سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

خدا را شکر یکبار دیگر این ماه را زیارت کردم ودلم را در چشمه معرفت از ضلالت گمراهی شستشودادم خدا را شکر الهی. این ماه را برهمه مبارک گردان .تنبه وآگاهی عطا فرما تا فرمان تورابا دل وجان ببریم وعبد بودن خود را به اثبات برسانیم

تادر سایه محبت بی پایان تو طعم عبودیت شیرین را بچشیم 


اثر      صدیقه اژ اه ی                                   - مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/2/11 ] [ 8:10 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

فاصله حرف تا عمل گاهی از زمین تا آسمان است.وگاهی چندان فاصله ای نیست اما همت کم است قول فراوان عمل سست بی همتی تدبیر آری همت وپشت کار برای حل مشکل موکول به امروز وفردا ومواجه شدن با تعطیل ونبودن نشدنهای سر وقت .حرفی گاهی برای حل مسئله باید صبر داشت اما پیمودن صبر تا رسیدن به مقصد هم همت هم هوشیاری هم توجه میخواهد

اگر شجاعت در عمل نداشته باشیم وخط شکن را کنار بگذاریم دیگر چیزی باقی نخواهد ماند عمل نکردن حرفی واهمیت ندادن وسرگرم روزمرگی هم حرفی مردمی که گرفتار قوت ودر امد برج وخرج خود هستند که فکر رفع مسایل بزرگتر نیستند .

مردمی که حیاتشان به آب بستگی دارد وتلاش می کنند وجوابی نمی گیرند هم حرفی به کجا به نزد چه کس بروند تا حق آب خود را بگیرند شاید تقصیر آسمان خدا باشد وشاید ضعف مدیریتها مردم هر روز از روی جنازه زاینده رود رفت امد میکنند با نگاهی حسرت بار می گویند بخوانیم باعمق دل این سرود توجه توجه کجا رفته حق آب زاینده رود

                                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/2/10 ] [ 8:9 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

یکی دیگر از آسیب های اجتماعی این که قومی قوم دیگر را مسخره کند وبا این کار نا پسند بخواهد فردی یا گروهی را بخنداند گاهی مسخره کردن با نیش زبان کنایه تمثیل هجو وتنظز همراه است وگاهی با حرکت چشم ابرو واعضائ جوارح عدا درآوردن .گاهی با تقلید صدابالحنی تمسخر آمیز 

واین در مردم ماتا جایی پیش رفته که به صورت نوعی تفریح .وقت گیری از دیگران با پیامک برای هم ارسال نموده وبرای همدیگر باز خوانی میکنند واز مسخره کردن همدیگر لذت می برند 

در حالی که همه اقوام ایرانی از تمدن وفرهنگ ومرامهای متنوع وخوبی هم برخوردار هستند صفتهای انسانی با ارزشی هم دارند.

از آن گذشته همه درکنار هم وبرای هم و سر بلندی سر زمین خود تلاش می کنند ودر حقیقت از یک اب خاک هستند .

قرآن کریم به سخریه گرفتن ومسخره نمودن را زشت ونادرست میداند وآن را منع نموده است 

وآن را گناهی بزرگ بشمار می آورد ودر جواب مسخره کنندگان می فرماید کسی را که مسخره می کنید از کجا معلوم که نزد پروردگار خویش از شما برتر باشد 

مسخره نمودن سبب سرد شدن دلها وبرهم زننده وحدت وهمدلی می گردد شاید در ملتهای دیگر این اخلاق ناپسند نباشد بطوری که در بین ما رواج یافته است گاهی گفته می شود این شیوه را استعمار بین مردم ما رواج داد تا بین اقوام ایرانی نفاق وشکاف ایجاد کند  وما نادانسته داریم به آن دامن می زنیم وهیچ ابایی نداریم از این کار زشت اگر هنری داریم در جهات مثبت وبا ارزش وسازنده بکار بگیریم نه در تحقیر دیگر اقوام ومردم خوب سر زمینمان همه مردم دنیا لهجه وزبانهای خاص مرام ها ورفتار های مختلف دارند مسخره کنند گان جاهلانی هستند که نخواسته اند برای رفتار خود لختی بیندیشند خود را به تمسخر گرفته اند احترام به مردم را نیاموخته اند 

                                                         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/2/10 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بسیاری از مردم آنهایی کار خارج از منزل دارند .باید یک مطلب را در نظر داشته باشند اونم مسولیت کاری هست .رفتار وکردارشان را براساس مسئولیتی که به عهدشون گذاشته شده انجام بدهند.

بطور مثال بارها با موسسات اداری سرو کار داشتم اول وقت به جای کار راه انداختن مردم وتوجه بکارشون کادر اداره یا سازمان چند تا چندتا باهم گوشه ای از محل کارشون ایستادند ودارند تعریف های خاله زنکی می کنند جشن تولدتتی جون عروسی فاطی جون ومردن عم قضی جون دعوای آبجی جون وخرید مدل موبایل زنها  از کارای خونشون مردا که از گربه دم حنجله کشتن غیره باور کنید.

دردودل همکار باهمکار یکنوع تفریح کاری شده البته همه نه اما وجود دارد

.این گپ های کاری بارها من به جمعشون رفتم فلانی را که کار داشتم صدا زدم

مثل این که گوش هاش نشنیده صدای من را ومن دلم بخاطر کارهای فراوان مثل سیر وسرکه میجو.شه وطرف تازه بعد از گپ زدنهاش میره تواطاق رییس

من باید علف زیر پام سبز شه تا بیاد تازه درست گوش نداده.میگه اینکه به این بخش کاری نداره بروپیش فلانی واونم نگاه نکرده میگه بروپیش خود رییس

ورییس هم جلسه داره تا یازده نیم ومن که وقت یکروزم داره از دستم میره برمیگردم سر کارم برای یک روز دیگه این کار را میگذارم .تازه این که سر کارخارج منزل هست وقتی هم به خانه برمیگردند بخاطر همین بگومگو گپ های الکی بین برخی شکر آب میشه تضارب نظرات حرفها واختلاف سلیقه به بد اخلاقی کاری منجر میشه

وتا مدتها پشت سر هم غیبت کردن وراجی نمودن راه خودشو میره وخورد شدن اعصاب بدبین شدن میاد تومیدون در حالی که اگر فرهنگ رفتار اخلاق کاری برای هرکس تعریف شده باشد کسی به جز کارش اهمیت نمیده وکمبودهای عاطفی را تمیخواد  با چنین رفتار وگفتارهاجبران کند.

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/2/9 ] [ 6:48 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مردم ما چشمی هستند .بخاطر این که در این دوره از پیرو جوان سعی میکنند

با انواع واقسام راهکارهای سطحی وگاهی جراحی وپرداخت هزینه های گزاف شکل ظاهر خود را تغییر بدهند

ولی برای رسیدن به شناخت ومعرفت حکمت خرد ورزی تلاش ی ندارند 

این جای تعجب ندارد

نوشتن  درست دیدن راجایش را باشکل ظاهر عوض کرده اند

مردم ما به جای این که قدرت وبزرگی قفل را ببینند کلید را نگاه می کنند

کلید نماد باز شدن است

اما کدام قفل با چه کلیدی گاهی هیچ کلیدی راه حل باز شدن نیست

باید قفل را شکست

اما هزاران باریکتر اومو دارد

رمز باز شدن وچشمی نبودن رسیدن به یک معرفت ونگاه درست بخود به جهان به توحید وایمان به معاد است

واین که خود را قبول داشته باشیم وباور کنیم ما شکل ظاهر تنها نیستستیم 

                                                                                      مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

هرنوع کپی از مطالب بانام نویسنده بلامانع است 

همه ی ما امانت دار خوبی برای هم وباشیم


[ سه شنبه 93/2/9 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مادر دلم لک میزندلالاییت را      درمن بیفشان عطرخوش آواییت را

یکباردیگرکاش سرمیدادی از مهر  در کوچه های دل غم تنهاییت را

                                                                          -  دادخواه

شعری که نسوزد دل وجان را نگدازد  خاکستر سردی است که درآن شرری نیست

عشق بحریست که گشتند دراو غرقه بسی

                                      جان سپردندخبر باز نیاورد کسی

گر کوفه به کوفه حسرت ودرد کشم 

                                         هفتادودو آه شعله . پر درد کشم

تا خون حسین در رگم میجو.شد

                                         نامردم اگرمنت نا مرد کشم   - حکیمی

عیدما بی توبسی غم دارد    یک جهان غصه و ماتم دارد

هفت سین دل مامهدی جان  سین سیمای تورا کم دارد    قیصر

                                                                  مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/2/8 ] [ 10:31 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ولا دریا ومن پرورده دامان این دریا      تمتع میبرم از خوان بی پایان این دزیا 

ولادریا وکشتی دین واحمد صاحب کشتی

علی وعترت او جمله کشیبان این دریا 

زبس باران رحمت آب در کام صدف ریزد

فلک رشک آیدو من از گوهر غلطان این دریا

ببزم شاعران بنشستم آذین برسخن بستم

که آنانند ایزدرا ثناگویان.............. این دریا

سپردم دل به سردارچنین آزاده مردانی

که ره بردندبرسر چشمه جوشان این دریا

چراغ رستگاری شد فراه شب ظلمت

که ره جستند برساحل سبک بالان این دریا

بدور زندگی دارم زفیض عافیت قیصر

دلی آکنده ازحب علی سلطان این دریا              انجمن شعروادب شیدای اصفهانی 

مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

 [ دوشنبه 93/2/8 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

الهی در این سحر گاه با تمام وجودم بتوپناه می برم بتو که از رگ گردنم نزدیکتری  .بتو که از حال روزگارم باخبری الهی اوضاع کنونی را رصد میکنم

وغصه درونی را که مثل استخوانی در گلوست تحمل زبان به ذکر توودل بیاد تو.  نگاهم به آسمان بی منتهای رحمت تواست

الهی اوضاع کنونی بوی خوشی استشمام نمیشود

واز تحقیر واهانت ها بیزاری می ج.یم وبا مومنان بتو که روبرو میشوم آنها نیز میگویند استخوان در گلوداریم چشم امید به فضل رحمت  الهی

 الهی من خواهان عزت وسر بلندی ایران اسلامی وفرهنگ ناب قرآنی هستم

اما هر کجا می روم بی توجهی ومهجور ماندن دین وآیین تورا مشاهده می کنم

الهی از عوام فریبی ودروغگویی بیزارم

.الهی مردم دارند گمراه وبیزار می شوند از عملکرد های غیر دینی خدایا بتو پناه می برم .

الهی اگر گرسنه بمیریم بهتر از آن است که سست ایمان بی دین

الهی دم از مقدسات میزنند وبنام کوثر نبوت وام ابیها مجلس بر پا می کنند

برنامه های ضد سیره وروش معصوم را به اجرائ می گذارند

کدام غم از دل دردمند زدودند

وکدام رفتار فاطمی را الگو قرار دادند.

الهی ایران را از دست دشمنان داخلی وخارجی در امان دار دلهای موحدانش را بهم پیوند بده جاهلانش را عقل خرددست مقرضانش را از ایران کوتاه گرگهای در لباس میش را رسوا بگردان الهی عشق ولایت را در دلهایمان جاودان بگردان به عالمان ما لباس عمل بپوشان 

                                      اثر صدیقه اژ ه ای         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 93/2/5 ] [ 6:12 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

گر نباشد مهر اومن نیستم   بی وجود فاطمه من کیستم ؟

فاطمه در بحر ایمان گوهری     برپدر هم مادری هم دختری

ساقی کوثر علی را همسری     از همه زنهای عالم برتری

قلب توگنجینه جود وسخاست  جایگاه مهر ختم الانبیاست

این که فرمود خدا. روز الست  

بهرایشان خلق کردم هر چه هست

تا شود روشن مقامش برهمه  آب را بنموده مهر فاطمه س

توشفیع شافعانی فاطمه س   کن شفاعت در قیامت از همه 

گفت دهقان این سخن در خاتمه 

چلچراغ دین وایمان فاطمه س

                                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/2/4 ] [ 1:13 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

این زمین خانه ما مسکن ماست باشکوه وزیباست  مادری پر مهراست  پر زعطر گلهاست  

دست پر مهر او بر سر فرزندان  دامنش گل پرور    پر زدر.و گوهر       سینه او دریا

شانه هایش کوه است

 تاج خورشید به سر  قلب او نورانی     معبد ذکرو دعاست

   آی انسان بیدار آی  انسان هشیار

او کنون غمگین است در نفس گیر هوا   در هوای ناپاک  نفسش میگیرد

اشک اودود سیاست 

با همه زیبایی با همه حسن وکمال  از کبد بیمار است

قلب او در تپش ثانیه ها می تپد از اندوه

چه زمینی شده این مسکن ما چه پریشانحالی همه از بمب اتم

همه از دود و فساد از فساد اخلاق زغرور آدم  کرده شر ها برپا   آی آدم بیدار آی آدم هشیار 

مادرت بیمار است     چه کنی جورو جفا هم به آن هم خودت

آی آدم هشیار آی ادم بیدار

 

 

اثر- صدیقه اژ ه ای                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ پنج شنبه 93/2/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5   >>   >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 115
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772831