سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

اندرزهای گرانبها ء حاج آقا دولابی رحمت الله علیه 

1-هر وقت گیری پیش آمد زود برو در خانه خداباخدا خلوت کن.بگو با من چکار داری که راهم را بستی.

2-نماز وعبادت زیارت ذکرت راتا نماز دیگر حفظ کن مراقبه داشته باش.

3-دعوا مجادله حرف بد نزن غیبت وتهمت مکن از کار خیرت مراقبت کن

4-توریزه خوار سفره خدایی برای روزی فرداغصه دار مباش که غصه ونگرانی تو.توهین به صاحبخانه است .

5-گذشته .گذشت آینده نیست چه غصه ای تنها حال موجود است.

6-اگر موت را بپذیری غم وغصه ها کم می شود

7-زود مردن خوب نیست موت را قبول داشتن سبب می شود دنیا برایت ارزش پیدا کند.اما م علی ع فرمود ..یک ساعت دنیا به همه آخرت می ارزد.

8-اگر مومن در شهری بخوابدخداوندبلارا از آن شهر دور می کند.

9-وقتی غصه دار می شوید بدنتان چین می خورد وقتی خوشحال می شوید بدنتان باز می شود.

10-تا میگویم شما آدم خوبی هستید شما می گوییدخوبی از خودتان هست خدا .همین طوراست بخدا میگویی غفاری. ستاری.خدا می گوید تو هم همینطور.  این کار محبت است.

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/2/29 ] [ 9:51 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

تنها راه نجات بشر از شرک وکفر نفاق جهل نادانی درک صحیح قرآن کریم وتوجه به روایات سیره امامان معصوم ع است .دشمنی بااین کتاب آسمانی ونفهمیدن آن سبب شده که بشر باپیشرفت سریع تکنولوزی نتواند طعم واقعی حیات انسانی را دریابد

وخود راازجهالت ونادانی نسبت به پروردگار عالم  وشناخت خود وهستی نجات دهد

 تاجایی که دچار تناقض گویی کج فهمی شده است .قرآن کتاب حیات و نجات بشر است.

قرآن کتاب فهمیدنی است انسان را به تدبر وتفکر دعوت می نماید وتوجه انسان را به عالم غیب وماورائ جلب مینماید. 

اگر به قرآن عمل می کردیم زندگی سرشار از عشق وامید وبینایی. با حفظ کرامت انسانی داشتیم .قرآن به ما خبر میدهد ازگذشته وآینده

ما را دعوت میکند به تلاش کوشش پایداری توجه به معاد همه نیاز های جامعه بشری در قرآن مطرح شده با محوریت خالق هستی عزت وذلت در دست اوست.دنیا سرای فانی است ما را برای دار بقا آفریده اند .

دنیا گذر گاه است کشتزار است از نعمت های حلال بخورید وبیاشامید اما اسراف نکنید توجه بخو د واعمال خود داشته باشید مهر بورزید مشورت کنید با هم باشید از هم جدا نشوید اقتدار خود را حفظ کنید دشمنان خود را بشناسید واجازه ندهیدگوهر دین را از شما بربایند

رنگ خدایی داشته باشید برنگ شمایل دشمنان دین درنیایید .

آزاد هستید لااکراه فی الدین انتخاب باشماست خواه راه خدا را که تقواست انتخاب کنید خواه فسق وفجور را خدا بهر حال هر آنچه میکنید شاهد ناظر برشما است جهنم راانتخاب یا بهشت را عاشق. حق باشید. یا باطل اجباری درکارنیست.

رسول خدا ولی اوست وامامان معصوم ومومنین بدرجاتی ولی خدا هستند سعی کنید ولی شناس باشید تا گمراه نشوید ای مومنان قرآن زنده جاوید است جامع جمیع آنچه خالق هستی برای هدایت بشر خواسته در قرآن کریم است بخشی را به میل خود حلال وحرام نکنید که ظلمی بزرگ است هیچ کوچک وبزرگی وتر وخشکی نیست مگر این که درقرآن عظیم آمده است سعی کنید به آن نزدیک شوید بخوانید تا بدانید وعمل نمایید

                                                       مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/2/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

منتخبین مردم امانت دار مردم هستند نمیتوانند نظرات سلایق شخصی خود را به مردم تحمیل کنندنکته قابل توجه این که به نظر مردم احترام بگذارندقدر شناس مردم باشند که به آنها رای داده اند امانت را پاسداری کنند مردم را دوست خود بدانند خطوط قرمز رهبری ومردم شهید پرور را در نظر آورند.

گوششان از ندای باشکوه الله اکبر پر کنند در برابر قدرتهای زور گو.کوتاه نیایند بدانند ایران کشور امام زمان است .دعاهای مردم همت مردم هر بتی را می شکند هر مشکلی را حل میکند.

اگر به قرآن ایمان دارند. سر گذشت فراعنه نمرود را باور دارند.

ترسی بخود راه ندهند تنها ایمان به خدا وتوکل بر اوست که از بمب اتم هم کار ساز تراست .عزت ذلت دست خداست یادمان نرفته بادست خالی شروع کردیم وحالا دارند

به ما افکار پلیدشان را تحمیل می کنند .تا ما را به عقب برگردانند 

سرمایه های علمی ونیروی انسانی وهمت بلند دانشمندان ما را دارند خاکستر مال میکنند

وما نشسته ایم به تماشا نکند همه ما مسخ شده ایم 

دستاوردهای پزوهشی دارد بدخمه غول جهانخوار وبه نفع اسراییل غاصب محو می گردد خواب نباشید اگر زره ای خون وطن دوستی در رگهایتان جاری است 

بیداران دلواپس هستند وجاهلان در خورو خواب و...

                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                     


[ جمعه 93/2/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

کاری که گرگ بزور انجام میدهد روباه باحیله ومکر انجام میده-

وقتی گرگ وروباه باهم یکی بشن فکر میکنی چه اتفاقی می افتد 

بسیاری عافیت طلبند اگر حقی را هم ببینند ویقین هم داشته باشند

دنبال اثبات وحقانیت نمی روند

.واگر کسی هم دنبال حق برود

آن را تایید نمی کنند.

                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/2/25 ] [ 11:22 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عجب لطف وصفایی داره خانه   فضای جانفزایی داره خانه 

صفا دارد دل پیر و   جوانش       شکوه دلگشایی داره خانه 

بهاری در بهار وهم زمستان     بهر فصلی صفایی داره خانه

زگرمای محبت میشوی شاد    صفایی و ...وفایی داره خانه

سر سفره طعام نان وآبی      عجب حال وهوایی داره خانه 

برون گردد زجسم جان توغم    نمازی  ..  ودعایی داره خانه 

محیط امن وآسایش در آن جو   بهر دردی دوایی .. داره خانه

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی [ پنج شنبه 93/2/25 ] [ 7:37 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

جهان امروز جهان زور گویی وباج گیری است .ادبیات دولتهای استکباری را بااعتدال خوش بینی نمی توان تغییر داد

آنهادبا این روش زور مدارانه تاکنون پیش برده اند .

محال است قدمی کوچک به عقب بردارند

زیاده خواهی در شاکله وجودی وذات آنها باخون گوشت پوست استخوانشان عجین شده است

نگاهشان تحقیر آمیز وکلامشان نیشدار است

خود برتربینی وندیدن درست ملتهای دیگر از خوی استکباری آنهااست 

ترس ورعب انداختن شیوه همیشگی آنها است

سکوت در برابر اهانتها وتحقیرها

بله. بله گفتن به خواسته هایشان آنها را پر روتر میکند

وسبب طغیان بیشتر وطمع در استیلا ودست یابی به منابع ملی وسیاسی.را باسرکوبی ونابودی اقتدار وارزشهای دفاع مقدس دوچندان می نماید.

به مذاکره کنند فرزندان ایران میگوییم مبادا دل مردم خود را ناشاد ودل زیاده خواهان را خوشحال نمایید 

مبادا دل دانشمندان هسته ای ایران که مایه پشت گرمی علمی ودانش جوانان این مرزوبوم هستند

بشکند  مبادا روزی که در پیش ناکسان سر خم کنیم با اقتدار صلابت به پایان رسانید شرافت ملی وعزت اسلامی را همچون گوهری بی مانند حفظش کنید 

همه ما مدیون خون شهداء هستیم بوظایف الهی خود نه تنها واقف که عامل باشیم 

                                                   مدیر وبلاگ شبدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/2/25 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خدا را شکر که قیامتی هست وخدا را شکر که با قلبمان باورش داریم این را تنها من نمی گو یم بسیاری از مردم متوجه آن هستند

اما متاسفانه جاه مال مقام پرستان هرچند ظاهر دینی دارند

در عملکردشان طوری دیگر رفتار می کنند مثل این که حرف از قیامت برزخ بهشت سئوال جواب فقط مال عوام ومردم عادی است

بزبان معتقد ودرعمل انکار می کنند

حق هایی را پایمال کرده. حق الناس. ظلم. زیاده طلبی. فخر فروشی. به استضعاف کشیدن مردم بی توجهی به تکالیفی که بارای گرفتن از مردم برعهده گرفته اند

.هر بار دلم میگیرد به خودم تسلی میدهم .هرکس جوابگوی عمل خویش است تومراقب خودت باش توکه ایمان داری 

                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/2/23 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

سلام به همه خوبان در سر تاسر عالم به رجبیون . نیکوکاران پیروان امام علی علیه السلام

 به حقیقت طلبان راستین . مولود کعبه به آنها که به سمت خدا در حرکت هستند.

درقلبشان ایمان ودر صورت سیرت به یقین واخلاص ولایت دست یافته اند

تا.درک مقامات کمالی را دریافت نمایند

از تزویر دورویی ریا کاری خدعه نیرنگ بیزارند

وهر کجا که بروند بذر کمال انسانیت اخلاق می افشانند

.دروغ در کارشان نیست وعملشان برگفته هایشان افزون است

سلام به همه پدرانی که فرزندان شایسته تربیت نموده اند

سلام برپدران شهدای انرژی صلح آمیز هسته ای  ایران

سلام برپدرانی که شهدائ را تربیت کردند

پدرانی  که محققان دانشمندان را تربیت کردند

سلام برایرانیانی که در هر کجای عالم دغدغه وطن واسلام دارند

وپایداری در راه حق را سر لوحه زندگی خود قرار داده اند

سلام به همه بانوان تلاش گر بیدار دل که دامان پاکشان گوهر پرور است

وسلام به بانویی که مثل مانند ندارد

مادری که درکعبه فرزند دلبندش به امر پروردگار عالم متولد شد

بانویی که اخلاص وعملش سبب ارتقائ او گردید

فاطمه بنت اسد که این نه تنها فضیلت است بلکه پیام حقانیت اما م علی ع پیشوای اول همه مسلمانان است و سلام به همه کسانی که برای عزت واقتدار شرف کیان آیین اسلام ایران اسلامی تلاش می کنند

                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                          


[ سه شنبه 93/2/23 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

پسرم هرانسانی ابتدای خلقت ودوران جنینی وشیر خوارگی طفولیت خود را فراموش کندوخود مسئولتامین زندگی وکسب معاش خویش گردد.همگی  این سوابق را ازیاد ببرد .وزندگی را برخود سخت گیرد. نسبت بپروردگاررزاق ومهربان خود بد گمان شود

پسرم هر عمل از نیک یا .بدکه از آدمی سر .زندهر چند به خردی دانه خردلی باشد.

ودر پوشیده ترین محکم ترین جایمانند دل تخته سنگی سخت یادر بلندترین مکان مانند اوج آسمانها باشد

یا در نقطه ی پست مانند اعماق زمین .خدای دادگر در روز رستاخیز آن را بکنار میزان عدالت بطور کلی حاضر خواهد نمود

زیرا درحساب وعلم خداوند  همه اعمال از خرد وکلان هویدا وآشکار است

                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/2/18 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مسیحی تازه مسلمان .نماز اول وقت نماز باتوجه .حجاب کامل مراعات می کند. به حلال وحرام.توجه به مفاهیم معانی قرآن کریم. ایمان قلبی دارد.

ومسلمان زاده که نه دین رادرست می شناخت. نه عمل به آنرا. وقتی باا وبه مسجد رفتم

برای نماز جماعت نیت نماز جماعت را نمیدانست. ودرنماز سوره حمد را آنهم ناقص قرائت می نمود درشب قدر.به مسجدش بردم اوبعد از تمام شدن احیائ گفت .من دایم به پنجره های زیر گنبد نگاه میکردم تا فرشته یاامام زمان راببینم .وقتی از بدحجابی وحجاب صحبت شدگفت. حیفم می آید موهای زیبایم را بپوشانم.

هزینه کرده ام تا همه ببینند وخلاصه اینکه برای اولین باربود که به مسجد برای نماز جماعت آمده بود.  میگفت. تا کنون به احیاء نرفته او مادر دو فرزند بود

وآن تازه مسلمان میگفت.  در آلمان وقتی نماز میخواندم پدرم ومادر برادر م متحیر می شدند برادرم همراه من سرش را روی زمین میگذاشت ببیند با چه کسی سخن میگویم وقتی ربنا می گفتم خانواده همه به آسمان نگاه می کردند  .

ومسلمان زاده ایرانی بی خبر از بود  نبود خود که وقتی مردیم تمام میشویم تازه مسلمان در جواب همسر مسلمانش که گفته بود بادوستان من دست بده گفته بود. حرام جهنم داغ من نمیخواهم بسوزم ومسلمان زاده .   می گفت کی خبر آورده دنیای دیگری هست منکه نمی فهمم 

وحقیقت را باید باور کرد هستند چنین افرادی در ایران اسلامی جسمشان اینجاست ورفتار روحشان در فرهنگ لادینی وچه باید گفت وچه کس مسئول است واین است غرق گشتن در ظاهر عالم وتفاوت است گم کرده  را باکسی که راهش راشناخته است پیدا کردن معارف ودنبال آن رفتن توجه میخواهد

                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/2/18 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 100
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772816