قدم برمیداشت بیادم آمد بگویم یافارس الحجاز ادرکنی به اوگفتم گریه نکن ما اما م زمان داریم کمکمان میکنند ازیک طرف براه افتادیم المثتغاث بک یاصاحب زمان میگفتیم نمیدانم چقدر راه رفتیم از دور برخودمان که سیاهی بود وحشت داشتیم به خصوص از عربهای وهابی نزدیک بود ساعت قلبم از کار بیفتد گفتم رفتن بهتر از ماندن است بلا خره ازدوردستها مثل این که کبریتی را روشن کنی نوری دیدیم گفتم به طرف آن میرویم هرچه بنور نزدیکتر میشدم احساس امنی بما دست میداد تا رسیدم به یک خیابان بازهم نمیدانستیم از کدام طرف برویم زبان عربی هم نمیدانستیم آدرس هتل را داشتیم خیابان طویلی را طی کردیم ناگهان چشمم به خیابان علی ابن ابیطالب که هتل ما بود افتاد نفس راحتی کشدم وراه را پیمودیم وقتی به هتل رسیدیم رییس کاروان ناراحت بودو منتظر گفت پنج نفردیگر نیامده آنهاهم با ما بودند دوساعت بعد آمدندگفتند ماهم درتاریکی را ه را گم کردیم همانشب من مانده بودم چه کسی مارا یاری کرد که بتوانیم راحت هتل را وراهمان راپیدا کنیم ساعتها اشک ریختم وبرای فرج مولایمان دعا کردم درغیبتی  وبفریاد میرسی وقتی ببینمت توچه غوغا کنی بپا در مدینه کنار در خانه فاطمه وضریح پیامبربرای همه نماز خواندم ودعا کردم برای ظهور صاحب الامر 

  اثر صدیقه اژ ه ای                     

                                                                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 92/7/22 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هرکه هستید باهر باور ومرام باشید. امادلسوز ایران باشید.وطن فروش نباشید حتی باجانتان آبروی این ملت بزرگ را حفظ کنید . نگذارید دشمن بشاد شویم .اقتدار ایران در اراده واستواری تک تک مردم است باهم اختلاف سلیقه دارید. اختلاف نظر وباور و..اما یادتان باشد شما ایرانی هستید وارث سرداران .دلیرمردان. قهرمانان. شجاع شهدائ عزیز یادتان باشد چه خونها که به پای انقلاب اسلامی ودرخت آرمانها وارزشهای الهی این سرزمین ریخته شده است هرکه هستید باشیددر هرکجا ی جهان میخواهید بروید وبرای زندگی انتخاب کنید یادتان باشد شما ریشه در خاک این سر زمین دارید حفظ این ریشه هویت وشخصیت شما است .هر که میخواهید وهر طور دوست دارید باشیداما به حق این مردم وملت بزرگ ظلم نکنید دروغ نگویید ترسو نباشید خود را ملعبه خائنان قرار ندهید به توهین وخیانت نزدیک نشوید .به عزت این سرزمین تعهد داشته باشید دنیای شما ساختن ایران شما باشد بروید مهاجرت کنید اما ایرانی بمانیدوبرگردید به این ملت پشت نکنید سرمایه های مادی ومعنوی خود را به بیگانه گان تقدیم نکنید برگردید فکر کنید وقتی علمتان وعملکرد شما ارزشمند وجهانی میشود که ایرانی بمانید واز ریشه خود جدا نشوید وگرنه یک قورت دنیای بی در وپیکر میشوید وخودتان ونسلتان نامعلوم ومعلولالحال برگردید همت کنید تحمل کنید وبسازید دنیای زیبای خود را با اقتدار ملی وانتخاب نیکوی اسلامی هر که هستید باشید اگر در پستی جای دارید بیشتر دلسوز باشید مبادا یک نفر را نسبت به ایران ونظام بدبین کنید وسبب فراری شدن آن بگردید که این خود یکنوع خیانت است

               اثر صدیقه اژ ه ای            مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/7/21 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام به صبح زیبای مهرماه نود.دو سلام به لحظات بودن وفرست دوباره سلام به لحظه لحظه تولد دوباره تولد یک انسان .با اراده یک انسان آگاه وبا بصیرت یک انسان عاشق وشیدا سلام به همه خوبیها وزیبایی ها به امنیت آرامش استقلال مودت دوستیهای پنهان وآشکار سلام به همدلی .همزبانی .سلام به مشق وتمرین امروز وفردا بدون این که مجبور به پاکنویس وپاکن داشته باشیم.سلام به دلهای بیدار وچشمان حاذق هشیار سلام به ملت رهبر عزیز بزرگ ایران سلام به نیروی انتظامی دلسوز .مبارکباد برشما همه روزهاوهفته های سال سلام به همه زحمت کشان از یادرفته سلام به سحر خیزان درعرصه های گوناگون سلام به دست اندر کاران پارسی بلاگ سلام به زایران بیت الله الحرام سلام به طواف کنندگان خانه خدا وکعبه دلها .سلام به شهیدان راه فضیلت تقوا وآزادی واستقلال سلام به همه کسانی که از دل وجان ومال برای عزت وسر بلندی ایران عزیز فداکاری میکنندواینها مشق تمرین نخستین لحظات پاییزی من است .امید که بهترین روز خدا عید اسلامی جمعه را بیادداشته باشم که من باخدا دارم هرلحظه معامله مینمایم وکسی نیست بجز اوخریدار فعل اندیشه نیت من مراقب باشم .که تخطی کنم از عبد بودن خود که مولای عالم قادر حکیم جهان گستری ارادهاش بر همه هستی سایه انداخته است

 .دوست دارم ای خدا من عاشق وشیدای درگاه توگردم

 کن نگاهی بر دل وبرنیت ورخسار زردم

.یاریم کن ای خدااشکم نگر من آه سردم

آسمانی کن مرا بال پر سیمرغ بخشم 

 بال پرنه. دوست دارم در طواف خانه ات بادل بگردم 

اثر صدیقه اژ ه ای        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/7/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عکس های زیبا و دیدنی از فصل پاییز                                                  گل تقدیم شماچه زیباست پاییز شور آفرین   گوهر باردازآسمان برزمین 

     وزد باد سرد خزان بیقرار       برآید زدل ناله آتشین 

   چو پاییز آید به گلزار ها      فروریزد از شاخه هابارها

    پاییز نمایشگاه رنگهاست     وفصل دل بردنهاست

    نشاط رنگ هایش بین چه زیباست .جهانی درجهان جشنی ست برپا 

     پاییز جشن اختتامه و  بهارافتتاحیه  فصول است

      سال نوددو به نیمه رسیده                اثر صدیقه اژ ه ای

مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 92/7/19 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بهترین خانه .مسجد .محله .مغازه یا فروشگاه .مدرسه. بیمارستان .دانشگاه. شهر. کشور.را داریم وقتی برای هرکارمان تدبیر کنیم وبیندیشیم خودمان را دست احساسات آنی ندهیم.. سعی کنیم خوب نگاه کنیم و بفهمیم. نظم داشته باشیم. به همه حق بدهیم. همه چیزرابرای خودمان وگروهمان نخواهیم به سلامت وآرامش روح روان خود ودیگران توجه داشته باشیم .خط و خط بازی در نیاوریم حسادت نورزیم تعصب کور نداشته باشیم به پیشواز شایعات نرویم با همدیگر بامهربانی حرف بزنیم لبخند را فراموش نکنیم بدانیم که هرچه پیش آمده نتیجه رفتار خودمان است .دنبال توجیح نگردیم دیگران را مقصرندانیم در انتخاب مکان چیدمان خوراک پوشاک پیروسلیقه دیگران نباشیم بلکه آنچه برای سلامتی ما مفید است را انتخاب کنیم صبر داشته باشیم دیگران راتحمل کنیم عیوب خود را بشناسیم از آسیب های اخلاقی ومستهجن دوری کنیم حتی نزدیک آنها نشویم آداب اجتماعی را بدانیم وبدیگران بیاموزیم فرهنگ هر ابزار را بشناسیم ونحوه استفاده صحیح ازآن راسعی کنیم در پازل زندگی جای هرچیز را درست پیدا کنیم خانه تن را پاک وخانه زندگی را رنگ عبودیت ببخشیم کنترل نگاه وزبان را از دست ندهیم مواظب باشیم ارور ندهیم کم بیاوریم وگرنه خود بخود دیلیت خواهیم شد به جای خود خواهی خصومت بدبینی فرهنگ مهر پروری را پیشه خود سازیم همه چیز برای ما پول ودلار نباشد مقام خود برتربینی نباشددر رانندگی هر کس شخصیت خود را نشان میدهد نظم شکن بی قانون هرج ومرج طلب یا قانون مدار موقر باادب مراعات کننده قوانین بدانیم همه چیز این عالم قانون دارد کسی که تخطی کند آسیب میبیند .آرامش را از درون خانه تن خود آغاز کنیم وجدان بیدار وراحت فکر سالم بدون وهمیات تخریب کننده خانه شما کعبه هر روزی شماست عبادتگاه شماست با اوردن ابزار مستهجن نابود کننده شیطان را به خانه خود نبرید محله شما همین طور بچه های محله شما مثل فرزند شما هستند بی تفاوت نباشید با همسایگان مهربانی کنید با روی خوش بر خورد نماییدبا خودتان قهر نباشید همسایه شما یعنی خودشما

اثر صدیقه اژه ای                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/7/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

درون خانه خود پادشاه خویشتنم      شکوه ملک سلیمان تن بود وطنم

 اثر- صدیقه اژ ه ای     

                                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 92/7/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

جهانی که مادرآن زندگی میکنیم .کروی ماننداست دنیایی که به ظاهر بزرگ به نظر میرسد امادرواقع تنگ وکوچک است. هیچکس نمی تواندازآن خارج شود.هرکجابرود دارد. دنیارا دور میزند ودوباره امکان بهم رسیدن دراین دنیا وجود دارد.این را مطرح کردم تابگویم دنیایی که بسیارزیبا ودلفریب است وپرازدیدنی وشنیدنیهای فراوان امکانات مادی وطبیعی دربرابرروح ماورایی انسان چیزی نیست .در برابرانسانیت وحس کمال جویی انسان چیزی نیست .البته انسانی که تعقل وتدبر دارد وسر انجام نگراست.بنابراین کسانی که بخود وجامعه خیانت میکنند چقدر پست وحقیرند.اینان پشیزی ارزش ندارندگمان میکنند خیانت ودورزدن ارزشهای انسانی زیرپا گذاشتن حقوق وحیثیت نادیده گرفتن کرامت انسانی مردم بازتابی برایشان ندارد ومیتوانندبرافعال زشت خودسرپوش بگذارند.

                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ یکشنبه 92/7/14 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 457
بازدید دیروز: 457
کل بازدیدها: 856651