سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

نکته قابل تذکر وتوجه این که نقش رسانه ها بیشتر در مورد تبلیغ منکر است تامعروف رسانه های خارجی که هدفی جز شفاف نمودن منکر در آن لحاظ نشده در مورد رسانه های داخلی به غیر از رادیو کپی برداری از منکر در روابط خانوادگی ونقش فیلم وسینما کمتر معروف مطرح می گردد

از دروغگویی کلاه برداری گرفته تا روابط بین پدر ومادر همسر دوست وفامیل واین جای تاسف دارد .معروف در حاشیه رانده شده وخواسته وناخواسته منکر در عرصه عالم مانور میدهد وبرای فراگیر شدن ودامنگیر شدنش دارد خود کشی میکند

.وما هم داریم کورکورانه از آن پیروی می کنیم .ونسل نو وجوان خود را به آن متوجه مینماییم ودختران وزنان خویش را بدست تبلیغات سوئ سپرده وهر روز بر رنجهایمان می افزاییم

باب طلاق وبزهکاری را توسعه می بخشیم .طی بر رسی ومطالعه ما به عنوان یک مسلمان ایرانی همه چیز داریم بهترین های عالم را ولی عرضه ارایه وتبلیغ وسیع آن را نداریم نگویید نیازی به تبلیغ نیست تبلیغ رسالت انیبای الهی است

.بسیاری از مردم ما بادانش دانشمندان قدمائ وعصر حاضر غریبه هستند

واز طرفی اندیشمندان بزرگان عصر حاضر را هم نمی شناسند

.روش نادرست وکم کاری وبی توجهی به مسایل معنوی وانسان شناختی وبی اعتنایی به پژ وهش کارشناسی دینی کار را هر روز خراب تر کرده است .

کدام فیلم تبلغ از معروف را انجام داده ایم در زمان دفاع مقدس با آن همه فداکاریهایکم نظیر هنوز تلیغات ما نتوانستهاندکی از آن را به روایت وتصویر در حد شناخت ملت خودمان ونسل نوگرفته کاری بکنینم چه برسد در عرصه افکار جهانی چرا؟خوبان ما مستور ومحجور ماندهاند وبدها افراد شرور خلافکار وباند باز جنایتکار دروغگو را در فیلم ونمایش درشت نمایی نموده ومردم را سرگرم واهیات پلید وکاذب می نماییم .مگر خوبیها ارزش دیدن ندارد پولسازی در بد عمل کردن است چه غذایی به ذهن مخاطب میدهیم ؟

نسل امروز را رها کردهایم بدست رسانه های بیگانه تا جایی که افکار پوچ گرای خود را به ذهن پاک این نسل تزریق کنند ما کجای کار هستیم 

                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی[ سه شنبه 93/2/2 ] [ 7:5 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

باتشکر از حضور واستقبال شاعران واساتید فرهنگ وادب در انجمن شیدای اصفهانی عصر هر یک شنبه از علاقه مندان در زمینه نقد وبررسی وارایه آثار دعوت مینماییم ومقدم استاد سرور اصفهانی واستاد شهیر وقیصر را گرامی می داریم 

مسول انجمن صدیقه اژ ه ای [ دوشنبه 93/2/1 ] [ 10:48 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

بدینوسیله از همه دوستان همکاران ونیکوکاران تشکر وقدر دانی مینماییم برایشان آرزوی سلامتی سعادت عزت توفیق خدمت صادقانه در راه رضای پروردگار عالم را خواستاریم 

مسئول انجمن صدیقه اژ ه ای


[ دوشنبه 93/2/1 ] [ 10:40 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من باعنوان یک زن پیرو راه حضرت زهراء سلام الله علیها به عنوان یک زن مترقی متعالی در نظام مقدس جمهوری اسلامی به نام ملت بزرگ ایران با مقاومت ایستادگی هشت سال دفاع مقدس به عنوان یک بانوی خدمتگزار در رسیدگی به امور معیشتی .فرهنگی.اجتماعی.و ادبی کشورعزیزم با شما دختران جوان وزنان اهل خردو مهر پروری .نجابت باطنی سخن می گویم .

اگر بگویم سخن من تنها از روی علاقه وصداقت قلبی وبیداری ویاری شماست گزافه نگفته ام 

چرا ؟که هر روز به چشم خود همه ما می بینیم که دختران عزتمند وبا کرامت ما که در دامن مادرانی مومن تربیت شده  شیر محبت اهل بیت ع را بکام فرزندان خود ریخته اند

  دارند رنگ عوض میکنند دارند پوست می اندازند تغییر سلیقه وذایقه میدهند تا جایی که سبب شده زنان خردمند وبا دانش ما بگویند ماشرم می کنیم

از رفتار جلف وزشت ناهنجار دختران وزنانی که فرهنگ بی بند وباری را در پیش گرفته وتنها به خود آرایی وجلوه گری با پرداخت هزینه های گزاف جامعه را به سمت وسوی بی فرهنگی سوق می دهند روابط نامشروع را دارند تر ویج میکنند 

نظام خانواده واجتماع را دچار خدشه می نمایند ,

یک زمان شاعری گمان می کرد اگر حجاب وپوشش از زن گرفته شود وشاعری گمان می کرد اگر زن روش بی بند باری را در پیش بگیرد به ترقی وتعالی وآزادی فرهنگی دست خواهد یافت در حالی که زنان دخترانعزیزی که خود دراین مسیر گام برداشته اند در عمق فلاکت وآسیب جدی قرار گرفتهاند ومورد تهاجم وتجاوز وسوء استفاده قرار می گیرند از نظر سبک وسیاق زندگی هم حال وروز خوشی ندارند ناگهان زیبایی جوانیشان همچون خواب از وجودشان رخت برمی بندد وآن خوشی های کاذب به نقمتی تلخ بدل می گردد

اینان هم مایه وسرمایه عمررا از کف داده وهیچ مرد عاقلی حاضر نیست با آنها شریک زندگی بشود .چرا؟ که قابل اعتماد نیستند

البته مردان بی مقصر در این فاجعه آفرینی نیستند

اما حیا وپوشش دو مقوله بهم متصل هستند

حیای باطنی وظاهری هنگامی که یکی از آنها آسیب ببیند دیگری کارایی خود را از دست می دهد 

زنان ما باید بیندیشند وانتخاب کنند

از جوغالب ومد پرستی نا آگاهانه پرهیز کنند

الته از ما گفتن خود دانند که هر رفتار که کنند بخود روا داشته اند ایکاش بخوانند آسیب دیدگان ونظراتشان را بنویسند ما خود باید دلسوز خود باشیم چه کسی از ما بما نزدیکتر ومهربانتر

من آزاد ترین زن جهانم   سر شار زمهر جاودانم    در خدمت خلق با خدایم    از بهر شما بود دعایم

                                                   مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 93/2/1 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اغراق وگزافه واضافه گویی نیست. اگر بگوییم با فرهنگ صرفه جویی بیگانه ایم

.ونکته مهم این که نمی خواهیم وهمت نمی کنیم فرهنگ مصرف را از وقت زمان گرفته تا مسایل مالی واقتصادی ومصرف دارو وغذا وپوشاک غیره سرو سامان بدهیم

دراستفاده از منابع طبیعی ومصرف برق وآب گاز وغیره  نحوه درست مصرف کردن را نمیدانیم

وآنها هم که میدانند تحت تاثیر دیگران قرار گرفته وهمرنگ جماعت شده اند برایشان اهمیت ندارد

اگر چه مجبور به پرداخت جریمه ویا دچار عوارض ناشی از آن گردند.

خرید های اضافی مواد غذایی نوشتن داروهای بسیار در نسخه ها استفاده از لوازم آرایشی فراوان برای رفتن به کوچه خیابان نه میهمانی وجشن ریخت وپاش در میهمانی ها ریختن بنزین در ماشین ودود وسرو صدا راه انداختن در خیابانها استفاده از موبایل واس ام اس با هر موضوع زیاده روی در ولگردی های خیابانی وبند آوردن مسیر وگذر گاه ها دور ریختن فراوان میوه وسبزی توسط مغازه داران به خاطر گران فروشی فرصت سوزی های فراوان نوشیدن نوشابه ها وخوردن فست فود های مضر و...هزارا هزار 

استفاده فراوان از آب برای هر کار وبهدر دادن گاز وبرق تولید  فراوان ذوباله.  استفاده غیر مجاز کود شیمیایی به مزارع ودرختان میوه وبی فکری ونداشتن یک آموزش وقانون برنامه برای فرهنگ سازی از جمله اموری است که می تواند ضرر های فراوانی راازهر جهت برما وارد  و اخلاق رفتار ما را دچار گرفتاری نماید

  

                                        مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 93/1/30 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

خیلی ها خوب شروع میکنند. اما بد به پایان می رسانند.خیلی ها بفکر سرانجام کار خود نیستند .سر انجامی که سر نوشت ساز است.اینان دچار نزدیک بینی هستند چند قدم دور تر را نمی بینند.حق ناحق میکنند.ظلم وستم روا می دارند .ونگران از عملکرد خود نیستند تا به سر انجامی شوم دچار گردند.چه افراد واقوامی که خود ما به چشم دیده ایم به سر انجام تلخی گرفتار شده اند تا جایی که مکافات عمل را چشیده اند وهیچکس نتوانسته به آنان کمک نماید.

                                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ جمعه 93/1/29 ] [ 11:21 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

دین یک برنامه مترقی ومتعالی برای روش زندگی سالم وپویا برای انسانها است .برنامه ای که از طرف خالق هستی توسط فرشته وحی برپیامبر اکرم ص نازل شده است برنامه ای روشن دقیق زیبا که سبب رشد وتکامل است امروز بسیاری از تجدد گرایان از دین یک برداشت منفی داشته ودین را مانع وسد راه خود می پندارند تا جایی که از ان وحشت نموده مثل این که غل وزنجیری برای در بند کشیدن واسارت تلقی می کنند اینان امیال خود را آزاد گذاشته خواسته های خود را بر همه چیز ترجیح .

وتعصبات وپوچ گرایی ها توهمات خود را پیروی میکنند .چنانچه با آنان در روشی که درپیش گرفته اند بپرسی آدمهای سر خورده مایوس اند وبه پوچی رسیدن خود اقرار می کنند.

دنیا وعملکردهای نفسانیشان اقناعشان ننموده ومعاد نگری هم در اندیشه سطحی آنان جای ندارد

هر روز از مفسده ای به فساد دیگری پناه می برند

تا زندگی را درتاریکی وبدون لذت واقعی ومعنوی ترک کنند

وبه سرای باقی با .دستی تهی وخالی وارد شوند

.وقتی سخن از آموزه های دینی مطرح شود

روی می گردانند .وگاهی با تمسخره میگویند از تحجر وخرافه حرف نزنید

.در حالی که وقتی به عمق زندگی پوچ آنان نگاه می کنی ظلمت ونادانی را می بینی که در آن دست وپا میزنند

.ونمی خواهند نجات پیدا کنند آنان نمی خواهند از گمراهی بیرون بیایند شیطان بزرگ الگوی آنان است 

                                                     مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 93/1/28 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

نمکی ومادرش در یک خانه بزرگی که هفت در. داشت زندگی می کردند

یک روز مادرش خانه را دست نمکی سپرده رفت تا مایحتاج خانه رااز بازار بخرد

.دم رفتن به نمکی سفارش کرد .خانه را جارو کند ظرفها را بشویدوهفت در خانه را به بندد 

نمکی همه کارها انجام داد شش در را بست یکی وشو نبست .آقا دیوه اومد توخونه هوارکشان گفت مهمان که میاد خونتون سر بجمبون که میاد خونتون براش غذا نمیارین .نمکی سر تا پاش را وحشت گرفت نمیدونست چکار کند که مادرش از راه رسید مادره هرچی خرید کرده بود همه را گذاشت جلو آقا دیوه وبه دخترش گفت ننه نمکی هفت در را بستی نمکی دیورا خوانه کردی نمکی کار بدی کردی نمکی اما آقا دیوه تنورکشان گفت مهمان که میادخونتون خاله لمبون که میاد خونتون سر بجمبون که میاد خونتون براش رختخواب نمیارین .مادر نمکی هرچی رختخواب بود براش برد آقا دیوه گفت .مهمون که میاد خونتون ......براش قصه نمیگویید مادر نمکی گفت ما یک قصه گوداریم حالا میرم دنبالش مدتی طول کشید نمکی خوابش برد دیو هم صدای خرناس نحسش میو مدنیمه های شب بود که دیو از جا پرید نمکی را گذاشت توتوبره . برداشت از خانه زد بیرون نمکی که بیدار شده بود دایم می گفت من تشنه ام من گشنه ام دیو میگفت حالا به منزل می رسیم .دیو که خیلی راه رفته بود توبره را گذاشت از پشتش پایین نمکی فرصت راغنیمت دانست پرید بیرون یک سنگ بزرگ توتوبره گذاشت ودرش را بست خودش پشت تپه که پر از علفزار بود پنهان شد دیو متوجه نشد توبره را به پشت گرفت رفت باسرعت قدم برمی داشت متوجه شد دیگر نمکی غر نمیزه گفت نمکی خوابی یابیدار چرا ؟صدات در نمیاد جوابی نشنید دیو شک کرد توبره را گذاشت پایین دید نمکی نسیت یک تکه سنگ است برگشت آنقدر باسرعت همه جا را گشت تا نمکی  راپیدا کرد با خودش برد توقلعه بزرگ به اون گفت هر روز قلعه را آب وجارو می کشی اسبها را غذا میدی وقتی می خوابم سرم را شانه میزنی وقصه میگی تا بیدار بشم در یکی ازین روزها نمکی متوجه شد یک کلید بزرگ داره زیر بالشش میذاره نمکی یک روز اون را برداشت رفت طرف زیر زمین باسختی ذر را باز کرد دید چقدر اموال مردم را غارت کرده چقدر آدم را دست وپا بسته زندانی کرده یک شیشه بزرگ هم اونجا بود دیو که ازخواب بیدار شد دیدنمکی وکلید نیست دوان دوان رفت طرف زیر زمین نعره میزد نمکی دست به شیشه نزن نمکی نقطه ضعف دیورا فهمید واین که اگر دست دیو به اون برسه مرگش حتمی شیشه را با تمام قدرش انداخت روی زمین شیشه شکست دیو دود شد و رفت توهوااین قصه ادامه داره 

این قصه را دایه ام برام گفته خدا رحمتش کند 

من هم برای بچه ها میگم بچه ها خیلی اون را دوست دارن دهها بار هم که بشنوند بازم میگویند بگو

                                                              مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ چهارشنبه 93/1/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ذهن هر انسان به دریایی می ماند.که گاهی آرام گاهی مواج وگاهی طوفانی است گاهی تاریک وبرخی روشن است برخی دیگر دریاچه یارودخانه است .برخی اذهان شفاف وروشن زلال هستند برخی پر از خذف جلبک یا سنگلاخ اند ذهن های تاریک وخاموش هم داریم اذهان به لای روبی وپاک سازی نیازمندند

اگر به آن توجه نکنیم چه بسا به قعر دره سقوط از مراحل انسانی خواهیم رسید .افکار شیطانی ونیرنگها وفتنه انگیزی ها آسیب جدی هستند که باید از آن ها به خداوند عالم پناه برد .نماز وعبادتهای فردی واجتماعی با توجه به مبدا عالم می تواند به انسان در رسیدن به یک ذهن پویا خلاق وروشن کمک کند.دنیای امروز وعصر کنونی وامکانات وپدیده های مادی وفریبنده سبب فرب خوردن ذهن هستند وحواس وتمرکز در انتخاب های ما می تواند مارا از آن در امان نگهدارد همچنین نقش دین جهت تعدیل دریافتهای ذهنی وباطنی بسیار موثر هستند

                                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/1/26 ] [ 12:32 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

قصه خاله سوسکه داره بواقعیت تبدیل میشه .براتون میگم  .خاله سوسکه کجا میری همدون  خاله سوسکه ودرد پدرت به من بگو خال قضی چادر یزی کفش قرمزی کجا میری. دارم میرم در همدون شور کنم بر رمضون بالابالا بشینم نون گندم بخورم منت مردم نکشم 

انتخاب خاله سوسکه از نظر مکان شهر همدان است فرد مورد نظر اون یک مرد پولداره  

خاله سوسکه مردی را انتخاب کرده که مکنت مالی داره تکیه خاله سوسکه به ثروت مکنت همسرش هست .خاله سوسکه فکر اینم کرده که اگر دعواش بشه با چه کسی ازدواج بکنه که آسیب نبینه  قصاب گفت وقتی دعوامون شد تورا با ساطور میزنم آقاموشه گفت با دمم میزنم خاله سوسکه به هردو جواب رد داد اون این روش را نپسندید خاله سوسکه دوست نداشت.

چشم کم بهش نگاه کننداو پارچه یزدی را برای پوشش خودش انتخاب کرد وکفش قرمز رنگ را بالاخره هر چی باشه میخواد ظاهرش هم جلوه داشته باشه

 از این که سوسک  سیا. ست فرار میکرد نمی خواست کسی از واقعیت اون باخبر بشه 

امروزه بسیاری از دختران ازدواج نمی کنند تا یک مرد پولدار بیاد سراغشون .حال سرد وگرم چشیدن سختی اجاره نشینی را ندارند.خودشون را بهر رنگ می آلایند بزک دوزک میکنند

شاید توکوچه وخیابون همسر مورد علاقه اونها پیدا بشه 

اما هرکسی به خودش اجازه میده با هر رفتار ومرامی پیشنهاد بده بهشون برای ازدواج وبرخی نا پخته تر از خاله سوسکه میرند زیر ساطور قصابی وبیا وببین دادگاه را چه خبر است 

وچقدر جای تاسف دارد فقط برای دختران ما 

از این که قصه خاله سوسکه را نقد کردم بخاطر ذهنیتی بود که توفکرکودکان ما ایجاد میکند .

قصه های دنیایی از آموزه فرهنگی بدنبال دارند 

قصه های کهن هر گز تکرار نشدند وگاهی حکمتی دارند که امروزه در قصه های جدید کمتر می توانی پیدا کنی

                                                                                 مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 93/1/26 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<   <<   6   7   8      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 122
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772838