سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

ماه رجب ماه خدا زیباترین محبوبترین نزدیکترین راه بخدا.خدایی شدن.به او اندیشدن توجه پیدا کردن مراقب اعمال گفتار ورفتار بودن برای خودت برای این که به محبوب دلها نزدیک شوی .وبا گوش جان ندای داعی الله را بشنوی یقین وایمانت را بیازمایی .که اوهست توکجایی وچرا ؟

نیایی بیا به عزیزترین ها بپیوند .با عارفان وباامام زمانت یامن یرجو بخوان

وبدان که خدا منتظر توست

وهستی چشم به انتخاب تودوخته از فرصت استفاده کن فرصت ها زود سپری می شوند .

واردیبهشت بهشت طبیعت با ماه رجب عجین شده تابا چشم ظاهر شکوه خلقت وطبیعت حی وزنده باور کنی بهشت برین ورضوان بعد از این را بهشتی که در آن هستی زوال پذیر

وبهشت وعده داده شده فناناپذیر است

در هوای عطرآگین اردیبهشت نفس بکش نگاه کن دلت را زنده کن حیات دوباره را تجربه کن باور کن رجعت گل را وخودت را دامن دشت دمن لاله های وازگون با ما سخن می گویند  ما سر از خاک برون آورد ه ایم ودوباره به آن برمیگردیم

چند روزی مهمان شماییم هستی در ستایش رب کوتاهی نمی کند

اما من وتو چرا ؟غافلیم  فرصت ها در حال گذرند

ومن وتوبیا تا ما شویم سرود لااله الا الله سر بدهیم وبانگ الله اکبر وشکوه عالم جان  راببینیم بیدار باشیم

برای همدلی وحدت توحید همکاری ومن عبد خالق امجدم که عاشق شیدای ماه رجب وماه اردیبهشتم 

ستایش سزاور خالقی بی همتاست بدون هیچ شریک بدون پدر ومادرفرزند فامیل قادر متعال خستگی ناپذیر حکیم که با سرپنجه حکمتش زنده می کند ومیمراند وکمال می بخشد

وعبد خویش را قدرت خلاقیت وتدبر تفکر حق انتخاب می دهد

که لا اکراه فی الدین گوید توخود هر که هستی به آزمونی بزرگ دعوت شده ای خواه راه کفر برو خواه را ه ایمان اگر کفر را برگزیده ای بخود ظلم روا داشته ای واگر ایمان را بخود مهر ورزیده ای عملکرد توبخودتو برمی گردد نه به خدا وپیامبر وامام زمان آنها نیازمند اعمال مومنانه تو وباور هایت نیستند خود را غنی کن تا پلک چشمانت باز است

که معلوم نیست چه در پیش داری  من تورا همچو اردیبهشت وماه رجب دوست دارم از سر مهر گفتم خود دانی 

                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/2/17 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در جامعه ما آموزش جای تعلیم وتربیت راگرفته  است در حالی که اسلام از ما میخواهد اول نقش تربیت وپرورش را در نظر بگیریم تا زمینه فراگیری آموزش در دل وجانها نهادینه شود .تا یزکیهم نباشد یعلمهم الکتاب نمی تواند کار ساز باشد

مشکل امروز ما نداشتن تربیت و تعلیم است .یکی از راهکارها این که ما از بزرگان فرهنگ وادب جامعه بهره چندان وکمک های لازم را نمی گیریم

از جمله آموزه های اخلاقی وپنداری سعدی مولانا سخنان امامان معصوم بزرگان اخلاق وتعلیم وتربیت در کتابهای درسی بهره لازم را نمی بریم .وبه آن اهمیت نمیدهیم

ما همه امکانات را داریم ولی روش بهره گیری از آن را نمیدانیم 

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

                                                                             


[ سه شنبه 93/2/16 ] [ 8:4 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

در جامعه ای که مردان مسئولیت مالی واخلاقی خود را نادیده گرفته اند وزن وفرزند خود را رها نموده وگاهی از دسترنج همسر خود ارتزاق می کننداخلاق رفتاردرست  فاتحه اش  خوانده  است بهتر ازین نخواهد بود. زنان جوانی که برای داشتن در آمد زندگی معمولی حاضرند هر کاری انجام بدهند

ومرد بی غیرت وهمسر نا مردشان برایش مهم نیست که زنش با چه مسایل ومشکلات وآسیبهایی مواجه است .

باید در این جامعه شاهد فرو پاشی نظام خانواده بود نابودی نسل ومصون ماندن ازفساد دیگر معنایی نخواهد داشت از وقتی گروهی از مردان دنبال تنوع طلبی رفتند وبی غیرتی را سرلوحه کار خود قرار دادند مهمترین ابزار که غیرت بود از دست دادند

زنان دختران در خانواده دچار آسیب شدند

مردانی که کارشان شده بارکشی وجمع آوری مال از حرام وحلال وگروهی هم که دنبال اعتیاد بزهکاری نه قانو ن تواند آنها را براه آورد

نه اخلاق مداری روی آنان تاثیر دارد

اما راهکار این که  پسران باید از دوران دبستان آموزشهای لازم مسئولیت پذیری و....لحاظ شود

وظایف تکالیف خود را در قبال خانواده وجامعه بدانند

                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/2/16 ] [ 7:46 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

گوستاولوبون میگوید  اینکه می گویند اسلام با شمشیروسر نیزه پیشرفت کرده است نمی فهمند

که شمشیر وسر نیزه راهی بدلها ندارد.ونمی فهمندکه تاریخ بشری این تجربه را بما آموخته است.

که هر کس در این دنیابا خلوص صفا وصمیمیت.مطلبی راابراز کنددر پیشبردآن مقاومت نماید پیشرفت اوقطعی است .سرنیزه وشمشیر نمی تواند راهی بدلها باز کند---.تا جایی که هر کس مسلمان می شد در راه آرمانش از جان مال خود میگذشت انهم با بصیرت وآگاهی کامل اسلام فاتح قلبهاست قبل از آنکه سر زمینها را فتح کند- الف - قوانین اسلام عالیترین قانون برای زندگی انسان امروز وعصرهای آینده است اگر درست بفهمیم ودقیق اجرا کنیم 

                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/2/16 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خصومت در بین اقوام وملل ریشه تاریخی وبدوی دارد .بد بینیها تحقیر ها زیاده طلبیفقر گرسنگی تجاوز وزور گویی خود خواخواهی استکبار طلبی سبب گردیده تا دردلها بذر کینه ونفاق شکاف پاشیده ودر تداوم هر بار این کینه های کهنه سر باز کند وعکس العمل نشان بدهد.وجهان وملتها را در آتش خود بسوزاند گاهی این کدورتها از نسلی به نسل دیگر منقل میگردد .این نگاه انتقامجویی تا پایان جهان هم ادامه خواهد داشت همیشه ظالم ومظلوم وجود دارد که این خود می تواند سبب آزمون ملتها وامتها از یکدیگر باشد کدام یک راه شایشته ای را برمی گزینند وکدام منحرف هستند .از زمانی که قابیل برادرش هابل را کشت این اتفان نا میمون پدید آمد ومردم بدو دسته هابیلی وقابیلی تقسیم شدند

                                                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/2/15 ] [ 7:55 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نظریه انیشتین-بامحاسبه ریاضی بوجود جهانی غیر ازجهان مشهود معتقد می باشد.او وجودآن عالم را چنان محرزومسلم میداند که گفته.اگر انسانی در بعضی ازاوقات در حال تفکر واندیشه عارفانه متوجه آن عالم دیگر نباشدووجود آن را درک نکنددرعین زنده بودن مرده است .

                                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/2/15 ] [ 7:40 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

همدیگرا بفهمیم با این که بسیاری از ما درخانواده واجتماع با هم زندگی می کنیم .توجه به این مطلب نداریم که ابزار شناخت ما از همدیگر شکل ظاهر نیست. روابط عرفی ومعمول نیست ما نیاز به شناخت رفتار وایده ونظر سلیقه همدیگر داریم بسیاری از مابا هم همنشین هم خوراک هستیم ولی در حقیقت از عمق تفکر وایده باهم تفاوت که هیچ .حتی فاصله داریم .به خواسته های وگرایشها ی همدیگراحترام احترام نمی گذاریم گاهی با خودمان هم بیگانه هستیم .بسیاری از اختلافات از همین جا آغاز میگردد .بیگانه باادبیات یکدیگر هستیم.شئونات همدیگر را مراعات نمی کنیم حریم خودودیگران راارج نمی نهیم .از همه توقع داریم مارا مراعات کنند.

این نقطه ضعف بزرگی است .که بی توجهی به آن موجب آسیب جدی میگردد.وسبب اختلاف واتهام وبد بینی کدورت دشمنی می گردد .

                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/2/13 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

         از وقتی بادلم آشنا شدم تا همین لحظه من واو راه درازی را طی کردیم فراز ونشیبها تلخی وشیرینی ها را تجربه کردیم .راستش دل من لجبازه بامن بارها مخالف کرده نمی پذیرد اجازه ورود باید ازش گرفت مشکل پسند هست ابتدائ من بچه بازی سرش در می آوردم بهش التماس میکردم اما اون عاقل تر از من بود به اشکها ولبخندهای من وخواسته هایم اگر دوست نداشت اهمیتی نمیداد

من زحمت بیهوده ای بخود داده بودم بارها باورم شده بود که این مطلوب من است غیراز اون برام وجود ندارد ولی دل عاقل من مقاومت  وحوصله بخرج  میدادتا خودم سر بخورم ومتوجه اشتباهم بشم اون با من کنار می آمد اما اجازه نمیداد که گوهر وجودش را به هوا بسپارم ومن از مقاومت اون گاهی عصبانی می شدم واون یک لبخند ملیح تحویلم میداد . وقتی زمین میخوردم از کوره در نمیرفت دستم را میگرفت راه را بهم نشون میداد ومن متنبه می شدم

که ای بابا چه اشتباهی خدا رحم کرد.تا این که عاشق شدم یک دفعه انوار درخشان حقیقت طلبی ظرف وجودم را پر نمود اما هنوز مشکل داشتم باید همه زواید اضافات را از اون جدا کنم به هر که دلبسته بودم گسستم

ودیدم که این دلبستن ناپدار است وعشقی که برایش باید جان داد گوهر نایاب است مجاز را بعاریت گرفته تا به حقیقت برسم وخدا را شکر که چشم دل حق طلبم یاریم نمود عشق به خوبیها ودوری از بدیها هرچه خوبی بود را پذیرفتم ودر این مسیر پر پیچ وخم تنها راهنمای من قرآن واهل البیت ع بودند وموحدان درست رفتار

.این زمان دل عاشق وشیدا شده   رو به سوی عالم معنا شده

در مجاز است پای وسر در آسمان  قطره بود اما کنون دریا شده 

هرچه دل دارد زعشق حق بود       عشق او ...زیبنده دنیا شده 


هرچه گفتم من نبودم عشق گفت دل ندارم .دل مرا دارد نگاه 

کیستم من یک دل دیوانه ام   عاشقی سر گشته وفرزانه ام 

توی دل. دل نیست تا خرجش کنم

 رفته دل از دست ومن تنها شدم 

قطره بودم از یمش دریا شدم 

عاشقم برلطف احسانت خدا   لا تکلنی طرفت العین ابدا 

          اثر صدیقه اژ ه ای     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

ماندگاری اثر از حق بود  هر اثر امانت الهی است  همه ما امانت دارصدیقی باشیم 


[ جمعه 93/2/12 ] [ 7:47 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

 

      قطره ایم ایکاش دریا می شدیم    لااقل یکبار معنا می شدیم

    سالها گفتیم من .تو.  او   اما   خوبتر بودیم اگر ما. می شدیم      - دادخواه-    

    چون چراغ لاله بر سنگ   مزاری سوختم    

    همچو شمع محتضر بر رهگذاری سوختم                     -قیصر-

    توشمعی من بگردت همچنان پروانه میگردم

     اگرچه سوختی جانم ولی جانانه  میگردم                - اطریشی-

     تمام لذت عمرم در این است     که مولایم امیرالمومنین است     - حامد-

     بیا با مهربانی همنوا شو     چنان گل روحبخش وجانفزا شو

     برون کن از دلت گردکدورت     برای درد بی درمان دوا شو   -   شیدای اصفهانی-

     بهر کجا که برفتم غمی .ز دور ..   رسید

      گهی ز سفسطه بازان گهی بزور رسید   

        چگونه لب بگشایم  که غم چه طور آمد

      چگونه چشم ببندم که غم چه جور رسید    -  استاد سرور اصفهانی  -                                                     

      


[ جمعه 93/2/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

                                                            امام مهربانیها رضا جان 

                  در جوار حرمت آرامشی دارم عجیب     دمبدم از دل بخوانم آیه امن یجیب


                قلب من آکنده از مهرووفایت یارضا   چون کبوتر میشود دل درهوایت یارضا  ع

                آفتاب هشتمین خورشید تابان ولا    با دل جان دمبدم گویم ثنایت یارضا ع

                اثر صدیقه اژ ه ای

                                                           مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 


[ جمعه 93/2/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 105
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772821