سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه

قطره و دریا
 
قالب وبلاگ

حسینان زمان کسانی هستند که که امام حسین ویاران با وفایش الگو می گیرند اینان در همه جای عالم هستند زیر بار ظلم نمی روند از مال وجان خود دریغ نمی ورزند در خدمت به همنوع حرف اول را میزنند منطقشان و رفتار حسینی است غیرتشان نمونه است اینان در حال متولد شدن هستند هر روز برآنان افزوده می گردد .هر گز با استبداد تحجر کور کنار نمی آیند .دنیایشان زیبا وآخرتشان با شکوه است اگر از روی لغزش خطایا گناهی بکنند زود پشیمان می شوند وتکرار نمی کنند 

اما کسانی که شبهه یاران حسینی هستند ظاهرشان حسینی پرچم لباس عزاداری نماز حج غیره می روند بااین تفاوت که منطق واصول رفتاریشان حسینی نیست

اینان هم برطبل یا حسین می کوبند

گریبان چاک می کنند اما رفتارشان با حسینیان واقعی بسیار متفاوت است  حسینیان واقعی دشمن کور کن هستند شبهه حسینیان آب به آسیاب دشمن می ریزند

شبهه حسینیان روی زمین غصبی عزاداری راه می اندازند با گرانفروشی واهتکار امرارمعاش می کنند خلاصه کارشان باریا یاربا گره خورده است اینان از خود مرام مسلک تقلیدی وساختگی من در آوردی در روضه سینه زنی عزاداری وارد می کنند خود را تحقیر می کنند ما سگ اصحاب کهف داشتیم که آدم شد ولی آدم نداشیم که از مقام انسانیت نزول کند

ومردم باید این دوگروه را خوب بشناسند زود در امر دین امامحسین ع کربلا عاشورا قضاوت نکنند بصیرت آگاهی پیدا کنند زیر هر بیرقی سینه نزنند خود مردم در محکم کردن اعتقادات درست نقش دارند حق انتخاب باخود آنهاست سرنوشت خود را کوچک نشمارند 

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی [ سه شنبه 94/8/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

شبکه اجتماعی مزایا ومعایبی دارد مثل همه کارها اما سخنبا کسانی است که هر مطلب خام وناپخته را بدون دقت ارسال می کنند وگاهی مطالبی فرومایه که دروغ هم هست مطرح می کنند

برخی هم کارشان شده شبهه پراکنی از شعا یر اسلامی ومناسبتهای مذهبی شیعیان وبه سخریه گرفتن آن آنهم نوع درست آن نه معایبی مانند قمه زنی نسین نسین ها وبلکه به اعتقادات مانند مناسک حج روزه جهاد حجاب ونماز می تازند آنهم خود کسانی که نماز می خوانند وشیعه هستند بدست خودشان دارنددل دشمنان پست لیبرال بی دین را شاد می کنند 

از طرفی در اینیستگرا م لحن فحاشی رواج دارد وبرای حرف ومنطق گفتگو جز تهدید وتخریب وجود ندارد واین در شان یک انسان بالغ ایرانی مسلمان نیست البته مرگبر آمریکا واسراییل مد نظر نیست فحاشی های خ  م -از طرفی هر کس مطلب می نویسد دارد خوراک فکری تهیه میکند بدانددارد وقت وساعات گرانبهای مردم عزیزرا

میگیرد هرحرف بی ربط ودروغ شبهه که ارسال می کند

گناهی نابخشودی بردوش خود تلمبار میکند 

اماپارسی بلاگ بسیار محیط کنترل شده ومنظم است ودر اوایل چنین نبود وناراحت کننده به نظر می رسید 

                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ سه شنبه 94/8/12 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

مشکلی که همه ما داریم .این است که انصاف راباعقل ومنطق بکار نمی گیریم از روی احساس وحسن وقبح نفسانی بیان می کنیم .حق بسیاری در این باره ضایع می گردد .

بخصوص وقتی پستی پیدا میکنیم باهمدیگر نیستیم برای هم میزنیم همدیگر را

نفی وطردمیکنیم تاجایی که بدشمنی وعنادکاررا می کشانیم واقعا بی انصاف هستیم

همه مایک جوری درمنیت خودمانده ایم برای همین تشخیص خوب ازبدمان ضعیف کارمیکند .

این مطلبی که مطرح شد بخوبی در همه امور به چشم میخورد .

در حالی که همه ما نقاط ضعف وقوت داریم 

هیچکدام معصوم وبی عیب نیستیم

.ازاین دردناکتر اینکه تاجایی پیش می رویم

که به جای قدردانی دست به تخریب کار های خوب دیگران می زنیم وکاری می کنیم

که کارخوبی را که انجام شده است محو کنیم 

از طرفی ما مردم مقتصد ی نیستیم بسیاری از هزینه های ما صرف سلیقه گرایی میشود قدر وارزش پول را نمی دانیم .بخاطر همین منابع مادی وطبیعی ما هرز وحیف ومیل میشود 

برنامه مدون از خانه تا موسسات وکارخانجات خود نداریم واگر داشته باشیم در اجرای آن جدی نیستیم واهمیت نمی دهیم . نکته آخر این دوست داریم همیشه تعریف وتمجید بشنویم از شنیدن نقاط ضعف سخت بیزاریم 

                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ شنبه 94/8/9 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

هر مجلس روضه ای که برای ابا عبدالله برپامی گردد .

دانشگاهی است که در آن انسان تربیت میشود 

انسانی که در عالیترین درجه انسانیت قرار دارد .

دانشجویان این دانشگاه راستگویان صالحان وشهدائ هستند .

خوشا بر احوال آنهایی که بالاترین رتبه این دانشگاه را کسب می کنند .

اینان مایه خیر وبرکت ورشد تعالی برای جهانیان هستند

همه انسانها به چنین دانشگاهی نیازمندهستند.

روح آزادگی وتن به ذلت ندادن و...ازجمله شاخصه های آن است

                       نوشته صدیقه اژ ه ای

                                                          مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی [ دوشنبه 94/8/4 ] [ 11:10 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

من تربیت شده مکتب اباعبدالله الحسین هستم .بانوی ایرانیم هرچه دارم از پرتو قرآن ومکتب اهلبیت دارم 

اگر شک دارید بپرسید؟تابدانید من بانویی مسلمان ایرانیم

باچادر در مجامع حضور پیدا می کنم

در اجتماع بافقیر غنی پیر وجوان زن مرد مراوده وگفتگو دارم

اهل مطالعه هستم باقرآن مانوسم وبا مرام ادیان غریبه نیستم .

مقالات فرهنگی اجتماعی دینی وسه اثر بنام آتش مهر .دیوان گلشن سحر

ودیوان صهبای عشق  از بقیه بگذریم خدا نکند تعریف از خود باشد خدا مرا ببخشد 

در جواب کسانی کهروضه گریه عزداری برای امام حسین را زیر سوال می برند

 با آن عناد می ورزند  چشم دیدنش راندارندو عقب ماندگی می دانند 

می گویم 

هرمجلس روضه ای که برای ابا عبدالله برپا می شود.دانشگاهی است

که در آن انسان تربیت می شود .

انسانی که در عالیترین درجه انسانیت قرار دارد

.دانشجویان این دانشگاه راستگویان .صالحان .شهدائ هستند

.خوشا بر احوال آنهایی که بالاترین رتبه این دانشگاه را کسب می نمایند

.اینان مایه خیر وبرکت ورشد تعالی برای جهانیان هستند

.همه انسانها به چنین دانشگاهی نیازمند هستند

روح آزادگی وتن به ذلت ندادن ازشاخصه های آن است 

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 94/8/4 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

لختی به سال 61هجری برگرد.واقعه عاشور رامرورکن بادر نظرگرفتن موقعیت مکانی . زمانی وموقعیت خاندان پیامبر ص در جریان کربلا یکی امام وحجت خدا ومعصوم با خاندان یاران باوفایش ودیگری بنی امیه ملعون باسپاه گرگ صفتش یکی حق محض دیگری باطل محض دو جریان فکری ریشه دار یکی در چشمه سارهای زلال الهی انسانی ودیگری ریشه در لجنزارهای جهنمی 

از لحظه ورود به کربلا همه تصمیمات امام حسین ع حساب شده ومنطقی وجبهه باطل زور تهدیدبا خوی استکباری جریان

حق فکر سازندگی وبرطرف نمودن

کم فهمی وبد فهمی ها

وجبهه باطل متمرکز روی ازمیان برداشتن حق وبراندازی تفکر اسلامی

.امام حسین ع دمی آرام نبود با همه وجود برای بیدار کردن مسلمانان تلاش می کرد

وسر انجام با بدترین وجه امام یاران باوفایش به شهادت رسیدند وبه فوز عظیم رسیدند

 از عصر عاشورا مسولیت برگردن غافله سالار کربلا افتاد وچه مسولیت خطیری وباچه دلی برادران فرزندان برادر فرزندان خود رااز دست داده زنان وبچه های کوچک را باید سر پرستی کند خیمه های سوخته بچه های گمشده را در تاریکی شب زیر خار مغیلان پیدا کند شماتت دشمن راتحمل کند وباشتران بی جحاز به اسارت برود وغل وزنجیر های واشک ناله وبهانه یتیمان وبد تر از همه سرهای بالای نی را مقابل خود تحمل نماید .وزینب لا ادراک ما زینب این همه مصیبت در غربت وحمایت وپیام رسانی وتداوم بخشیدن راه امام حسین هر کدام به تنهایی بسیار بزرگ وخطیر به نظر می رسد وما چه می شناسیم زینب را او فرزند شیر خدا حیدر کررار وفاطمه زهرائ سیده زنان عالم است .از شام غریبان شخصیت زینب در عرصه این مصیبت ونقش ماهرانه وپویایش متبلور می گردد .سخنان زینب س خطبه های قررایش در مجلس ابن زیاد واین که در جواب دشمن که به اوگفت دیدی خدا با شما چه کرد حضرت زینب س فرمود خدا با ما بهترین کار راانجام داد

این سخن ریشه دشمن را سوزاند صبر زینب عبادت .جسارت .شجاعت درایت مقاومت .رضایت از خدا در او موج می زند 

وما چه میدانیم زینب س که بود .بانویی بی همتا نادره ای که مادر گیتی مثل ومانند او را نیاورده است

تر بیت شده دامان بی بی دوعالم فاطمه زهرائ س

وشام غریبان سال 61هجری شبی ساکت وغم افزا نه چراغی نه شمعی نه خیمه ای نه برادری نه عباس علمداری همه چیز از دست داده کودکان کتک خورده واقعا تصورش را هم نمی توانیم بکنیم

 برزینب چه گذشت  تنها میگوییم نگذاشت علم حق بر زمین بیفتد

آن را بردوش گرفت وباطل راتا ابد رسوا ساخت

وحسین ابن علی اگر چه به مسلخ عشق وشهادت رفت

چهره کریح اسلام دروغی را برهمگان برملا ساخت ودر حقیقت این باطل بود که همانند کف های روی آب رسوا گشت 

نوشته صدیقه اژ ه ای         مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی      شام غریبان 94


[ شنبه 94/8/2 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

اگر یک فنجان لیاقت نوشیده بودی .الان جز کسانی نبودی که هی مال رو هم گذاشتند نه خودشون استفاده درست کردند نه به کسانی که از نظر مالی مشکل دارند توجه نمودند ترسیدند برای روز مبادا

یک فنجان چایشون کسی نخورد در خونشون را بروی دوست وفامیل بستند ودل خوش کردند به چیزهایی که جمع کردند

هر وقت هم نگاهشون می کردی از نظر سر وضع مناسب ونورمال نبودند با همسایه دیوار بدیوارشون هم سلام وعلیکی نداشتند

بری زن وبچه هم سخت خرج می کردند

در خوانه ها ومغازه های اضافی را بستند وحتی اجاره هم ندادند

مبادا یک آجرش ساب بره وحالا روتخت بیمارستان هستند

یا از دنیارفتند خلاصه اینها بلد نبودند که خوب زندگی کنند وخوشحال باشند

از زندگیشون لذت ببرند

خلاصه مال های الکی فاقد خیر وبرکت داشتند

در حالی که می توانستند از همه داشته های خود لذت ببرند

دیگران بهرمند کنند دلها را شاد کنند گره ها را باز کنند

گمان میکنم این افراد با ثروتی که داشتند یک فنجان لیاقت ننوشیده بودند تا بیدار بشن وبفهمند

ومصداق این شعر باشن بنوش وبپوش وبده برای دگر روز چیزی بنه 

 راستش خوش به حال کسانی که برای نیکوکار بودن شوق وشور دارند

فرصت را از دست نمی دهند 

وخوش بحال کسانی که از روی قلبشون برای اهل بیت هزینه می کنند

خوشا بر احوالشان 

خوشا بحال کسانی که برای کار خیر استخاره نمی کنند

به سوی نیکی می شتابند 

                                             مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ پنج شنبه 94/7/30 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

عاشورا وقتی اتفاق افتاد که دیگر سخنرانی پند اندرز کتاب وکلاس کار ساز نبود مردم غیرت وشجاعتشان استحاله شده بود حتی نزدیکان امام حسین توصیه می کردند امام زندگی خودش را بکندیا هجرت کند 

مردم با اسلام نبوی فاصله پیدا کرده بودند .قوه تشخیص حق از باطل نداشتند راحت طلبی را به ایستادگی مقاومت حق طلبی ترجیح میدادند.

                                                                    مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 94/7/27 ] [ 9:22 عصر ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

وقتی مسلمانان گمراه شدند .که افراد معاند بارسول خدا ص اسلام آوردند

.مردم اسلام آوردن آنان را باور کردند تا جایی که انان را جزومقدسین بشمار آوردند غافل از این که این یک اسلامی روینایی بود این اسلام عمق وریشه در قلبشان نداشت .تا جایی که مسلمانان برخی از آنان را باعلی ع همسان میدانستند .وحرف سخنشان را حجت .وبه لحاظ سن بالا مورد اهمیت بیشتر قرار میدادند 

سقیفه سازان طوری اسلام واقعی ونبوی را دور زدند که از دست معصوم هم کاری ساخته نبود .مسلمانان در گردابی قرار گرفته بودند که جز گوش دادن به اصحاب سقیفه کاری از دستشان ساخته نبود ترس ورعب حیله نیرنگ دنیا پرستان به ظاهر مسلمان قدرت واراده ایمانی مردم را گرفته بود. اهل کسائ مظلوم واقع شده بودند گوهر آفرینش در گل ولای افکار مادی مستور گردیده بود از میان پنج تن آل کسائ چهار نفر بر روی زمین حضور داشتند وسلمان ابوذر مقادا از بیدار دلان بودند که هر گز خود را وایمانشان را بدنیا پرستی نفروختند صدای آنان هم خریداری نداشت .سقیفه لکه ننگی بزرگ بود که در تا تاریخ بشری وجود دارد سیاهی آن برطرف نخواهد شد .امویان آمدند با ظاهری اسلامی در حالی که خصلت جاهلیت عرب وخوی استکباری وجاه طلبی در عمق جانشان ریشه دار بود .نتوانسته یا نخواسته بودند در باطن تسلیم امر خدا ورسول ص باشند 

اینان با نقشه هایی که در دل وسر داشتند نخستین کارشان نشانه رفتن قلب تپنده اسلام ومغز متفکر ونیک اندیش وامام برحق مسلمین را نشانه گرفتند وعلی ع با همه قدرت وتوانایی خود در مقابل نیرنگی ریشه دار ومعاندانه قرار گرفت .

ونخستین کسی که این مکر عظیم وآینده تیره روزی مسلمانان امت پدرش رابا بصیرتی دقیق می دید حضرت فاطمه زهرائ س بود

وحضرت زهرائ س با تمام وجود ایستاد بانگ برآورد حرکت خانه بخانه را آغاز نمود در مسجد رفت سخنرانی کرد اما دریغ از گوشهایی که صدای حق را نمی شنوند جریان را می بینند اما مصلحت گرایی وکنار گود بودن را ترجیح می دهند .جرات وقدرت ایستادگی ومقاومت در خود سراغ ندارند .وبسیاری هم منفعت گرا ودنیا پرستند .با این که میدانند حق باکیست ؟چند روزه دنیا را طالب هستند آخرت وسر انجام جامعه وآینده اسلام برایشان مهم نیست.اینان خود فروختگان به مال ومقام جاه هستند گاهی تانابودی اسلام ومسلمانان واقعی هم پیشروی دارند .

مردم خیلی زود فراموش کردند عظمت وعزتی را که پیامبرشان برایشان آورده بود .با قبول سقیفه عقب گردکردند بدوران جاهلیت ومرام های کهنه را در سبک زندگیشان وارد نمودند .

مردم معصوم برحق راکنار گذاشتند وقتی غدیر دستخوش انگاره های مردم شد آنوقت شایستگی ها به پستی ودنائتکشانده می شود ویزید شرایخوار جای حسین ع را می گیرد معاویه معرکه گردان حکومت اسلامی می گردد کاخ های سبز بنا می گردد بیت المال به تاراج می رود مومن واقعی در چنین جامعه کارش خون دل خوردن سوختن می شود .هر روز جنایت فضاحت بی دینی ودور شدن از مواضع ناب اسلامی بساطش فراهم می گردد خون اباعبدالله الحسین وفرزندان واصحاب با وفایش برای مسلمانان مباح می گردد

حضرت زینب  س به اسارت می رود ناموس پیامبرص بدست گرگان اموی گرفتار می آید یک معصوم درغل وزنجیر ودیگری درزندان گرفتار می گردد .ویازده معصوم شهید می گردند ومصائب بسیار وجامعه مسلمین  هر روز دچار گرفتاری تازه میگردد نفاق وشکاف .جاه طلبی دنیا پرستی وجرم وجنایت کار خودش را می کند ومسلمانان بخواب رفته براین گمان گمراه کنند به سر می برند همه این ها را از چشم دین می بینند در حالی که سقیفهپایه گذار همه اینه است وامام حسین ع با آگاهی به میدان شهادت آمد تا مسلمانان به خواب رفته رابیدار کند وبه آنها راه مستقیم رانشان بدهد واذهان را روشن کند واز گمراهی نجات بخشد .

اثر صدیقه اژ ه ای                مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


[ دوشنبه 94/7/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]

ایکاش مداحان وسخنرانان زیبایی های عاشوررا نقل می کردند

. محبتی را که بین امام حسین ع وتک تک یارانشان هست

 همت وبلندی نگاه آنان را غیرت وشجاعت ایثار وازخود گذشتگیشان را

ایکاش اینقدر چهره پلید خناسان را بزرگ نمایی نمی کردند

عاشورا نیمروزی بیش نبود. اما برای  تمام عالم وجامعه بشریت پیام دارد

امام حسین ع جلوه رحمانیت خداوند است همیشه خون حسین ع میجوشد وفیض می بخشد همانگونه که جلوه رحمانیت خداوند جوشان بخشنده است

امام حسین ع بدشمن نیز ترحم می کند

به کسی آب می دهد که راه وآب را بر روی اوبست

.امام حسین جلوه حق بود وعدالت .امام حسین ع عشق بود ویک جهان معرفت .کلامی برای خود ونفسانیت خود نگفت تا لحظه آخر تلاش کرد

مردم رابیدار کند وبراه آورد تابزیر بار ظلم جور استکبار نروند.

کرامت عزت خود را حفظ کنند

اما دریغ که مردم کر بودند وصدای شیوا ورهایی بخش اورا نشنیدند

برای اندکی جو وگندم به میدان آمده بودند برای غنایم وملک ری به میدان آمده بودند

دنیا پرستان دون مایه که قدر گوهر هستی وراه هدایت خود وجامعه انسانی را نشناختند

 هیچکدام به خواسته های دنیایی خود نرسیدند .این درسی بزرگ برای ماهست

که اگردین رابدنیا فروختی یقین داشته باش به آرزوهای دنیاییت نخواهی رسید

 امام حسین ع فرمود ای مردم اگر دین ندارید آزاده باشید.

                                                                               مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی 


[ دوشنبه 94/7/27 ] [ 12:0 صبح ] [ صدیقه اژه ای ] [ نظر ]
<      1   2   3   4   5      >
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 129
بازدید دیروز: 153
کل بازدیدها: 772845